Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 september 2017

Bankjes en laadpunten voor toeristen

Nieuwkoop – Door investeringen in wandel-, fiets- en vaarroutes moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen en dagjesmensen. In het 'Beleid- & beheerplan Recreatieve Voorzieningen 2017-2021' staan allerlei 'unique selling points' om Nieuwkoop op de toeristische kaart te zetten.

90% van de bezoekers aan deze gemeente woont binnen een straal van 50 kilometer; velen van deze mensen komen naar Nieuwkoop om er te fietsen, varen of wandelen. De meeste wandelaars kennen routes als het Ursulapad, Oudshoornpad en het Jos Gemmekepad nog niet. Daar moet verandering in komen; via een app komt een uitgebreide beschrijving beschikbaar. De gemeenteraadsleden bespreken donderdag, of er ook meer laadpunten voor e-bikes kunnen komen. Ook moeten er de komende jaren meer bankjes, informatiepanelen en parkeerplaatsen verschijnen voor de wandelaars en fietsers. Met name bij de meest gebruikte routes als de Plassenroute, Rampjaar-wandel/fietsroute, de Jaagpadroute en het Groene Hartpad. Dat maakt het recreatiegenot nog fijner, zo is de gedachte.


De otter, die sinds kort weer in de Nieuwkoopse Plassen leeft, moet ook worden ingezet voor het promoten van de recreatie. Watersporters kunnen daarnaast naar de Langeraarse Plassen gaan en onderweg genieten van een honderd jaar oud sluisje, het landschap is 'Nieuwkoop als kunstenaarsdorp'. Om meer bootjesbezitters te trekken, zouden er ook extra aanlegvoorzieningen bij bruggen moeten komen, maar ook steigers en toiletten. Een nieuwe openbare trailerhelling komt er niet, volgens het onderzoeksrapport: ,,Hiervoor zijn voldoende mogelijkheden bij ondernemers en zo'n trailerhelling “concurreert” met de verhuur.'' Wel worden onder meer 'Elektroroutes' gepromoot door de Nieuwkoopse Plassen, waar ook kano's en SUPpers (Stand Up Paddling) gebruik van kunnen maken. Hoe al deze plannen worden uitgevoerd, bespreken de raadsleden de komende weken.

Jongerenorganisaties zoeken duidelijkheid en vrijwilligers

Nieuwkoop – Organisaties die met jongeren werken, hebben grote behoefte aan meer vrijwilligers. Ook willen ze duidelijkheid van de gemeente over het subsidiebeleid; subsidies moeten voor meerdere jaren vast staan en niet ieder jaar veranderen. En het wordt hoog tijd, dat het vrijwilligersloket écht aan de slag gaat.

Afgelopen donderdag kwamen vrijwilligers en professionals bijeen in het gemeentehuis om ervaringen met elkaar uit te wisselen. En inderdaad kwamen er verfrissende ideeën boven tafel. Zo stelde André Slof van scouting Wapata voor, dat verenigingen hun gas, water en licht collectief moeten kunnen inkopen. Hij pleitte verder voor ,,rust in de subsidie, zodat we meerjarig weten waar we aan toe zijn''.

Het chronische gebrek aan vrijwilligers is iets, waar iedere organisatie mee te maken heeft. Vaak zijn er tijdens de activiteiten zelf wel voldoende ouders, die een handje mee willen helpen. Maar slechts weinig mensen voelen zich geroepen om het voorbereidende werk op zich te nemen, of een bestuursfunctie uit te voeren. Petra Breedijk van Stichting Dorpsactiviteiten Nieuwveen vertelde, dat haar organisatie juist kinderen inzet bij het opzetten van de jaarlijkse Speelweek. ,,We proberen de kinderen, die jaren hebben meegedaan, te betrekken te blijven. Zo kunnen we de toekomst van de speelweek veilig stellen.''


Verder vonden de tientallen aanwezigen, dat het gemeentelijke verenigingsloket veel actiever kan worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van subsidieaanvragen of het koppelen van vrijwilligers aan verenigingen, die extra handjes nodig hebben. Dat zou kunnen door het opstellen van een vraag- en aanbodwebsite voor vrijwilligers. Ook werd de gemeente gevraagd te helpen bij het koppelen van de 'nieuwe Nieuwkopers' aan vrijwilligerswerk. Bij statushouders kan dit helpen bij hun integratie en tegelijkertijd zijn de verenigingen er mee geholpen.  

Kinderen kiezen speeltoestellen

Nieuwkoop – Bijna 300 kinderen hebben de afgelopen weken gestemd op de speeltoestellen, die ze in hun eigen straat willen hebben. De uitslag is bekend en alle gekozen speeltoestellen worden nog dit jaar geplaatst. Aan het Meidoornpad komt een dubbele schommel en de Merelstraat wordt opgefleurd met een glijbaan met klimnet. Bij de Speelveen verschijnt een klimklautertoestel en in de Bontjesstraat kunnen de kinderen zich vermaken met een 'klimnetpiramide vogelnest'. De bewoners aan de Geitenkamp kunnen een 'speelstructuur' tegemoet zien, met een klim-, balanceer en glij-onderdeel en langs de Schippershaak zullen de kleinsten zich vermaken met een combinatiespeelplek, waar ze kunnen duikelen, glijden en hangen.

Ruim veertig huizen op plekken van basisscholen

Ter Aar – In september 2020 moet het integraal kindcentrum (ikc) klaar zijn. Dit schoolgebouw, waar ook een bibliotheek en een centrum voor jeugd en gezin (CJG) in komt, wordt gebouwd aan de Beverlanderhof. Deze weg wordt verlengd tot de Westkanaalweg, zodat de ouders en kinderen de school gemakkelijker kunnen bereiken. Naast het ikc verschijnt ook een sporthal.

De leerlingen van de huidige drie basisscholen De Vosseschans, het Kompas en De Fontein krijgen onderdak in het ikc. Op de plaatsen, waar nu de scholen staan, komen in totaal 25 eengezinswoningen en 16 comfortwoningen. Ook moet er een nieuw 'Futurahuis' verschijnen, op de huidige locatie van Het Kompas.

Een Futurahuis is een gebouw, waar senioren met zorgindicaties in hun eigen 'wooneenheid' (woonkamer met slaapkamer) kunnen wonen. In totaal zitten in dat pand dan 19 eenheden, met een gezamenlijke huiskamer en keuken. Ook woont er in dat pand een echtpaar, dat allerlei zaken regelt voor de overige inwoners. Een Futurahuis is dus geschikt voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar nog te gezond om opgenomen te worden in een zorginstelling.

Jan Willem van der Linde, projectmanager van deze ingrijpende bouwplannen, wijst tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Nieuwveen aan, hoe de woningen precies verdeeld worden. Op de locatie van basisschool De Vosseschans komen 16 comfortwoningen en vier eengezinswoningen. Naast het Futurahuis verschijnen nog eens vijf eengezinswoningen en op de locatie van basisschool De Fontein worden vier 'twee-onder-één-kap' huizen gebouwd en nog eens acht eengezinswoningen. Alle huizen, inclusief de sociale woningen, moeten gasloos worden.

De komende weken mogen mensen hun bezwaren en adviezen indienen over deze bouwplannen. Dat geldt ook voor de tekeningen van de rotonde, een belangrijke fietsroute voor de basisschoolleerlingen van hun huizen naar het ikc. Deze rotonde komt op de kruising van de Westkanaalweg en Aardamseweg te liggen. Van der Linde laat weten, dat het ikc volgens de huidige planning in september 2020 geopend kan worden. Tegen die tijd begint ook de bouw van de woningen en het Futurahuis.


Tijdens de informatieavond waren weinig negatieve geluiden te horen. Zeker niet van de omwonenden van het toekomstige IKC. Zij kregen te horen, dat er een groenstrook van zo'n acht meter blijft tussen hun woningen en het schoolgebouw.  

Voorbereidingen bouw sporthal kost drie ton

Ter Aar – De uitwerking van de plannen voor een nieuwe sporthal kost maximaal 292.000 euro; en dan moet de hal zelf nog gebouwd worden. De gemeenteraadsleden bespreken donderdag of ze dit geld hiervoor beschikbaar willen stellen.


De toekomstige gebruikers van de sporthal, zoals sportverenigingen, gymnastiekdocenten en de buurtsportcoach, gaan de komende maanden hun wensen en eisen op papier stellen. Op basis daarvan, maakt een architect het ontwerp voor die hal, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden om dit gebouw zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat volgend jaar geld gevraagd wordt voor de bouw van de sporthal zelf. Dat gebeurt, nadat de bouwtekeningen – en dus de kosten – bekend zijn. Hoe hoog dat bedrag zal zijn, is nu nog niet bekend.  

,,Gemeente schuldig aan uitlokking''

KAAG EN BRAASSEM – De Tennisvereniging Alkemade (TVA) heeft een boete gekregen voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Het bestuur van de TVA is woest over de manier waarop die boete tot stand kwam en spreekt van uitlokking door de gemeente. TVA-voorzitter Danny Loos laat weten, hoe hij er over denkt.

Door Joep Derksen

Vorig jaar sloot een aantal horecagelegenheden en kantines een convenant om geen alcohol te schenken aan minderjarigen. De deelnemers legden hierbij een geldbedrag in en kunnen dat bedrag terug krijgen, als ze zich aan de regels houden. Als tegenprestatie krijgen ze dan geen boete, op het moment dat ze betrapt worden. Loos legt eerst uit, waarom de TVA dit convenant niet heeft ondertekend: ,,De TVA heeft drie leden in de categorie onder de 18 jaar, op een totaal van 730 leden. Wij hebben goed contact met deze leden en houden in de gaten of zij geen alcohol bestellen en/of nuttigen. De jongeren zijn zich ook bewust van de consequenties.''

Toch krijgt de TVA een boete voor het schenken van alcohol aan een jeugdige persoon, zonder dat gevraagd was om een ID. De barvrijwilligster die dat overkwam, licht toe hoe dat zo kwam. Zij was de enige, die achter de bar stond. ,,Er kwamen drie onbekende mensen zonder tenniskleding het terras op lopen, een oudere man en twee tieners. Ik had gelijk een ongemakkelijk gevoel bij deze mensen. Ik ging er vanuit dat het meisje nog onder de junioren zou vallen, maar ze gaf aan, dat ze 18 was. De jongen die erbij was bestelde vervolgens een frisdrank en een biertje. Aangezien hij ouder oogde ben ik er vanuit gegaan dat hij ook boven de 18 was omdat het meisje dit zo nadrukkelijk had gezegd. Een tweede reden waarom ik in de veronderstelling was dat de jongen wel 18 zou zijn, was dat de vader er bij was toen de jongen een biertje bestelde. Maar blijkbaar ben ik te goed van vertrouwen. Dat een vader zijn eigen kinderen gebruikt en leert om een ander op deze manier voor te liegen, vind ik erg. Ik draai als lid van de tennisvereniging altijd met plezier mijn bardienst. Door dit voorval is er wel een deuk in het vertrouwen in de mens gekomen. Dat mensen je zo bewust voorliegen en daar zo ver in gaan dat je het bijna wel moet geloven, staat ver van mij vandaan. Ik ben erg teleurgesteld dat ik in een gemeente woon, waar dit blijkbaar normaal wordt gevonden om zelf uiteindelijk geld op te strijken. Een tennisvereniging die met vrijwilligers alles draaiende houdt op deze manier om de tuin te leiden, terwijl ze er alles aan doen om een goed alcoholbeleid te hanteren, vind ik schandalig!''

