Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 augustus 2017

Spijkerhard tegen eilandbewoners

KAAG EN BRAASSEM – Woest zijn ze, enkele bewoners van Spijkereiland en Blauwpolderkade. Hoewel ze soms al meer dan veertig jaar daar wonen, vindt de gemeente dat hun woonboot geen permanente woonruimte mag zijn. Als zij verhuizen, moet ook de woonboot verdwijnen. En krijgen ze dus geen inkomsten voor het verkopen van de woonboot. Het college van burgemeester en wethouders wil dit 'uitsterfbeleid' strikt handhaven en voelt zich gesterkt door onderzoeken over geluidsoverlast vanwege de A4.

Door Joep Derksen

De woonboten op Spijkereiland 2, 3 en 4 moeten op termijn allemaal verdwijnen. En dat vinden de eigenaren onvoorstelbaar, want in 2010 stuurde burgemeester Marina van der Velde hen een brief. Hierin schreef ze onder meer: ,,In het bestemmingsplan (van 2008, JD) is uw woonschip opgenomen als zijnde bedoeld voor recreatief gebriuk. Terwijl u aan de hand van de ligplaatsontheffing heeft kunnen aantonen, dat het woonschip reeds lange tijd in gebruik is en mocht zijn voor permanente bewoning. U heeft ons inziens nog steeds recht op permanente bewoning.'' De eigenaren mochten er van de burgemeester blijven wonen ,,totdat er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt. In dat bestemmingsplan zal uw woonschip worden aangemerkt als woonschip voor permanente bewoning.'' Van der Velde benadrukte nog, dat deze regeling geldt voor het woonschip zelf en niet voor de gebruikers van het woonschip.

Maar nu neemt het college van dezelfde burgemeester en haar wethouders een totaal ander standpunt in. De woonbootbezitters mogen er blijven wonen, maar als zij op wat voor manier dan ook verdwijnen, moeten ook hun woonboten weg zijn. Hun huizen voldoen namelijk niet aan de moderne geluidsnormen, omdat ze in de buurt van de A4 liggen, waar géén geluidsscherm geplaatst is. Bewoner Ram vindt het onrechtvaaardig: ,,We worden in de hoek gezet waar we niet horen. We betalen al keurig al jaren de OZB over onze permanente bewoning.''


Zijn buurvrouw Van der Reijden voegt hier aan toe, dat ze al vijf keer de woonvergunning hebben ingeleverd bij de gemeente. ,,Je kunt niet iemand zomaar de woonvergunning afpakken, omdat het de gemeente uitkomt om van het eiland een recreatiebestemming van te maken.'' Hierop reageerde een ambtenaar, namens wethouder Yvonne Peters (VVD) dat de bewoners weliswaar een woonvergunning voor schepen van de Provincie hadden gekregen, maar dat ze geen woonvergunning hadden, ,,die binnen het bestemmingsplan past. Deze woningen hadden geen permanente woonstatus.'' De gemeenteraadsleden moeten de komende maand beoordelen of de gemeente bij deze woningen lankmoedig zal zijn, of dat er spijkerhard opgetreden wordt tegen de huidige eilandbewoners.