Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

,,Veel kansen voor Drechtdoorsteek''

[KAAG EN BRAASSEM] Het 'kansenonderzoek' naar de mogelijkheden voor een Drechtdoorsteek is afgerond. Dat maken de colleges van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, Aalsmeer en Uithoorn bekend. De uitkomst van dat onderzoek is, dat het goed voor de economische ontwikkelingen is om zo'n Drechtdoorsteek door de polder te graven.

Hoewel de gemeenteraad van Kaag en Braassem duidelijk heeft gemaakt, dat een Drechtdoorsteek bij Leimuiden niet gewenst is, blijkt dat toch nog één van de opties te zijn. Op een kaart staan in totaal vier mogelijkheden voor een Drechtdoorsteek. Het kanaal kan dicht bij Leimuiden komen te liggen; deze optie wordt 'Leimuiden-Haven' genoemd. Enkele honderden meters verder, dwars door de polder, ligt de tweede mogelijkheid: de 'Polderdoorsteek'. Op de grens van Kudelstaart – naast een al bestaande dijk – zou de 'Landschappelijke Dijk' kunnen komen. Als vierde en laatste mogelijkheid voor een Drechtdoorsteeklocatie wordt de 'Zuiderlegmeerpolder' in Kudelstaart genoemd.

Officieel werkt het gemeentebestuur van Kaag en Braassem niet mee aan dit kansenonderzoek. Maar burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop laat al wel weten: ,,Het college van Nieuwkoop is er groot voorstander van dat deze Drechtdoorsteek vanwege het groot recreatief en economisch belang gerealiseerd wordt. Voor Nieuwkoop levert de Landschappelijke Dijk de meeste winst op, omdat het gebied van de Westeinderplassen in een aanzienlijk kortere tijd is te bereiken dan nu het geval is.” Een 'vaarrondje Amsterdam' zou zo'n twee uur schelen voor de pleziervaarders.


Automobilisten zouden volgens een persbericht ook een voordeeltje kunnen krijgen; zij hoeven minder vaak te wachten voor de Leimuiderbrug, Bilderdambrug en Tolbrug, die niet zo vaak meer open gaan voor het vaarverkeer. De kosten voor de Drechtdoorsteek zouden terugverdiend kunnen worden, als op en langs die doorsteek allerlei toeristische (water)attracties opgezet worden. Wethouder Yvonne Peters heeft het al jaren over een 'XXL Waterfunpark'. Maar het historische polderlandschap zal, zeker als de Drechtdoorsteek naast of in de buurt van Leimuiden komt, ontegenzeggelijk een zware klap te verduren krijgen. 

,,Zelfbediening brug geen gevolgen voor auto's''

[HOOGMADE] Wanneer alle vaargasten de Doesbrug zelf mogen open zetten, wanneer het hen uit komt, hoeft dat geen gevolgen te hebben voor het auto- en vrachtverkeer. Dat verwacht wethouder Henk Hoek.

Doel van deze zelfbediening is juist het bevorderen van het recreatie- klimaat in onze gemeente, zo staat in een ambtelijk stuk. Maar als je aan het recreëren bent op een boot, maakt het toch niet uit, dat je iets langer voor een brug zit te wachten? Het auto- en vrachtverkeer is namelijk bezig om de economie in stand te houden, dus is het logisch, dat zij voorrang krijgen. Bovendien, hoe fijn is het om als niet-varende recreant in je snikhete auto een kwartier stil te staan voor wéér een open brug?


De wethouder reageert: ,,We kijken naar welke mogelijkheden er zijn om het openen van de brug te automatiseren. Zelfbediening is een voorbeeld daarvan. We willen gaan verkennen hoe dat goed kan werken. Het gemotoriseerd verkeer op de weg is een punt, dat we gaan bezien. Ik weet niet of het juist is te veronderstellen, dat het verkeer op de weg er last van heeft. Zelfbediening is in veel meer watergebieden gebruikelijk. We denken dat het hier ook goed toepasbaar is.''

Een woning weg, drie terug

[LEIMUIDEN] Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een aanvraag om een huis aan de Dorpsstraat te slopen. Als dat pand verdwenen is, moeten er drie nieuwe woningen voor in de plaats komen. Dat zijn een vrijstaande woning en een twee-onder-één-kaphuis.


De Provincie Zuid-Holland heeft weliswaar gezegd, dat er geen extra huizen meer bij mogen komen, maar dat geldt niet voor binnen de kernen, zo informeert wethouder Henk Hoek. ,,Bouwplannen die binnen de kernen liggen, krijgen al heel snel groen licht, omdat het inbreidingsplannen zijn.'' Waar het gaat om bouwen in het open landschap, of zelfs aan de randen van de verschillende dorpen, is het een heel ander verhaal. Hiervoor worden de bouwmogelijkheden door de Provincie Zuid-Holland zoveel mogelijk beperkt. 

Leerlingenvervoer blijft bij Connexxion

[KAAG EN BRAASSEM] Het gemeentebestuur heeft besloten, dat Connexxion door mag gaan met het leerlingenvervoer. De aanloopproblemen, waar Connexxion – én de ouders – mee worstelden, behoren nu tot het verleden. Er zijn geen klachten meer over de manier van vervoeren, zo laat wethouder Henk Hoek weten.


Ruim negentig leerlingen maken gebruik van dit gecombineerde leerlingenvervoer. Aan 34 ouders is gevraagd hoe ze de dienstverlening van Connexxion ervaren. Daar is men tevreden over. Soms vinden er wel eens ruzies plaats in het busje, maar dat is met name bij een 'uitdagende reizigersgroep' die naar één specifieke basisschool gaan. Hoek is tevreden: ,,We zijn er in geslaagd het leerlingenvervoer zó te organiseren, dat de ouders tevreden zijn over het vervoer. Mocht iet iets niet goed gaan, dan hebben we er voor gezorgd, dat het vervoer geen aanleiding is om thuis te blijven zitten.'' Voor het leerlingenvervoer ontvangt Connexxion bijna 10.000 euro per week. Over het hele jaar komt dat neer op een inkomstenbron van ruim 390.000 euro. 

Crisisopvang blijft doorgaan

[KAAG EN BRAASSEM] Tot nu toe was Rivierduinen verantwoordelijk voor het uitvoeren van GGZ-crisisopvang, als het gemeentehuis gesloten is. Maar omdat Rivierduinen een aanbesteding verloren heeft, stopt deze dienstverlening op 1 januari.

De nieuwe zorgaanbieder, GO voor Jeugd, die voor de gemeente Kaag en Braassem actief wordt in 2018, is er dan nog niet klaar voor om deze GGZ-crisisopvang buiten kantooruren over te nemen. Daarom heeft Rivierduinen toegezegd, om hun diensten met één maand te verlengen. Maar dan is het ook echt afgelopen. Wethouder Henk Hoek informeert, dat alles er aan gedaan wordt om de GGZ-crisisopvang door te laten gaan.


Het belang van die crisisdienst is er op gericht, dat ook buiten kantooruren er een dienst beschikbaar is om in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden als dat nodig is. We zijn nu in gesprek met een zorgaanbieder die deze dienst kan aanbieden en die deel gaat uitmaken van GO. Zo kan het in een vloeiende beweging doorgaan. 

Gemeente buitenspel bij besluit Drechtdoorsteek

[KAAG EN BRAASSEM] Het college van burgemeester en wethouders speelt geen actieve rol bij de besprekingen over de locatie van een mogelijke Drechtdoorsteek. Op dit moment is de voorkeursvariant de 'Landschappelijke Dijk'; deze ligt op de grens van Leimuiden, maar aan de andere kant van de polder. Als tweede optie wordt de Polderdoorsteek genoemd; hierbij zou het kanaal dwars door de polder gegraven worden.

Maar wordt het niet tijd, dat het college nu actief actie gaat voeren tegen de komst van de Drechtdoorsteek net naast Leimuiden? Zodat zeker is, dat deze optie helemaal van tafel gaat? Wethouder Henk Hoek laat weten, dat dit niet gaat gebeuren. ,,De raad heeft uitspraak gedaan om niet deel te nemen aan het kansenonderzoek (naar de mogelijkheid voor een Drechtdoorsteek, JD). We hebben kennis gekregen van het onderzoek; er zijn drie varianten, die ons grondgebied raken. We nemen geen besluiten hierover, maar willen wel weten wat er gebeurt. Op het moment, dat het besluit valt, zullen we daar adequaat, passend en tijdig op reageren.''


Maar vindt Hoek de optie Landschappelijke dijk ook de best mogelijke locatie? ,,Ik heb daar geen mening over. We zitten niet in het proces om daar meningsvormend over mee te praten.'' Was het een gemiste kans van de gemeenteraad om te besluiten niet mee te doen aan het kansenonderzoek? Immers, nu beslist Kaag en Braassem niet mee over de plek waar een mogelijke Drechtdoorsteek moet komen. Hoek houdt zich op de vlakte: ,,We zijn hier geen partij in. Dat heeft de raad heel nadrukkelijk aangegeven. We spreken niet mee over doorontwikkeling, maar luisteren naar wat er gebeurt. Het is nu een project van de buren geworden.''

Gratis wifi op de lange baan

[KAAG EN BRAASSEM] Het college van burgemeester en wethouders gaat zich niet actief inzetten om geld te halen uit een EU-potje. Iedere gemeente in de Europese Unie maakt kans op geld uit het 'WiFi4EU-plan'. In de dorpen van Kaag en Braassem is nog geen algemeen gratis wifi beschikbaar, dus het CDA vroeg het college, of er een aanvraag ingediend wordt, zodat gratis wifi mogelijk wordt.


Maar wethouder Henk Hoek denkt er niet over. ,,Je doet er goed aan om te kijken of het werkelijk van belang is. Of ga je alleen maar kijken, dat je zo snel mogelijk geld uit het potje wilt halen? We willen wel onderzoeken wat haalbaar en nodig is. Er is enige belang bij om het snel te doen.'' Hij vraagt zich retorisch af: ,,Moeten we in de hele gemeente wifi hebben? We hebben in het buitengebied al een activiteit in gang gezet. Is het verstandig om met twee dingen tegelijk bezig te zijn en om nu ook een ander initiatief te onderzoeken?”

Popelen om Alkeburcht aan te pakken

[ROELOFARENDSVEEN] De Alkeburcht mag gekocht worden door de onlangs opgerichtte organisatie EVVW. Deze vier lokale ondernemers hebben de handen ineen geslagen, om er voor te zorgen, dat de Alkeburcht als cultureel centrum behouden kan blijven. De komende jaren proberen ze om het culturele onderdeel winstgevend te maken. Daarnaast gaan de ondernemers er voor zorgen, dat er extra sociale woningbouw komt bij de Alkeburcht. Donderdag 21 december presenteerden de 'gezichten' achter EVVW zich.