Loos doet een oproep naar het gemeentebestuur: ,,Wij vragen ons af, wat is erger? Iemand die aan een jongen een biertje meegeeft voor zijn vader of begeleider? Of de volwassenen, die zich laat lenen voor dit soort gedrag om een barvrijwilliger uit te lokken een biertje mee te geven aan een jongere?'' Wij zijn van mening, dat er sprake is van onrechtmatig en onjuist handelen van de mensen die er door de gemeente op uit zijn gestuurd en dat er sprake is van uitlokking. Op deze manier krijgen vrijwilligers angst om bardienst te draaien, omdat zij niet op hun geweten willen hebben dat de vereniging met dit soort boetes opgezadeld wordt. Het open karakter van onze vereniging komt dan ook in het gedrang.''


Burgemeester Marina van der Velde is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Desgevraagd reageert zij: ,,We gaan nog na bij de toezichthouders, hoe dat gesprek precies gegaan is. We mogen mystery guests in zetten; dat zijn kinderen waarvan je mag verwachten, dat je om een ID moet vragen. We zijn met alle alcoholverstrekkers in gesprek gegaan, waarbij duidelijk werd gemaakt, dat het niet de bedoeling is, dat je alcohol schenkt aan 18-minners. Je kunt meedoen aan het convenant en dan regelmatig een deel van het ingelegde bedrag terug krijgen. Maar als je niet aan het convenant meedoet, ben je er zelf verantwoordelijk voor, als je gepakt wordt. Hoe kun je dan van mij verwachten, dat ik je geen boete geef?!'' Ze besluit: ,,Iedereen die een boete krijgt, zegt dat die boete niet terecht is geweest. Het moet gewoon worden om een ID te vragen aan een jongere. De vader moet het biertje zelf komen halen; dat moet je gewoon zeggen.''

Dorp is bankje rijker

LEIMUIDEN / BILDERDAM – Het oplossen van kleine uitdagingen zorgt vaak voor groot geluk. Vorige week zag Ria Selderbeek tot haar grote tevredenheid, dat de gemeente een bankje geplaatst heeft aan de Generaal van Merleweg/Vriezekoop-Zuid. Dit zitmeubilair staat op dezelfde plek waar het vorige (verwijderde) bankje stond bij de prullenbak. Selderbeek: ,,Na drieënhalf jaar kunnen mensen daar weer genieten van het uitzicht. Het is nog maar een druppeltje maar ik ben er al blij mee.'' Selderbeek gaat door met haar 'strijd' om nog meer bankjes in de openbare ruimte in Leimuiden te krijgen.  

Rotondes doorn in het oog

WOUBRUGGE – Een tiental inwoners liep dinsdag 19 september samen met wethouder Herman Haarman (D66) door het dorp. Het gezelschap beoordeelde de kwaliteit van de 'openbare ruimte' en gaf aan de wethouder aan, wat er in Woubrugge verbeterd kan worden.

Door Joep Derksen

Twee doornen in het oog blijken de beide rotondes van het dorp te zijn. Het onkruid tiert daar welig en wie deze rotondes per auto benadert, wil daar zo snel mogelijk overheen omdat het slonzige uiterlijk pijn doet aan de ogen. Wethouder Haarman zegde toe, dat hij met de dorpsraad en de Provincie Zuid-Holland gaat praten, om te kijken of deze rotondes beter ,,aangekleed'' kunnen worden. Zo worden in Roelofarendsveen al rotondes goed onderhouden, maar deze verkeersgeleiders liggen op gemeentelijke wegen. Voor het opknappen van de rotondes in Woubrugge moet provinciale toestemming gekregen worden.

Het onkruid staat in de rest van het dorp niet metershoog, al kan hier en daar het ongewenste groen tussen de tegels wel beter aangepakt worden. Ook vroegen inwoners om meer bankjes langs de waterkant, zodat toeristen zittend kunnen genieten van het uitzicht. Bij het kerkje aangekomen, gaf Conny van Namen aan: ,,We willen een recreatiegemeente zijn en daarom moeten we de kerkbiotoop verbeteren.'' Ze wijst aan: ,,Veel bootjes met pleziervaarders komen hier langs en wat zien ze dan? Heel veel verkeers- en verwijzingsborden.''


De wethouder liet weten: ,,We hebben met de gemeenteraad afgesproken, dat de openbare ruimte op een bepaald niveau onderhouden wordt. Nu zou alles redelijk op peil zijn. Ik wil de inwoners een oordeel laten geven hoe zij de openbare ruimte ervaren.'' Over de klachten en opmerkingen laat hij weten: ,,We zullen kijken, of we die op kunnen lossen.''

Gered van de stort

KAAG EN BRAASSEM – Vorige week werden twee archiefkasten verwijderd uit het gemeentehuis en op een gemeentewagen geladen, om ze naar de gemeentewerf te brengen. Een passant opperde, dat deze kasten ook gedoneerd kunnen worden aan bijvoorbeeld de kringloopwinkel. Dit signaal is door de gemeente opgepakt, zo laat een woordvoerder weten. ,,Het advies is ter harte genomen. Het was de bedoeling deze kasten op te slaan en later te bepalen wat ermee zou gaan gebeuren. Nu zijn de kasten direct via de Driemaster aan de verenigingen aangeboden.'' Voortaan worden ook andere gebruikte meubelen, die nog in goede staat zijn, overgedragen aan andere organisaties, die daar behoefte aan hebben.

Bomenspecialist beter betaald

KAAG EN BRAASSEM – Drie gemeentelijk medewerkers krijgen voortaan een hoger salaris. De zogeheten 'normfuncties' van een 'Bomenspecialist', 'Webmaster' en 'Regisseur Ruimte/Omgevingszaken' zijn aangepast. En dat betekent, dat er voortaan meer geld op de bankrekeningen komt van deze mensen. In totaal gaat het om 13.797 euro aan extra loonkosten per jaar, dus gemiddeld 4.599 euro per persoon. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Het gaat om drie functies waarbij de salarisschaal gewijzigd is. Overigens lijkt dat bedrag misschien hoog, maar dat valt reuze mee als je bedenkt dat in dit bedrag ook alle bruto kosten zitten en het werkgeversdeel, pensioen et cetera.''

Column

Roken

Deze week ben ik helemaal blij, waarde columnlezer. Behalve politiek verslaggever ben ik onder meer ook vader en vrijwilliger. U kunt me als starter tegenkomen bij zwemwedstrijden, als scheidsrechter bij hockeywedstrijden, of als grensrechter bij voetbalwedstrijden voor de jeugd. Het is op zo'n manier fijn om te kunnen genieten van het sportspel van je kind en zelf heb ik dan ook nog wat lichaamsbeweging.

Nou heeft de club, waar mijn dochter speelt, een radicale ommezwaai gemaakt. Vorig jaar nog werd er tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd om meer asbakken, waar sigarettenpeuken in konden worden uitgedrukt. Maar enkele maanden geleden nam ik het initiatief om te pleiten voor een rookvrij sportcomplex. En hier is naar geluisterd. Sinds vorige week hangen er overal op het voetbalterrein bordjes, waarop gevraagd wordt om onze kinderen te laten behoren tot de rookvrije generatie.

Tja, en succes smaakt naar meer. Droomt u dus even met mij mee? Hoe mooi zou het zijn, als alle sportterreinen in heel Kaag en Braassem helemaal rookvrij zijn?! Laten we beginnen te stoppen met roken langs velden, waar kinderen aan het sporten en spelen zijn. Dan hoeven zij geen tweedemonds sigarettenrook in te ademen, terwijl ze hun gezondheid proberen te verbeteren. En als we dan toch bezig zijn, zullen we dan over één jaar dat hele rookverbod doorvoeren voor álle sportwedstrijden en sportterreinen? Want zeg nou zelf: roken en sport; dat gaat toch niet samen?!


Van harte hoop ik, dat de politiek dit signaal oppakt. Nou weet ik, dat menig politicus deze column leest. Maar als u nou toevallig een loslopend raadslid of collegelid bespeurt; op straat, bij een verjaardag of, inderdaad, op een sportterrein; loopt u dan naar haar/hem toe en vertel, dat u rookvrije sportterreinen ook zo fijn vindt. Dan dragen we allemaal een steentje bij aan een veel betere en gezondere Kaag en Braassemse samenleving en dan vind ik u, waarde columnlezer, een echte kei!

De Bult opnieuw kans op RIF-geld

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft nog twee ijzers in het vuur, om in aanmerking te komen voor de zo vurig begeerde 'RIF-gelden'. RIF staat voor 'Regionaal Investeringsfonds' en eerder werden al de Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering, het Ghoybos en de Meerbrug hiermee mede gefinancierd. Ook het Boeren-Leidse Kaasmuseum op Kaag en de recreatieboerderij Buitenverwachting Hoogmade hebben in 2016 een bijdrage ontvangen voor een kwaliteitsimpuls. Twee nieuwe aanvragen voor een RIF-subsidie zijn nu in voorbereiding. Één hiervan is voor (weer) natuurbelevingstuin De Bult. Dit gebiedje kan dan uitgebreid worden, waarbij er een verbinding wordt gemaakt met de Ringvaart. De andere aanvraag gaat over een 'gebiedsconcept Tulpen Vertellen'. Dat is een programma over de tulpenhistorie en de tulpentoekomst in het tuindersgebied Roelofarendsveen. 

Donkere wolken boven Dorpshart

LEIMUIDEN – Er is een kans, dat de aanpak van het noordelijk deel van Dorpshart Leimuiden nog jaren wordt uitgesteld. Tenminste, als een bezwaarmaker door de Raad van State in het gelijk wordt gesteld.

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart Leimuiden. Maar een omwonende diende bij de Raad van State beroep in tegen dit bestemmingsplan. De zitting voor dat beroep vindt midden volgende maand plaats. Nu al is duidelijk, dat de realisatie van het noordelijk deel van het Dorpshart vertraging op zal lopen.

Eerder was gedacht, dat de verkoop van de woningen al na de zomer kon beginnen. Maar dat wordt op z'n vroegst pas eind dit jaar. Tenminste, als de Raad van State de bezwaarmaker in het ongelijk stelt. In dat geval zou in het voorjaar van 2018 begonnen kunnen worden met het slopen van de opstallen, het saneren van de grond, de aanleg van de haven en de bouw van de negentien gezinswoningen en acht sociale appartementen en de plint.

