Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

04 juni 2017

Toekomst LTC hal onderzocht

LISSE > Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) moet een onderzoek doen naar de toekomst van de tentoverkapping, ook wel tennishal genaamd, van LTC Lisse. In 2013 werd de gemeenteraad nog voorgespiegeld, dat die hal jaarlijks 20.000 euro zou opleveren, maar dat blijkt niet waar te zijn. De gemeente legt er namelijk 56.000 euro per jaar op toe; bovendien klagen de weinige gebruikers van de hal steen en been over deze faciliteit. De gemeenteraad nam woensdag 24 mei een voorstel aan van VVD en CDA om dat onderzoek uit te voeren.

Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) rekende voor, dat op ieder uur, dat de gemeente de tennishal verhuurd, de gemeente er 17 euro op toelegT. En hij weet ook, waarom de hal zo weinig gebruikt wordt. ,,De technische kwaliteit van de hal; de wisselende warmte, de beleving van de hal in vergelijking met de hallen in de omgeving. Er is een teruglopende belangstelling, doordat het aantal leden van de LTC afneemt en er is ook minder belangstelling voor tennis in Nederland.'' CDA en VVD willen daarom, dat gekeken wordt naar alternatieven voor (de exploitatie van) de hal.

Die alternatieven zijn, volgens Slootbeek: ,,Laat de LTC zelf de hal exploiteren en laat Sportfondsen dit niet meer doen. De LTC staat hier open voor. Maar ook kan onderzocht worden of er een permanente opdeling kan komen van de hal. Je kunt het achterste deel aanpassen, zodat bijvoorbeeld sportcoaches met scholieren er gebruik van kunnen maken. Dan is er meer toekomst voor de hal.'' Maar ook moet de gemeente kijken naar de mogelijkheid om de hal in haar geheel weer weg te halen. Dan is er weliswaar sprake van kapitaalvernietiging, maar het jaarlijks toeleggen van 70.000 euro voor die tentoverkapping is voor de VVD en CDA ook geen aanlokkelijk alternatief. De partijen verwelkomen ook ideeën voor andere mogelijkheden van de LTC-hal.

De politieke partijen Nieuw Lisse, PvdA/GroenLinks en D66 zagen niets in zo'n onderzoek. ,,Zomaar wat onderzoeken, vinden wij geen visie'', zo stelde D66-raadslid Maarten Magielse. Wethouder Ruigrok liet weten, dat de gemeente al lang bezig is met de voorgestelde mogelijkheden voor een betere exploitatie van de hal. ,,Er is al geruime tijd overleg tussen de partijen om het beheer van de hal ook in de wintermaanden bij LTC neer te leggen. We hebben vorig jaar al gekeken naar de optie om de hal in twee delen te verdelen. Het effect is zeer beperkt. Het verwijderen van de overkapping is niet een voor de hand liggende oplossing; de boekwaarde hiervan is 1,1 miljoen euro. Een onderzoek laten doen zal niet meer opleveren, dan wat wij al hebben bekeken.''

Hierop nam fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) het woord: ,,VVD en CDA willen kijken, of het niet beter kan met de hal die een negatieve exploitatie heeft. De wethouder zegt, wat hij al gedaan heeft, en wat niet gaat. Er komt een heel algemeen verhaal. We zijn niet tevreden met het antwoord van de wethouder. We willen de motie steunen.'' Normaal zou het aantal raadsleden van VVD, CDA en SGP/ChristenUnie niet voldoende zijn om een raadsmeerderheid te halen, maar omdat er drie raadsleden ontbraken van de overige partijen, bleek er toch een meerderheid te zijn voor het onderzoek. Het college moet dit uiterlijk in december van dit jaar afgerond hebben.


Joep Derksen