Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2017

Geen stiltegebieden meer

KAAG EN BRAASSEM – Ieder stukje natuur in het buitengebied mag gebruikt worden voor recreatie. De vraag is alleen voor het college van burgemeester en wethouders, of het intensieve of extensieve recreatie moet zijn. Wel ,,wordt ingezet op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit'', zo is in een ambtelijk rapport te lezen.

Bij Intensieve recreatie kunnen activiteiten opgezet worden, dat veel volk moet aantrekken. Met horecagelegenheden en ook is (grootschalige) kortdurende en langdurige verblijfsrecreatie toegestaan. Bij Extensieve recreatie kan worden gedacht wandel- en fietsroutes, ruiterpaden en/of een picknickplaats. Ook kunnen daar laarzenpaden en vogeluitkijkpunten aangelegd worden. Daarnaast krijgen inwoners de kans om bed & breakfast aan huis te realiseren en zelfs horeca is ,,op kleine schaal toegestaan''.


Waarom kiest het college er niet voor, om ook stiltegebieden aan te wijzen? Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat weten: ,,Stilteverzoeken zijn geen verzoek geweest van de gemeenteraad geweest. Wij kiezen er voor om ruimte te geven voor kleinschalige ontwikkelingen en op sommige plekken een grotere ontwikkeling.''