Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

04 juni 2017

Kansen groeien voor kansenonderzoek Drechtdoorsteek

LEIMUIDEN > Moet er een 'kansenonderzoek' komen om te bekijken welke variant van de Drechtdoorsteek er moet komen? Op deze vraag moeten de gemeenteraadsleden op maandag 19 juni een antwoord geven. Afgelopen maandag werd dit onderwerp al besproken tijdens de oordeelsvormende politieke avond.

Voor de VVD is het eenvoudig; deze partij steunt wethouder Yvonne Peters (VVD) onvoorwaardelijk. Inwonerraadslid Jan van der Geest stelde: ,,Als je er voor 5.000 euro achter kunt komen of je misschien wel op een pot met goud zit, dan moeten we dit doen. Het aantal partijen dat wil participeren is redelijk groot.'' Zijn PRO-collega Hans Klink liet weten, dat deze partij ook het kansenonderzoek uit wil laten voeren. Meedoen aan zo'n kansenonderzoek wil volgens Klink ,,niet zeggen, dat we akkoord moeten gaan met een voorstel voor een Drechtdoorsteek''.

Raadslid Marcel Doze (CDA) gaf in eerste instantie aan, dat er in zijn partij ,,weerstand'' is tegen dit kansenonderzoek. Hij verwees naar een vergelijkbaar onderzoek uit 2010, waarin verschillende varianten van de Drechtdoorsteek binnen en buiten Kaag en Braassem werden beoordeeld. En vroeg zich af, wat een nieuw onderzoek voor nieuwe informatie zou geven. Daarnaast wees hij op de nadelen van extra toeristen: ,,De inwoners hebben last van toerisme, geluidsoverlast en handhaving.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten, dat wat haar betreft er geen nieuw onderzoek hoeft te komen: ,,5.000 Euro is niet veel geld voor een onderzoek, maar als je nu al weet dat je de deur dicht wilt doen, waarom laat je 'm dan op een kier staan?''

Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) hamerde erop, dat hij ook de gegevens uit een onderzoek uit 1992 naar de mogelijkheden voor een Drechtonderzoek wilde krijgen. Raadslid Kelly Straver (SVKB) liet weten, dat haar partij hoe dan ook geen XXL Waterfunpark wil hebben. ,,We willen een Drechtdoorsteek wellicht alleen overwegen, met wat kleine recreatie ernaast''.

Toch leek wethouder Yvonne Peters (VVD) de twijfelaars over het uitvoeren van het kansenonderzoek over de streep te trekken. Zij gaf aan, dat zo'n kansenonderzoek er niet automatisch toe leidt, dat er ook een Drechtdoorsteek moet komen. Ook niet, als daar uit zo voortkomen, dat die Drechtdoorsteek vlak naast het dorp Leimuiden moet worden aangelegd. Het is de gemeenteraad zelf, die daar uiteindelijk over gaat. Volgens Peters zijn hier geen bestuurlijke afspraken over gemaakt met drie andere gemeenten, die ook meebetalen aan het kansenonderzoek. Wel hebben deze gemeenten de wens om de plassen in deze regio 'beter op de kaart te zetten'. Verder gaf de wethouder aan, dat er in Kaag en Braassem ,,ruimte is voor meer recreanten. Ik ben niet bang voor Amsterdamse toestanden.''

Doze vond eerst nog, dat de gemeente ,,de deur op een kier zet naar een XXL park met zo'n onderzoek.'' Maar hij werd gedeeltelijk gerustgesteld door de wethouder, toen ze zei: ,,Het zoekgebied is de volledige Vriezekoopse polder. Er is geen enkele optie niet in beeld. We willen kijken wat de beste mogelijkheid is.'' Loos vroeg zich echter af, of dat onderzoek ,,toerekent naar een positief saldo''. Straver pleitte voor het opstellen van 'randvoorwaarden' waaraan het onderzoek moet voldoen en uitkomsten die de gemeenteraad acceptabel zou vinden. Van der Geest vond, dat er niet zoveel zorgen gemaakt moet worden over de pecunia. ,,Als het veel geld kost; wat maakt het uit als er investeerders zijn. Het mag 200 miljoen kosten, als wij het maar niet hoeven te betalen.'' Wethouder Peters deed de toezegging, dat er in het kansenonderzoek ,,een groot oordeel wordt gegeven aan de maatschappelijke inpassing van de Drechtdoorsteek''. D66 en LKB gaven aan, hoe dan ook geen XXL waterfunpark te willen hebben.


Joep Derksen