Tot voor kort was de organisatie 'Dagelijks Leven', een zorgvoorziening voor demente senioren in de samenleving, de gedoodverfde kandidaat om de Alkeburcht over te nemen. Maar op aandringen van de gemeenteraad besloot wethouder Henk Hoek toch ook in overleg te gaan met EVVW. En uiteindelijk geeft het college dus EVVW de kans om van de herstart van de Alkeburcht een groot succes te maken. Hoek: ,,Zowel Dagelijks Leven als EVVW verdienen een plaats in de samenleving. We kiezen voor EVVW, omdat dit initiatief locatiegebonden is. Je kunt hen niet ergens anders onderdak vinden. Voor Dagelijks Leven proberen we elders in onze gemeente een plek te vinden.''

De ondernemers krijgen het gebouw en de grond van de Alkeburcht zeker niet voor een symbolisch bedrag van één euro. Ze hebben al een bod gedaan, maar hoe hoog dat is, wordt niet bekend gemaakt. De Alkeburcht is ook nog niet verkocht; eerst moeten nog een aantal zaken worden uitgewerkt en bekeken. Zo is het nog onzeker of de lekkage in de dijk en daarmee verbonden vochtproblemen in het pand kunnen worden opgelost.

Maar de ondernemers hebben er zin in en staan te popelen om aan de slag te gaan. Mark Verhaar,
Carlo Egberts en John Verdel zijn drie van de vier ondernemers die EVVW vertegenwoordigen. Verhaar: ,,We hebben nu een basis neergelegd en vanuit die basis gaan we verder werken. We gaan er van uit, dat ons plan haalbaar is en blijft.'' Maar is dit niet een mooie manier om grond in eigendom te nemen, er vervolgens vijf jaar wat culturele activiteiten op te laten plaatsvinden, om vervolgens daar woningbouw neer te zetten? Niet als het aan de EVVW ligt: ,,De intentie is, dat als het effe kan, we de Alkeburcht cultureel kunnen laten bloeien, voor een periode van langer dan vijf jaar.''


Verhaar vervolgt gepassioneerd: ,Er verdwijnt heel veel uit het dorp. Het is prettig dat je kunt behouden in je buurt, waar je wat mee kunt doen. We steken goed onze nek uit om het een en ander te realiseren. We zijn aan de slag gegaan en het lijkt ons superleuk om het te kunnen realiseren. De details gaan we in januari verder doornemen.'' John Verdel besluit: ,,We zitten te popelen om te beginnen om de Alkeburcht aan te pakken. We houden van een uitdaging. We zijn niet voor niets ondernemers.''

Meer steun voor convenant

[KAAG EN BRAASSEM] Het gemeentelijke dreigen met een boete van ruim 1.300 euro vanwege overtredingen voor het verkopen van alcohol aan minderjarigen, heeft zijn effect gehad. Zeven (sport)verenigingen, die eerder nog niet een convenant wilden sluiten voor het terugdringen van de verkoop van alcohol, doen dat nu toch wel.


Het convenant draait nu een jaar en helpt de vele vrijwilligers die bij verenigingen actief zijn. Zo moeten ze leren om te vragen naar een ID-bewijs, als iemand alcohol komt vragen, terwijl die persoon er (te) jong uit ziet. Eerder kwamen enkele sportverenigingen in het nieuws, omdat zij tot hun grote woede een fikse boete hadden gekregen. Hun vrijwilligers hadden namelijk alcohol verkocht aan een jongere, die dit gerapporteerd had. Door mee te werken aan dit convenant, ontlopen die verenigingen nu grotendeels deze forse boete. 

60 jaar geven en nemen

[ROELOFARENDSVEEN] ,,Dit is de eerste keer, dat ik de burgemeester een hand schud'', waren de warme welkomstwoorden van Piet L'Ami (88), die donderdag 21 december vierde, dat hij zestig jaar geleden met Annie L'Ami – Van der Zon (84) in het huwelijksbootje stapte.

Door Joep Derksen

De kans, dat een jongen uit de Veen de liefde van zijn leven vindt in Leidschendam, was vijfenzestig jaar geleden niet zo groot. Toch is dat precies wat er gebeurde. Piet ging met zijn vader planten kopen bij een grote kweker, maar die had op dat moment niet de juiste soorten. Vervolgens kregen ze van zijn tante, die ook in Leidschendam woonde, de tip om naar een andere kweker te gaan. Daar waren niet alleen de juiste producten, maar ook zocht die teler een hardwerkende jongeman, om een aantal weken flink te helpen aanpakken.

Tijdens die werkzaamheden leerde Piet één van de zeven dochters van die kweker beter kennen. De echte vonk sloeg echter pas later over, zo informeert Annie. ,,Een vriendin van mij wilde naar een voetbaltoernooi in Roelofarendsveen gaan. Dus gingen we met ons drieën samen op de fiets. We wisten niet waar Roelofarendsveen lag, maar namen een wegenkaart mee.'' Ze vertrokken pas om 14:00 uur en kwamen dus pas in dit dorp aan, toen het toernooi al voorbij was. Toen ze in het centrum van Roelofarendsveen stonden te overleggen, kwam opeens Piet op de fiets voorbij rijden.

Hij herinnert zich: ,,Ik was bij dat voetbaltoernooi wezen kijken en had aan een meisje uit Noordwijkerhout aangeboden, dat ik wel een stukje met haar mee wilde fietsen. Toen zag ik Annie en dacht; 'Wat krijg ik nou?' Ik stopte en nodigde Annie en haar vriendinnen uit om thee te komen drinken bij mijn moeder.'' Uiteindelijk stapten de meisjes pas laat op de fiets en als keurige heer fietste Piet met Annie mee tot aan haar huis. Vlakbij deze woning werden ook de eerste zoenen uitgedeeld, tegen een uur of 22:30. Annie lacht: ,,Een buurman reed langs, zag ons en zei: ,,Zonnetje, ga maar naar huis, want de hele buurt staat op stelten en is op zoek naar jou.''


Vanaf dat moment heeft Piet vijfenhalf jaar lang anderhalf uur gefietst op en neer naar Leidschendam om met zijn meisje op stap te gaan. Hij bouwde samen met zijn broer een bedrijf op, dat eerst groenten en later rozen kweekte. Toen ze in 1957 een woning konden bemachtigen, besloten ze te gaan trouwen. Dat leidde tot twee kinderen en vier kleinkinderen. En wat is het geheim van het huwelijk? Annie: ,,Geven en nemen.'' Dat leidde tot de vraag van burgemeester Marina van der Velde: ,,Wie geeft er en wie neemt er?'' Het echtpaar was het hier over eens: ,,Bij ons is het in evenwicht.''  

Blij met net voor voetbalkooi

[ROELOFARENDSVEEN] De voetbalkooi aan het Schoolplein zorgde bij omwonenden jarenlang voor een hoop frustratie. Om de haverklap schoten kinderen ballen te hoog en belandden die voetballen bij de buren in de tuinen. Waarop de jeugd dan weer door die tuinen banjerde, om hun eigendom op te halen. De gemoederen liepen hierbij soms hoog op, maar dankzij het initiatief van drie kinderen: Tycho, Mees en Joep én met de hulp van buurman Ed is het probleem nu opgelost.

In een gesprek met elkaar kwamen ze op het idee om een net boven de voetbalkooi te hangen. Zo wordt voorkomen, dat de ballen uit de kooi en in de tuinen en omliggende sloten vliegen. Zo'n net kost nogal wat geld, maar Joep, Mees en Tycho dienden een aanvraag in bij de gemeente voor de initiatievenmarkt. En de gemeenteraad oordeelde, dat er 15.000 euro mocht worden besteedt aan het oplossen van de overlast. Dinsdag 19 december werd de voetbalkooi, mét net, opnieuw in gebruik genomen.

Inmiddels zitten Mees, Tycho en Joep al op de middelbare school; hun prestatie komt dus voornamelijk ten bate van de generaties na hun. Al trappen ze af en toe zelf ook nog een balletje in de voetbalkooi, zo geven ze aan. Mees: ,,De buurman werd boze buurman genoemd, maar eigenlijk is hij dat niet. Hij wilde ook een oplossing en heeft het meeste geholpen.''

Buurman Ed is ook ,,bijzonder blij met het net. Hierdoor is het leefklimaat een stuk beter geworden. Er kwamen ongebreideld veel ballen in de sloot. De kinderen wilden hun bal terug, maar dat ging ten koste van de privacy van de omwonenden. We hebben significant minder last van het voetballen, als is er nog wel geluidsoverlast. Maar de ramen bij de buren blijven heel. Het is een ideale oplossing.''

Ook burgemeester Marina van der Velde kwam kijken en oordeelde: ,,Dit is het schoolvoorbeeld van hoe je samen een probleem oplost. We zijn blij voor de kinderen van de school, die de oorzaak van het probleem zijn, die daar voetballen en voor de buurman die helpt om het probleem op te lossen.'' Of de geluidsoverlast ook wordt aangepakt, is nog niet duidelijk. Wethouder Henk Hoek: ,,Er is altijd overlast van spelende kinderen. Geluid van spelende kinderen kun je niet voorkomen. We moeten maar kijken hoe erg dat is. Maar voor het probleem van de ballenoverlast is een heel passende oplossing gevonden.''


Vervolgens kwam het officiële moment. Zowel de wethouder als buurman Ed mochten een penalty nemen, terwijl Joep, Mees en Tycho op goal stonden. Het schot van Hoek werd gemakkelijk gestopt door de drie. Buurman Ed schoot de bal in de hoek. Het maakte allemaal niets uit: iedereen is blij met het net over de voetbalkooi. Het filmpje kan bekeken worden op het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=yAzdBBsU7Ss

Column

Uitstel

Het was deze week de politiek van net niet, waarde columnlezer. De gemeente maakte niet bekend, wie de winnaar is van de 'Vrijwilliger van het Jaar', omdat zij niet in het middelpunt van de belangstelling wil staan. De jury had natuurlijk ook kunnen besluiten om iemand te eren, die dat wel fijn vindt. Maar bescheidenheid siert de beste vrijwilligers. Daarom, mevrouw Anoniem: van harte proficiat met uw eretitel!

De gemeenteraad nam geen besluit over de vraag of er wel of niet gebouwd mag worden in de 20 KE-Zone; een gebied dat onder de rook van (ultra)fijnstof en lawaaigordel van Schiphol ligt. Nieuwe inwoners, die in de toekomst een huis kopen in die regio, hebben geen rechten meer om schadevergoeding te eisen richting Schiphol. Ook al wordt het aantal vluchten vertienvoudigd en vergiftigen de ultrafijnstoffen de kinderen, die daar komen te wonen. Enkele dagen voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van maandag 18 december kregen de raadsleden 'nieuwe informatie' van het college. Hierin werd de politici de worst van 'extra woningbouw' (dus extra inkomsten voor de gemeente) nogmaals voorgehouden. Je kunt tien boekenkasten vol met rapporten schrijven, maar uiteindelijk komt het voor de lokale politici op één vraag neer: ,,Kiezen we voor het geld van extra huizen onder de rook van Schiphol, of bewaken we de veiligheid van onze (toekomstige) inwoners?''

