Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

Raad wil zorgen voor nascheiding van afval

[KAAG EN BRAASSEM] Het is de politieke partijen niet gelukt om een belangrijke afspraak uit het raadsakkoord uit te voeren. De invoering van diftar (een gedifferentieerd tarief voor het verwerken van het restafval) is uitgesteld tot 2019. Ook het komende jaar kunnen de inwoners vrijelijk al hun afval in de containers dumpen. Al zal het aantal keren, dat de inwoners hun restafvalcontainer langs de kant van de weg zetten, wel invloed hebben op de hoogte van het tarief van de afvalstoffenheffingaanslag, die ze in 2019 ontvangen.

Maar dat lijkt voor later zorg. Volgend jaar liggen de kosten voor het aanleveren van restafval, dat 26 keer per jaar wordt opgehaald iets lager. Eenpersoonshuishouden betalen in 2018 dan 188 euro en krijgen een korting van 5 euro. Meerpersoonshuishouden krijgen een korting van 12 euro en moeten 273 euro afrekenen aan de gemeente. De raadsleden riepen het college van burgemeester en wethouders op, om volgend jaar de inwoners goed te informeren over het nieuwe afvalophaalsysteem, dat hen in 2019 te wachten staat. En dat slecht afval scheiden in 2018 onvermijdelijke gevolgen zal hebben voor het afvalophaaltarief in 2019. Wie volgend jaar namelijk meer dan 13 keer zijn restafvalcontainer langs de kant van de weg zet, is het jaar er op meer geld kwijt voor de afvalstoffenheffing. Daarom krijgen de inwoners in de tweede helft van 2018 een overzicht, met daarin informatie hoe vaak ze hun container langs de kant van de weg hebben gezet en wat voor financiële gevolgen dit heeft voor het komende jaar.

Nog altijd is niet duidelijk, op wat voor manier mensen met lichamelijke beperkingen en veel medisch afval, financieel tegemoetgekomen kunnen worden. Of hoe bepaald kan worden, wie wél en wie niet voor zo'n compensatie in aanmerking komt. De oplossing hiervoor wordt waarschijnlijk pas door het volgende college bedacht.

Raadslid Hans Klink (PRO) kreeg alle raadsleden mee met zijn voorstel, om draagvlak te vinden voor het introduceren van 'nascheiding'. Nu is nascheiding nog niet mogelijk bij Cyclus, terwijl andere afvalverwerkers in Nederland dit al wel kunnen. Klink riep de overige politici op, om als gemeenteraad een brief te schrijven aan de andere gemeenten, die gebruik maken van Cyclus. In die brief staat, dat Kaag en Braassem ook wil, dat nascheiding mogelijk moet worden gemaakt door Cyclus. En er komt het verzoek aan de overige gemeenten om deze nascheidingswens te steunen. Nascheiding levert namelijk meer gescheiden grondstoffen op, dan 'scheiden aan de bron'.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) vond alle voorstellen van uit de raad prima en ze zegde toe over het voorstel van Klink: ,,Ik ervaar dat als een aanmoediging, om nascheiding mogelijk te maken in combinatie met bronscheiding. Bij (de volgende, JD) aanbesteding wordt nascheiding ook in het bestek meegenomen.''