Gerrit Breimer, projectleider van Smit's Bouwbedrijf BV, reageert op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de Raad van State. Volgens hem kwam het nieuws, dat de omwonende beroep had ingesteld ,,niet heel onverwacht. We zijn al een tijd lang in gesprek geweest en we wisten dat er verschil van mening was. We hadden het idee dat we er uit waren met elkaar, maar dat bleek toch weer niet zo te zijn.'' Volgens Breimer heeft de omwonende beroep aangetekend ,,waarin weer andere punten naar voren zijn gebracht.'' Welke punten dat zijn, wil hij niet vertellen: ,,Dat ligt tussen ons en de rechter.''


Kan een uitspraak van de Raad van State in het voordeel van de bezwaarmaker tot gevolg hebben, dat het hele bouwplan met jaren wordt uitgesteld? Breimer beaamt dit: ,,Als de rechter in ons nadeel beslist, kan dat jaren uitstel betekenen. We verwachten niet dat dit gebeurt, maar het is wel spannend.'' De uitspraak van de Raad van State wordt vóór eind november verwacht. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,De wethouder (Yvonne Peters, JD) kan in deze niet anders dan afwachten, wat de uitspraak van de rechter is op het bezwaar dat is gemaakt. De zitting is 12 oktober en dan duurt het nog even voordat er een uitspraak is. Dus hoe graag de wethouder (en de ontwikkelaar) ook zouden willen dat plannen een vervolg krijgen, het juridisch verloop is leidend op dit moment.''

Gemeente neemt brug over

RIJNSATERWOUDE – De gemeente neemt het beheer en onderhoud van de Vroonlandse brug over. Dat is de enige mogelijkheid, om er voor te zorgen, dat de brug ook in de toekomst nog open en dicht kan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft namelijk laten weten, dat zij zich niet meer verantwoordelijk voelen voor deze taak.


De gemeente en Rijnland hebben afgesproken, dat de Vroonlandse brug nog één keer groot onderhoud krijgt. Ook krijgt de brug een automatisch bedieningssysteem, zodat booteigenaren deze brug zelf omhoog en omlaag kunnen krijgen. De komende vijf jaar blijft Rijnland verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug, maar daarna liggen alle lasten en verantwoordelijkheden bij de gemeente. Wethouder Henk Hoek (CDA) ziet de overdracht wel zitten: ,,We verwachten, dat we moeiteloos 40 jaar met die brug mee kunnen en dat het elektrische deel moeiteloos 20 jaar kan doorstaan.''

Hoog schoolverzuim

KAAG EN BRAASSEM – Het afgelopen schooljaar waren er maar liefst 129 leerlingen, die voor kortere of langere tijd verzuimden om naar school te gaan. In totaal gaat het om 2,7% van het aantal leerplichtige jongeren. Hiermee ligt Kaag en Braassem boven het gemiddelde in de regio Holland Rijnland. Bij driekwart van de jongeren, die verzuimden om naar school te gaan, zijn afspraken gemaakt of waarschuwingen uitgedeeld. Twee leerlingen presteerden het om langer dan vier weken niet op school te verschijnen. Inmiddels volgen ze echter weer de lessen.  

Ook starterslening voor medioren

KAAG EN BRAASSEM – Binnenkort mogen ook inwoners tussen 30 en 45 jaar een starterslening aanvragen. Tot nog toe was zo'n lening voor de aanschaf van een huis slechts voorbehouden aan mensen tussen 18 en 30 jaar. Maar het college van burgemeester en wethouders stelt voor, dat ook oudere starters hier gebruik van kunnen maken.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de hypotheek die een koper op grond van zijn financiële situatie kan afsluiten; het fungeert dus als een tweede hypotheek die de eerste hypotheek aanvult. Tot nu toe zijn er 17 personen die gebruik hebben gemaakt van deze lening. Het potje van 800.000 euro, dat de gemeenteraad hier enkele jaren geleden beschikbaar voor had gesteld, is nog niet leeg. Met het verhogen van de maximale leeftijd tot en met 45 jaar kunnen oudere starters geholpen worden, die op dit moment de beschikking hebben over een huurhuis, maar te weinig financiële middelen hebben voor de financiering van een koophuis.


Het gemeentebestuur verwacht, dat door de verruiming van de regels ook de belangstelling voor de starterslening zal toenemen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst; wie het eerst komt, maalt het eerst. Op dit moment is er nog 466.398 euro beschikbaar voor nieuwe startersleningen. 

Problemen jeugdzorg nog niet achter de rug

KAAG EN BRAASSEM – De kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders zou nu flink verbeterd moeten zijn. De communicatie tussen de verschillende hulpinstellingen, maar ook tussen de bestuurslaag en de 'handjes bij de mensen thuis' is aangepakt. Hierdoor moeten grove fouten voorkomen worden, zoals met het meisje, dat in 2015 door ouderlijke mishandeling bijna stierf, terwijl ze onder toezicht van jeugdzorginstellingen stond.

Door Joep Derksen

Wethouder Henk Hoek (CDA) laat weten, dat de gemeente 'de vinger aan de pols houdt'. ,,We ondersteunen en begeleiden organisaties als Veilig Thuis, Jeugdbescherming en andere partijen. We hebben een convenant gesloten om te kijken wat nodig is om scherp te zijn in het voorkomen van dit soort situaties. De gemeente kijkt of de dingen gebeuren, zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Het heeft geleid tot een ontwikkelfase.''

Zo is er een kernteam gevormd, dat toeziet op het begeleiden van kinderen naar de jeugdzorgaanbieders. Ook wordt er op gelet, dat alle lagen binnen de organisaties op één lijn zitten. Hoek: ,,Je kunt op bestuurlijk niveau afspraken maken, maar het moet niet gebeuren, dat dit dan niet naar de lagere echelons wordt teruggekoppeld. Het is een constant werkproces van ophalen en naar de werkvloer brengen, zodat alle lagen van de organisaties intensief met elkaar samenwerken.''


Toch lijken nog niet alle problemen voorbij met de jeugdzorgaanbieders. De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben op dit jaar namelijk Veilig Thuis Hollands Midden onderzocht. Het eindoordeel was: 'Onvoldoende'. Daarom heeft Veilig Thuis een verbeterplan op moeten stellen. In dat plan staat, dat Veilig Thuis 'toekomstbestendig' moet worden. Om de organisatie te verbeteren, heeft Veilig Thuis dit jaar 1,3 miljoen euro en volgend jaar 1,4 miljoen euro extra nodig. Dit geld moet door de belastingbetalers worden opgehoest. 

Raad moet besluiten over manier van afval inzamelen

KAAG EN BRAASSEM – Hoe moet de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing er uit gaan zien? Het college van burgemeester en wethouders heeft na een half jaar nadenken nog geen idee. En wil daarom, dat de gemeenteraad hierover uitspraken doet. Op woensdagavond 4 oktober wordt dit onderwerp besproken in het gemeentehuis. Inwoners kunnen dan ook hun zegje doen.

Door Joep Derksen

Dat er wat gaat veranderen op het gebied van betalen voor het ophalen van ons afval, lijkt nu wel zeker. Het huidige systeem van 'alleen' een vast tarief betalen, ongeacht hoeveel restafval je weggooit, wordt vervangen door een systeem, waarbij je betaalt voor iedere keer dat je restafval wordt opgehaald. Daarnaast blijft het vaste tarief ook behouden, maar wellicht wordt dat bedrag iets lager. Met dit 'Diftar' systeem moet de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar dalen van circa 200 kilogram nu naar 30 kilogram in 2025.

De gemeenteraad had eerder al bepaald, dat vanaf 1 januari 2018 een 'gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing' moet worden ingevoerd. Het college heeft zo'n opdracht uit te voeren, maar verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters (VVD) lijkt zich niet te durven branden aan dit gevoelige onderwerp. Het college maakt namelijk geen keuzes, waar het gaat om de hoogte van de variabele tarieven, de wijze van afvalinzameling en een compensatieregeling voor mensen, die extra medisch afval hebben.

Burgemeester en wethouders willen graag van de raadsleden op 4 oktober horen, wat ze nou precies moeten doen. Tijdens het persgesprek van donderdag 21 september kon wethouder Henk Hoek ook weinig hier aan toevoegen. Behalve dan, dat de gemeenteraad hierover nog verder gaat praten in haar vergaderingen van 20 november en 4 december, waarna een definitief besluit uiterlijk valt op maandag 18 december.

Het is een complexe materie, want onlangs werd bekend dat veel gescheiden plastic ongeschikt is voor verwerking en alsnog in de verbrandingsoven belandt. Ook is nu al duidelijk, dat de gemeente 30.000 euro volgend jaar meer moet gaan betalen aan Cyclus. Daarbovenop komen de kosten van het afvalbrengstation; die schieten ook de lucht in. En omdat de gemeenteraad de wens heeft uitgesproken, dat de gemeente vanaf 1 januari al het verpakkingsafval eens per week (in plaats van eens per twee weken) ophaalt, betekent dit ook een financiële aanslag op de begroting.

Hoeveel de inwoners moeten gaan betalen per keer, dat het restafval wordt opgehaald, is nog niet duidelijk. Het college stelt voor om dat bedrag te laten variëren van 4 euro tot 12 euro voor containers van 240 liter. Wie een container van 140 liter heeft, betaalt volgens dat voorstel tussen
2,30 euro tot 6,90 euro. De gemeente krijgt dan tussen de 2,8 miljoen euro en 3,1 miljoen euro aan inkomsten voor het ophalen van het afval, zo blijkt uit berekeningen.


De vraag is natuurlijk, hoeveel mensen het fijn vinden, dat ze 12 euro moeten betalen per keer dat het afval wordt opgehaald. En of ze dan geen andere manieren zoeken om hun afval te dumpen. Ook zijn er mensen, die vanwege hun gezondheid medisch afval hebben, dat niet gescheiden kan worden. Deze inwoners zouden in aanmerking kunnen komen voor een korting op de afvalstoffenheffing. Maar dan moeten ze wel bewijzen, dat ze dit medisch afval hebben. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring of een bonnetje van de apotheek van het aangeschafte medische materiaal. Het college wil hierover echter geen besluiten nemen en laat het dus aan de gemeenteraad over. Hoek: ,,Het is een ingewikkelde materie en een pittig dossier. Het is niet zo, dat dit college geen voorstel durft te doen. Het is in de geest van het raadsbrede akkoord om dit samen met de samenleving te doen. Dat is vernieuwend en vooruitstrevend.''

Stichting Groen Licht pleit voor behoud kwetsbare natuurgebieden

KAAG EN BRAASSEM – Waar het gaat om duurzame maatregelen, kunnen er zonnepanelen langs de A4 en de HSL worden geplaatst. Ook zijn er nog voldoende (platte) daken in deze gemeente, waar zonnepanelen op kunnen worden aangebracht. Kleine windmolens en zonnepanelen op daken van bedrijventerreinen krijgen ook de goedkeuring van de Stichting Groen Licht.

Door Joep Derksen

Maar deze organisatie gruwelt van de plannen van het gemeentebestuur om allerlei (duurzaamheids)activiteiten te ontwikkelen in het open landschap. Corrie Uljee roept de politiek op: ,,Kijk goed naar de effecten voor de natuur en het open landschap met betrekking tot verdere verduurzaming en intensieve recreatie. Behoud en versterking van de biodiversiteit zijn daarbij van essentieel belang.''

