Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2018

CDA wil Escape Room behouden


Ter Aar – Het verdwijnen van Triggr! uit het voormalige Rabobank-pand, is een heel slechte zaak. Brent Wijshijer, kandidaat-raadslid voor het CDA houdt een vurig pleidooi om Triggr! te behouden voor de gemeente Nieuwkoop.

Triggr! heeft een zeer succesvolle Escape Room, waar mensen binnen een bepaalde tijd uit moeten ontsnappen. Deze Escape Room is mateloos populair, maar verplaatsen kan de organisatie niet, omdat dit veel te duur is. Wijshijer: ,,We zien de enorme positieve kracht van Triggr! en dat mag niet verloren gaan. Daarom willen wij dat het college van burgemeester en wethouders gaat zoeken naar een vaste locatie voor Triggr!. Volgens Wijshijer moet de gemeente er alles aan doen om de organisatie blijvend te ondersteunen. Probleem voor Triggr! Is, dat deze organisatie niet veel geld heeft en dus geen hoge huur kan betalen. Volgens het CDA is dat juist een reden, waarom de gemeente hen moet ondersteunen.

Geld wacht op goede ideeën


Nieuwkoop – Inwoners laten kansen liggen, waar het gaat om subsidiemogelijkheden van de gemeente. Een duurzaamheidspotje van 40.000 euro voor nieuwe initiatieven is nog zo goed als vol. Pas kort geleden is voor het eerst gebruik gemaakt van deze regeling; de gemeente steunt de oprichting van een 'Postcoderoostraject', waarbij inwoners gezamenlijk zonnepanelen kunnen kopen, die op één gezamenlijk dak komen te liggen.

Het gemeentepotje kan niet gebruikt worden om bijvoorbeeld een lening af te sluiten voor zonnepanelen op het eigen dak. Wethouder Annette Pietersen: ,,Het gaat er om, dat mensen gezamenlijk iets opstarten, wat vervolgens langjarig kan bestaan.'' Naast het duurzaamheidspotje heeft de gemeente ook 20.000 euro beschikbaar voor initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren. Hierin ziet Pietersen een trend: ,,Eerst werd het geld alleen aangevraagd voor spullen, zoals een informatiebord of een klassieke lantaarnpaal te laten plaatsen. Nu zie je, dat ook andere initiatieven worden aangemeld. Zoals het uit de eenzaamheid halen van senioren. Daarnaast zien we een revival van de braderieën.''

Twintig sociale huurwoningen op Damstaete


Langeraar – Het college heeft het bestemmingsplan Damstaete vastgesteld. Hierdoor kunnen twintig sociale woningen gebouwd worden op dit stukje grond in Langeraar. Het is een mooi moment, zo vindt wethouder Paul Platen. Volgens hem blijven extra sociale woningen belangrijk, ook al is er niet meer zo'n toestroom van vluchtelingen als een paar jaar geleden. ,,Sociale woningen zijn ook nodig om de wachtlijst in te korten van mensen, die zo'n woning willen hebben.''

Het is nog niet zeker, dat inwoners van Langeraar of de gemeente Nieuwkoop als eerste in mogen schrijven voor deze sociale woningen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders afhangen van een advies van woningbouwcorporatie Woondiensten Aarwoude. Damstaete is het derde project voor sociale woningbouw. Eerder werden dit soort huizen al gerealiseerd aan de Middelweg en op Teylerspark 1. De gemeenteraad moet nog een definitief akkoord geven over de twintig geplande sociale huurwoningen, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit.

Woningen zijn welkom


Noorden – Na jaren van plannen maken, lijkt her er nu eindelijk van te komen. Aan de Voorwegzone komen maximaal dertig vrijstaande villawoningen. Het college van burgemeester en wethouders stemde deze week in met het 'Bestemmingsplan Voorwegzone Noorden''.

De transportbedrijven, bakker en glastuinbouw op dat terrein worden verwijderd en hiervoor in de plaats komen dus die dertig woningen. Maar de initiatiefnemers hoeven er geen minimaal 30% sociale woningen te realiseren, zo laat wethouder Paul Platen (VVD) weten. Hij reageert op de vraag, waarom hier dan geen sociale huizen gebouwd hoeven te worden: ,,....''' Als er geen bezwaren binnenkomen tegen de komst van de vrijstaande huizen, dan kan de bouw al dit jaar beginnen.

,,Geen geld naar Leidse ijsbaan''


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeente moet geen 170.000 euro overmaken aan Leiden, zodat daar een iets grotere ijsbaan aangelegd kan worden. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) stelt dit op maandag 5 februari voor tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Volgens Van Velzen is het niet uit te leggen aan de inwoners, dat Kaag en Braassem geen geld beschikbaar stelt voor de eigen gemeentelijke eigendommen, zoals De Alkenburcht. Maar dat er tegelijkertijd wel 170.000 euro naar een ijsbaan in Leiden wordt overgemaakt. Daar komt nog bij, aldus Van Velzen, dat de gemeente Voorschoten al heeft laten weten, dat ze niet van plan zijn om geld bij te chippen voor de 'grote ijsbaanwens' van Leiden. Ook de armlastige gemeente Oegstgeest twijfelt, of ze willen meebetalen aan de schaatsbaan.

De LKB-voorman: ,,Door het afhaken van Voorschoten en wellicht een aantal andere geeenten zal de bijdrage per inwoner voor de overige deelnemende gemeenten stijgen. De nu gevraagde bijdrage van 170.000 euro zal veel hoger uitvallen. De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven niet meer te investeren in stenen. Geef daarom onmiddellijk aan de gemeenteraad van Leiden aan, dat wij geen financiële bijdrage verstrekken voor de uitvoering van een in Leiden te realiseren ijsbaan.'' De overige politieke partijen beraden zich de komende weken op hun standpunt over dit onderwerp.