Diezelfde raadsleden zouden vorige week eveneens een besluit nemen over het bouwplan De Woelige Baren in Oude Wetering. Maar SVKB en CDA waren niet blij met de hoogte van het geplande gebouw: maar liefst zes verdiepingen. En PRO wilde weer veel liever, dat er voor het sociale bouwdeel niet alleen maar sociale koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen komen. Het einde van het verhaal was, dat er geen besluit werd genomen. Wethouder Herman Haarman moet weer terug naar de teken- en onderhandeltafel.


En ook komt er in 2018 geen diftar; het systeem, waarbij alle inwoners moeten gaan betalen voor iedere keer dat ze hun afvalbak laten legen. Dat wordt uitgesteld tot (in ieder geval) 2019. Plotseling kwam de ultieme gedachte bij me op. Het is helemaal niet zo moeilijk om gemeenteraadslid of wethouder te zijn; je stelt gewoon het ene na het andere besluit uit, tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

''Leven en laten leven''

[OUDE WETERING] Op 21 december 1957 zeiden Jan van Benten en Lenie Hoogenboom 'ja' tegen elkaar: dit moment markeerde het begin van een gelukkig huwelijk, waaruit drie dochters, zeven kleinkinderen en (tot nu toe) één achterkleinkind uit is voortgekomen. Vorige week donderdag, zestig jaar later overhandigde burgemeester Marina van der Velde het jubilerende echtpaar een flinke bos bloemen.

De gedachten gaan terug, naar die avond waarop Jan en Lenie elkaar het eerst zagen. Het was nieuwjaar in 1954 en er was een dansavond bij Jan Punt. De echtgenoot vertelt vol bravoure: ,,Ik zag haar en vroeg meteen; mag ik je vanavond naar huis brengen?'' Ze lacht: ,,Nee hoor, we gingen eerst gewoon dansen. Hij had een aardig maatgevoel en ik vond het een knappe verschijning.'' Zoals het een keurige jongeman betaamt, bracht hij Lenie naar haar huis in Woubrugge. ,,Er werd wel gezoend'', herinnert Lenie zich. ,,Dat was er altijd bij.''

En daarna bleef het stil. Lenie: ,,Hij maakte geen afspraak voor de volgende keer, dus ik dacht: 'Dan niet'!'' Maar Jan was in de veronderstelling, dat hij haar een week later toch wel weer bij de dansavond zou zien. Lenie ging echter expres niet. ,,Hij wist me te wonen. Als hij mij echt leuk vindt, kan die zelf wel komen.'' Toen Jan haar niet zag, besloot hij een brief te sturen, maar deze kwam bij de verkeerde Lenie Hoogenboom terecht; een meisje dat op Kaag woonde. Zij bracht dat briefje echter bij de juiste ontvangster en het leidde tot een mooi huwelijk.

Na een verkeringsperiode trouwden ze op 21 december voor de wet en op 7 januari, op Jan's verjaardag, nog eens voor de kerk. De eerste plek, waar ze zes jaar samen gingen wonen, was in een onbewoonbaar verklaard huisje in Oude Wetering. ,,De muizen liepen er rond!'' lacht Lenie. Gelukkig kon het echtpaar toen verhuizen naar de Roelofstraat in hetzelfde dorp. Sinds een half jaar wonen Jan en Lenie aan de Saskia van Uylenburchlaan.

Het geheim van het huwelijk hebben ze ontdekt: ,,Het is leven en laten leven.'' Lenie tipt de jonggehuwden van deze tijd: ,,Je moet blijven praten met elkaar. Want ze hollen tegenwoordig maar uit elkaar vandaan. Dat is ook geen oplossing. We hebben ook wel eens een stormpje meegemaakt, maar dat moet je uitpraten. Ik kon vroeger wel heel lang boos blijven; daar moesten wel eens twee nachtjes overheen. Maar het kwam toch altijd weer goed.''


De burgemeester wordt hartelijk verwelkomd bij haar binnenkomst. ,,Het is een hele eer om u te mogen ontvangen!'' En na een foto gemaakt te hebben, keuvelen burgemeester Marina van der Velde en het gelukkige echtpaar, of ze elkaar al jaren kennen.  

Nieuwe beschoeiing markeert start werkzaamheden

LEIMUIDEN – Om de start van de reconstructie van de Kerklaan in te luiden, plaatste wethouder Herman Haarman donderdag 21 december de eerste nieuwe beschoeiing langs de slootkant. In februari beginnen de échte wegwerkzaamheden. Uiteindelijk wordt de Kerklaan een stuk breder, komen er aan beide kanten roodkleurige fietssuggestiestroken en verschijnen er meer parkeerplekken.

De oude planken langs de sloot waren helemaal verrot, dus de nieuwe beschoeiing, die de wethouder hielp plaatsen komt mooi op tijd. Haarman: ,,Dit is een belangrijk project voor Leimuiden. De Kerklaan is niet alleen een weg voor de mensen die er aanwonen, maar ook een belangrijke ontsluitingsweg voor automobilisten en fietsers.''

De wethouder is met name blij, met de manier waarop de inspraak over de weginrichting is verlopen. ,,We hebben alle mensen in Leimuiden per brief benaderd om hen te vragen naar hun ervaringen, knelpunten en oplossingen. We hebben 150 reacties gekregen. Op basis daarvan hebben we ontwerpen laten maken voor een nieuwe inrichting. Van de zes voorgestelde inrichtingsideeën hebben mensen hun voorkeursvariant bedacht.'' En die voorkeursvariant wordt dus de komende maanden uitgevoerd.

De Kerklaan wordt fietsveiliger, dankzij de twee fietssuggestiestroken. In tegenstelling tot de zwartkleurige fietssuggestiestroken op Noordeinde in Hoogmade, worden deze wél roodkleurig. De weg zelf wordt wat breder en de stoep en het talud worden smaller. Ook komen er een aantal parkeerplaatsen bij. Haarman: ,,We sluiten de erven tussen de wegen af; hierdoor ontstaat parkeerruimte én een rustiger straatbeeld.''


Voor het filmpje, zie het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=_4H3yRQpYx4

Struinpad geopend

WOUBRUGGE – Het was een uniek moment in de geschiedenis van Woubrugge; voor het eerst kan het dorp pochen met een heus struinpad. Het is een nieuwe stap om toeristen en natuurgenieters te trekken naar dit dorp.

Een struinpad is een niet helemaal verhard pad, waar je langs het water in Woubrugge een rondje kunt wandelen. Wethouder Yvonne Peters onthulde het struinpad woensdag 20 december, door er officieel als eerste overheen te lopen. Maar vlak er naast ligt een fiets/looppad van asfalt; is dit niet zonde van het geld? Peters vindt van niet: ,,Met dit struinpad kun je net wat dichter aan het water lopen. Het is een lang gekoesterde wens van de bevolking. Het is de bedoeling dat mensen gaan struinen, dus de natuur in gaan.''

Ook Ben Beukenholdt, voorzitter van de Dorpsraad is zeer tevreden met het resultaat: ,,Het fietspad is uitstekend, maar de combinatie van struinpad en fietspad is beter. Voor wandelaars is het ondoenlijk gebruik te maken van het fietspad; daar word je van de weg gereden door racefietsers.'' Het struinpad is te smal om ook gebruikt te worden door scootmobielers, beaamt Beukenholdt: ,,Ik vrees dat ze op het fietspad moeten blijven, maar scootmobielers zijn minder kwetsbaar dan wandelaars.''


Terwijl Peters de eerste stappen zet op het struinpad, laat ze enthousiast weten: ,,Het struinpad wordt deze week afgemaakt en ik hoop dat inwoners van Woubrugge er heel veel plezier van zullen hebben de komende jaren.'' Het filmpje over de opening van het struinpad is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=g25_U6vQQl4

Nog vier mogelijke locaties voor Drechtdoorsteek

STREEK – Een Drechtdoorsteek biedt enorm veel kansen voor het watertoerisme. Niet alleen duurt een rondje Amsterdam over het water zo'n twee uur minder. Ook kan door die Drechtdoorsteek het gebied de Westeinderplassen vanuit Nieuwkoop veel sneller bereikt worden. Het autoverkeer wordt minder gestoord, omdat de Leimuiderbrug, Tolbrug en Bilderdambrug dan minder vaak open moeten.

Dat blijkt uit een 'kansenonderzoek', dat de gemeenten Nieuwkoop, Aalsmeer en Uithoorn hebben laten uitvoeren. Uit het onderzoek komt naar voren, dat zo'n Drechtdoorsteek ook andere 'recreatieve mogelijkheden' biedt. Met het realiseren van allerlei activiteiten voor zowel de snelle watersporter als voor gezinsuitjes. Wethouder Yvonne Peters van Kaag en Braassem riep al tijdens een gemeenteraadsvergadering, dat een 'XXL Waterfunpark' de kosten van zo'n Drechtdoorsteek zou kunnen financieren. Het onderzoek bevestigt deze woorden: ,,Een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht langs de huidige landschappelijke dijk is rendabel te maken in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling.''

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft al laten weten, dat er geen Drechtdoorsteek moet komen vlak naast Leimuiden. Veel inwoners van dit dorp maken zich zorgen om de aantasting van de historische polder. Toch blijft een Drechtdoorsteek op die plek een optie, zo blijkt uit het onderzoek. Deze locatie net naast Leimuiden heeft de naam 'Leimuiden-Haven' gekregen. Er zijn nog drie andere opties om een Drechtdoorsteek aan te leggen: dwars door polder (met de toepasselijke naam: 'Polderdoorsteek'), op de grens van Kudelstaart en Leimuiden; vlak naast een al bestaande dijk. Deze mogelijkheid wordt de 'Landschappelijke Dijk' genoemd. Een vierde mogelijkheid voor het aanleggen van de Drechtdoorsteek is de 'Zuiderlegmeerpolder', die in Kudelstaart ligt.


De meest logische oplossing voor de Drechtdoorsteek zou zijn langs de al bestaande dijk, op de grens van Leimuiden en Kudelstaart. Maar omdat dit de langste route is, wordt het gelijk ook de duurste variant. De gemeentebesturen van Nieuwkoop, Aalsmeer en Uithoorn praten in januari verder over wat de beste plek is om een Drechtdoorsteek uit te graven.