De gevolgen van ‘velden’ vol met zonnepanelen zijn ongekend groot, volgens Uljee, wanneer deze worden geplaatst in belangrijke weidevogelgebieden zoals de Veenderpolder, maar ook Veenderveld II. Om daar zonnepanelen te plaatsen, zal ,,desastreuze gevolgen hebben voor de aanwezige weidevogelstand.''


Grootschalige zonnepanelenvelden in bijvoorbeeld akkerbouwgebieden zijn voor de Stichting Groen Licht ook een doodzonde, net als de impact die windturbines op het open landschap kunnen hebben, met de risico's dat vogels en vleermuizen er tegen aan vliegen. Uljee hekelt ook de wensen van de gemeente om intensievere recreatie toe te staan. ,,Vooral in kwetsbare natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en de bijbehorende ecologische verbindingszones. Deze genieten namelijk een beschermde status.'' Ze noemt hierbij de zuidoever van de Wijde Aa, de zuidoever van het Braassemermeer en de Drechtoevers. ,,Het verdwijnen van kwetsbare vegetatie en broedplaatsen voor (op de grond) broedende vogelsoorten, maar ook de aanleg van passantenhavens en nieuwe recreatieverblijven dragen niet bij aan behoud van de aanwezige natuurwaarden. Zij hebben een grote impact op de natuur, de biodiversiteit en het open landschap.'' Ze besluit: ,,Duurzaamheid en recreatie zijn zeker nodig en een goede zaak, maar dan alleen met behoud van onze karakteristiekvolle landschappen. Het wordt tijd dat de gemeente het beleid op behoud van de biodiversiteit flink aanscherpt!''

SWA krijgt voorkeur boven commerciële bedrijven

KAAG EN BRAASSEM – Commerciële schoonmaakbedrijven vissen achter het net, waar het gaat om opdrachten van het gemeentebestuur. Zij krijgen niet eens de mogelijkheid om een offerte uit te brengen; het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten om alle schoonmaakwerkzaamheden in het gemeentehuis en op de gemeentelijke werkplaats door de Sociale Werkplaats Alphen (SWA) te laten doen. De SWA krijgt hier tot 1 oktober 2010 het bedrag van 208.200 euro voor.

Door Joep Derksen

Volgens de regels moet zo'n opdracht nationaal aanbesteed worden, maar het college heeft volgens een ambtelijk rapport ,,de bevoegdheid om hier met een gemotiveerd besluit van af te wijken.'' Is het wel eerlijk, dat de SWA, waar de gemeente zelf belangen bij heeft, zo'n opdracht zo maar kan krijgen? Waarom worden lokale commerciële bedrijven niet gevraagd om een offerte uit te brengen? Hierbij kan ook de eis worden gesteld, dat gebruik moet worden gemaakt van de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Maar wethouder Henk Hoek (CDA) vindt, dat het college een juist besluit heeft genomen.

,,De SWA is een instelling, die we als gemeenten gezamenlijk in het leven hebben geroepen, omdat we als overheid het stimuleren van de arbeidsparticipatie als taak hebben. Bij de SWA hebben we het schoonmaakonderhoud ondergebracht. We zijn buitengewoon tevreden met de manier waarop dit plaatsvindt. Het gunstige tarief helpt ons ook om het naar werk toe helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Ik denk dat we er goed aan doen om deze aanbesteding te honoreren.''

Te weinig kwaliteit VRHM

KAAG EN BRAASSEM – Het lijkt niet best gesteld met de toekomst van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), zo blijkt uit ambtelijke stukken. De VRHM heeft namelijk met serieuze risico's te maken. Één van die risico's is: ,,Onvoldoende gekwalificeerde mensen op functies op middellange termijn.'' De organisatie wil zich ontwikkelen tot een 'netwerkorganisatie', maar veel van de huidige medewerkers blijken hiervoor niet gekwalificeerd te zijn. Hierdoor moet de VRHM weer personeel inhuren en dat leidt tot hogere kosten. Een ander, weinig aanlokkelijk, alternatief is om personeel dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, toch op een hogere (en beter betaalde) positie te plaatsen.

Verloederd perceel krijgt woning

WOUBRUGGE – Van het college van burgemeester en wethouders mag er een nieuwe vrijstaande woning gebouwd worden op het terrein tussen Vrouwgeestweg 13 en 19. Wel moet de initiatiefnemer er voor zorgen, dat op dat terrein ook twee parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het is een relatief klein perceel en daardoor kunnen bepaalde richtlijnen niet gehaald worden. Dan gaat het om het gebouw op minimaal drie meter afstand te houden tot de zijerfgrens en minimaal acht meter afstand te hebben tot de achtererfgrens. Maar volgens een ambtelijk rapport kan er wel iets minder strak aan deze maten worden gehouden: ,,Het is tenslotte een richtlijn''. Het college stemt in met de komst van de woning, mede omdat het kavel volgens een ambtelijk advies ,,in een verloederde staat verkeert''. 

Zuidbrug met spoed aangepakt

ROELOFARENDSVEEN – Het bedrijf Schouls Leiden mag een grote verzakking op de Zuidbrug aan het Zuideinde repareren. Hiervoor krijgt deze onderneming 99.800 euro van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders spreekt over de verzakking zelfs over ,,een calamiteit aan de Zuidbrug''. Met de herstelwerkzaamheden moet de brug heel snel weer veilig gemaakt worden.


Bij het controleren van de constructie werd geconstateerd, dat er bij de aanleg van de Zuidbrug geen kwelscherm en stootplaten zijn toegepast. In 1955, het jaar dat de brug gebouwd werd, was dit ook niet gebruikelijk. Maar hierdoor slijt de brug wel sneller. Door de slechte staat van de dragende constructie moeten de herstelwerkzaamheden zich richten op een levensduurverlengende constructie van de brug, zodat de brug weer meerdere decennia mee kan. En er dus geen 'zinkholes' meer ontstaan. 

Boer draait toch niet op voor gedumpte jerrycans drugsafval

RIJPWETERING – Even leek het er op, dat een onschuldige boer moest betalen, om dertig illegaal gedumpte jerrycans met drugsafval van zijn terrein te halen. Nadat agrariër Robbert van der Poel de vondst van deze vaten bij de politie meldde, kreeg hij een officiële waarschuwing, dat hij deze troep op eigen kosten moest verwijderen. Met een schadepost van mogelijk duizenden euro's. Dit leidde tot veel ophef op de sociale media, met een breed gedragen oproep om voortaan dit soort gevonden vaten maar stiekem te verplaatsen naar gemeentegrond.

Door Joep Derksen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 september namen CDA en PRO het op voor deze boer. CDA-raadslid Thijs Mooren pleitte: ,,Het is belangrijk dat naar buiten komt, wat het beleid is van de gemeente, wat grondeigenaren moeten doen als dump van afval gebeurt. Eigenaren willen niet voor de kosten opdraaien.'' Namens burgemeester Marina van der Velde liet wethouder Floris Schoonderwoerd weten, dat er inderdaad 'bestuursdwang' was opgelegd aan de boer, om de vaten zo snel mogelijk te verwijderen.


De ophef op de sociale media heeft het gemeentebestuur er echter toe doen besluiten om nog eens een keer naar de regels te kijken. ,,Het afval bleek gedumpt op het terrein van de boer, maar dicht bij de openbare weg. In hoeverre gaan we het kostenverhaal daadwerkelijk toepassen? De burgemeester acht het niet redelijk, evenals de vele Facebookvrienden. Van de boer kan niet worden verwacht, dat hij dag en nacht zijn terrein in de gaten houdt.'' De agrariër kan 50% van zijn kosten claimen bij de Provincie Zuid-Holland en de gemeente gaat kijken hoe de boer de andere helft van de kosten ook niet hoeft te betalen.

Natuur blijft in onzekerheid

KAAG EN BRAASSEM – Moeten er ook gebieden komen, waar helemaal niets gedaan mag worden op het gebied van recreatie? De gemeenteraad is hier nog niet over uit. Maandag 25 september ging de discussie vooral over de vraag of het buitengebied 'intensief' of 'extensief' bebouwd mag worden voor recreatiedoeleinden. En dan werd er ook nog eens gesproken over 'intensief-light' en 'extensief-plus'.

Door Joep Derksen

Alleen D66 en SVKB pleitten er voor, dat er ook gebieden komen, waar de natuur vrij haar gang kan gaan. SVKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld stelde: ,,We kunnen gebieden aanwijzen als ruimte voor weidevogels.'' Andere plekken kunnen dan bestemd zijn voor dagrecreatie of voor gebieden, waar intensieve recreatie kan worden toegestaan. Zij pleitte er voor, dat de gemeente 'sturender' moet zijn in het toekennen van allerlei recreatie-initiatieven. Niet alles moet meer goed gevonden worden, zo vindt SVKB, die verder vond dat recreatie-initiatieven alleen ,,langs de randen van de dorpen'' mogen worden opgezet.

De politieke partij PRO is er nog niet uit, zo informeerde fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO). Binnen zijn partij zijn de fractiegenoten het niet eens over bijvoorbeeld wat er met de Drechtzone moet gebeuren. De ene helft wil gaan voor 'intensief light recreëren', maar de overige PRO-raadsleden zien graag een 'extensief-plus' variant. Voor de VVD is er echter geen dilemma: ,,Ik heb de Drechtzone niet ervaren al een belevingsgebied. Ik zie vooral hoge heggen en schuttingen'', stelde inwonerraadslid Jan van der Geest. Volgens hem moeten ondernemers volop de ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien: ,,Laat het gaan en dan ontstaan er mooie dingen.''


Inwonerraadslid Jan Zandvliet (LKB) opperde: ,,We moeten de boel niet op slot gooien. Per locatie moeten we bekijken, of we daar wel of niet iets willen. Als de locatie geen bijzondere waarde heeft, zou ik recreatie-initiatieven toestaan.'' Raadslid Marcel Doze (CDA) vroeg zich af, of de gemeente wel een claim mag leggen op gebieden om daar alleen natuurontwikkeling toe te staan. Maar als de gemeente wel claims kan leggen op gebieden voor de realisatie van bedrijventerreinen, dan moet dat ook kunnen voor natuurbehoud, zo luidde de reactie van D66. De komende week gaan de politici bekijken, of het buitengebied alleen nog 'intensieve' en 'extensieve' recreatie-initiatieven mogen komen, of dat er ook nog plekken beschermd worden tegen bebouwingsinitiatieven.

Plannen voor sociaal-plus woningen

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij PRO pleit er voor, dat er meer huizen gebouwd worden in de prijsklasse tussen 180.000 euro en 250.000 euro. Deze woningen zijn niet iets duurder dan de huizen die vallen onder de categorie 'sociale woningen' en zijn daardoor heel aantrekkelijk voor de mensen die net boven het minimuminkomen zitten, maar te weinig verdienen om een eigen huis te kunnen bezitten.

