Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juni 2017

Column

Vooruitzien

De gemeente moet zich voorbereiden op financiële tegenvallers, die miljoenen euro's bedragen. Toch neemt de politiek vooralsnog geen maatregelen om nu al te bezuinigen of extra belastingen te heffen.

Veel schoolgebouwen in Kaag en Braassem zijn zo'n veertig jaar geleden gerealiseerd en ze zijn hoognodig aan vervanging toe. Daarnaast zijn er meerdere plannen voor het bouwen van brede scholen. Tot nu toe kan de gemeente nog ieder jaar 2,7 miljoen euro aan precariorechten (belasting op kabels en leidingen) binnenhalen. Maar dat mag niet meer vanaf het jaar 2022, zo heeft de rijksoverheid bepaald. En dus komt deze gemeente over ruim vier jaar structureel 2,7 miljoen euro tekort.

Er zijn dorpen en steden, die nu al voorbereidingen treffen om dat inkomstenverlies op te pakken, maar Kaag en Braassem is nog niet zo ver, liet wethouder Yvonne Peters (VVD) vorige week weten. Ze ontkende, dat dit college de problemen doorschuift naar het volgende college, maar oplossingen komen er voorlopig ook nog niet. ,,We volgen de ontwikkelingen, we zien dat we wat moeten met het afschaffen van de precario. We bezinnen ons op maatregelen hoe dat op te lossen.''

Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over de vraag óf er oplossingen moeten komen en zo ja, welke. Dan komen er al heel snel drie alternatieven op tafel: bezuinigingen, verhogen van de belastingen of een combinatie van beide. Toen ik dit aan de wethouder aangaf, veerde ze direct op: ,,Belastingverzwaring is absoluut nog niet aan de orde. Het verhogen van de OZB is nog een brug te ver.''

Waarvan akte, waardevolle columnlezer. Ook werd me verteld, dat dit college niet over het eigen graf wil regeren. Hoe loffelijk dat streven ook is, het lijkt me niet de juiste volgorde. De gemeenteraad moet binnen enkele maanden laten weten, waar ze staan ten aanzien van het opvangen van de miljoenentegenvallers. Inderdaad zijn in maart 2018 de eerstvolgende verkiezingen. Maar juist daarom moeten alle politieke partijen kleur bekennen en zeggen of ze de komende vier jaren willen bezuinigen, of belastingen verhogen. En zo ja; hoe ze dat dan gaan doen. Dan kan de kiezer een goede keuze maken voor de partij, die het beste aansluit bij zijn of haar gedachtegang. Ga als politiek niet stilletjes afwachten tot de dag na de gemeenteraadsverkiezingen om dan lekker allerlei bezuinigingsmaatregelen door te voeren.


Joep Derksen