Champagne voor voetbal en tennis


[LEIMUIDEN] De champagneflessen kunnen koud gezet worden bij voetbalvereniging De Kickers en de Tennisvereniging Leimuiden. Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 januari bleek, dat de gemeenteraad positief is over het bestemmingsplan 'Leimuiden West'. Volgens dat bestemmingsplan mogen er ruim dertig woningen komen in het gebied naast de Meerewijck, krijgt De Kickers kunstgras en kan de tennisvereniging uitbreiden.

Het is een win-win-win situatie voor de bij de deal betrokken partijen. Omwonenden maken al jaren bezwaar tegen deze ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om geluids- en lichtoverlast, maar ook het feit, dat de dijk bebouwd wordt. Maar wethouder Yvonne Peters (VVD) kon tijdens de vergadering melden, dat er overeenstemming is tussen enkele bezwaarmakers van de Beukenlaan en de bedenkers van Leimuiden West. Zo komen er extra groenstroken tussen de sportvelden en de huidige omwonenden en de lichtsterkte van de lichtmasten moeten een bepaald maximaal volume hebben.

Hierop uitten alle partijen hun steun uit voor de huizen-voetbal-tennisdeal. Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) grapte nog over toekomstige geluidsoverlast op de tennisbanen: Het open kampioenschap van Leimuiden kan nog eens toppers trekken als Maria Sjarapova en Venus Williams. Dan hoef je van het gekreun niet wakker te liggen.'' Raadslid Ger van Emmerik (SVKB) wilde nog weten, of de gemeenteraad er 250.000 euro voor over heeft, zodat de dijk niet bebouwd hoeft te worden. Maar hier was geen enkele politieke partij voor te porren. Raadslid Thijs Brambach (PRO) vond: ,,We leven niet honderd jaar geleden, maar we moeten 50 jaar vooruit. Dit is een package deal en een grote kans. We zijn blij met de komst van sociale woningbouw en dat die als eerste zal worden gerealiseerd. Nu is er een mogelijkheid om Meerewijck 3 te bouwen.''

Op maandag 5 februari komen PRO en CDA met een motie om aan de voet van Meerewijck 1, dus langs de voetbalvelden, een wandelpad, danwel recreatieroute aan te leggen. Langs dit wandelpad komen dan ook zitbankjes, zo verzekerde Brambach naar aanleiding van een vraag van het Witte Weekblad.

Laatste nieuwe inwonerraadslid


[KAAG EN BRAASSEM] Maandag 22 januari werd Peter van Dijk (VVD) benoemd tot inwonerraadslid. Hij is de laatste, die deze raadsperiode benoemd wordt. De verwachting is echter, dat Van Dijk een vaste waarde wordt in de lokale politiek. Hij is namelijk lijsttrekker voor zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, die woensdag 21 maart plaats vinden. Met zijn nieuwe functie als inwonerraadslid mag Van Dijk in ieder geval tot die tijd namens de VVD deelnemen aan de politieke avonden en de overige activiteiten en bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Landje van Egmond mag bebouwd worden


[WOUBRUGGE] De goedkeuring van de gemeenteraad voor de komst van extra sociale woningen op het Landje van Egmond lijkt niet meer dan een formaliteit. Dat bleek maandag 22 januari tijdens de raadsvergadering. Opnieuw werd kritiek geuit op de manier waarop het inspraakproces gelopen is, maar het plan zelf kreeg brede steun van de politici.

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vond het bouwplan met twintig woningen en een nieuwe ontsluitingsweg 'mooi', al vroeg ze zich wel af of die sociale woningen echt nodig waren. Nu de instroom van asielzoekers zo enorm gedaald is. Thijs Brambach (PRO) wierp juist op, dat de nieuw te realiseren woningen juist aan de huidige bewoners van Woubrugge worden toegewezen. Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) was alleen maar positief: ,,We hebben ons gecommitteerd aan extra sociale woningbouw. Dat houden we vol tot de laatste dag.'' Hij vond dat de bezwaarmakers hun argumenten ,,aan de haren bijslepen, zoals het heien en het geluidsprobleem. Het is een mooi bouwplan, veel water, een behoorlijke afstand tot de aanwonenden.'' Ook CDA, D66 en LKB zijn positief over de komst van de twintig sociale woningen.

Nieuw Elan zorgt voor onrust


[WOUBRUGGE] De Dorpsraden Woubrugge en Hoogmade maken zich ernstig zorgen over plannen van de Alphense politieke partij Nieuw Elan. Deze politici van de 'grote buur' Alphen aan den Rijn willen een weg tussen de Maximabrug en de N446. Dit zal leiden tot een enorme verkeerstoename, zo vreest Ben Beukenholdt, die maandag 22 januari namens beide dorpsraden insprak bij de gemeenteraad.

Beukenholdt: ,,Nieuw Elan wil een weg tussen de Maximabrug en de N446. Onze N446. Van een weg met vier rijstroken naar een weg met twee rijstroken. Eenmaal aangekomen bij het landelijke Ofwegen, met haar Witte Bruggetje, kan je rechtsaf naar de N207 en links af naar de A4 via het dorp Hoogmade.'' De overlast voor dat dorp en Woubrugge neemt vervolgens enorm toe, zo is de vrees: ,,Woubrugge komt dan in een situatie terecht, met een snelweg midden door het dorp.'' Hij riep de politici op om nu al ,,krachtig hun protest te uiten bij hun collega's in Alphen''.

Maar de meeste raadsleden waren van mening, dat er alleen nog maar sprake was van een 'proefballonnetje' door Nieuw Elan. Alleen gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) steunde het betoog van Beukenholdt: ,,De geschiedenis dreigt zich te herhalen. Alphen moet eerst maar op haar eigen grondgebied aan de slag. Het is het grote denken van Alphen. Als wij vragen, of we een paar tractoren over de busbaan mogen rijden, slaan ze op tilt, omdat dan hun bussen uit Alphen komen vast te staan.'' Hij pleitte er voor, dat de raad een brief stuurt aan de collega's in Alphen om aan te geven, dat de komst van zo'n nieuwe weg op Kaag en Braassems grondgebied niet gewenst is. En dat dit moet gebeuren, voordat een onderzoek plaats vindt. ,,Het is steeds vaker een fuik waar je in zwemt. Als het onderzoek positief is, ga dan maar bezwaar maken. Laten we gewoon aangeven, dat we niet positief zijn!'' Maar De Lange kreeg geen steun van de overige partijen. Ook wethouder Herman Haarman vond het ,,wat vroegtijdig om actie te ondernemen.''