Nieuwkoop maakt gasloos bouwen mogelijk

Nieuwkoop – Gasloos bouwen wordt volgend jaar mogelijk al verplicht in Nieuwkoop. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit voor aan de gemeenteraad, die hier in februari een besluit over moet nemen.

Wethouder Annette Pietersen geeft aan, dat deze nieuwe stap perfect past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente. ,,We willen, dat alle projectmatige nieuwbouwontwikkelingen op gemeentegrond gasloos worden. Wachten is geen optie meer.'' Daaronder vallen ook nieuwbouwplannen, waar nu over gesproken wordt. Bouwinitiatieven die echter al bijna klaar zijn om van start te gaan, vallen buiten de eis om gasloos te worden. De toekomstige bewoners krijgen van de gemeente dan een informatiefolder, waarin ze worden gewezen op de kansen voor gasloos wonen.

De eis tot gasloos bouwen geldt niet voor de sociale woningbouw voor Teylerspark, Damstate en de Middenweg. Deze projecten zijn al te ver gevorderd om er nu nog een 'gaslooseis' op te leggen. Ook het project 'Noordereiland' van De Verwondering mag nog een ouderwetse gasaansluiting hebben, maar de toekomstige woningen op Parkeiland en Zuideiland krijgen wel deze gasloze verplichting. Pietersen somt op: ,,Het Land van Koppen wordt gasloos, net als de vrijvallende schoollocaties in Ter Aar, de herontwikkeling van Ashramlocatie, Vrouwenakker West, de oude locatie van De Vosseschans en Buitenweg Noord.''

Hoe de woningen dan moeten worden verwarmd, is ook over nagedacht. Het kan op verschillende manieren; via een collectief verwarmingssysteem of per individuele woning. Zo zou de riothermie, waarbij de warmte van de riolering gebruikt wordt voor het verwarmen van het zwembad in het Schooterhoekplan, ook gebruikt kunnen worden voor de toekomstige huizen in De Verwondering. Pietersen: ,,Op andere plekken is het veel logischer om het per woning te doen. We moeten kijken hoe we de warmte uit lucht, bodem en water halen. President Kennedy zei aan het begin van de jaren '60: 'We staan binnen tien jaar op de maan', maar niemand wist toen hoe dat zou kunnen. Wij gaan nu het gasloos bouwen invoeren, zonder dat iemand precies weet hoe, wat en waar. Maar het gaat lukken!''


Het volgende college van burgemeester en wethouders, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wordt aangesteld, zal ook besluiten gaan nemen over het gasloos maken van bestaande woningen. Vanaf 2030 moeten namelijk alle huizen van het gas af zijn, zodat de warmte wordt opgewekt door 'fossielvrije brandstoffen'. Pietersen neemt deze taak dan graag op zich: ,,Ik ben zeer beschikbaar om de volgende raadsperiode als wethouder door te gaan.''

Nieuwe levensloopgeschikte woningen

Ter Aar – Woondiensten Aarwoude heeft de schoollocatie De Vosseschans gekocht. Hierdoor kunnen 16 sociale en levensloopgeschikte huurwoningen gebouwd worden op die plek. Wethouder Annette Pietersen en Danny Visser, corporatiebestuurder van Woondiensten Aarwoude ondertekenden hiervoor een contract.


Het plan om de basisscholen in Ter Aar te verplaatsen naar een 'Integraal kindcentrum' was al in 2008 bedacht, maar nu gaat het er dan eindelijk van komen. De nieuwe woningen krijgen een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond, waardoor ze zeer geschikt zijn voor senioren en mensen die slecht ter been zijn. Het is nog even wachten op die huizen, want de bouw kan pas in 2020 beginnen; dan verhuizen de leerlingen van de Vosseschans naar het IKC en kan het oude schoolgebouw gesloopt worden.

Dorpen populair om te wonen

Nieuwkoop – Dorpen als Nieuwkoop zijn enorm in trek voor woningzoekenden! Wethouder Annette Pietersen zet zich in om het beeld bij te stellen, dat mensen alleen in de grote stad willen wonen. Uit onderzoek blijkt volgens haar, dat veel mensen vanuit de grote steden vanuit de grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag verhuizen naar het Groene Hart. De wethouder snapt heel goed waarom: ,,Nieuwkoop is op dit moment een groeigemeente, want de woonomgeving in de dorpen is heel geliefd. Mensen zijn hier gelukkiger, je woont fijn en er zijn minder sociale problemen. De mensen willen wel werken in de stad, maar er niet in wonen. Je gaat naar de stad om te winkelen, maar daarna keer je snel weer terug naar je eigen dorp.''

Tijd van duurzaamheid is gekomen

[KAAG EN BRAASSEM] Tijdens de gemeentelijke kerstreceptie op dinsdag 19 december had burgemeester Marina van der Velde warme woorden voor de circa 150 aanwezigen. Maar ook blikte ze tijdens deze avond, die in het teken stond van duurzaamheid, vooruit naar de toekomst.

Alle bezoekers werden verwelkomd met een 'duurzaam alcoholvrije Glühwein'. Maar wie echt aan de alcohol wilde, kon binnen kiezen uit bier, wijn en andere versnaperingen. Van der Velde maakte tijdens haar speech duidelijk, dat de gemeenten en provincies aan zet zijn om ,,een invulling te geven aan de energietransitie''. En dat gaat voor Kaag en Braassem (grote) invloed hebben op het landschap, bedrijven en zelfs de eigen huizen van de inwoners.

Bestaande woningen moeten verduurzaamd worden; aardgas verdwijnt rond 2030 en huizen moeten overstappen op andere manieren om verwarmd te worden, zoals aardwarmte. ,,Binnenkort zullen we met elkaar de discussie moeten gaan voeren over mogelijke plekken voor windmolens en zonnepanelen. Iets wat sowieso een aantasting zal zijn van het mooie open landschap, waar we zo van houden. Maar kijkend naar de wereldwijde klimaatverandering moeten we ook in Kaag en Braassem onze bijdrage leveren.'' De burgemeester sloot af met de oproep aan iedereen om te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018. ,,Graag wil ik u danken voor de manier waarop er hier wordt meegedacht in het samen bouwen aan een prettige samenleving.''

,,De overheid verdient op sociaal zwakkeren''

OEGSTGEEST – De politieke partijen CDA en PrO maken zich grote zorgen om de woekerrente die de gemeente Oegstgeest oplegt aan de allerarmsten in de samenleving. Uit een reportage van VARA Kasse blijkt, dat inwoners die een sociaal krediet aanvragen, maar liefst 12,6% aan rente moeten betalen. Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk hekelde: ,,Dat zijn de mensen die minder verdienen dan het sociaal minimum. Hoe redelijk is het, dat mensen die geldzorgen hebben, 12,6% aan rente moet terugbetalen? Andere gemeenten rekenen veel lagere tarieven.''

Wethouder Jos Roeffen lichtte toe, dat Oegstgeest gebruik maakt van de Kredietbank Nederland. ,,De rente is 12,6%. dat is hoger dan de marktrente. De gemeente staat borg voor het krediet van de inwoner.'' Andere (grote) gemeenten, die lagere rentes hanteren, gebruiken hun eigen geld om krediet te verlenen. Raadslid Ria Pasterkamp (PrO) oordeelde: ,,De overheid verdient dus op sociaal zwakkeren door een hogere rente te vragen, dan de commercieel gebruikelijke rente. Waarom sluiten we ons niet bij Den Haag aan om ook de commerciële rente te vragen?'' De wethouder kreeg de opdracht van de gemeenteraad, om uit te zoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om sociale kredieten af te geven, waarbij de lener lagere rentes hoeft te betalen. Roeffen zegde toe, deze informatie uiterlijk in februari te kunnen geven.

Via Facebook tipte betrokken inwoner Marja Hariot: ,,Als een gemeente een sociale krediet verstrekking aanvraagt en borg staat, rekent de kredietbank Nederland een rente percentage van 8,2 procent over dit bedrag. Vraagt de persoon deze rente zelf aan, dan betaalt hij 12 procent rente.''

Geen extra sociaal-plus huizen

OEGSTGEEST – Een pleidooi van VVD-raadslid Marcus Rolloos om meer sociaal-plus woningen te bouwen, haalde het donderdag 21 december niet in de gemeenteraadsvergadering. In de regio worden namelijk volop sociale koop- en huurwoningen gebouwd, waarbij de koopwoningen maximaal zo'n 200.000 euro mogen kosten. Maar waar het gaat om huizen tussen de 200.000 euro en 280.000 euro is er veel te weinig aanbod. Terwijl dat juist de woningen zijn, die mensen zouden kunnen kopen, die net boven 110% van het sociaal minimum verdienen.


Maar de gemeenteraad wil niet mee in deze gedachtegang, zo bleek donderdag 21 december. De woningbouwcorporatie MeerWonen krijgt daarom niet de opdracht om meer van dit type woningen te bouwen. Raadslid Frits van Dissel (HVO) wees er op, dat er ook andere groepen, zoals starters en jongeren zijn, die al jaren wachten op een sociale woning. Wethouder Nieuwenhuis liet daarop weten, dat het percentage sociale woningen in Oegstgeest onder de 14% ligt, terwijl dat in de regio al 28% is. ,,Onze prioriteit moet bij de sociale kant liggen.'' De gemeenteraad verwierp het VVD-voorstel.

Honden snappen het niet

OEGSTGEEST – Wanneer inwoners stukjes 'snippergroen' kopen, moet het geld gestort worden in een 'Reserve Groenvoorziening'. Met de opbrengsten kan de kwaliteit van het groen in het dorp een oppepper krijgen. De gemeenteraad nam dit besluit donderdag 21 december, naar aanleiding van een voorstel van raadslid Gerlof Kruidhof (PrO).


Kruidhof legt uit, waarom hij tot dit voorstel kwam. ,,De aanblik wordt minder groen en grijs als inwoners stukken snippergroen van de gemeente kopen. Dan gaan ze er vaak stenen op leggen. Het groene karakter van Oegstgeest staat onder druk als alle snippergroenstukken worden geasfalteerd.'' Raadslid Marcus Rolloos (VVD) vroeg wethouder Nieuwenhuis, of er ook extra bordjes in het dorp kunnen komen, zodat duidelijk wordt waar honden wel en niet los mogen lopen. ,,Als mensen het park in willen, is niet duidelijk wat wel en niet mag. Er is geen hond, die het snapt.'' Nieuwenhuis beloofde hier voor te zorgen. 

Honderd ondergrondse afvalcontainers in het dorp

OEGSTGEEST – De gemeente Oegstgeest gaat 1,3 miljoen euro investeren, zodat door het hele dorp ondergrondse containers worden aangelegd. Dit is de eerste stap, om er voor te zorgen, dat de inwoners voortaan al hun restafval zelf naar die containers moeten brengen. Voor iedere keer, dat ze dit doen, moeten ze een bedrag gaan betalen. Dit besluit nam de gemeenteraad donderdag 21 december.

