Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

,,Theaterzaal in tennishallen Tweesprong''


KAAG EN BRAASSEM – Meer dan vijftig mensen bezochten vrijdag 30 juni de bijeenkomst in de Alkeburcht om na te denken over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed. De politieke partij SVKB had deze bijeenkomst opgezet, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de Alkeburcht op 1 september voorgoed dicht te doen. Zonder dat er een redelijk alternatief bekend is voor de negen verenigingen, die nu van de Alkeburcht gebruik maken.

Joep Derksen

Het doel van deze avond was niet, om een klaag- en vraagsessie te houden over de Alkeburcht, zo maakte SVKB-bestuursvoorzitter Til Beukenholdt duidelijk. ,,Het is afschuwelijk zoals het is gegaan, maar we moeten nadenken over wat er in de toekomst met de andere gebouwen in onze kernen gaat gebeuren.'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld van dezelfde partij vulde aan: ,,We moeten nu bekijken hoe we energie behouden en krijgen en wat we daar voor nodig hebben. Binnen onze gemeente moet een ruimte zijn, waar je gebruik kunt maken van een theaterzaal. Hoe, waar en wat het mag gaan kosten; daar moeten we het over hebben.''

Dat de pijn rondom de besluitvorming over de Alkeburcht nog diep zit, bleek wel uit de woorden van Martien Wesselman: ,,Het gemeentebestuur scheurt zich af van de gemeenschap. Dat zie je bij Trump en Erdogan ook.'' Maar LKB-fractievoorzitter Ton van Velzen deed een suggestie over een locatie voor een theaterzaal. Als we op het terrein naast de Tweesprong een brede school maken, waarom kan daar niet een cultuurhuis bij passen?'' Van der Wereld zag hier ook mogelijkheden: ,,De tenniszalen van de Tweesprong worden weinig gebruikt; dat biedt kansen om daar wat mee te doen.''

Alle aanwezigen bleken het eens te zijn, met de stelling, dat er een gemeentelijke visie moet komen over het verenigingsleven. En dat dit hoognodig is, blijkt wel uit de woorden van Pim van der Meer van voetbalvereniging DOSR. Het huurcontract van de velden wordt namelijk op 1 januari 2019 opgezegd, waarna de voetballers er nog een jaar op mogen voetballen. Wat er daarna gaat gebeuren met de velden, die eigendom zijn van de gemeente, is nog onzeker. De velden kunnen weer verhuurd worden aan DOSR, tegen ongetwijfeld hogere tarieven, maar ook verkocht worden. Wellicht aan de voetbalclub, maar misschien ook aan een projectontwikkelaar.

De onzekerheid bij DOSR is daarom groot, zo bleek tijdens deze avond. ,,Als voetbalclubs hebben we te maken met het vastgoed. De huren van de velden worden opgezegd. Er komt een nieuw huurcontract of koopcontract, maar we weten nog altijd niet hoe die er uit komen te zien. We willen voorkomen dat we een 'Alkeburcht scenario' voor onze kiezen krijgen. We zijn nu al bezig plannen te maken voor 2019 om te voorkomen, dat we voor een enorme kostenpost komen te staan.'' De voorzitter verzuchtte: ,,Het is bijna ondenkbaar om te zeggen, dat we ergens anders naar toe moeten'' en besloot met een oproep: ,,De gemeente moet niet alleen cultuur en welzijn afstoten, maar de politiek moet het zelf oppakken en zorgen dat je iets voor de gemeente moet betekenen. De inwoners moeten er niet zijn voor de gemeente; het moet andersom zijn.''


Hierop deed Van der Wereld een oproep: ,,Laat iedere vereniging mailen wat ze nodig hebben om te kunnen blijven voortbestaan.'' Paul Hoogenboom, vice-voorzitter van WVC deed hierop al een voorzetje: ,,We doen als vrijwilligers al genoeg voor de samenleving. De wethouder zegt, dat we voorlopig niet veel meer moeten investeren in vastgoed, vanwege de brede school die er moet komen. Ik heb nul leidraad. We wachten de verkiezingen af; er moet eerst goed gemeentebeleid komen en pas daarna willen we meedenken over wat er wel en niet moet gebeuren.''