Raad wil meer informatie over bouwen in buitengebied


[RIJNSATERWOUDE] Tot maandagavond 22 januari leek het er op, dat de gemeenteraadsleden in zouden stemmen met de komst van een woning in het buitengebied aan de Herenweg 14b. Maar door nieuwe argumenten van fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) besloten de raadsleden om dit onderwerp nogmaals onder de loep te nemen.

Een bewoner aan de Herenweg wil een tweede woning bouwen op 14b, maar dat huis komt in het buitengebied te staan. De omwonenden zijn furieus; zij hebben laten weten, dat hierdoor het vrije uitzicht belemmerd wordt. Ook is er angst, dat de komst van deze woning leidt tot een precedentwerking, waardoor ook verderop in het buitengebied nieuwe huizen mogen komen.

In eerste instantie leek er tijdens de bespreking van dit onderwerp niets aan de hand voor de initiatiefnemer. Raadslid Esther Loos (D66) liet weten, dat haar partij geen bezwaar heeft tegen het plan en dat het huis ,,past in de lintbebouwing''. Ook inwonerraadslid Evert Henrotte (PRO) vond het perceel ,,niet strijdig met provinciaal beleid.'' Maar fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) gaf aan, dat er zaken niet goed zijn verlopen. Zo staat er namelijk verkeerde informatie op een formulier voor de Provincie Zuid-Holland, op basis waarvan de Provincie heeft ingestemd met de komst van die woning. Ook het feit, dat de woning in het buitengebied komt, ook al is het maar met enkele meters, gaat lijnrecht in tegen zowel het gemeentelijke als provinciale beleid, zo stelde Van Velzen. En volgens hem blijkt uit de stukken, dat op dat grondgebied al het maximaal aantal van twee toegestane woningen staat. Hij pleitte er voor, om dit onderwerp over een paar weken grondig te bespreken.

Serie: Dit is de tijd van de duurzaamheid


170 zonnepanelen op één dak


Joep Derksen interviewt deze weken inwoners van Kaag en Braassem, die zich op de een of andere manier inzetten om hun omgeving een stukje duurzamer te maken. En zo dus meewerken aan een betere wereld. Deze week: deel 5; Kees Hagenaars, directeur van basisschool Ter Does, die het voor elkaar kreeg dat op het dak van 'zijn' nieuwe schoolgebouw maar liefst 170 zonnepanelen komen te liggen.

Het oude gebouw van basisschool Ter Does gaat al meer dan 45 jaar mee. En dus klopte Hagenaars in 2011 bij de gemeente aan om te zorgen voor een vervangend gebouw. Duurzaamheid stond toen nog niet hoog op de agenda, maar Hagenaars maakte zich er hard voor, dat de vernieuwde basisschool Ter Does 'De meest duurzame school' wordt. ,,Vanaf het begin wilde ik dit het meest duurzame schoolgebouw maken. Ik vond het handiger om een nieuw gebouw te hebben, in plaats van het oude pand te renoveren.''

Hagenaars bedacht samen met Alphaplan een idee, om naast een nieuw 'multifunctioneel' schoolgebouw ook een aantal woningen te bouwen. De regionaal opererende aannemer Verbij gaat dit regelen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. In het pand zelf moest in ieder geval een warmte/koude installatie komen, zo vond Hagenaars. Hierdoor wordt grondwater opgepompt vanuit de grond, waardoor de (vloer)verwarming in de winter opgewarmd kan worden. In de zomer zorgt dat water juist voor verkoeling van het totale gebouw. Hagenaars: ,,Het is een mooi systeem, als het werkt. Maar het kost behoorlijk wat tijd om het op een goede manier af te stemmen.''

Ook op andere gebieden is het schoolgebouw van Ter Does een voorbeeld van duurzaamheid. Zo hangt het hele pand vol met LED-lampen én komen er zwaluwneststenen in de buitenmuur. En er komt een natuurspeeltuin, waar kinderen kunnen ravotten en spelend leren, zonder dat ze onder de modder weer het schoolgebouw in lopen. Bij duurzaamheid gaat het namelijk niet alleen om energie, die je wel of niet gebruikt. Hagenaars verduidelijkt: ,,Ik wilde ook een zo onderhoudsarm mogelijk gebouw. Als we veel hout zouden gebruiken in het frame, dan gaat dat enorm veel kosten aan schilderwerk en schuren. Dus wilden we een stenen gebouw, met kunststof kozijnen. Ook de buitenkant van het gebouw is behoorlijk onderhoudsarm.''

In eerste instantie was er geen geld meer over voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit tot groot verdriet van Hagenaars. Maar hij liet het er niet bij zitten. Als een terriër bleef hij de overkoepelende schoolorganisatie WIJ de venen én de gemeente op de huid zitten met zijn zonnepanelenwens. De kans voor die panelen kwam en werd gegrepen in december 2017. De basisschooldirecteur vertelt, hoe dat is gegaan. ,,Als je een schoolgebouw super duurzaam wilt maken, gaat dat geld kosten. We zijn begonnen met het realiseren van een goed geïsoleerd gebouw, waarbij we gebruik maken van warmte-koude opslag. Vervolgens ga je onderzoeken, hoeveel energie je nog moet opwekken. Uit een berekening bleek, dat we 44.000 kilowatt stroom kunnen opwekken met twaalf zonnepanelen op het dak, maar dat we dan nog altijd 6.200 euro per jaar aan energiekosten hebben.''