Door Joep Derksen

Alle inwoners moeten anders tegen hun restproducten aankijken: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Vanaf 2023 moet minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden ingezameld zijn en zou iedere inwoner maar maximaal 100 kilogram restafval per jaar mogen produceren. Om dit te bereiken, wordt de huidige minicontainer voor restafval vervangen door een minicontainer voor plastic, metaal en drankenkartons. Oud papier wordt ingezameld via verenigingen en wijkcontainers.

CDA en VVD pleitten er voor, om al eerder te beginnen met de verduurzaming van het dorp, als de financiële situatie van Oegstgeest dat zou toelaten. Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk (CDA): ,,We willen ons niet committeren aan het plaatsen van meer dan honderd ondergrondse containers. Dat zet het hele dorp op zijn kop en het kost ook heel veel geld. De extra opbrengst van de milieuwinst weegt niet op tegen de investeringslasten en dienstverlening aan de inwoners.'' CDA en VVD wilden liever stap voor stap verbeteringen doorvoeren met de afvalscheiding, niet te gaan voor omgekeerd inzamelen, maar alleen diftar (gedifferentieerde tarieven; wie meer restafval langs de kant zet, moet meer betalen) in te voeren. Ook zien ze mogelijkheden in nascheiding.


Maar de overige fracties gingen niet mee in deze wens. Zij steunden het collegevoorstel. Wethouder Jos Roeffen liet weten, dat 100 kilogram restafval per inwoner niet het eindpunt is, maar slechts een tussendoel. ,,We moeten naar de 30 kg. Als we alleen op nascheiding vertrouwen, zullen we zeker niet die milieudoelstelling in korte tijd realiseren. 

Raad wil vingers niet branden aan Duivenvoordestraat

OEGSTGEEST – Opnieuw besloot de gemeenteraad het onderwerp 'Duivenvoordestraat' niet te behandelen. De politici willen dit besluit zo lang mogelijk uitstellen, totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak, die door omwonenden van het voormalige ASC-terrein is aangespannen.

Door Joep Derksen

De omwonenden vrezen voor enorme wateroverlast, als de ontwikkelaar niet zorgt voor locaties, waar overtollig regenwater kan worden opgevangen. Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State heeft de ontwikkelaar van het terrein bij de gemeente een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Vorige maand stelde de gemeenteraad een besluit hierover al uit, hopende dat de Raad van State op 21 december al een uitspraak had gedaan. Maar deze uitspraak wordt nu pas op 27 december verwacht.


De gemeenteraad mag 'nee' zeggen tegen de aangevraagde alternatieve omgevingsvergunning, maar moet dan wel heel duidelijk aangegeven, wat hier de redenen voor zijn. Dit is nodig om juridische procedures van de projectontwikkelaar te voorkomen. Fractievoorzitter en jurist Boris Kocken (D66) oordeelde donderdag 21 december richting wethouder Nieuwenhuis: ,,We willen dit besluit eenmalig doorschuiven. We moeten het de ontwikkelaar niet onnodig moeilijk maken. Maar blijkbaar had de ontwikkelaar haar huiswerk niet goed op orde, want er is allicht toch wat aan de hand.''

Sportverenigingen moeten sparen

OEGSTGEEST – De vier sportverenigingen rondom De Voscuyl moeten de komende twaalf jaar flink sparen. Een meerderheid van de gemeenteraad garandeert namelijk niet, dat de vervanging van de huidige nieuwe velden mede betaald wordt door de gemeente Oegstgeest.


Een voorstel van PrO, om de toekomstige kosten van de vervanging van de toplaag over tien jaar voor 50% mee te betalen, werd weliswaar gesteund door D66 en Lokaal. Maar omdat CDA, HVO en VVD tegen stemden, werd het voorstel verworpen. Zij lieten zich mede leiden door uitspraken van wethouder Nieuwenhuis, die stelde dat het ,,niet verstandig'' is om nu al een toezegging te doen, dat over twaalf jaar wordt meebetaald aan die vervanging. ,,Dan gaan we drie raden vooruit een toezegging doen.'' Tegen de tijd, dat het geld nodig is, moet de toekomstige raad zich buigen over wat de verenigingen zelf kunnen betalen. En wellicht zijn er dan minder sportvelden nodig, ,,Bijvoorbeeld vanwege een fusie. Eventueel wil de (toekomstige, JD) Oegstgeester raad kijken naar een andere functie dan herinvestering in een veld.''

College beperkt losloopgebied Park Landskroon

OEGSTGEEST – De fractievoorzitter van Lokaal, Eelke van den Ouweelen, en wethouder Jos Roeffen staan lijnrecht tegenover elkaar, waar het gaat om het losloopgebied Park Landskroon. De wethouder liet donderdag 21 december tijdens de raadsvergadering weten, dat het ,,nooit kenbaar is gemaakt, dat het hele gebied Park Landskroon als losloopgebied' wordt gezien.

Door Joep Derksen

Maar Van den Ouweelen kon bewijzen, dat dit wel degelijk het geval is. Hij haalde een verslag van een vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 te voorschijn. Uit dat verslag blijkt, dat vier nieuwe locaties worden geselecteerd, waar honden los kunnen lopen. Dat zijn: De openbare ruimte rondom de begraafplaats van het Groene Kerkje, Het hoogspanningsgebied van Vroege Vogelspark Oegstgeest, de plantsoenen ten oosten van het Oegstgeester Kanaal (aan de President Kennedylaan) én Park Landskroon.


Toch stelde Roeffen: ,,Er is nooit kenbaar gemaakt, dat het in het hele gebied (Park Landskroon, JD) gaat om een losloopgebied. Altijd was een heel klein strookje bedacht als losloopgebied. Dat strookje beslaat 10% van het totale oppervlak.'' Deze informatie heeft de gemeente aan de inwoners van Nieuw Rhijngeest gecommuniceerd en de wethouder is van plan om dat in januari ook richting de hondenbezitters te doen. Het zinde Van den Ouweelen helemaal niet: ,,Park Landskroon is sinds 2016 een volledig losloopgebied geweest en dit wordt teruggedraaid! Daar moeten we het als gemeenteraad en college inhoudelijk over hebben.''

Dak De Cuyl ongeschikt voor zonnepanelen

OEGSTGEEST – Het dak van sporthal De Cuyl blijkt ongeschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. De draagstructuur is simpelweg niet sterk genoeg. Deze mededeling deed wethouder Jos Roeffen donderdag 21 december, naar aanleiding van een vraag van VVD-raadslid Marcus Rolloos.


Al lange tijd heeft de raad de wens, dat zonnepanelen geplaatst worden op daken van gemeentelijke gebouwen. Wethouder Jos Roeffen had hiervoor een 'locatieovereenkomst' gesloten met LEOO. In deze overeenkomst stond de doelstelling, dat sporthal De Cuyl zonnepanelen zou krijgen. Een haalbaarheidsonderzoek om te kijken, of de dakconstructie die zonnepanelen wel zou kunnen dragen, was echter nog niet uitgevoerd. Roeffen liet weten, dat hij aan LEOO had geadviseerd om eerst dat onderzoek uit te voeren, maar dat LEOO er op had aangedrongen eerst de locatieovereenkomst te willen ondertekenen. De wethouder: ,,Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de stalen spanten van het dak geen extra zonnepanelen kunnen dragen. We moeten met LEOO in gesprek om te kijken hoe we verder gaan.''

Doorsijpelvervuiling bij Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST – Het gebied rondom de Klinkenbergerplas blijkt, waar het gaat om bodemvervuiling, niet blakend schoon te zijn. Met name bij de wandelpaadjes langs de N444 is er sprake van ,,enige doorsijpelvervuiling'', zo liet wethouder Jos Roeffen donderdag 21 december weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Door Joep Derksen

De wethouder beantwoordde vragen hierover van fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal). Eerder dit jaar zijn milieutechnische onderzoeken uitgevoerd en werd die doorsijpelvervuiling aangetroffen. Omdat daar in de buurt een kinderspeelplaats is gepland, heeft de gemeente ook de grond op die plek laten onderzoeken. Roeffen: ,,Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen vervuiling is geconstateerd. ''


In de toekomst kan niet overal bij de geplande ligweide gezwommen of gepoedeld worden, zo informeerde de wethouder. ,,De ligweide is zeer vergroot. Maar in verband met de onzekerheid van directe afgang naar het water, wordt afgeraden om op het verst gelegen deel vanaf de A44 het water in te gaan. In verband met blessures voor honden en kinderen. Daar gaan we riet plaatsen, zodat het onaantrekkelijk wordt.'' Het vernieuwde recreatiegebied rondom de Klinkenbergerplas wordt in maart officieel geopend. 

Gemeenteraad wil niet kiezen

OEGSTGEEST – De gemeenteraad heeft het niet aangedurfd om een duidelijke keuze te maken voor een lokale omroep. Of in de toekomst nu Sleutelstad of Holland Centraal Unity FM deze rol moet gaan vervullen; Oegstgeest laat die beslissing graag over aan het Commissariaat van de Media.

Alleen fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) maakte duidelijk waar de voorkeur van zijn partij ligt: bij Unity FM, de huidige lokale omroep. Hij diende een voorstel in, dat de raad deze keuze zou steunen. Dat leidde tot een reprimande van D66-fractievoorzitter Boris Kocken: ,,Ik vind het teleurstellend, dat u in deze fase met een amendement komt. Van den Ouweelen wil te elfder ure effectbejag sorteren.''


Ook de andere partijen wilden geen keuzes maken. Raadslid Gerlof Kruidhof (PrO): Dit is een slecht amendement en overbodig, want het stelt dat als je geen keuze maakt, je kiest voor de bestaande omroep.'' Raadslid Frits van Dissel (HVO) vond, dat de gemeenteraad ,,zich niet moet mengen in een medialandschap. Wij vinden het een zaak van het Commissariaat van de Media om een uitspraak te doen voor de machtiging.'' Eerder gaf Leiden aan een voorkeur te hebben voor Sleutelstad als lokale omroep, terwijl Voorschoten en Zoeterwoude liever Unity FM als lokale omroep zien.

Jeugdhulp blijft doorgaan

OEGSTGEEST – Het faillissement van jeugdhulpaanbieder Virenze heeft voorlopig geen gevolgen voor de 48 jongeren in Oegstgeest, die worden begeleid. Dat liet wethouder Jos Roeffen donderdag 21 december weten tijdens de raadsvergadering. De jeugdhulp wordt overgenomen door de Parnassiagroep; ook de huidige behandelaars en professionals komen in dienst bij deze organisatie. Roeffen: ,,De cliënten zijn verzekerd van voortzetten van hun behandeling.'' In de Leidse regio krijgen 440 jeugdigen hulp en begeleiding, waar het gaat om gedragsstoornissen, autisme en ADHD.