Hoe projectontwikkelaars precies overtuigd kunnen worden om de, qua winstgevendheid minder interessante 'sociaal-plus' woningen, toch te bouwen, is duidelijk. PRO denkt aan de invoering van een norm, waarbij een bepaald percentage van de te bouwen huizen ook in de prijsklasse tussen 180.000 euro en 250.000 euro moet vallen. Het voorstel krijgt veel steun van de overige politieke partijen, dus PRO gaat dit plan verder uitwerken. Op verzoek van het CDA wordt er dan aan toegevoegd, dat er ook meer huurwoningen bij moeten komen, met een huurprijs tussen 700 euro en 900 euro. 

Tonnentegenvaller bij uitbesteding ICT

KAAG EN BRAASSEM – De rekening voor het uitbesteden van de gemeentelijke ICT aan Alphen, kan zomaar enkele tonnen euro's hoger uitvallen, dan de gemeenteraad had gedacht. Vorig jaar eiste de raad nog, dat Kaag en Braassem maximaal 1.750.000 euro per jaar kwijt mag zijn, om haar ICT-diensten door Alphen aan den Rijn uit te laten voeren. Maar maandagavond 25 september kwam het nieuws, dat de gemeente de btw-kosten mogelijk niet kan terugvragen van de Belastingdienst. Dat zorgt voor een schadepost van 367.500 euro. Het was gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) die er op wees, dat er geen btw-vrijstelling meer is voor gemeentelijke organisaties die samen projecten opzetten. Wethouder Yvonne Peters (VVD) liet weten, dat dit klopt. Nu is het de vraag, of de gemeenteraad het verlies van 367.500 euro per jaar klakkeloos accepteert.

Veel weerstand tegen komst bedrijventerrein Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – De boeren en natuurliefhebbers hebben elkaar gevonden in hun pleidooi om de Veenderpolder te behouden. Ze willen daar geen bedrijventerrein hebben, maar een meerderheid van de politiek wil toch de mogelijkheid open houden om in die polder betonnen gebouwen neer te zetten.

Door Joep Derksen

Agrariër Thijs Mooren informeerde de gemeenteraadsleden mede namens zijn collega's, dat ,,we geen meter land van de Veenderpolder kunnen missen. Als veehouderij moeten we door overheidsregels minder intensief worden, dus hebben we juist meer grond nodig. Wij, de agrarische ondernemers van de Veenderpolder willen geen intensieve recreatie of een bedrijventerrein, waardoor wij agrarische gronden moeten inleveren.'' Ook Marian van der Meer en Rishi Garrod lieten de raadsleden vorige week namens de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa weten, dat zij de komst van een bedrijventerrein 'Veenderveld II' niet zien zitten. Volgens hen moeten de hele Veenderpolder en de oever van de Wijde Aa groen blijven. Een eventueel bedrijventerrein moet maar op een andere plek komen, ,,waarbij de aantasting van het landschap zoveel mogelijk beperkt kan worden.''

Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) vindt het echter ,,een goede zaak om een claim te leggen op Veenderveld II''. Wat zijn partij betreft, moet de gemeente de ondernemers niet lastig vallen met eisen over duurzaamheid. Dat kan volgens de VVD beter aan de ondernemers zelf worden overgelaten. Het CDA vindt het collegevoorstel positief, dat op Veenderveld II de mogelijkheid komt om zowel een bedrijventerrein te realiseren, maar dat er ook ruimte kan zijn voor bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelenvelden. LKB was het hier mee eens en ook PRO vindt het beter, om nu alvast ,,een claim te leggen op Veenderveld II, met een stip op de horizon'' om daar de mogelijkheid te hebben voor de realisatie van een bedrijventerrein. Op dat terrein mogen dan bedrijven komen, zoals betonfabrieken, gipsfabrieken, pulpvervaardigers of smeeroliënfabrieken.


Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was het hier pertinent mee oneens. ,,Je moet bedrijventerreinen clusteren in de regio en niet elk dorp zijn eigen bedrijventerrein. Behoud Veenderveld zoals het is, dus. Ook Gino Wesselman (D66) ziet liever geen industrieterrein verschijn in de Veenderpolder, al mogen er wat hem betreft daar wel windmolens of zonnepanelenvelden komen. Deze partijen lijken echter een roepende te worden in de industriële woestijn.

D66 pleit voor stiltegebieden

KAAG EN BRAASSEM – ,,Ik offer liever groen op voor duurzaamheid, dan voor recreatie. Wat mij betreft gaan we geen extra ruimte meer geven aan vakantiehuisjes en recreatiewoningen.'' Voor gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) is het moment gekomen, dat er nu gekeken moet worden naar het in stand houden van de natuur.

Door Joep Derksen

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het buitengebied óf intensief óf extensief te gebruiken. In beide varianten mogen er activiteiten plaatsvinden in de natuur en wandelpaden aangelegd. Bij intensieve recreatie kan het zelfs zo ver gaan, dat er een heel waterpretpark wordt gerealiseerd. Het voorstel rept echter niet over het behouden van stukken natuur; zogeheten stiltegebieden. ,,Stilteverzoeken zijn geen verzoek geweest van de gemeenteraad geweest'', zo liet wethouder Yvonne Peters (VVD) vorige week weten.


Maar daar is de D66-fractie het niet mee eens. Wesselman: ,,Wij moeten gebieden aanwijzen, waar we van af moeten blijven. Zoals de kades van de Wijde Aa en wat mij betreft ook de Drechtzone: die is al genoeg aangetast.'' Zijn fractievoorzitter Esther Loos vulde aan: ,,Als je kijkt naar die twee varianten; intensief of extensief, dan zit onze variant daar niet bij. Ik vraag me af wat (tijdens de politieke discussie over dit onderwerp, JD) met onze input is gedaan. De ambtenaar heeft een hele avond lopen schrijven, maar hij heeft geen letter aangepast in zijn voorstel. Ik wil dat het buitengebied zoveel mogelijk extensief gebruikt wordt en zo min mogelijk intensief. Ook moeten er locaties zijn, waar je helemaal van af blijft.''

Initiatiefnemers tonen plannen

KAAG EN BRAASSEM – Hans en Nel Zeegers zijn enthousiaste initiatiefnemers voor de realisatie van trekkershutten aan de Vriezekoop-Zuid. Het huidige gebouwtje op hun terrein wordt uitgebreid van 10 m2 naar 36 m2 en daarnaast komen nog eens drie andere houten hutten te staan van dezelfde omvang. Het echtpaar ging maandag 18 september verschillende fracties langs om hun plannen toe te lichten.

De politiek moet een besluit nemen of het bestemmingsplan voor dit stuk grond van 3.000 m2, op een lengte van honderd meter tussen de weg en de Drecht, gewijzigd kan worden. Nel Zegers: ,,We willen ons gezicht laten zien, zodat de politici weten, dat we particulieren zijn en geen projectontwikkelaars, die veel geld willen verdienen.'' Ze toont de tekeningen van de gebouwtjes. ,,Het worden geen HiHaHutten; onze hutten zijn gemaakt van houten planken. Het zijn landelijke hutten, met luikjes en witte kozijntjes. Precies zoals vroeger een boerenschuur eruit zag.'' Het echtpaar laat weten veel positieve reacties te hebben gekregen op hun plannen.

Nul op de meter bedrijven

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij D66 is geen voorstander van nog meer bedrijventerreinen. Dat bleek tijdens hun fractievergadering, waarbij raadslid Gino Wesselman op maandag 18 september zei: ,,Tot 2030 is er geen extra vraag voor bedrijventerreinen. Dus zouden we bouwen voor leegstand.''

Door Joep Derksen


Daarnaast vindt de partij, dat het tijd wordt om bedrijven harder aan te pakken, waar het gaat om hun plicht voor duurzamer ondernemen. Neemt D66 dan het initiatief om Nul op de meter bedrijven te laten realiseren, net zoals er nu ook al Nul op de meter (NOM)-woningen zijn? Wesselman: ,,Het 'bijna energieneutraal bouwen' gaat ook voor bedrijven gelden. Bedrijven zijn al verplicht om duurzame zaken toe te passen, die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Aan de bedrijven moet worden aangegeven, dat ze verplicht zijn om dit soort investeringen te doen, bijvoorbeeld waar het gaat om isolatie. We roepen het gemeentebestuur op om hier een actieve rol in te spelen.''

Ondernemers willen geen bedrijventerrein op Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – Barry Verdel en Marco van der Meer spraken maandag 18 september in bij de fractievoorzitters van de politieke partijen. Hierbij hielden ze een pleidooi om de bedrijven ruimte te geven om te kunnen ondernemen.

Door Joep Derksen

Ze stelden onder meer over de noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen: ,,We zien dat deze in met name Roelofarendsveen goed gevuld zijn. We voorzien, dat er verschillende lokale ondernemers de komende jaren succesvol zullen blijven ontwikkelen. Wij hebben als ondernemers niet gevraagd om Veenderveld II. Sterker nog, wij zijn zeker niet overtuigd, dat dát de beste plek is om eventuele extra ruimte te creëren. Maar wij verwachten wel, dat er wellicht op korte termijn ruimte nodig is voor wellicht nog een paar fraaie beeldbepalende panden als zichtlocatie langs de snelweg A4.


Wel riepen de ondernemers de politici op, om het onderwerp 'Duurzaamheid' niet te koppelen aan de discussie over nieuwe bedrijventerreinen. Volgens Verdel en Van der Meer ,,investeren veel ondernemers reeds in duurzaamheid van hun onderneming. Veel ondernemers zijn bezig om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Er zijn heel veel bedrijven die al zonnepanelen op het dak hebben aangelegd. Bedrijvigheid en duurzaamheid kan heel goed samen.'' Verder werd er gepleit voor meer (vrachtwagen)parkeerplekken op bestaande bedrijventerreinen, goede ontsluitingswegen en een busverbinding tussen bedrijventerreinen en het winkelcentrum. Tot nu toe is er geen bedrijf, die er brood in ziet om zo'n busverbinding op te zetten.  

Problemen jeugdzorg nog niet achter de rug

KAAG EN BRAASSEM – De kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders zou nu flink verbeterd moeten zijn. De communicatie tussen de verschillende hulpinstellingen, maar ook tussen de bestuurslaag en de 'handjes bij de mensen thuis' is aangepakt. Hierdoor moeten grove fouten voorkomen worden, zoals met het meisje, dat in 2015 door ouderlijke mishandeling bijna stierf, terwijl ze onder toezicht van jeugdzorginstellingen stond.

Door Joep Derksen

Wethouder Henk Hoek (CDA) laat weten, dat de gemeente 'de vinger aan de pols houdt'. ,,We ondersteunen en begeleiden organisaties als Veilig Thuis, Jeugdbescherming en andere partijen. We hebben een convenant gesloten om te kijken wat nodig is om scherp te zijn in het voorkomen van dit soort situaties. De gemeente kijkt of de dingen gebeuren, zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Het heeft geleid tot een ontwikkelfase.''

Zo is er een kernteam gevormd, dat toeziet op het begeleiden van kinderen naar de jeugdzorgaanbieders. Ook wordt er op gelet, dat alle lagen binnen de organisaties op één lijn zitten. Hoek: ,,Je kunt op bestuurlijk niveau afspraken maken, maar het moet niet gebeuren, dat dit dan niet naar de lagere echelons wordt teruggekoppeld. Het is een constant werkproces van ophalen en naar de werkvloer brengen, zodat alle lagen van de organisaties intensief met elkaar samenwerken.''


