Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2017

Politieke partijen reageren op besluit sluiting Alkeburcht

KAAG EN BRAASSEM - Het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad om de Alkeburcht vanaf 1 september te sluiten, leidde tot veel emoties. Ook de politieke partijen zelf lieten zich uit, over de redenen waarom zij voor of tegen de sluiting van het gemeenschapscentrum waren.

Een raadsmeerderheid van CDA, PRO en VVD gaf het college de opdracht om de deur van de Alkeburcht dicht te doen. Zo laat PRO in een reactie weten: ,,Samen met de VVD en CDA hebben we bereikt dat er geld is vrijgemaakt voor kunst en cultuur, dat er geld en mogelijkheden zijn om te werken aan een multifunctioneel gebouw waarin de huidige gebruikers van De Alkeburcht een plek kunnen krijgen.'' Over het niet willen openhouden van De Alkeburcht voor nog een jaar, stelt deze partij: ,,De kosten die dat met zich meebrengt, steken wij liever in de verenigingen en eventuele andere (nieuwe) oplossingen. Over een jaar staat er namelijk geen nieuw gebouw, hebben we veel geld verspild aan noodzakelijk onderhoud en zijn de mogelijkheden om met dát geld te zoeken naar nieuwe oplossingen, niet meer voorhanden.''

Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) twitterde onder meer: ,,Ik stel vast dat de 'positieve energie' rondom de Alkeburcht pas echt is losgebarsten nadat de wethouder het onvermijdelijke hardop uitsprak. Is participatie de mogelijkheid om je zin te krijgen, een manier om gezamenlijk op zoek te gaan naar het minst slechte compromis of ....?''

Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) stelde nog voor om de Alkeburcht twee maanden langer open te houden. Maar dat kreeg zo weinig steun van het actiecomité, dat de Alkeburcht tot en met de zomer van 2018 open wilde houden, dat hij hier geen voorstel over indiende. Koek: ,,Toen ik ongeveer 10 jaar geleden zitting nam in het bestuur van Stichting “Dorsphuis De Alkeburcht”, had ik niet verwacht dat dit gebouw er nog steeds zou staan. Dat de gebruikers na bijna 50 jaar eindelijk zijn verenigd, is op zich een goed teken, maar om daarom te stellen dat de Alkeburcht niet dicht mag, gaat ons een stap te ver.''

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) oogstte veel applaus van het publiek, toen ze pleitte voor het openhouden van de Alkeburcht, maar zat aan het eind van de avond met lege handen. ,,We zijn teleurgesteld, verdrietig en boos'', zo stelde ze na afloop. ,,Het toneelspel, de starheid, het niet willen bewegen en niet de rust willen brengen voor de verenigingen om tot een echte goede oplossing te komen, is gewoonweg shocking. Zijn onze (de politieke, red.) gedachten over inspraak aan de voorkant alleen maar nuttig, als het precies datgene aangeeft wat college en hun partijen bedacht hebben? Waar is de kritische noot richting het college?''

Inwonerraadslid Sandra van Emmerik (LKB) stelde: ,,Als groentje in de gemeenteraadsvergaderingen hoor ik wethouders en raadsleden op wekelijkse basis opmerkingen over inspraak strooien en vragen om burgerparticipatie. ‘Geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant.’ In het geval van de Alkeburcht ga je je afvragen of daar bij hoort te staan: 'Als dat ons uit komt'.'' Fractievoorzitter Esther Loos (D66) gaf tot slot aan: ..In onze ogen gaat het in de eerste plaats over het faciliteren van vrijwilligers en over het koesteren van wat je hebt in de samenleving. In Kaag en Braassem mogen we van geluk spreken dat we zoveel vrijwilligers hebben, waar onze samenleving op kan bouwen. Dat is niet te kopen met geld, vrijwilligers worden immers niet betaald.''


Joep Derksen