Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

Huidige gemeenteraad houdt vast aan energieneutraal in 2040

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad blijft tóch vasthouden aan haar eerder geuite wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook al zet de voltallige regio in, om deze wens in 2050 gerealiseerd te hebben. Op de VVD na, was er geen enkele partij die zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 3 juli in de openbaarheid uitsprak tegen het uitstellen van de energieneutraliteitswens.

Joep Derksen

Het energieneutraal maken van de gemeente Kaag en Braassem heeft nogal wat gevolgen, de komende jaren. Geschat wordt, dat hier 160 windmolens voor geplaatst moeten worden en dat zou onherroepelijk ten koste van het openbare landschap gaan. En het tien jaar eerder realiseren van deze duurzaamheidsdoelstelling gaat de gemeente heel veel geld kosten; een bedrag dat zelfs kan oplopen tot vele (tientallen) miljoenen euro's.

Het is alleszins de vraag, of het überhaupt mogelijk is om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken. Maar voorlopig blijft de raad bij wensdenken, dat alles wel goed gaat komen. ,,We zullen de voortgang van het proces om in 2040 energieneutraal te zijn zeer nauwkeurig bewaken'', aldus Christian Malin (SVKB). Zijn D66-college Gino Wesselman ziet het niet als een probleem, dat alle andere gemeenten gaan voor 'energieneutraal in 2050'. Hij stelde: ,,We zijn zeer positief over het sluiten van een regionaal energieakkoord. Dat kan werken als een vliegwiel en gaat helpen om te werken aan het energieneutraal zijn in 2040. Het is essentieel om binnen Holland Rijnlnad een voortrekkersrol te spelen en dus mee te doen aan meerdere pilots.''


Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) opperde voorzichtig, dat niet bekend is hoeveel geld de energieneutraliteitswens gaat kosten. Maar fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) dacht in kansen. ,,Laat de Tweesprong zorgen voor andere duurzame warmtebronnen. Leer van de tuinbouw met verduurzamen en benut de adviezen van het duurzaamheidsplatform. Betrek andere organisaties aan de voorkant, zoals de Stichting Open Landschap. De wens om energieneutraal te zijn in 2040 gaat zo'n ruimteclaim vragen, dat ze niet alles kunnen tegenhouden.'' Alleen fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vond, dat energieneutraal in 2050 ook prima gerealiseerd kan worden: ,,Sluit aan bij de regio. Dan maar naar 2050. Het kan beter goed, dan snel en afgeraffeld.''