Toch lijken nog niet alle problemen voorbij met de jeugdzorgaanbieders. De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben op dit jaar namelijk Veilig Thuis Hollands Midden onderzocht. Het eindoordeel was: 'Onvoldoende'. Daarom heeft Veilig Thuis een verbeterplan op moeten stellen. In dat plan staat, dat Veilig Thuis 'toekomstbestendig' moet worden. Om de organisatie te verbeteren, heeft Veilig Thuis dit jaar 1,3 miljoen euro en volgend jaar 1,4 miljoen euro extra nodig. Dit geld moet door de belastingbetalers worden opgehoest. 

Spreker gezocht voor politiek café

LEIMUIDEN – De politieke partij Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB) organiseert op dinsdagavond 3 oktober een politiek café in Het Spant. De avond, die om 20:00 uur begint, staat in het teken van de vraag hoeveel activiteiten er moeten kunnen plaatsvinden in het buitengebied.

Door Joep Derksen


Tijdens die avond voeren eerst twee sprekers het woord. Jan Veraart zal een kwartier lang praten over de noodzaak om het buitengebied zoveel mogelijk ongerept te laten. Ook komt er een spreker, die juist zal pleiten voor veel meer intensieve recreatie. De naam van de tweede spreker is nog niet bekend. SVKB heeft meerdere ondernemers uitgenodigd om hun standpunt hierover in de openbaarheid te delen. Maar zij waren te huiverig om dat te doen. Dat er een tweede spreker komt, is echter wel zeker. Na de twee speeches gaat de zaal in discussie met de sprekers. Alle inwoners van Kaag en Braassem zijn welkom, de toegang is gratis en het publiek krijgt drie gratis drankjes.  

SVKB wil zeggenschap behouden

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij SVKB is en blijft fel tegenstander van het inleveren van een stukje beslissingsrecht van de gemeenteraadsleden. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld, dat de raad niets meer te zeggen heeft tijdens het besluitvormingsproces over bouwprojecten van minder dan tien woningen.

Door Joep Derksen

Tijdens de fractievergadering van maandag 18 september lieten de SVKB-raadsleden weten, hier niets voor te voelen. Er zou een uitspraak zijn geweest van de Raad van State, waardoor deze beperking van het inspraakrecht van de raad noodzakelijk zou moeten zijn. Maar raadslid Fred Zoetendaal vroeg zich af: ,,Moeten de andere gemeenten ook een deel van hun autonomie opgeven? En wat je opgeeft, ben je voorgoed kwijt. Hoeveel projecten van minder dan tien huizen gaan we dan krijgen, waar we niets over te vertellen hebben?!''


Fractievoorzitter Petra van der Wereld was het hier mee eens: ,,Als je het document (van het college, JD) leest, heeft de raad niets meer in te brengen voor projecten met minder dan tien woningen. Vertrouwen is goed, controleren is beter. Dat is je taak als raadslid. Het is fijn dat je vertrouwen hebt, maar het begint met kaders stellen en controleren.'' De partij overweegt om een voorstel in te dienen, zodat de gemeenteraad haar zeggenschap behoudt over de planvorming van kleinere bouwprojecten.  

Woonbootbewoners moeten gelijk bij rechter halen

KAAG EN BRAASSEM – De bewoners van de woonboten op Spijkereiland 2, 3 en 4 kwamen maandag 18 september naar het gemeentehuis om daar een pleidooi te houden richting de fractievoorzitters van de politieke partijen. Ze deden een laatste poging om de politici er van te overtuigen, dat hun woonboot als regulier woonhuis gezien wordt – en niet als recreatiehuisje. Ze kregen echter nul op het rekest.

Door Joep Derksen

Nog voordat de bewoners het woord konden voeren, sprak fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) namens alle andere partijen: ,,De fracties hadden er geen behoefte aan om met jullie te spreken. We hebben het besluit genomen en alle argumenten gehoord. We denken dat de gemeente de juiste weg is ingeslagen. Het is juridisch verschrikkelijk complex. Er is maar één weg. Als het besluit gevallen is, kunnen jullie naar de Raad van State.''

Argumenten van de bewoners over de brief van burgemeester Marina van der Velde, waarin staat dat de woonboten in het eerstvolgende nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming zouden krijgen. Letterlijk schreef zij: ,,In dat bestemmingsplan zal uw woonschip worden aangemerkt als woonschip voor permanente bewoning.'' Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) liet hierover weten: ,,De burgemeester heeft aangegeven, dat deze regel anders bedoeld is. Maar die ene regel is anders uit te leggen.'' Hij gaf aan, dat de gemeenteraad het collegevoorstel volgt, om de woonboten geen permanente woonvergunning te geven. Wel tipte Koek: ,,De gemeente heeft in het verleden ook dit soort rechtszaken verloren, omdat het niet goed was vastgelegd. We moeten de rechter er uitspraak over laten doen.''

Fractievoorzitter Esther Loos (D66) was het hier mee eens: ,,Wij gaan niet over vergunningen. Ik kan niet zeggen, wie hier gelijk heeft. Ik weet het niet, want ik ben geen rechter.'' Van der Kaaden vulde aan: ,,Een raadslid kan niet alles weten. Wij krijgen advies. We moeten ook vertrouwen op een stuk expertise dat ingebracht wordt. Soms zijn die adviezen zo ingewikkeld. Juridisch wordt op het hoogste niveau gezegd wat wel en niet goed is.''


De woonbootbewoners gaven hierop aan, dat ze zeker in hoger beroep gaan; naar de Raad van State, het Gerechtshof en desnoods tot de Hoge Raad. ,,Als de rechter van de Hoge Raad beslist, dat we geen gelijk hebben, dan zullen we ons er bij neerleggen. Maar tot die tijd vechten we ons dood. Er wordt ons onrecht aangedaan en we worden op kosten gejaagd!''

Bekrompen en koudwatervrees

KAAG EN BRAASSEM – Waar mag er in de toekomst alles gebeuren op het gebied van recreatie en op welke plekken moet het een tandje minder? En gaat de gemeente ook plekken aanwijzen, waar helemaal niets mag gebeuren en de natuur de ruimte krijgt? De politieke partijen moeten het de komende week eens worden over deze vraag. Afgelopen maandag kwamen ze er in ieder geval nog niet uit.


D66 ziet wel wat in het aanwijzen van plekken als natuurgebied, zoals de kades van de Wijde Aa en De Hemmen. Op de dijk bij de Drechtzone mag er van zijn partij ook niets gebeuren; een plan voor de bouw van recreatiewoningen van 36 m2 ziet hij niet zitten. Burgerraadslid Jan van der Geest (VVD) noemde dat 'bekrompen' en hij 'verbaasde zich over de koudwatervrees'. SVKB ziet liever, dat er geen vakantiehuisjes komen langs de Wijde Aa en de Drecht; dat kan volgens die partij beter 'langs de randen van de dorpen'. Toch lijkt er een meerderheid te zijn, om 'extensieve recreatie' toe te staan in de Drechtzone. De politieke partijen gaan de komende week bekijken of er gebieden kunnen worden aangewezen, waar intensieve recreatie, zoals vakantiewoningen, en extensieve (dus minder ingrijpende) recreatie als laarzenpaden worden toegestaan. Ook blijft er een kans, dat bepaalde natuurgebieden worden aangewezen, waar helemaal niets mag gebeuren. 

Niet roken bij jeugdwedstrijden

NOORDWIJK – Voortaan zijn alle jeugdwedstrijden van voetbalvereniging SJC rookvrij. Overal op het terrein hangen bordjes, met het verzoek dat de rokers hun behoefte even bedwingen, als kinderen aan het voetballen zijn. Hiermee komt een vurig gekoesterde wens van de leden tot vervulling. Tijdens een Algemene Ledenvergadering werd opgeroepen om het terrein van SJC rookvrij te maken. Het SJC-bestuur heeft hierop actie ondernomen, in samenwerking met de Hartstichting. Met de bordjes worden ouders en bezoekers opgeroepen om een goed voorbeeld te zijn voor de voetballende kinderen.  

Soap over drugsafval krijgt goed einde

RIJPWETERING > Boer Robbert van der Poel hoeft toch niet de kosten te betalen voor het laten afvoeren van het drugsafval uit zijn weiland aan de Poeldijk. Hiermee lijkt toch een goed einde te komen aan een drugssoap, die vorige week begon en veel ophef veroorzaakte op de sociale media.

Onbekenden hadden deze dertig vaten op zijn terrein gestort en nadat de agrariër hier melding van had gedaan bij de politie, kreeg Van der Poel een tweede onaangename verrassing. Hij moest op eigen kosten die vaten snel laten verwijderen; een schadepost die tot in de duizenden euro's kan oplopen. Nadat Van der Poel zijn beklag hierover deed, kreeg hij veel steunbetuigingen op de sociale media. Waarbij menig reaguurder stelde, dat de boer de volgende keer die vaten maar op de weg moet zetten, voordat hij melding doet bij de politie. Dan zou de gemeente voor de kosten opdraaien.


De onrust bereikte ook de politiek en maandagavond 25 september spraken de politieke partijen PRO en CDA hun bezorgdheid uit. Thijs Mooren (CDA) gaf aan: ,,Het is belangrijk dat we weten, wat het beleid is van de gemeente, over wat grondeigenaren moeten doen als dump van afval gebeurt. Eigenaren willen niet voor de kosten opdraaien.'' Omdat verantwoordelijk burgemeester Marina van der Velde niet aanwezig was bij de vergadering, mocht wethouder Floris Schoonderwoerd het woord voeren. ,, De burgemeester acht het niet redelijk om de boer de kosten te laten betalen. Van de boer kan niet worden verwacht, dat hij dag en nacht zijn terrein in de gaten houdt.'' De boer kan in aanmerking komen voor een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, waarbij de helft van de afvoerkosten worden vergoed. De gemeente overweegt nu om de andere 50% van de kosten zelf voor haar rekening te nemen.  

Pleidooi voor goedkopere woningen

KAAG EN BRAASSEM > Er moeten meer woningen gebouwd worden in de prijsklasse tussen 180.000 euro en 250.000 euro. Dit voorstel van PRO krijgt veel steun van de andere politieke partijen.

Het is een bekend verschijnsel in de regio; er worden volop dure huizen gebouwd en ook verschijnen er op veel locaties sociale woningen. Gemeenten leggen bouwers namelijk de verplichting op om een deel van de te bouwen woningen van die 'goedkope' categorie te laten zijn. Maar er is vrijwel geen aannemer, die huizen bouwt met een verkoopprijs van net boven de 200.000 euro; daar wordt te weinig winst op gemaakt. Het gevolg is, dat veel mensen nooit een eigen huis kunnen bezitten.