Als je een dak hebt, waar voldoende zonnepanelen op kunnen, is die jaarlijkse 6.200 euro natuurlijk weggegooid geld. Vink Installatiebedrijven berekende, dat Ter Does 170 zonnepanelen op het dak moet plaatsen om volledig energieneutraal te kunnen functioneren. En dus besloot WIJ de Venen om 75.000 euro uit te geven aan die panelen, waarbij de school dit geld over een periode van 25 jaar wel weer moet terugbetalen. Het ligt in de lijn der verwachting, dat WIJ de Venen zo'n constructie ook bij andere nieuwe schoolgebouwen gaat gebruiken.

Hagenaars maakt gebruik van de gelegenheid om een oproep te doen aan het gemeentebestuur. ,,Er is een duurzaamheidspot van 150.000 euro te verdelen. Draag daarvan 20.000 euro bij in de kosten voor deze zonnepanelen, als stimuleringspremie, dat wij duurzaamheid op een goede manier realiseren.'' Nu zijn zonnepanelen op een schooldak nog een redelijk unicum, maar dat zal niet zo blijven, verwacht hagenaars. ,,Over vier jaar wordt er niets meer gebouwd, dat op gas wordt aangesloten. Dan komen op ieder huis, bedrijfspand en school standaard zonnepanelen.''

Op het enorme schooldak zouden nog veel meer zonnepanelen kunnen komen. Waarom is dat hele dak niet vol gelegd, zodat de school als energieleverancier voor de nabijgelegen woningen en bedrijven kan fungeren? Hagenaars: ,,Daar hebben we het over gehad, maar dat ging sommige mensen te ver. Ik wil eigenlijk altijd verdienen aan een schoolgebouw, maar dan zit ik blijkbaar in de verkeerde wereld. Als wij als school energie kunnen verkopen en het mag, waarom zou je het niet doen?! Ik vind het prima, dat de school haar eigen elektriciteitsmaatschappij heeft.''

Natuurlijk heeft Hagenaars nog wensen en hij hoopt, dat één van die wensen uit komt op het moment dat het nieuwe schoolgebouw in september officieel wordt geopend. ,,In de school zou ik graag een Solar-fox willen hebben. Dat is een paneel, wat aantoont hoeveel energie er wordt opgewekt. De kinderen zien dan, hoeveel bomen er bespaard worden en de ouders worden er mogelijk ook door gestimuleerd om zelf zonnepanelen op hun dak te plaatsen.''

Betaald naar prestatie


[KAAG EN BRAASSEM] Het college van burgemeester en wethouders haalt de teugels aan bij de Stichting Kaag en Braassem Promotie (SKBP). De tijd is voorbij, dat deze stichting klakkeloos geld kreeg voor het promoten van de gemeente, zonder dat daar keiharde prestatieafspraken tegenover staan.

Vorig jaar kreeg SKBP al 90.000 euro voor activiteiten als gebiedsmarketing, promotie, meten van bezoekersaantallen, productontwikkeling en ontwikkelen van groepsarrangementen. Nu is de tijd gekomen voor concrete actie. SKBP wil een 'kennissessie' opzetten om online marketing te ontwikkelen en promotieactiviteiten opzetten voor NL Waterland. Ook moet er een 'nieuwe meertalige recreatiekrantformule' opgezet worden.

Wethouder Herman Haarman laat weten, dat SKBP dit jaar 45.000 euro aan gegarandeerde subsidie krijgt. Daarnaast kan deze stichting nog eens 45.000 euro aan subsidie in de wacht slepen, maar dan moeten er wel nieuwe projecten opgezet zijn. Bovendien moeten aan die nieuwe projecten ook andere donateurs financieel bijgedragen hebben. ,,Nu is er een beperkte hoeveelheid geld voor de stichting. Maar voor de concrete projecten als de Tulpenroute of Open Monumentendag kunnen ze aanvullend geld krijgen. Er moet ook geld binnenkomen van derden. De activiteiten moeten samen met de ondernemers opgezet worden. Het is niet meer zo, dat je geld van de overheid kunt krijgen, met de opmerking 'Doe er wat moois mee'. De activiteiten moeten draagvlak hebben bij de ondernemers.''

Het is geen gele kaart, aldus Haarman. ,,Je haalt de teugels wat strakker aan.'' Volgens SKBP-bestuurslid Niko van Brussel is er weinig veranderd. ,,We werken al een tijdje veel projectmatiger. Volgens mij was het vorig jaar ook al zo.'' Een gemeentelijke woordvoerder stelt echter: ,,Voorheen kregen ze het bedrag van 90.000 euro gewoon. Nu wordt per project gekeken, wat de stichting zelf doet en of ze bij anderen geld hebben opgehaald. We kijken hoeveel de gemeente dan per project geeft; de gemeente hoeft niet alles te financieren.''

CDA gaat voor vertrouwd


[KAAG EN BRAASSEM] De CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart is bekend. De complete top 8 bestaat uit mensen die al vele jaren actief zijn in de lokale politiek. Pas op de negende plek komt de eerste 'nieuwkomer': Jan Stoops uit Roelofarendsveen.

De lijst wordt aangevoerd door Karin van der Kaaden (Oude Wetering), die nu ook al fractievoorzitter is. De nummer 2, Ronald Wesselink (Rijpwetering), heeft als inwonerraadslid ook regelmatig zijn steentje bijgedragen bij de politieke discussies. De top 3 wordt gecompleteerd door Marcel Doze (Leimuiden). Wethouder Henk Hoek (Roelofarendsveen) is pas terug te vinden op de achtste plek. De gemeenteraadsleden van het CDA stelden de kandidatenlijst op donderdag 18 januari vast.

Column


Sluipmoordenaar

Er loopt een sluipmoordenaar rond in het dorp en mogelijk zijn er in uw tuin al slachtoffers gevallen. In de jaren '90 van de vorige eeuw werd in België al onderzoek gedaan naar het aantal vogels, dat daar gedood werd door katten. Het aantal vogels dat een aanvaring met een kat niet kon navertellen, werd indertijd geschat op 25 miljoen.

