Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2017

Column

Prijsschieten

Als het aan dit college van burgemeester en wethouders ligt, mag er van alles gebeuren in het buitengebied. Ieder stukje groen of blauw is een kans om toeristen uit Gouda, China of Lutjebroek te trekken. De gemeenteraad moet binnenkort een oordeel geven over een collegevoorstel, waarin in het buitengebied óf intensieve recreatie óf extensieve recreatie toegestaan wordt. Met geen woord wordt gerept over het aanwijzen van stiltegebieden, waar de natuur zich in alle rust kan ontwikkelen.

Neen, alles moet wijken voor de almachtige hang naar de toeristen. Zodat ondernemers en inwoners lekker centjes kunnen verdienen. En waarom ook niet, waarde columnlezer? Grootoorvleermuizen, rugstreeppadden en ringslangen hebben toch geen stemrecht! Verbijsterend vond ik een ambtelijk rapport, waarin stond, dat tussen al die recreatieactiviteiten ,,de gemeente nog wil inzetten op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit.'' Dat is natuurlijk je reinste onzin.

Natuurlijk hoeven we niet alle activiteiten de kop in te drukken en allemaal stilletjes achter de geraniums te zitten, zodat de natuur vrijelijk haar gang kan gaan. Maar als mensen, de enige wezens op deze planeet met intelligente breinen, is het onze plicht om ook rekening te houden met de wezens die (letterlijk!) geen stem hebben. Dit college moet dus niet over haar graf regeren en afzien van stiltegebieden. Ook met het aanwijzen van enkele plekken natuur als rustpunt voor de flora en fauna, druk je heus niet allerlei recreatie-initiatieven de kop in.

Natuurlijk is Kaag en Braassem een groene gemeente, maar veel van deze grond is in handen van boeren die deze – terecht, want het is hun brood – gebruiken om koeien te laten grazen of gewassen op te telen. Maar er moeten ook spaarzame stukken buitengebied, in handen van de gemeente, behouden blijven voor onze kinderen en kleinkinderen.


Het is nu aan de leden van de gemeenteraad om in te grijpen. Van harte hoop ik, dat zij wél het besef hebben, dat er plekken moeten zijn, waar de natuur zich kan ontwikkelen. Want het opzetten van recreatie-activiteiten, of het nu horeca, 'activiteiten met een grote publiekstrekkende werking', laarzenpaden of fietsroutes zijn; het gaat wel ten koste van de dieren en planten. Zonder stiltegebieden, waar niet ontwikkelt mag worden, wordt het door recreatiebedrijven vrij schieten op ieder stuk gras of plas in onze nu nog mooie gemeente.