Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 mei 2017

Wat zeiden de partijen over de Regioraad

OEGSTGEEST > Voordat de oppositiepartijen wegliepen uit de raadszaal, lieten alle fractievoorzitters weten, wat ze vonden van de instelling van een Regioraad.

Boris Kocken (D66): ,,Wat we buiten de deur doen is veel en wordt almaar meer. De samenwerking kan en mag niet vrijblijvend zijn. Regionaal wat regionaal moet en lokaal wat lokaal kan; daar kan de Regioraad voor zorgen. Dit voorstel gaat over een zware samenwerking in de vorm van een regioraad. Duidelijk moet worden gemaakt hoe een regioraad werkt en hoe inspraak is geregeld.''

Nicole Zwart (VVD): ,,Er is de noodzaak van directe democratische controle en zeggenschap. Het primaat moet liggen bij de gekozen volksvertegenwoordiging. De regioraad is niet dé oplossing om met elkaar invulling te geven aan onze gemeenschappelijke opgave. We willen bouwen aan vertrouwen en willen een model dat past bij directe zeggenschap bij de gemeenteraden. We willen niet topdown een extra bestuurslaag.''

Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest): ,,Wij zien niets in het voorstel om te komen tot een Regioraad. De inrichting van een extra bestuurslaag zorgt voor een grotere afstand met de kiezers. Het is betreurenswaardig dat de stuurgroep heeft ingezet op een te zware vorm van samenwerking. Dit is verlegd bestuur en we waren op zoek naar verlengd lokaal bestuur.''

Eibertjan van Blitterswijk (CDA): ,,We willen bouwen aan een sterke en langdurige samenwerking. Dan is draagvlak essentieel. Dat draagvlak is er niet voor de regioraad. De vrees dat deze samenwerking uitdraait op hoogbouw of volbouwen, zorgt er voor dat mensen niet verder willen gaan in deze vorm van samenwerking. We moeten een lichtere samenwerkingsvorm zien te vinden. Ook moet de samenwerking verbeterd worden.''

Tim van Tongeren (PrO): Oegstgeest staat voor forse problemen. Onze ligging heeft de mogelijkheden tot uitbreiding van woningen en voorzieningen zeer beperkt. Onze gemeente kan slecht danwel niet voldoen aan veel uitdagingen. We zitten op dit moment in 20 formele samenwerkingsverbanden, maar hebben daarnaast ook nog ruim 90 informele samenwerkingsverbanden. Dat geeft de afhankelijkheid weer waar onze gemeente mee te kampen heeft.''

Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ,,Geen enkele gemeente had geopteerd voor een regioraad. Dat is het kenmerk van een compromis. Partijen duiken flink om die verantwoording niet te hoeven nemen. Gemeenten die niet mee willen, of nog willen verkennen; die plegen obstructie. Daarvoor zitten we niet aan tafel.''


Joep Derksen