In Nederland leven tegenwoordig tussen 3 en 4 miljoen katten. Dierecoloog Jasja Dekker heeft onderzocht, dat deze katten jaarlijks tussen de 50 miljoen en 215 miljoen vogels doden. Laat dat even tot u doordringen, waarde columnlezer; 215 miljoen vogels. Per jaar. Dat zijn ruim 589.000 vogels per dag, in Nederland alleen al! Als je die 215 miljoen vogels op een rij legt, is deze rij zo lang, dat die de hele aarde om gaat. En dan zitten wij met ons allen te klagen over een beetje hondenpoep, terwijl er om ons heen een complete vogelmassamoord plaats vindt.

Uw kat doet dat niet, natuurlijk. Het zijn alleen de katten van de buren. Er wordt wel eens van de mens gezegd, dat dit het enige levende wezen is, dat doodt voor de lol. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Weldoorvoede huiskatten blijken nog steeds vogels te doden, puur omdat ze het willen. ,,Dat is de natuur'', zo wordt gezegd. Maar het is geen natuur, als je een kat dagelijks te eten geeft. En als je een kat een huisdier noemt, moet die ook in huis blijven. Het veel verguisde voorstel om katten aan te lijnen als ze naar buiten gaan, is zo slecht nog niet. Wat zou u er van vinden, wanneer de hond van uw buren bij u in de tuin bezig is? Waarom is het dan normaal dat katten wel bij uw buren in de tuin mogen jagen en plassen? En tegelijkertijd nog gevaarlijke ziektes overbrengen ook. In het rapport 'Vat op de Zwerfkat' van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2016 staat, dat via de ontlasting van katten een parasitaire infectie; toxoplasmose wordt verspreid. Toxoplasmose is met name gevaarlijk voor zwangere vrouwen en hun baby's. Volgens dat rapport worden jaarlijks zo'n 500 kinderen met de toxoplasmose-infectie geboren. En dat kan ernstige gevolgen hebben; blindheid, een waterhoofd of verkalkingen in de hersenen.

Moeten we alle katten dan maar gaan verbieden? Verplicht chippen en castreren in ieder geval wel. Bovendien zou geen kat de deur uit mogen gaan, zonder dat die een belletje aan de halsband draagt. Zo worden vogels in ieder geval gewaarschuwd, op het moment dat er weer een kat op de loer ligt. En net als een paard, pony of hond kan ook een kat er aan wennen om aangelijnd het huis uit te gaan. Ik ben benieuwd welke politieke partij als eerste komt met een voorstel om kattenbelasting in te gaan voeren...

Kroonringen alleen op aanvraag


[KAAG EN BRAASSEM] – Het is niet mogelijk, om kroonringen voor plastic afval gratis op te halen bij het gemeentehuis. Wel kunnen inwoners een aanvraag indienen bij het gemeentehuis om een kroonring bij een lantaarnpaal in hun buurt te laten aanbrengen.

Zo'n kroonring kan gratis besteld worden via de gemeentelijke website (de link is: https://secure.kaagenbraassem.nl/internet/digitaal-loket_42735/simform/form/step/melding-woon-en-leefomgeving). Als alle gegevens zijn ingevuld, beoordeelt de gemeente het verzoek om een kroonring te plaatsen. Het is ook de gemeente, die 'de juiste locatie' zoekt voor de kroonring.

Niet iedere locatie komt in aanmerking voor zo'n kroonring, laat een gemeentelijk woordvoerder weten. Zo moet er een lantaarnpaal in de buurt te staan. Maar als er hekken of paaltjes in de buurt staan, waar mensen hun plastic afvalzakken gemakkelijk aan vast kunnen knopen, wordt er juist géén kroonring geplaatst. En als er ergens in de buurt al een kroonring hangt, komt er niet nog eentje. De gemeente laat weten: ,,De kroonring wordt niet geplaatst als de opgehangen zakken op enige wijze schade kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld geparkeerde auto's) of de vrije doorgang belemmeren. Als er geen Kroonring geplaatst kan worden, dan krijgt u een terugkoppeling met daarin de reden(en) waarom dit niet mogelijk is.''

Mannen domineren CDA-lijst


[KAAG EN BRAASSEM] De kandidatenlijst van het CDA is vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Karin van der Kaaden staat bovenaan de lijst. Wel geeft ze aan, dat ze na de verkiezingen ,,een meer terughoudende rol'' gaat aannemen. Ze wil zo de nieuwe raadsleden de ruimte geven ,,om in het raadswerk te groeien.''

De vijf volgende namen op de kandidatenlijst zijn allemaal mannen: Ronald Wesselink, Marcel Doze, Thijs Mooren, Johan Hoogendoorn en Cees de Lange. Bij de eerste vijftien namen staat naast Karin van der Kaaden slechts één vrouw op de lijst: Anja de Rijk (7de plek). Vorig jaar voerde deze partij actie om meer vrouwen actief te laten worden in de politiek. Dat lijkt onvoldoende resultaat te hebben gehad. Het CDA weet ook al, wie ze als wethouder willen hebben: Henk Hoek, die ook nu wethouder is.

Meer woonruimte voor arbeidsmigranten


[KAAG EN BRAASSEM] Het is niet de vraag óf, maar hoe de gemeente er voor gaat zorgen, dat er voldoende goede woningen komen voor arbeidsmigranten. De gemeenteraadsleden stoeiden woensdag 17 januari met de vraag, waar dit soort huisvesting wél en niet gebouwd mag worden.

