Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

Column

Zonnepanelenvelden

Hoe moeilijk kan de politiek nou zijn, waarde columnlezer? Al jaren praten de politici over de vraag wat er moet gebeuren met een locatie als Veenderveld II. Moeten daar bedrijven komen en zo ja, wie gaat dat betalen en hoe gaan die bedrijfspanden er uit zien? Tegelijkertijd wordt duidelijk, dat deze regio de komende decennia gebruikt gaat worden als plek voor de realisatie van allerlei zonnepanelenvelden. Moeten die zonnepanelenvelden dan in de plaats komen van natuur?

Ach en wee, de ene bedreiging na de ander, zou je kunnen denken. Maar dat is dus niet zo. Het is heel eenvoudig om de plaatsing van zonnepanelenvelden te combineren met de bouw van (industrie)terreinen als Veenderveld II. Als je nieuwe bedrijfspanden bouwt op Veenderveld II, dan kun je als gemeente eisen, dat die panden allemaal platte daken krijgen. En op die daken moeten dan verplicht zonnepanelen komen te liggen. Zo help je dus aan de realisatie van een energieneutrale gemeente, gaan de kosten van het gebruik van die panden omlaag en wordt het dus gemakkelijker om financiers voor de bedrijfslocaties te vinden.

Aanpakken

Het wordt tijd, dat de politiek beseft, dat het in het leven niet gaat om de keuzes 'of dit – of dat'. De gemeenteraadsleden moeten zich realiseren, dat er ruimte geschapen moet worden voor én bouw én duurzame initiatieven. Het is van de zotte, dat deze gemeente nog altijd niet mogelijk heeft gemaakt, dat nieuwbouwwijken volledig aardgasvrij gebouwd moeten worden. Zelfs minister Henk Kamp heeft nu gezegd, dat de gemeenten vrij zijn om dit op te pakken. Dus vroeg ik aan het college van burgemeester en wethouders, wanneer zij het initiatief nemen tot het realiseren van aardgaslozen nieuwbouwwijken. Maar een woordvoerder liet weten, dat het college hier totaal geen initiatieven voor onderneemt. De burgemeester en wethouders laten dit over aan de gemeenteraadsleden.

Pardon? Geen initiatief van dit college voor aardgasvrije wijken, terwijl deze collegeleden een raadsvoorstel moeten uitvoeren om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken? Wat is dat voor beleid, of beter: wat is dat voor nog-beleid? Als het college dan niets wil doen, dan is het nu aan de gemeenteraad om niet alleen aardgasvrije wijken mogelijk te maken, maar ook te regelen, dat nieuwe bedrijven voortaan verplicht zonnepanelen op hun platte daken gaan plaatsen. Beste gemeenteraadsleden; jullie hebben nog een half jaartje de tijd om dit te regelen. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?!


Joep Derksen