Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

Onderzoeken naar duurzame energieopwekkers en bedrijventerreinen

[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraad nam maandagavond 18 december de 'Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie' (MRSV) aan. Wel werden enkele wensen van de raadsleden vervuld, waar het gaat om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.


Zo namen de politici een voorstel aan, om 'landschapsvisies' te laten maken over hoe en waar duurzame energieopwekkers geplaatst kunnen worden. Waarbij die windmolens, zonnevelden, biogas- en aardwarmte-installaties de minste schade toebrengen aan het landschap. En als die duurzame energieopwekkers ergens geplaatst worden, moeten de energieopbrengsten als eerste ten gunste komen van de (direct) omwonenden. Ook nam de raad een initiatief van VVD en LKB aan, om toch te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen in Kaag en Braassem West.