Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 september 2017

Problemen jeugdzorg nog niet achter de rug

KAAG EN BRAASSEM – De kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders zou nu flink verbeterd moeten zijn. De communicatie tussen de verschillende hulpinstellingen, maar ook tussen de bestuurslaag en de 'handjes bij de mensen thuis' is aangepakt. Hierdoor moeten grove fouten voorkomen worden, zoals met het meisje, dat in 2015 door ouderlijke mishandeling bijna stierf, terwijl ze onder toezicht van jeugdzorginstellingen stond.

Door Joep Derksen

Wethouder Henk Hoek (CDA) laat weten, dat de gemeente 'de vinger aan de pols houdt'. ,,We ondersteunen en begeleiden organisaties als Veilig Thuis, Jeugdbescherming en andere partijen. We hebben een convenant gesloten om te kijken wat nodig is om scherp te zijn in het voorkomen van dit soort situaties. De gemeente kijkt of de dingen gebeuren, zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Het heeft geleid tot een ontwikkelfase.''

Zo is er een kernteam gevormd, dat toeziet op het begeleiden van kinderen naar de jeugdzorgaanbieders. Ook wordt er op gelet, dat alle lagen binnen de organisaties op één lijn zitten. Hoek: ,,Je kunt op bestuurlijk niveau afspraken maken, maar het moet niet gebeuren, dat dit dan niet naar de lagere echelons wordt teruggekoppeld. Het is een constant werkproces van ophalen en naar de werkvloer brengen, zodat alle lagen van de organisaties intensief met elkaar samenwerken.''


Toch lijken nog niet alle problemen voorbij met de jeugdzorgaanbieders. De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben op dit jaar namelijk Veilig Thuis Hollands Midden onderzocht. Het eindoordeel was: 'Onvoldoende'. Daarom heeft Veilig Thuis een verbeterplan op moeten stellen. In dat plan staat, dat Veilig Thuis 'toekomstbestendig' moet worden. Om de organisatie te verbeteren, heeft Veilig Thuis dit jaar 1,3 miljoen euro en volgend jaar 1,4 miljoen euro extra nodig. Dit geld moet door de belastingbetalers worden opgehoest.