In Kaag en Braassem zijn naar schatting zo'n 600 buitenlandse medewerkers actief. Tuinders, bouwbedrijven en andere ondernemingen die veel gebruik maken van werknemers uit Oost-Europese landen, hebben deze mensen het liefst dicht bij hun bedrijf wonen. Zo zijn al plannen bekend geworden om die behuizingen op het eigen bedrijventerrein te realiseren. Maar dat leidde weer tot onrust bij de omwonenden, die vrezen voor overlast en waardevermindering van de eigen woningen.

De gemeenteraadsleden moeten de komende weken bepalen, waar huisvesting voor arbeidsmigranten wel of niet geregeld kan worden: in het buitengebied, op industrieterreinen, in de dorpskernen of in het glastuinbouwgebied. De kans, dat deze laatste optie ook werkelijkheid wordt, lijkt klein, omdat de Provincie Zuid-Holland niet wil, dat het aantal hectares glastuinbouw minder wordt vanwege de komst van woningen.

Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Het is niet de vraag of we een verantwoordelijkheid hebben, maar we moeten die verantwoordelijkheid nemen. Overal in de regio is een tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten. Overal zijn ongeregistreerde inwoners omdat er onvoldoende plaatsen zijn. We komen er niet meer weg, door te zeggen: niet hier, doe het maar ergens anders.'' Raadslid Christian Malin (SVKB) opperde: ,,Elk hotel in Oostenrijk heeft een personeelshuis. Ze zijn verplicht om hun personeel te huisvesten. Er zijn hier werkgevers, die arbeidsmigranten nodig hebben. Je moet de werkgever verplichten om te zorgen dat de arbeidsmigrant huisvesting heeft. De gemeente moet er voor zorgen, dat die huisvesting ook mogelijk gemaakt wordt voor de werkgever.'' Maar zijn fractievoorzitter Petra van der Wereld stelde: ,,We willen geen ghettovorming in onze dorpen. Daar is iedereen bang voor. Waar je meer dan 50 mensen gaat huisvesten, dan bestaat dat gevaar.''

Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) stelde: ,,Ik ben niet negatief tegen huisvesting in een tuinbouwgebied. Maar laat dat in eerste instantie op eigen terrein gebeuren.'' De raadsleden moeten ook nog overeenkomen, hoeveel buitenlandse werknemers bij elkaar mogen komen wonen. Als dat weinig mensen zijn, zal dat tot minder mogelijke overlast zorgen, Maar als juist veel arbeidsmigranten bij elkaar wonen, zou een permanente beheerder aangesteld kunnen worden, die de boel een beetje in de gaten houdt, zo vond burgemeester Marina van der Velde. Schoonderwoerd besloot: ,,Als je dit niet regelt, wonen mensen in caravans en schuren en wordt er overal geparkeerd. Het is een heel impopulair beleidsterrein, maar de oplossing zit er in om de initiatiefnemers de ruimte te geven om met woonruimte voor die mensen aan de slag te gaan.''

Net niet de beste


[KAAG EN BRAASSEM] Genomineerd worden is al een hele eer. Maar dit jaar wilde wethouder Floris Schoonderwoerd ook daadwerkelijk de eerste prijs halen bij de verkiezing 'Beste lokale bestuurder' in de categorie 'Kleine gemeenten'. Donderdag 18 januari werd echter bekend, dat Schoonderwoerd opnieuw niet de beste is. Die eer gaat naar Petra Dassen, burgemeester van de Limburgse gemeente Beelen.

Nieuwe aanbesteding veerpont


[KAAG] Er komt de komende tientallen jaren geen vaste brugverbinding met Kaageiland. Het college van burgemeester en wethouders gaat definitief een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor de veerpont.

Wethouder Herman Haarman licht toe: ,,We zijn niet ontevreden over de huidige exploitant. Maar de huidige overeenkomst eindigt dit jaar en dus moet er opnieuw worden aanbesteed.'' Het college is met de lokale dorpsraad in gesprek over de voorwaarden, waaraan een nieuwe pontexploitant moet voldoen. Vanaf maart kan iedereen zich inschrijven om de exploitatie van de veerpont op zich te nemen. Het (nieuwe) college van burgemeester en wethouders neemt dit najaar een besluit over wie het veerpontwerk mag uitvoeren.

Dit jaar worden ook de veerstoepen gerenoveerd, voor een bedrag van 750.000 euro. ,,Dan kunnen we er weer vijftig jaar tegenaan'', constateert Haarman tevreden. Maar is dit niet juist hét moment om afscheid te nemen van de veerpont en de bewoners op Kaageiland met een brug te verbinden met het vaste land? Het college heeft dat overwogen. ,,Maar die wens leeft niet bij de inwoners van Kaag. De Kaagbewoners vinden het zo wel prima.'' Voor de komende 50 jaar zitten de bewoners en de bezoekers van Kaageiland dus vast aan de pont.

Serie: Dit is de tijd van de duurzaamheid


,,Energie uit de Zwet''

Joep Derksen interviewt deze weken inwoners van Kaag en Braassem, die zich op de een of andere manier inzetten om hun omgeving een stukje duurzamer te maken. En zo dus meewerken aan een betere wereld. Deze week: deel 4; Peter Aarden, de eerste particuliere bezitter in Nederland van een warmtepomp aangesloten op het open water.

[ROELOFARENDSVEEN] Wanneer het woord 'warmtepomp' valt, denk je automatisch aan een warmtepomp die functioneert op grondwaterwarmte. Hierbij moet in de grond geboord worden, zodat het water, dat enkele tientallen meters onder ons ligt gebruikt kan worden. Maar Peter Aarden woont naast de Zwet en hij bedacht, dat het ook mogelijk moet zijn om dat water te gebruiken voor een warmtepomp.

En met dat idee ging hij aan de slag. Het bleek nog niet zo eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen, want een rendabel kleinschalig warmtepompsysteem  die op open water is aangesloten komt nagenoeg niet voor in Nederland. Aarden ging niet over één nacht ijs. Hij benaderde verschillende installateurs, maar koos het bedrijf uit, dat daadwerkelijk met hem meedacht om de uitdagingen voor een 'oppervlaktewater warmtepomp' te overwinnen. Daarnaast vroeg en kreeg hij toestemming van zowel de gemeente Kaag en Braassem als het Waterschap om het water in de Zwet te gebruiken voor het opwarmen van zijn huis.