PRO-fractievoorzitter noemt hen 'de wal en schipgroep'. ,,Deze mensen verdienen teveel geld om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen, maar te weinig om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Daarom zou de gemeente in het woonbeleid de bouw van huizen tot zo'n 250.000 euro moeten stimuleren. Het voorstel werd goed ontvangen door de overige partijen. Raadslid Marcel Doze (CDA) stelde voor, dat er dan ook wat gedaan moet worden aan de bouw van meer huurwoningen, met een huurprijs tussen 700 euro en 900 euro. Want ook hieraan is een groot tekort. Volgende week bespreekt de politiek deze plannen voor de bouwstimulering van goedkopere huur- en koopwoningen.  

Polder moet bedrijventerrein worden

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van het aanwijzen van het gebied 'Veenderveld II' als industrieterrein. Ook moeten daar alternatieve energiebronnen op gezet kunnen worden, zoals windmolens en zonnepanelenvelden.

De politieke partijen PRO, CDA, VVD en LKB zien het realiseren van een bedrijventerrein met daarnaast bijvoorbeeld windmolens wel zitten. ,,Veenderveld is bij uitstek een mooi voorbeeld van een ruimteclaim, die gelegd moet worden. De afweging tussen duurzaamheid en economie zijn mooi samengebracht'', vond Ruud van der Star. Burgerraadslid Jan van der Geest (VVD) vond de komst van bedrijfsgebouwen in de polder prima, maar had wel één vurige wens; hij wil geen 'polders vol met spiegelende glaspanelen'. ,,Wij zien veel meer in biogasopwekking, dus hoogcalorisch gras, als voedingsbodem voor biocentrales.''


D66 en Samen voor Kaag en Braassem zijn juist fel tegenstander van de komst van een bedrijventerrein in dit poldergebied. ,,Een bedrijventerrein is niet mooi als vervanging van weilanden en groene polders'', zo vond fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB). Ze wees er op, dat bedrijven nu al kunnen uitwijken naar een ander bedrijventerrein, Drechthoek II, maar dat hier nog steeds niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Raadslid Gino Wesselman (D66) wil het Veenderveld wel gebruiken voor alternatieve energieopwekking, maar niet als bedrijventerrein. Deze twee partijen hebben echter een minderheid in de raad, maar het zal wel nog jaren duren, voordat er daadwerkelijk bedrijven gebouwd worden in dat stuk polder. 

Vrijwilligers Kringloopwinkel beginnen voor zichzelf

,,Dit voelt als een mes in de rug''

VOORHOUT > Bijna alle vrijwilligers van de kringloopwinkel Opnieuw Voorhout hebben de handen ineengeslagen en beginnen samen een nieuwe kringloopwinkel: Stichting Kringloop Herenstraat 63. Deze winkel wordt gevestigd in het oude pand van Hoek Boek; tegenover Opnieuw Voorhout. Wolfgang Bastel, voorzitter van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorhout (SJJV), waaronder Opnieuw Voorhout valt, vindt het ,,een klap in mijn gezicht.''

Door Joep Derksen

Het is de bedoeling, dat de nieuwe kringloopwinkel op woensdag 1 november open gaat, zo laat Atie Paardekoper, penningmeester van de stichting, weten. Zodra het pand brandveilig is gemaakt, kunnen mensen hun spulletjes langs brengen. Alleen heel grote banken en kasten kunnen niet aangenomen worden. Kleinere goederen zijn van harte welkom om ingeleverd te worden. De initiatiefnemers twijfelen er niet aan, dat dit ook massaal zal gebeuren.

Aad van Werkhoven was bedrijfsleider bij Opnieuw en hij vervult deze functie weer in de nieuwe kringloopwinkel, die zes dagen per week open zal zijn. Het is de bedoeling, dat alle inkomsten (na aftrek van de kosten) naar goede doelen gaat. Van Werkhoven: ,,Het is belangrijk dat mensen weten waar we het voor doen en dat het geld nergens aan de strijkstok blijft hangen.''

Vorig jaar kocht SJJV een compleet pand om Opnieuw te beginnen en deze kringloopwinkel te gebruiken als bron van inkomsten voor allerlei activiteiten, het dekken van kosten en het doneren aan goede doelen. Nu komt er een concurrerende kringloopwinkel bijna recht tegenover hun te staan. ,,Dit voelt als een mes in de rug. We waren met onze vrijwilligers bezig met een bemiddelingstraject, maar we krijgen de kans niet om schoon schip te maken. Ons weerwoord is, dat onze kringloopwinkel zo snel mogelijk open gaat. Het uiterste scenario is, dat we het pand weer moeten verkopen, maar dat is niet aantrekkelijk.'' Bastel verzucht: ,,Het is wel zuur. We hebben dit allemaal gedaan, omdat we deze mensen een duidelijke plek in de maatschappij wilden geven.''


Het dreigt een beetje een Twix-soap te worden. Binnenkort kan Voorhout genieten van twee kringloopwinkels, die strijden om de gunst van de donerende inwoners en bedrijven. Het bemiddelingstraject zal daar weinig in veranderen, laat Paardekoper weten. ,,Onze periode bij Opnieuw Voorhout hebben we afgesloten, maar ik wil bij het mediationtraject wel onze kant van het verhaal vertellen.''  

22 september 2017

Bouwen aan vertrouwen bij ’Opnieuw Voorhout’

Voorhout – Welzijnsorganisatie ’Welzijn Teylingen’ is gevraagd te bemiddelen in het conflict dat is ontstaan tussen de vrijwilligers van kringloopwinkel ’Opnieuw Teylingen’ en het bestuur van de overkoepelende organisatie SJJV. SJJV-secretaris Jan Seijsener hoopt dat dit ertoe leidt dat het vertrouwen tussen de twee ruziënde partijen wordt hersteld en dat de winkel aan de Herenstraat weer spoedig open kan gaan.

Bij ’Opnieuw Voorhout’, dat in augustus 2016 van start ging, is over een aantal zaken onenigheid ontstaan tussen bestuur en vrijwilligers, wat ertoe heeft geleid dat de kringloopwinkel nu dicht is. Het SJJV-bestuur wil niets liever dan de zaak oplossen, zegt Seijsener. ,,Iedereen heeft zijn eigen mening, maar dan moet je proberen tot elkaar te komen. Wij hebben de hulp van Welzijn Teylingen ingeroepen, om deze problemen op te lossen.’’

Seijsener - die er overigens op wijst dat er niet eerder conflicten bij ’Opnieuw Voorhout’ waren , zoals in een eerder bericht wel abusievelijk in deze krant werd gesuggereerd - hoopt dat Welzijn Teylingen de grieven en problemen van de betrokkenen kan inventariseren, waarna de kwestie met een paar goede gesprekken uit de wereld kan worden geholpen. ,,Hierbij zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen.’’

Het conflict draait onder andere om de afdracht aan goede doelen van geld dat in de kringloopwinkel wordt verdiend. De vrijwilligers verbaasden zich er vorige week in deze krant over dat van de 68.000 euro omzet in het afgelopen half jaar maar iets meer dan  3000 euro naar goede doelen is gegaan.

Seijsener maakt duidelijk dat het SJJV-bestuur zich aan die woorden heeft gestoord. ,,Ja, er is 68.000 euro omgezet, maar na aftrek van de kosten blijft er een veel lager bedrag over: om en nabij de 21.000 euro. Hiervan geven we een derde, 7000 euro dus, aan externe fondsen. Dan blijft er ook een derde bij de kringloopwinkel en de resterende 7000 euro wordt gereserveerd voor SJJV-activiteiten en -doelstellingen.’’

Het SJJV-bestuur heeft de vrijwilligers vorige maand twee keer gevraagd om samen met hen een werkgroep op te zetten die de goede doelen selecteert waar geld aan gegeven kan worden. De vrijwilligers zagen hier allemaal vanaf, geeft Seijsener aan. Volgens de vrijwilligers omdat ’het vertrouwen in de SJJV toen al weg was’.

Seijsener en de rest van het bestuur blijven niettemin de hand uitsteken naar de vrijwilligers. ,,We stellen ons open op. We zeggen niet dat we geen fouten hebben gemaakt en als dat zo is, gaan we er wat aan doen. We moeten er met elkaar uit zien te komen. Als we beide die wens hebben, moet dat toch kunnen lukken.’’ De circa 25 vrijwilligers die een brief ontvingen van de SJJV, met daarin de mededeling dat de kringloopwinkel voorlopig dicht blijft, zijn volgens Seijsener welkom om weer terug te komen.

Het is nog niet duidelijk, wanneer de kringloopwinkel weer opengaat. Seijsener hoopt in oktober. Eventueel om te beginnen één of twee dagen in de week. ,,Dat hangt er vanaf hoeveel mensen aangeven als vrijwilliger door te willen gaan. Het SJJV-bestuur hoopt van harte, dat de kringloopwinkel weer als vanouds kan draaien. Zo worden oude goederen gerecycled en kunnen mensen via vrijwilligerswerk weer midden in de samenleving staan.’’

Om dat te bereiken, moet er misschien een andere organisatie komen, die de vrijwilligers aanstuurt. Seijsener: ,,We moeten deze mogelijkheid nog uitwerken.''

Bibliotheek verhuist naar twee locaties

ROELOFARENDSVEEN > De verhuizing van de bibliotheek uit de Alkeburcht moet nog vóór het begin van de winter afgerond zijn. De bibliotheek wordt verplaatst naar twee nieuwe locaties; op de eerste verdieping van Kaskade in Roelofarendsveen en naar 't Spant in Leimuiden. In Kaskade is een lift aanwezig, zodat de bezoekers gemakkelijk de bibliotheek kunnen bereiken. Wethouder Yvonne Peters is tevreden met deze ontwikkeling: ,,Het pas in het 'Bieb op school concept', dat wij volgen.''  

Stormschade valt mee

KAAG EN BRAASSEM – De storm, die vorige week woensdag over het land trok, heeft ook in Kaag en Braassem schade veroorzaakt. Al bleek uiteindelijk de overlast mee te vallen. Bij de gemeente kwamen tien meldingen binnen van takken op de weg; deze takken zijn binnen een dag verwijderd. Daarnaast kwamen er twaalf klachten binnen over rioolstoringen en zorgen over hoogwater. Ook deze ongemakkelijkheden zijn door de gemeente bekeken.

Handjes gezocht voor geitentafel

RIJNSATERWOUDE – Tijdens burendag op zaterdag 23 september spannen vrijwilligers en omwonenden van de dierenweide zich keihard in. Dan gaan ze namelijk een geitentafel maken, zodat deze dieren een mooi klimtoestel hebben. Ook wordt die dag vanaf 10:30 uur het kippenhok van binnen geverfd en het insectenhotel gekeurd. Alle hardwerkende vrijwilligers worden getracteerd op pizza. Aanmelden is niet nodig. Jacqueline Grauwen-Joppe, voorzitter Dierenweide Rijnsaterwoude, stelt: ,,Kom helpen; ook als je maar een uurtje kunt. De dierenweide kan die extra handen en gezelligheid zeker gebruiken!''

