Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

VVD-raadslid loopt weg

KAAG EN BRAASSEM > Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) liep maandag 22 mei weg bij een presentatie van Jan Veraart van de Dorpsraad Woubrugge. Veraart wilde het standpunt van de dorpsraad over de locatie van de extra sociale woningen op het Van Egmond terrein nader toelichten.

Maar Koek riep uit: ,,Waarom ga je niet meedoen met het TOP-traject (waarbij iedereen gezamenlijk meepraat over de extra sociale woningen, JD)? Hier hoef ik niet bij te zijn. We gaan ons als raad daar niet mee bemoeien.'' Hij wees er achteraf op, dat zijn standpunt om individuele partijen niet de gelegenheid te geven om hun visie apart te uiten, door alle politieke partijen was ondersteund. ,,Dat was unaniem uitgesproken bij het voorstel TOP-traject''. Maar fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vond: ,,Dan mag je toch nog wel luisteren naar iemand die zijn verhaal wil vertellen?''


Veraart wees de politici ondertussen op een voorstel, om het terrein Van Egmond ,,op een zodanige wijze te ontwikkelen, dat een verdere logische uitbreiding naar het zuiden mogelijk wordt.'' Het voorstel vond vruchtbare grond bij de politici, zo bleek uit een opmerking van CDA-raadslid Cees de Lange: ,,Ik ben er voorstander van, om daar rekening mee te houden. Ik had het gevoel, dat dit ook bij de andere fracties leeft.''