Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juni 2017

Participeren moet je leren

KAAG EN BRAASSEM > Hoe kun je inwoners betrekken bij het nemen van besluiten? En op welke manier moet zo'n 'participatieproces' dan opgezet worden? Dat blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk, zo liet Roeland Stolk, Roeland Stolk, projectleider 'Samenwerking en Participatie' bij Bureau Berenschot, woensdag 7 juni weten.

Het opzetten van een participatietraject kan niet volgens de 'eenheidsworstmethode'. Het maakt nogal wat uit, of je inwoners wilt laten meepraten over de kleur van de stoeptegels in de straat, of waar het gaat om zaken als de “MAG” (Maatschappelijke Agenda) of sociale woningbouw. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre de inwoners er allemaal op zitten te wachten, dat ze mee kunnen praten (maar vaak niet mee kunnen beslissen) over allerlei zaken.

Stolk informeerde: ,,Participatie lijkt vooral iets te zijn van de grootste steden. In de vijf grootste steden van Nederland woont 15% van de Nederlanders en zij zijn verantwoordelijk voor zo'n 35% van alle participatie-initiatieven. We zien dat 81% van de Nederlanders aangeeft nog nooit (bewust) mee te hebben gedaan aan een inwonersinitiatief. Slechts 19% geeft aan wel eens te hebben meegedaan. En van die 19% wil maar een kleine helft (8%) nóg een keer deelnemen aan een initiatief.'' Meer dan 70% van de wethouders en raadsleden denkt echter, dat inwoners een grote behoefte hebben om te participeren in lokale besluitvorming.

De politici, ambtenaren en een enkele inwoner gingen vervolgens in groepjes met elkaar in gesprek over de vraag hoe participatietrajecten in Kaag en Braassem moeten worden opgezet. De uitkomsten hiervan worden vervolgens verwerkt in een ambtelijk voorstel, dat daarna door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.


Joep Derksen