CDA-Kamerlid bezoekt kwekerij

WOUBRUGGE – Het Zuid-Hollands CDA-Kamerlid Chris van Dam bezoekt vrijdag 15 september de Nolina Kwekerijen. Dit werkbezoek is onderdeel van een rondgang bij meerdere bedrijven en locaties in deze regio. Samen met het Tweede Kamerlid zijn er ook lokale en regionale CDA'ers aanwezig. ,,Met dit werkbezoek willen we met de mensen ter plaatse bespreken welke uitdagingen en knelpunten zij in de regio ervaren en waar we als provincie een helpende hand kunnen bieden", zo laat Statenlid Marischa Kip weten. Bij Nolina Kwekerijen krijgen de CDA’ers een rondleiding door het bedrijf, dat toonaangevend is in het telen van rozen. Verschillende gespreksonderwerpen komen daarbij aan bod, zoals arbeidsmigranten, herstructureringen en de energietransitie. Hierna vervolgt het gezelschap haar reis richting Alphen aan den Rijn en Gouda.

Prinses Beatrix heropent Googermolen

ROELOFARENDSVEEN – De Googermolen bestaat dit jaar 300 jaar en wordt op zaterdag 14 oktober geopend door HKH Prinses Beatrix. De molen heeft een aantal maanden stilgestaan vanwege groot onderhoud.


Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen. Zij komt speciaal naar Roelofarendsveen om de Googermolen te heropenen. De Googermolen is een van de grootste poldermolens in Nederland. De roeden, waar de wieken aan vast zitten, hebben een lengte van bijna 29 meter en de molenkap weegt 23 ton. De molen fungeert als hulpgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de Googerpolder en wordt ingezet bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. Vrijwillige molenaars houden de Googermolen in bedrijf. 

Geen verplichte zonnepanelen op Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – Op het Veenderveld II moet ruimte zijn voor bedrijven én duurzaamheidsmaatregelen. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, hoeven de bedrijven zelf niet te zorgen voor duurzaamheidsmaatregelen, zo liet wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 14 september weten.

De gemeenteraad moet zich buigen over een voorstel, waarbij een deel van Veenderveld II is bedoeld voor bedrijven (tot milieucategorie 5). De rest van het gebied kan worden opgevuld met, bijvoorbeeld, zonnepanelen, windturbines of warmte/koude opslaginstallaties. Peters geeft antwoord op de vraag, waarom het college geen eisen stelt aan de bedrijven, om een bepaald minimum aan schone energie op te wekken: ,,Zo ver zijn we niet. We hebben een aantal uitdagingen en duurzaamheid is daar een van de belangrijkste. Als liberaal wil ik niet verplichten, maar bedrijven kijken zelf ook naar de voordelen die het kan bieden. Het is interessant voor ondernemers om te verduurzamen.'' Maar het kan dus heel goed zijn, dat er gebouwen met rokende schoorstenen op Veenderveld II komen te staan? ,,Bedrijven vanaf milieucategorie 5 zijn daar niet welkom; dus de zwaardere industrie zal daar niet komen.''


De wethouder besluit: ,,We zijn nog niet zo ver om regels op te leggen voor duurzaamheid aan die ondernemingen. We vragen aan de raad of Veenderveld II een goede plek is. Als de raad daar 'Ja' tegen zegt, komen we in de fase, waarin we gaan praten over de voorwaarden, welke kansen er zijn en hoe we het gaan inrichten.''

Meer recreatie in Drechtzone

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente wil meer recreatie toestaan in het gebied van de Drechtzone. Zo moet er meer dagrecreatie en verblijfsrecreatie komen, al mag het niet huis-aan-huis worden volgebouwd: ,,De natuurwaarde van de Drechtzone moet behouden blijven'', zo staat in een gemeentelijk rapport te lezen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) licht desgevraagd toe, dat het hier niet gaat om een gebied, waar mogelijk de Drechtdoorsteek wordt gerealiseerd. ,,De Drechtzone gaat vooral over het land direct gelegen aan de Drecht en niet zozeer de hele Vriezekooopsche polder. Of er een Drechtdoorsteek komt, zal niet afhangen van dit onderwerp. De Drechtzone is een prachtig gebied, zowel op de kant als van het water. We denken dat er meer mogelijk moeten zijn.''

Geen stiltegebieden meer

KAAG EN BRAASSEM – Ieder stukje natuur in het buitengebied mag gebruikt worden voor recreatie. De vraag is alleen voor het college van burgemeester en wethouders, of het intensieve of extensieve recreatie moet zijn. Wel ,,wordt ingezet op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit'', zo is in een ambtelijk rapport te lezen.

Bij Intensieve recreatie kunnen activiteiten opgezet worden, dat veel volk moet aantrekken. Met horecagelegenheden en ook is (grootschalige) kortdurende en langdurige verblijfsrecreatie toegestaan. Bij Extensieve recreatie kan worden gedacht wandel- en fietsroutes, ruiterpaden en/of een picknickplaats. Ook kunnen daar laarzenpaden en vogeluitkijkpunten aangelegd worden. Daarnaast krijgen inwoners de kans om bed & breakfast aan huis te realiseren en zelfs horeca is ,,op kleine schaal toegestaan''.


Waarom kiest het college er niet voor, om ook stiltegebieden aan te wijzen? Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat weten: ,,Stilteverzoeken zijn geen verzoek geweest van de gemeenteraad geweest. Wij kiezen er voor om ruimte te geven voor kleinschalige ontwikkelingen en op sommige plekken een grotere ontwikkeling.''

Column

Prijsschieten

Als het aan dit college van burgemeester en wethouders ligt, mag er van alles gebeuren in het buitengebied. Ieder stukje groen of blauw is een kans om toeristen uit Gouda, China of Lutjebroek te trekken. De gemeenteraad moet binnenkort een oordeel geven over een collegevoorstel, waarin in het buitengebied óf intensieve recreatie óf extensieve recreatie toegestaan wordt. Met geen woord wordt gerept over het aanwijzen van stiltegebieden, waar de natuur zich in alle rust kan ontwikkelen.

Neen, alles moet wijken voor de almachtige hang naar de toeristen. Zodat ondernemers en inwoners lekker centjes kunnen verdienen. En waarom ook niet, waarde columnlezer? Grootoorvleermuizen, rugstreeppadden en ringslangen hebben toch geen stemrecht! Verbijsterend vond ik een ambtelijk rapport, waarin stond, dat tussen al die recreatieactiviteiten ,,de gemeente nog wil inzetten op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit.'' Dat is natuurlijk je reinste onzin.

Natuurlijk hoeven we niet alle activiteiten de kop in te drukken en allemaal stilletjes achter de geraniums te zitten, zodat de natuur vrijelijk haar gang kan gaan. Maar als mensen, de enige wezens op deze planeet met intelligente breinen, is het onze plicht om ook rekening te houden met de wezens die (letterlijk!) geen stem hebben. Dit college moet dus niet over haar graf regeren en afzien van stiltegebieden. Ook met het aanwijzen van enkele plekken natuur als rustpunt voor de flora en fauna, druk je heus niet allerlei recreatie-initiatieven de kop in.

Natuurlijk is Kaag en Braassem een groene gemeente, maar veel van deze grond is in handen van boeren die deze – terecht, want het is hun brood – gebruiken om koeien te laten grazen of gewassen op te telen. Maar er moeten ook spaarzame stukken buitengebied, in handen van de gemeente, behouden blijven voor onze kinderen en kleinkinderen.


Het is nu aan de leden van de gemeenteraad om in te grijpen. Van harte hoop ik, dat zij wél het besef hebben, dat er plekken moeten zijn, waar de natuur zich kan ontwikkelen. Want het opzetten van recreatie-activiteiten, of het nu horeca, 'activiteiten met een grote publiekstrekkende werking', laarzenpaden of fietsroutes zijn; het gaat wel ten koste van de dieren en planten. Zonder stiltegebieden, waar niet ontwikkelt mag worden, wordt het door recreatiebedrijven vrij schieten op ieder stuk gras of plas in onze nu nog mooie gemeente.  

Tijdelijke onderwijshuisvesting

ROELOFARENDSVEEN – Op het perceel Rembrandt van Rijnsingel 19 mag 'tijdelijke' onderwijshuisvesting komen. Het college geeft deze toestemming, nadat de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade hier om gevraagd had. De tijdelijke huisvesting is nodig, vanwege de sluiting van de Gerardusschool. De circa tachtig kinderen, die daar nog op zaten, zijn naar een ander gebouw gegaan, maar daar bleek voor hen niet genoeg ruimte.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) lichtte donderdag 14 september toe: ,,De tijdelijke onderwijshuisvesting komt achter de Watergang. We willen het op deze manier regelen en zorgen dat het brandveilig is. Het gaat namelijk wel over kinderen.'' En hoe tijdelijk is tijdelijk? Peters: ,,De scholen gaan integreren en dat kost nog even wat tijd. Er geldt een instandhoudingstermijn van maximaal vijf jaar vanaf ingebruikname.'' Als de school de onderwijshuisvesting daarna nog langer wil gebruiken, moet er opnieuw toestemming aan de gemeente worden gevraagd. 

Koffie en thee met alcohol

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van de Wormkas krijgt van de gemeente toestemming om op het perceel Zuideinde 119 een koffiebar annex theedrinkerij op te richten. Wel moeten de openingstijden tussen 10:00 uur en 22:00 uur strikt aangehouden worden. De gemeente gaat namelijk zonder aankondiging controleren of de uitbater zich aan de regels houdt.

De koffiebar en theedrinkerij in de huidige bebouwing, die bekend staat als de Wormkas, is pas de eerste stap in de ontwikkelingsplannen van de initiatiefnemer. Uiteindelijk moeten daar ook een aantal recreatiechalets, een aanlegsteiger en een receptie met een bedrijfswoning komen. De gemeente heeft hier geen bezwaren tegen.

Wel is de Wormkas-eigenaar in het verleden meerdere malen op de vingers getikt. In De Wormkas vonden feesten en partijen plaats, zonder dat dit was toegestaan. Dit heeft geleid tot enkele handhavingstrajecten, zo informeerde wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 14 september. Daarom wilde het college meer duidelijkheid over de manier waarop er omgegaan wordt met het schenken van alcohol en de openings- en sluitingstijden. De initiatiefnemer heeft verzekerd, dat er geen wilde drankorgies meer zullen plaatsvinden.

De bezoekers kunnen in de toekomst genieten van een 'totaalbeleving van 10:00 uur tot 22:00 uur'. Men kan er lunchen en dineren en daarbij gepast drinken (alcoholisch en non-alcoholisch) bestellen. Ook vinden er dan rondleidingen en workshops plaats. De doelgroepen moeten ZZP'ers, recreanten, passanten en gezelschappen zijn. In een ambtelijk rapport staat benadrukt: ,,Men wil zich nadrukkelijk niet richten op gezelschappen, die vragen om het kunnen houden van feesten en partijen tot ver na sluitingstijd en met veel geluid en drankgebruik.''


Peters geeft aan, dat de gemeente niet per definitie zal vertrouwen op de blauwe ogen van de ondernemer: ,,Vertrouwen is goed, controle is soms beter. We hebben met hem gesproken over wat hij precies wil doen en hoe je overlast voor de buurt voorkomt. We zijn wel van plan om onregelmatig te kijken of men zich houdt aan de afspraken.''