Netten tegen meeuwen

OEGSTGEEST – Meeuwen zijn een beschermde diersoort en daarom kan er weinig gedaan worden aan overlast van deze vliegende carnivoren. Bewoners van gebouwen met platte daken van MeerWonen zuchten regelmatig om het gekrijs, dat ze dagelijks horen. D66 wilde donderdag 21 december tijdens de gemeenteraadsvergadering van wethouder Jos Roeffen daarom weten, wat de gemeente hier aan kan doen. Roeffen meldde, dat dit een verantwoordelijkheid voor MeerWonen is. ,,Alleen netten kunnen geplaatst worden op platte daken, maar dat moet door de eigenaar gebeuren.''

Vreemdparkeren Leidenaren bron van ergernis

OEGSTGEEST – Het 'betaald parkeren' beleid heeft vérstrekkende gevolgen voor de omliggende gemeenten. Inwoners en bezoekers op de rand van Leiden plaatsen hun auto's steeds vaker net over de gemeentegrens, waar nog gratis geparkeerd kan worden. Het bestuur van Leiderdorp gaat al met het Leidse college van burgemeester en wethouders in gesprek hierover.


Ook de Oegstgeester inwoners aan de Warmonderweg merken het 'waterbedeffect' van het betaald parkeren. Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) riep wethouder Nieuwenhuis op om ook met zijn collega-bestuurders in Leiden te gaan praten. De VVD is tegen het invoeren van betaald parkeren in Oegstgeest, maar wil dat Nieuwenhuis andere oplossingen vindt om de overlast van het vreemdparkeren door de Leidse buren wordt tegengegaan. Nieuwenhuis zegde toe, met zijn Leidse collega's te gaan praten. 

De Verfspecialist

Uw specialist voor verf, glas en lijsten

NOORDWIJK – Waar vind je nou nog een echt familiebedrijf, met mensen die hart hebben voor de zaak? Waar klanten naar binnen gaan voor een goed en eerlijk advies, zodat ze hun huis mooier en beter kunnen maken? Op die vragen is maar één antwoord mogelijk: De Verfspecialist!

Door Joep Derksen

De Verfspecialist is opgericht in 1931, door de opa van huidig eigenaar Fred Lassooy (59), die samen met zijn zoon Koen en de rest van het personeel dagelijks met raad en daad voor de Noordwijkse klant paraat staan. Fred is al 43 jaar het gezicht van De Verfspecialist, maar stoppen komt niet in zijn woordenboek voor: ,,Ik ga nog vijftig jaar door!'', zo lacht Fred.

De Verfspecialist is een gespecialiseerd bedrijf in niet alleen allerlei soorten en kleuren verf, maar ook in het leveren en plaatsen van glas. Fred: ,,We adviseren over, verkopen en plaatsen dubbelglas, enkel glas, glas in lood, maar ook glas voor gebruik bij keukens; in plaats van tegels.'' Voor de consument is het heel fijn, dat alles loopt via De Verfspecialist. ,,We informeren de mensen waar ze op moeten letten bij de aankoop, zoals de kleur en prijs. De rest verzorgen wij.'' Niet voor niets is De Verfspecialist genomineerd voor de ondernemersprijs 'De Sterkste Schakel'.

Wie nu nog in een huis woont met enkel glas, is een dief van zijn eigen portemonnee. Bovendien gaat enkel glas ten koste van het woongenot; je voelt de kou door het raam naar binnen stromen. Hierdoor maakt de energiemeter (en de rekening!) overuren. Deze problemen behoren tot het verleden, zodra je HR++ dubbelglas in je woning plaatst. ,,Door de energie die je bespaart, verdien je het geld van het glas al terug. Maar nog belangrijker: je hebt er ook veel meer woongenot van, doordat er geen kou meer door het glas heen komt'', weet Fred.

Bij De Verfspecialist kun je niet alleen gebruik maken van maar liefst drie kleurenmengmachines; sinds kort heeft het bedrijf ook een kleurenspectrofotometer. Regelmatig komen mensen binnen met een staaltje, stukje behang of een ander voorbeeld van de verfkleur die ze willen hebben. De kleurenspectrofotometer meet de kleuren, waarna Fred en zijn team de juiste kleur kan maken met de kleurenmengmachine. ZZP-ers maken graag gebruik van De Verfspecialist; speciaal voor deze handige jongens heeft het bedrijf een 'verfkluis', waar ZZP-ers een sleutel van hebben, zodat ze hun bestelling er zelf uit kunnen halen. Ook maakt De Verfspecialist lijsten voor onder meer schilderijen, foto's en T-shirts én verkoopt dit bedrijf behang. Er zijn meer dan 250 behangboeken aanwezig om het voor u ideale behang uit te selecteren.

Nu zitten we nog in de koude maanden, maar voor je het weet is de lente al weer aangebroken. En wordt het de hoogste tijd om je woning weer een of twee laagjes verf te geven. Fred tipt lachend: ,,Eerst natuurlijk even schuren!'' De eigenaar van De Verfspecialist informeert: ,,Vergeet je schuurtje en/of hek bij het huis niet; dat wordt vaak vergeten. Maar ook deze constructies hebben regelmatig onderhoud nodig.'' Het past helemaal in de servicegerichtheid van De Verfspecialist naar de klanten toe. Als mensen problemen hebben, gaan medewerkers van De Verfspecialist desgewenst naar hun huis om met raad en daad bij te staan.


De Verfspecialist, Sint Jeroensweg 20, Noordwijk, T: 071 361 2352, W: www.verfspecialistlassooy.nl.

'Gewoon lekker sporten!'

MaxiGym Cardio & Fitness

Iedereen vraagt zich wel eens af: wordt het niet eens tijd om naar de Gym te gaan? Het buikje mag wat strakker, het uithoudingsvermogen wat beter of de algehele gezondheid moet opgekrikt worden. Maar dan wil je het liefst een goede begeleiding, persoonlijke benadering én een heel lage abonnementsprijs hebben. Laat dat nu net de drie dingen zijn, waar MaxiGym zich in onderscheidt!

Door Joep Derksen

Harriot is mede-eigenares van MaxiGym en professioneel gezondheidscoach. Bij MaxiGym gaat het om persoonlijke aandacht: ,,We willen, dat mensen het fijn vinden om hier te zijn en gewoon lekker kunnen sporten. We hebben opgeleide instructeurs, die gevraagd en ongevraagd onze leden van advies dienen.'' Zo wordt er op gelet, dat mensen de oefeningen doen, die het beste bij hun passen. ,,We grijpen in, als mensen de oefeningen niet goed doen, want je komt hier niet om je lichaam kapot te trekken.''

Bij MaxiGym draait het om cardio en krachtfitness. De leden kunnen hun eigen 'modulenpakket' samenstellen. ,,Zo hoef je niet te betalen, voor wat je niet afneemt''. MaxiGym bestaat nu vier jaar en veel mensen hebben dit juweeltje in de Gym-wereld al ontdekt. Populair is bijvoorbeeld het 'Better Belly' programma; voor dames én heren. Met het Better Belly programma val je binnen vier weken succesvol af; dankzij een uitgekiende cardio, met een band om je lichaam. Het programma is een mooie ondersteuning bij het afvallen. Ook komt er dit jaar een voedingsconsulent, die de leden helpt met personal training in combinatie met voedingsadvies.

In de maand januari heeft MaxiGym een heel speciale aanbieding voor iedereen die wil werken aan haar of zijn conditie. Dan hoeft er namelijk geen inschrijfgeld betaald te worden én kun je tot 1 februari gratis sporten. Wie een jaar lid wordt bij MaxiGym betaalt slechts 20 euro per maand: je kunt dus iedere dag werken aan je conditie en een fitter lichaam voor minder dan 0,50 eurocent per dag!

Inschrijven kan online via www.maxigym.nl, maar ook wanneer je persoonlijk langs komt. Je kunt dan gelijk beginnen met je eerste workout. Bij MaxiGym kun je zelf bepalen welke oefeningen je wel of niet leuk vindt. Op die manier wordt een op de persoon afgestemd trainingsprogramma opgesteld.


MaxiGym, Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim, T: 0252 860 500, E: info@maxigym.nl, W: www.maxigym.nl.

150 nieuwe bankjes in de openbare ruimte


KAAG EN BRAASSEM – Het is inwoonster Ria Selderbeek dan toch gelukt. Haar pleidooi voor meer bankjes in de openbare ruimte wordt nu door de gemeente opgepakt. Maar liefst 150 zitbankjes worden in december en januari door de hele gemeente geplaatst; met name in de buitengebieden. Maar later in 2018 kunnen ook nog extra bankjes volgen in de dorpskernen zelf; dat gaat in overleg met de verschillende dorpsraden.

Door Joep Derksen

Wethouder Yvonne Peters en bankjesactievoerster Ria Selderbeek namen het eerste van de 150 nieuwe bankjes op vrijdag 15 december in gebruik. Terwijl ze op het zitmeubilair voor het gemeentehuis in Roelofarendsveen plaats namen, liet Peters weten: ,,We willen het uniforme karakter langs onze recreatieve routes verstreken. Wandelaars zoals Ria kunnen er van genieten.'' Ze sprak lof uit voor de vasthoudendheid van Selderbeek: ,,Zij heeft hier hartstochtelijk voor gepleit.''

De 150 bankjes komen vooral in het buitengebied, informeerde de wethouder. ,,Volgend jaar gaan we kijken of er ook meer in de dorpskernen moeten komen.'' Selderbeek liet weten: ,,Ik ben blij dat er bankjes in het buitengebied komen. Maar in een zogeheten kuil in Leimuiden moeten oudere mensen naar boven lopen om naar de supermarkt te komen. Ze hebben daar soms moeite mee. Als er een bankje staat, kunnen ze even uitrusten.'' Een bankje is volgens haar meer dan alleen maar een plek om te zitten. Selderbeek geeft met een voorbeeld aan: ,,Er wordt gesproken over het aanpakken van eenzaamheid. Als je een bankje langs de kant van de weg hebt staan en Marietje zit op een bankje, dan komt Piet een praatje maken. Vervolgens is de dag van Marietje helemaal goed.''


Volgens Peters zijn de bankjes in de openbare ruimte 'blijvertjes'. ,,Ze zijn hufterproof en onderhoudsvriendelijk. Iedereen mag er op gaan zitten. Heel graag zelfs!'' Een filmpje hierover kan bekeken worden op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=sn3qKwOpbBE.

Ambtenaren RDOG krijgen 800.000 euro meer

STREEK – De gemeenten die zijn aangesloten bij de RDOG Hollands Midden zijn onverwacht 800.000 euro extra uit aan extra salarissen voor de ambtenaren. Dat blijkt uit de ,,1e begrotingswijziging 2018 RDOG Hollands Midden''. Als verklaring wordt gegeven, dat de personeelskosten in zowel 2016 als 2017 harder gestegen zijn, dan waar rekening mee was gehouden.


