Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

Miljoenen euro's voor verduurzaming sociale woningen

KAAG EN BRAASSEM – De woningbouwcorporaties MeerWonen en Woonstichting Alkemade gaan de komende drie jaar 213 extra sociale huurwoningen bouwen. Bovendien steken ze tot 2023 maar liefst 10 miljoen euro in het duurzamer maken van hun bestaande woningvoorraad. De sociale huurwoningen, waar de meeste energie verspild wordt, komen het eerst aan de beurt.

De beide corporaties ondertekenden hierover prestatieafspraken met het gemeentebestuur, de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en de Stichting Huurders MeerWonen. De nieuwe sociale huurwoningen worden als eerste toegewezen aan de 'eigen' inwoners; de mensen die nu al in Kaag en Braassem wonen. Dit moet de doorstroming bevorderen, zo is de gedachtegang. Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van Stichting MeerWonen: ,,Één nieuwbouwwoning kan wel vier verplaatsingen in de huurwoningen opleveren.''

De gemeente en MeerWonen slaan ook de handen ineen, waar het gaat om de overdracht van maatschappelijk vastgoed. Gaat MeerWonen er voor zorgen, dat er in allerlei kernen weer theaters worden opgebouwd? Hoogvliet: ,,Het gaat niet over theaters, maar we vinden het belangrijk, dat er niet alleen woningen, maar ook voldoende voorzieningen zijn, zoals een buurthuis. Wat er in zo'n maatschappelijke voorziening komt, is afhaneklijk van waar de wijk behoefte aan heeft.''

Wie had gehoopt, dat de gemeente en de woningbouwcorporaties de handen ineen slaan om voortaan alleen nog gasloos te bouwen, komt bedrogen uit. De beide corporaties hebben weliswaar toegezegd, dat ze jaarlijks 1 miljoen euro investeren in verduurzaming van hun woonbestand. Maar dan gaat het alleen om het energiezuiniger maken van een deel van de eigen woningvoorraad. De kosten kunnen zo (deels) worden terugverdiend met de bespaarde energielasten. Het goede nieuws voor de betreffende huurders is, dat hun huur niet omhoog gaat na de betere isolering van de woning. Danny Visser, directeur van Stichting Woondiensten Aarwoude, laat weten dat de komende vijf jaar een kwart van hun hele woningvoorraad (443 huizen) aangepakt wordt. ,,We hebben gekeken naar de energetisch slechtste woningen. Die worden als eerste aangepakt. We bouwen een heel nieuwe schil om de huizen heen, met een nieuwe gevel, daken en pannen. We trekken niet de cv ketels er uit en gaan warmtepompen niet installeren. We wachten tot de technieken voor warmtepompen zo ver zijn dat de kinderziekten er uit zijn.'' MeerWonen maakt de komende drie jaar ruim 500 woningen energiezuiniger.


Wethouder Floris Schoonderwoerd laat weten, dat het niet inzetten op gasloze nieuwbouw ,,geen gemiste kans'' is. ,,Ik kan niet met één knop de hele wereld veranderen. We maken hier afspraken met organisaties die ook achterbannen hebben, die bepalen of investeringen wel of niet gedaan worden. Lia den Brave, voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude verduidelijkte: ,,Je kunt beter kleine stapjes nemen, dan in één keer een grote sprong zetten met duurzaamheid. Als het mis gaat, zijn wij als huurders weer degenen die een potje moeten vullen.''