Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2017

Adviesraad niet blij met manier van sluiting Alkeburcht

KAAG EN BRAASSEM > De Adviesraad Sociaal Domein maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop het gemeentebestuur de sluiting van de Alkeburcht er door gedrukt heeft. Dit laat voorzitter Fried Elstgeest weten in een brief. De gemeente vindt juist, dat er wel degelijk goed gehandeld is.

De Adviesraad wist al, dat het gemeentebestuur 'de omslag wil maken van stenen naar doelen'. Maar de manier waarop het nu gaat bij de Alkeburcht, doet alle alarmbellen afgaan. Elstgeest: ,,Bij de Adviesraad was vertrouwen, dat er inderdaad zorgvuldig rekening zou worden gehouden met de activiteiten die plaatsvinden binnen het vastgoed en hierover goede afspraken vast te leggen. Het is evenwel nu de vraag met betrekking tot de aangekondigde sluiting van de Alkeburcht, inclusief de bibliotheek, of het college, op de manier waarop nu wordt gehandeld, inderdaad zorgvuldig rekening heeft gehouden met de activiteiten die er plaatsvinden en hierover goede afspraken zijn vastgelegd. Bij de adviesraad neemt de twijfel hierover toe.'' De Adviesraad roept het college daarom op goed te kijken naar de ,,mogelijkheid voor maatschappelijke activiteiten in de dorpen''.

In een reactie stelt het gemeentebestuur onder meer, dat ,,de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft voor bijvoorbeeld de exploitatie en het onderhoud (en dus ook voor het veilig gebruik van het object).'' Op wat voor manier de veiligheid van de gebruikers in gevaar is en of er allerlei draagbalken naar beneden dreigen te vallen, wordt echter niet aangegeven. Volgens de gemeente is ,,in januari (2017, JD) een traject met de gebruikers van de Alkeburcht gestart. Wij hebben, samen met de gebruikers, een proces doorlopen waarbij wij zo veel mogelijk informatie hebben ingewonnen. Op basis van deze informatie heeft ons college (vanuit het algemeen belang) een besluit genomen om de beschikbare middelen zo in te zetten dat de verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten en tevens de bezetting van ander maatschappelijk vastgoed in de omgeving te verbeteren. En dus moet de Alkeburcht sluiten. Volgens de gemeente blijven de financiële middelen die door deze sluiting beschikbaar komen ,,wel beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de doelen uit de MAG”” (maatschappelijke agenda). Het gemeentebestuur besluit: ,,In de zoektocht naar een nieuw onderkomen heeft de gemeente de gebruikers gedurende het hele proces hulp aangeboden.''

Tijdens een persgesprek gaf verantwoordelijk wethouder Henk Hoek (CDA) nog aan: ,,Ik heb de gebruikers niet als snotneuzen aan de kant geschoven. Ik heb geluisterd naar de belangen die de gebruikers hebben. Mijn aankondiging van de sluiting was niet abrupt, niet onverwacht en men wist, dat het er aan zat te komen. De mensen zeggen, dat ze nergens terecht kunnen, maar een jaar nodig hebben om een nieuwe plek te zoeken; waarom heb je dan een jaar langer nodig? We kunnen het deze samenleving niet aandoen om zoveel cultuurhuizen in stand te houden, waar niet voldoende gebruik van kan worden gemaakt.'' Maar gaat het niet juist om de langetermijnvisie, waar het volgens de gebruikers aan ontbreekt? Zij stellen, dat eerst die langetermijnvisie er moet zijn, voordat je de Alkeburcht sluit. Maar Hoek vindt, dat die langetermijnvisie ,,vervat is in de MAG. Hoe en op welke manier de kunst en cultuur verrijkt moet worden, laten we aan de verenigingen over. Het is niet zo dat we aan de voorkant allerlei gebouwen gaan openhouden.''

En zijn er al mooie plannen om op de locatie van de Alkeburcht kantoor- en woningbouw te realiseren? Hoek: ,,Ik heb daar op dit moment geen mening over. Het is niet aan de orde. Ik wil nu eerst de zorgvuldigheid nemen om gebruikers te begeleiden naar andere plekken. Daarna gaan we kijken, wat we met deze locatie gaan doen. Ik houd er rekening mee, dat het in de verkoop komt. We moeten daar voor de samenleving op een goede manier uitspringen. Ik ga niets onderhands doen. Als wethouder doe ik alles openbaar.''


Joep Derksen