Wethouder voor financiën, Henk Hoek, beaamt: ,, Als gemeenten moeten we wel kijken, om dit te beteugelen. Maar als de loonkosten stijgen, stijgen ook de bijdragen van de aangesloten gemeenten. Die loonkosten zijn arbeidsrechtelijk vastgelegd. De medewerkers die daar werkzaam zijn, hebben daar recht op.'' Maar die 800.000 euro moeten wel weer opgehoest worden door de belastingbetalers. Hoek: ,,De ambtenaren hebben die stijging een aantal jaren niet gehad.'' Voor 2019 gaan de ambtenarensalarissen naar verwachting in ieder geval met 2,3% omhoog; dat is namelijk het inflatiepercentage, dat voor 2019 wordt verwacht. 

Gasloze wijken mogelijk vanaf 2018

KAAG EN BRAASSEM – Als er gasloze wijken komen op Braassemerland, moet dat niet alleen voor de huurwoningen, maar ook voor de koopwoningen gelden. Dit pleidooi hield Peter Hoogvliet, directeur van MeerWonen, tijdens de ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente.

Een ambtenaar liet weten, dat in de loop van 2018 mogelijk wordt gemaakt om wijken aan te leggen waar gasloos gebouwd moet worden. ,,In de eerste helft van 2018 maken we de verordening en de spelregels om dat mogelijk te maken. Dit gebeurt per deelgebied in Braassemerland.'' De wijken die nu al volop in ontwikkeling zijn hoeven niet te vrezen voor zo'n verplichting tot gasloos bouwen. Maar wijken die over een aantal jaren nog bebouwd moeten worden, kunnen wel degelijk gasloos worden. De ambtenaar: ,,Gasloos is op een gegeven moment het enige wat toekomst heeft.''


Hoogvliet benadrukte hierop: ,,Gasloos bouwen lijkt een ideale stap, maar het gaat wel ergens over. Als nieuwbouw gasloos wordt, moet dat voor zowel de koop- als de huurwoningen zijn. Het zou gek zijn als de koopwoning op Braassemerland niet gasloos gebouwd wordt en de sociale woning wel.''

Kansen voor Leimuiden-West sterk gegroeid

[LEIMUIDEN] Volkomen onverwacht heeft de gemeente Kaag en Braassem toch toestemming gekregen van de provincie om verder te gaan met het project 'Leimuiden-West'. Het college van burgemeester en wethouders laat er daarom ook geen gras over groeien en wil het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad om dit bouwproject in gang te zetten.

Het plan bestaat uit een aanpassing van het sportcomplex aan de Beukenlaan. Bovendien zijn woningen gepland voor het gebied ten westen van de volkstuinen aan de Leeuwerik en de voormalige vuilstort en dijk ten noordwesten hiervan, tussen de Meerewijck en scheepswerf Kok. Het plan maakt zowel een 'toekomstbestendig' sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Bij de voetbalvereniging wordt één van de velden verkocht om woningbouw mogelijk te maken. In ruil voor de verkoop wordt een kunstgrasveld bij de sportvereniging aangelegd. Aan de tennisvereniging wordt meer ruimte gegeven zodat er een klein veld bij kan komen. Naast de woningen op het te verkopen veld komen er ook woningen op de voormalige vuilstort die voor dat doel gesaneerd wordt. De woningen worden bereikbaar gemaakt via een weg die loopt langs de volkstuinen aan de Leeuwerik.


Wethouder Henk Hoek laat weten, dat de Provincie Zuid-Holland hier groen licht voor gegeven heeft. ,,We waren aangenaam verbaasd en verrast dat we voor Leimuiden de ruimte krijgen om het in ontwikkeling te nemen.'' Omwonenden vrezen voor het verlies van prachtig uitzicht op de natuur en de teloorgang van de natuur zelf. Ook is er angst voor toenemende overlast van de sportverenigingen. De wethouder laat weten, dat er een flora- en fauna-onderzoek komt. Het gemeentebestuur verwacht niet, dat de uitbreiding van het sportcomplex zal leiden tot extra overlast. 

Lapje grond verkocht

[NIEUWE WETERING] Een stuk grond, dat door de gemeente al jaren wordt verhuurd aan de eigenaren van de woning aan de Voorweg 179, mag van het gemeentebestuur verkocht worden. De nieuwe eigenaren van dit huis hebben het verzoek ingediend, of ze de vijf vierkante meter voor ruim 1.100 euro mogen kopen. Het gaat om een strookje grond van een halve meter breed. Het college van burgemeester en wethouders vindt het prima.  

Miljoenen euro's voor verduurzaming sociale woningen

KAAG EN BRAASSEM – De woningbouwcorporaties MeerWonen en Woonstichting Alkemade gaan de komende drie jaar 213 extra sociale huurwoningen bouwen. Bovendien steken ze tot 2023 maar liefst 10 miljoen euro in het duurzamer maken van hun bestaande woningvoorraad. De sociale huurwoningen, waar de meeste energie verspild wordt, komen het eerst aan de beurt.

De beide corporaties ondertekenden hierover prestatieafspraken met het gemeentebestuur, de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en de Stichting Huurders MeerWonen. De nieuwe sociale huurwoningen worden als eerste toegewezen aan de 'eigen' inwoners; de mensen die nu al in Kaag en Braassem wonen. Dit moet de doorstroming bevorderen, zo is de gedachtegang. Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van Stichting MeerWonen: ,,Één nieuwbouwwoning kan wel vier verplaatsingen in de huurwoningen opleveren.''

De gemeente en MeerWonen slaan ook de handen ineen, waar het gaat om de overdracht van maatschappelijk vastgoed. Gaat MeerWonen er voor zorgen, dat er in allerlei kernen weer theaters worden opgebouwd? Hoogvliet: ,,Het gaat niet over theaters, maar we vinden het belangrijk, dat er niet alleen woningen, maar ook voldoende voorzieningen zijn, zoals een buurthuis. Wat er in zo'n maatschappelijke voorziening komt, is afhaneklijk van waar de wijk behoefte aan heeft.''

Wie had gehoopt, dat de gemeente en de woningbouwcorporaties de handen ineen slaan om voortaan alleen nog gasloos te bouwen, komt bedrogen uit. De beide corporaties hebben weliswaar toegezegd, dat ze jaarlijks 1 miljoen euro investeren in verduurzaming van hun woonbestand. Maar dan gaat het alleen om het energiezuiniger maken van een deel van de eigen woningvoorraad. De kosten kunnen zo (deels) worden terugverdiend met de bespaarde energielasten. Het goede nieuws voor de betreffende huurders is, dat hun huur niet omhoog gaat na de betere isolering van de woning. Danny Visser, directeur van Stichting Woondiensten Aarwoude, laat weten dat de komende vijf jaar een kwart van hun hele woningvoorraad (443 huizen) aangepakt wordt. ,,We hebben gekeken naar de energetisch slechtste woningen. Die worden als eerste aangepakt. We bouwen een heel nieuwe schil om de huizen heen, met een nieuwe gevel, daken en pannen. We trekken niet de cv ketels er uit en gaan warmtepompen niet installeren. We wachten tot de technieken voor warmtepompen zo ver zijn dat de kinderziekten er uit zijn.'' MeerWonen maakt de komende drie jaar ruim 500 woningen energiezuiniger.


Wethouder Floris Schoonderwoerd laat weten, dat het niet inzetten op gasloze nieuwbouw ,,geen gemiste kans'' is. ,,Ik kan niet met één knop de hele wereld veranderen. We maken hier afspraken met organisaties die ook achterbannen hebben, die bepalen of investeringen wel of niet gedaan worden. Lia den Brave, voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude verduidelijkte: ,,Je kunt beter kleine stapjes nemen, dan in één keer een grote sprong zetten met duurzaamheid. Als het mis gaat, zijn wij als huurders weer degenen die een potje moeten vullen.''

Woning mag komen

[RIJNSATERWOUDE] Op het perceel tussen de Herenweg nummer 14a en nummer 16 mag een nieuwe woning gebouwd worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week bepaald. Tegen deze vrijstaande woning zijn acht zienswijzen ingediend, maar deze argumenten hebben het college niet kunnen overtuigen om tegen de komst van de woning te zijn.

Lintje voor Hans Brand

[LEIMUIDEN] Het was niet helemaal meer een verrassing voor Hans Brand, maar vrijdag 15 december ontving hij uit handen van loco-burgemeester Henk Hoek een koninklijke onderscheiding. Brand kreeg het lintje voor een volle kantine onder meer opgespeld vanwege al zijn activiteiten door de jaren heen voor de ijsclub Excelsior, sportvereniging RKDES en het tijdens de kerstdagen versieren van de brug met lichtslangen, zodat de brug in de donkere dagen een sprookjesachtig aanblik geeft van Bilderdam.

Ruim honderd mensen waren tijdens de jaarvergadering van de ijsclub aanwezig. De loco-burgemeester liet weten, waarom Brand het lintje verdiende. ,,Hij is sinds 1967 algemeen bestuurslid en vrijwilliger van IJsclub Excelsior, van organisator van diverse schaats- en priksleewedstrijden tot vlagger bij de Drechtloop en de begeleiding van de jeugd met daarbij behorende activiteiten. Daarnaast is hij initiator en organisator van de fakkeltocht over het ijs.''

Maar Brand heeft ook ,,hart voor de gemeenschap'', zo stelde Hoek. ,,Hij is actief betrokken bij sportvereniging RKDES in Kudelstaart en bij Bilderdam, waar hij onder andere coördinator van het onderhoudsteam is. Daarnaast is Brand maar liefst 28 jaar lang brugwachter van de ophaalbrug van Bilderdam geweest. Tot dit jaar versierde hij deze brug rond de kerstdagen met lichtslangen, zodat de brug in deze donkere dagen een sprookjesachtig aanblik geeft van Bilderdam.


Na dit huldebetoon pakte Brand de telefoon en liet weten: ,,Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding. Het is toch iets wat je niet zo gauw voor elkaar brengt. Het is moeilijk voor mij om wat te zeggen. Ik ben blij dat mijn familie, kinderen en kleinkinderen hier zijn. Dank voor het bestuur van Excelsior.'' Hij had het nieuws van zijn onderscheiding al een paar dagen eerder gehoord, maar besloot samen met zijn vrouw om hier niets over te vertellen. Dat was niet gemakkelijk, zo gaf hij toe: ,,Het was een zware week, ik had er slapeloze nachten van. Je weet namelijk niet wat je er mee aan moet.'' Brand besloot opgetogen: ,,Maar het heeft geleid tot dit succes. Allemaal hartelijk bedankt!'' Hierop kreeg hij een welverdiend daverend applaus van alle aanwezigen.