De in de Noordoostpolder geboren Aarden woont sinds 2000 in zijn huis aan de Zwet. Eerder liet hij al vloerverwarming en warmtemuren plaatsen. ,,Warmtemuren zorgen er voor, dat de warmte over een groot oppervlak verspreid wordt; dat is met name in de slaapkamer prettig. Een radiator geeft luchtcirculatie en daarmee ook stof af.'' Een tijd geleden begon de CV-ketel kuren te vertonen. En Aarden stond voor de vraag, of hij een nieuwe CV-ketel zou aanschaffen, of zijn huis op een duurzamere manier te gaan verwarmen. ,,In Scandinavische landen zag ik warmtepompsystemen, die goed werken. We moeten hier van het gas af en ik wilde de mogelijkheid van een warmtepomp onderzoeken. Daarbij ligt ons huis aan het water. De gedachte was om gebruik te maken van De Zwet als energiebron.''

Een warmtepomp kan normaliter alleen werken door een 10.000 euro kostende grondboring, om zo het benodigde grondwater te bereiken. Waarom dan niet het benodigde water uit de Zwet pompen, zo leek de eenvoudige gedachte. Simpel bleek deze oplossing echter allerminst. ,,Er blijken behoorlijk wat risico's te zitten aan een warmtepomp, die gevoed wordt door oppervlaktewater. De investeringskosten zijn wel minder, dan bij andere warmtepompen, maar je moet het oppervlaktewater door filters aanzuigen. Dan gaat het om 25 liter water per minuut en daarvoor zijn extra pompen nodig, die ook weer energie kosten. De vervuiling in het water kan er voor zorgen dat de filters en platenwisselaars verstopt raken. Je kunt dus grote onderhoudsrisico's en kosten krijgen.''

Aarden heeft geen zorgen over olieresten, die in het water in zijn huis komen. ,,Olie drijft bovenop het water; onze filters zitten vijftig centimeter onder het water, al is er wel enige angst voor algengroei, waardoor de filters dicht slibben.'' Écht koude vriesdagen heeft deze warmtepomp, die enkele maanden geleden is geplaatst nog niet meegemaakt. Maar het ziet er naar uit, dat deze warmtepomp ook goed functioneert als het wat kouder is, al verbruikt het systeem dan wel meer energie. Dichtvriezen van het systeem; daarover zijn geen zorgen, want het moet wel héél hard vriezen als het water in de Zwet een ijslaag van 50 centimeter krijgt.

Het is nog te vroeg om échte conclusies te trekken, maar over het algemeen is Aarden tevreden met zijn nieuwe systeem. ,,Dit is nog een experimenteel project, zodat anderen lessen kunnen trekken uit onze ervaringen. We willen onze kennis graag delen met anderen, zodat dit systeem een beter CO2-rendement kan krijgen tegen een betere prijs.'' We werken nog een beetje te kort met deze warmtepomp om nu alle vreugde-uitingen op tafel te gooien, maar het systeem gedraagt zich naar verwachting. Het vervuilt niet te snel, en de energie-opbrengst is nagenoeg als verwacht. Het is goed, dat we zonnepanelen op ons dak hebben en daardoor overcapaciteit hebben, want in een warmtepomp gaat elektrische energie. In dit systeem zo'n 4.000 kilowatt per jaar. Omdat wij zelf energie opwekken, is dat niet zo erg, maar als je die extra energie zou moeten inkopen, ben je zo'n 800 euro per jaar kwijt. Nu hebben we al een besparing op onze energierekening van bijna  80 procent.’’

Uiteindelijk wil Aarden helemaal van het gas af. Maar kabelbedrijf Liander moet hier ook aan meewerken. ,,Als je volledig van je gascontract af wilt, berekent Liander maar liefst 620 euro aan afsluitkosten. Dat kan ik niet goed plaatsen. De Nederlandse overheid wil, dat we in 2050 gasloos zijn, daar staat zo'n hoge afdopprijs haaks op.“

Aarden heeft een emailadres geopend, voor vragen over een warmtepompsysteem: zwetwarmtepomp@gmail.com. Hij besluit: ,,Ik ben heel blij, dat onze warmtepomp bijdraagt aan de vermindering van CO2 uitstoot en dat wij deze pilot gestart zijn. Het blijkt, dat je als particulier een rendabel warmtepompsysteem kunt installeren, met gebruik van het oppervlaktewater en met acceptabele investeringen. We doen het ook om de wereld zelf wat duurzamer te maken. De zorg voor je milieu en omgeving geeft mij goed en comfortabel gevoel. Daarin zit mijn motivatie.''
Bent u, of kent u iemand, die duurzaam bezig is? Laat het weten via: info@writing4u.nl.

Sporters nomineren


[KAAG EN BRAASSEM] Wie wordt dé sporter van 2017? Alle inwoners hebben hier invloed op, want zij kunnen stemmen voor de 'Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en het Sporttalent van het jaar'. Bent u of kent u een sporter, die het vorig jaar ver geschopt heeft, dan kunt u dit tot en met 31 januari melden via: www.sportweekkaagenbraassem.nl. De voorgedragen sporter hoeft niet meer in Kaag en Braassem te wonen, maar moet hier wel een belangrijk deel van zijn of haar jeugd hebben doorgebracht én lid zijn geweest van een lokale sportvereniging. Als u een sporter of sportploeg voordraagt, beschrijf dan duidelijk wat de betreffende sporter of sportploeg in 2017 voor bijzondere prestatie(s) heeft geleverd. Een jury, bestaande uit oud-topsporters, zal uit alle voordrachten in iedere categorie drie personen danwel ploegen nomineren en de uiteindelijke winnaars kiezen. Op donderdagavond 19 april 2018 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Start werkzaamheden Oudendijkseweg


WOUBRUGGE – De onthulling van een miniatuur informatiebord met een overzicht van de werkzaamheden aan de Oudendijkseweg, betekende de start van het verbeteren van deze verbindingsweg. Wethouder Herman Haarman kweet zich van deze belangrijke taak, samen met Jan Veraart, lid van de Dorpsraad Woubrugge.