Niet bouwen in Groene Hart

[KAAG EN BRAASSEM] ,,Het Groene Hart is het 'Central Park' van de omliggende steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.'' En groen moet daarom groen blijven, zo vindt de politieke partij Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB) in haar zojuist verschenen verkiezingsprogramma.


Daarin valt onder meer te lezen: ,,Het open landschap is uniek en dat moet zo blijven. De bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt. Bouw het Groene Hart niet vol; je kan een gebied maar één keer verpesten. Natuurlijk is er voor de energietransitie, waterhuishouding en woningbouw ruimte nodig. Maar sluit die bouwactiviteiten aan bij de randen van de omliggende steden en aan de randen van onze dorpen.''

Nieuw biebpunt

[LEIMUIDEN] Onder een enorme belangstelling opende wethouder Floris Schoonderwoerd vrijdag 15 december het nieuwe Biebpunt in Het Spant. Waar het gemeentebestuur nogal wat kritiek gekregen had over het verdwijnen van de Bibliobus, maalt niemand nu meer naar deze bieb op wielen, die maar eens per week een bezoekje bracht aan het dorp. Met het Biebpunt heeft Leimuiden een plek er bij, voor het lenen van boeken, volgen van cursussen en het ontmoeten van mensen.

Hester van Beek, directeur van de Bibliotheek Rijn en Venen, was onder de indruk van het eindresultaat. ,,Het ziet er onwijs mooi uit. Alles is aanwezig; er zijn collecties voor jong en oud. Dit is het derde en voorlopig laatste biebpunt in Kaag en Braassem, als vervanging voor de Bibliobus. Ook in Woubrugge en Roelofarendsveen hebben we een vestiging.'' In het Biebpunt worden ook taalcafés gegeven, zo informeerde Van Beek.

Terwijl steeds meer inwoners zich aan een tafeltje inschrijven als lid van de bibliotheek, laat Schoonderwoerd weten: ,,Je moet eerst deuren sluiten, voordat andere open kunnen. We hadden pijn voor het verdwijnen van de bibliobus, maar dat heeft ruimte gegeven om decentraal in allerlei dorpen het biebpunt te openen. De bibliobus kon maar heel kort in het dorp aanwezig zijn, maar het biebpunt in het Spant is een grote en complete voorziening.''

Maar kan het biebpunt de charme van de bibliobus vervangen? ,,Dat denk ik wel. Het biebpunt is completer en vaker toegankelijker, met een groter aanbod. Toen ik binnenkwam, dacht ik: 'Wow, dit is een echte bibliotheek!'' De bibliotheek 'rouleert' de boeken tussen de verschillende vestigingen, zodat de leden steeds weer nieuwe boeken kunnen ontdekken. Maar wat vinden de gebruikers van de bibliotheek er nou zelf van? Jinke (7) heeft net allerlei boeken uitgezocht. Ze blijkt een groot leesfan van 'Superjuffie' te zijn. ,,Dit is een leuke en gezellige bieb. Bij de vorige bieb in Nieuw Vennep kon ik geen Superjuffie boeken vinden.'' Jinke was een fervent gebruiker van de bibliobus ,,Tot die bus alleen maar op donderdag langs kwam.'' Maar ze verlangt niet meer terug naar die bibliobus.

De tienjarige Britt is blij met twee exemplaren van ,,Dagboek van een Muts''. Enthousiast stelt ze: ,,Het is hier leuk en lekker groot. Ik heb veel nieuwe boeken gezien. Ik ging naar de bieb in Roelofarendsveen, maar dat hoeft nou niet meer.'' Britt blijkt een fervent lezeres te zijn: ,,Elk boek heb ik binnen een week uit. Over twee weken kom ik hier terug om nieuwe boeken te halen.''


Van het evenement is een filmpje gemaakt. Dit is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=8CFb9z4qNQA&t=5s

Tennisverenigingen en Tweesprong slaan handen ineen

[KAAG EN BRAASSEM] Alle leden van tennisverenigingen kunnen voortaan met 15% korting tennissen op één van de vier banen van De Tweesprong. Ook gaan de huurtarieven voor de banen voor alle andere gebruikers iets omlaag. Mark Vijfschaft, interim-directeur van De Tweesprong hoopt, dat hierdoor het aantal tennissers, dat gebruik maakt van zijn faciliteiten met maar liefst 20% omhoog gaat. Maandag 18 december zette Vijfschaft een handtekening onder een overeenkomst, waarbij alle tennisleden in Kaag en Braassem de extra korting krijgen. Namens de verschillende tennisverenigingen hanteerde Ed Fallaux de pen om zijn signatuur te zetten.

Met de ondertekening zijn de gezamenlijke tennisverenigingen officieel een samenwerkingsverband aangegaan met De Tweesprong. Voortaan zullen de tennisverenigingen de tennishal van De Tweesprong actief bij hun leden promoten. Gehoopt wordt, dat zo meer mensen in de winter en zomer in de hal met de rackets en ballen in de weer gaan. Bovendien ondersteunen de verenigingen in Kaag en Braassem en De Tweesprong elkaar én wordt de tennissport gepromoot.


Maar wordt deze stap gezet uit kracht, of uit zwakte omdat het zo slecht gaat met de tennissport. Vijfschaft: ,,Dit wordt uit kracht gedaan. Er is een markt voor tennis. Er wordt getennist en wij bieden vier prachtige indoor tennisbanen aan.'' Tot nu toe betaalden tennissers voor de baanhuur in de avond 27 euro en dat bedrag wordt net iets minder dan 22 euro. Overdag dalen de prijzen voor tennisleden van 20 euro naar 17 euro. ,,Daarmee wordt tennis een stuk toegankelijker voor alle leden'', constateert Vijfschaft tevreden.

Anonieme vrijwilliger wint hoofdprijs

[KAAG EN BRAASSEM] Tijdens de kerstreceptie van dinsdag 19 december zette de gemeente meerdere vrijwilligers in het zonnetje. De hoofdwinna(a)r(es), die de prijs 'Vrijwilliger vanaf 22 jaar' kreeg, moet echter anoniem blijven.

Wie wel naar voren kwam lopen om de bos bloemen te ontvangen, was Lieke Hoogeveen uit Roelofarendsveen. Zij werd benoemd tot 'Jonge vrijwilliger tot 22 jaar'. Hoogeveen begon als maatschappelijk stagiair bij de VAKantiespelen Alkemade. Volgens de jury is de 17-jarige ,,een betrouwbare jonge dame die zich 100% inzet.''

De Waterduikers van de Stichting Geef Gehandicapten Kans pakten de prijs voor ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’. Veel van de vrijwilligers zijn al jaren actief. Zij zetten zich in om kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een beperking te leren zwemmen. De zwemles is elke zaterdagmiddag in zwembad De Tweesprong. Doel is het behalen van het diploma of één of meerdere zwemcertificaten.

Maar de hoofdprijs, 'Vrijwilliger vanaf 22 jaar' gaat naar iemand wiens naam niet genoemd wordt. De jury laat weten, dat 'de directe omgeving' van die persoon denkt, dat de winnaar anoniem wil blijven. En dus wordt er geen informatie gegeven over deze persoon, die volgens de jury de terechte winnaar is van de vrijwilligersprijs. 

Balen van extra geld voor RDOG

KAAG EN BRAASSEM – Als de RDOG extra geld wil, dan gaat de gemeenteraad daar noodgedwongen klakkeloos mee akkoord. Maar het raadslid, dat een goed idee heeft voor de verbetering van deze gemeente, moet zich de blaren van de tong praten om daar wat pecunia voor te krijgen.

Maandagavond 18 december besprak de raad een begrotingswijziging van de RDOG; deze instantie vraagt en krijgt 37.000 euro. De raadsleden kregen deze informatie pas enkele uren, voordat het besproken moest worden in de raadsvergadering. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was er niet blij mee: ,,Dit (onderwerp, JD) wordt er echt tussen geschoven. De eenvoudige methode waarop er wéér een greep in de algemene reserve wordt gedaan. Voor de eerste maanden van 2018 worden al weer extra middelen van 37.000 euro gevraagd. Wij moeten als raad soms vechten tegen de bierkaai,bijvoorbeeld om extra geld uit de begroting te krijgen voor meer veiligheid in Hoogmade. Maar een samenwerkingspartner zegt gewoon; wij komen niet uit met het geld en de raad gaat gewoon klakkeloos akkoord. Het zal best goede redenen hebben, maar we moeten dit van tevoren door bespreken en er niet zo maar standaard mee akkoord gaan.''


Voorzitter Marina van der Velde verzachtte de wond enigszins. Ze liet weten, dat dit geld grotendeels gefinancierd wordt door de rijksoverheid. ,,Het is minder erg dan u vermoedt. We krijgen gelden van het Rijk, maar ik weet niet of deze helemaal dekkend zijn.''

'De Woelige Baren' blijft pijnpunt

[OUDE WETERING] Het bestemmingsplan 'De Woelige Baren' kreeg maandag 18 december zoveel kritiek van de raadsleden, dat het college van burgemeester en wethouder zich genoodzaakt zag om dat onderwerp van de agenda te halen.

Een deel van de politieke partijen, zoals SVKB en CDA baalt er van, dat het bouwplan maar liefst zes verdiepingen hoog moet worden. De grootste partij in de gemeenteraad, PRO, vindt het juist niet fijn, dat waar het gaat om sociale woningen in dit bouwplan, er alleen wordt ingezet op sociale koopwoningen. Terwijl sociale koopwoningen alleen sociaal zijn voor de eerste koper. Als die het huis weer op de markt zet (en dat kan al de volgende dag), wordt diezelfde woning voor een commerciële marktprijs verkocht. En is de 'sociale koper' dus spekkoper geworden.

Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) riep daarom het college van burgemeester en wethouders op, om er voor te zorgen, dat er ook sociale huurwoningen komen in De Woelige Baren. Wethouder Herman Haarman (D66) kon deze wens echter niet vervullen. Hij had al contact opgenomen met de ontwikkelaar van De Woelige Baren en MeerWonen, die hier ook bij betrokken is. Haarman heeft hierbij aan deze twee partijen aangegeven, dat de raad een 'nadrukkelijke wens voor sociale huurwoningen' heeft.


Maar de wethouder kon geen concreet succes melden van zijn lobby, behalve dan de opmerking dat zowel de ontwikkelaar als MeerWonen 'ernaar streven om ook sociale huur te realiseren'. Maar zelfs een intentieverklaring om dit te doen, stond maandagavond niet op papier. Het was voor de gemeenteraadsleden daarom ruim onvoldoende om met dit voorstel akkoord te gaan. Haarman moet zijn huiswerk beter doen én met concrete resultaten uit het overleg met MeerWonen en de projectontwikkelaar terugkomen naar de raad.