De Oudendijkseweg is niet alleen belangrijk voor een goede ontsluiting van de tuinders. Het is ook een route voor veel Woubruggenaren om als uitvalweg te gebruiken. Dit jaar wordt die weg opgeknapt; er komt nieuw asfalt, maar ook wordt de walkant verstevigd, om scheuren in het asfalt te voorkomen, zo lichtte Haarman toe. Daarnaast wordt de aansluiting van de Oudendijkseweg op de Provinciale weg verbeterd. Alle werkzaamheden gaan anderhalf miljoen euro kosten. Het werk heeft nog een tweede voordeel, zo gaf Veraart aan: ,,Het past ook goed in het lange termijn perspectief dat de Oudendijkseweg geüpgraded wordt. Dat is voor een ontsluiting van een nieuwe wijk op de lange termijn, maar op de korte termijn voor de afwikkeling van het verkeer van de kern Woubrugge.'' Een filmpje van de start van de werkzaamheden is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=RO6T3aM1QDc.

Vakantieparadijs uitgebreid


[WOUBRUGGE] De locatie Herenweg 208 wordt een waar vakantieparadijs. Tot nu toe stonden daar slechts drie recreatieappartementen, maar dat gaat binnenkort veranderen. Het college van burgemeester en wethouders stemt er mee in, dat dit gebied drastisch wordt uitgebreid.

Zo komen er vijf recreatieappartementen bij en worden er zes recreatie-units extra gebouwd. Twee van die recreatie-units zijn 60 m2 groot en vier zelfs 90 m2. Ook komt er nog een groepsaccommodatie bij. Dat is nog niet alles, want op het terrein wordt daarnaast een theehuis gebouwd. Hier worden 'workshops met high tea en streekeigen producten' gehouden. Dit alles moet de recreatie bevorderen, dus is het college voorstander van deze nieuwbouw op de hoek van de Herenweg en Woudsedijk Zuid.

Wethouder Herman Haarman is enthousiast: ,,Het sluit aan op de bebouwde kom van Rijnsaterwoude en niet midden in het landschap. Je kunt gebruik maken van de voorzieningen in Rijnsaterwoude, voor zover die er zijn. Maar je kunt daar toch naar de kroeg of een patatje scoren.'' De mening van de dorpsraad is niet gevraagd. De wethouder vindt niet, dat de bouw van al die voorzieningen zorgt voor een precedentwerking. ,,Het is deels al recreatief in gebruik. Die recreatieve functie wordt versterkt. De provincie kan zich ook goed vinden in deze plek.''

Wel en geen recreatiewoning


[KAAG] De bewoner van Hoekstuk 10A mag wél een recreatiewoning plaatsen op zijn terrein. Maar zijn buurman op Hoekstuk 12A krijgt hier juist géén toestemming voor van het college van burgemeester en wethouders. Tijdens het wekelijkse persgesprek lichtte wethouder Herman Haarman toe, hoe dat kan.

De bewoner van Hoekstuk 10A heeft op dit moment al een tuinhuisje staan op zijn terrein, dat aan het zuidpuntje van Kaag ligt. Dat tuinhuisje verdwijnt voor de komst van de recreatiewoning. Bovendien heeft deze initiatiefnemer geregeld, dat hij een extra parkeerplaats geregeld heeft door het huren van enkele vierkante meters weiland bij een agrariër. De buurman op 12A heeft dit niet geregeld, terwijl bij de komst van een recreatiewoning ook gezorgd moet worden voor de benodigde parkeerruimte. Als hij dit alsnog doet, kan het college de aanvraag heroverwegen.

Woningbouwcorporaties zetten in op duurzaamheid


[KAAG EN BRAASSEM] De directeuren van de woningbouwcorporaties 'Woondiensten Aarwoude' (WDA) en MeerWonen maakten woensdag 17 januari hun duurzaamheidsplannen bekend.

Directeur-bestuurder Danny Visser (WDA) liet de raadsleden weten, dat duurzaamheid gaat over meer dan energieverbuik. ,,Het gaat ook over materiaalgebruik en recyclebaarheid.'' Nieuwbouwwoningen van WDA moeten 'bijna energieneutraal' worden en de oudere huizen in het woningbestand worden als eerste duurzamer gemaakt. Met het beter isoleren van die woningen en het aanbrengen van HR-dubbelglas kan het energieverbruik flink omlaag.

Visser toonde met plaatjes aan, dat oudere huizen veel meer energie slurpen, dan nieuwe panden. ,,In Woubrugge zijn de huizen aan de Kerkweg het minst energiezuinig. Dat zijn heel oude woningen. Hoe nieuwer de huizen worden, hoe groener ze zijn. In Leimuiden zijn de woningen aan Kroondomein donkergroen (energiezuinig, JD). Richting het oude lint in het oude dorp is het donkerrood.'' Van warmtepompen moet WDA voorlopig niets meer hebben: ,,De onderhoudskosten zijn tien keer zo duur als bij een CV-ketel. WDA gaat de komende zeven jaar 362 woningen in Kaag en Braassem renoveren. Die huizen krijgen niet standaard zonnepanelen.

MeerWonen pakt het anders aan, zo gaf directeur-bestuurder Peter Hoogvliet aan. ,,We willen de komende drie jaar heel veel gaan doen aan verduurzaming en niet wachten tot dat er allerlei vernieuwingen komen.'' Op iedere eengezinswoning die vrij komt, legt MeerWonen voortaan zonnepanelen aan. Huurders, die dat willen, kunnen ook door MeerWonen zonnepanelen op hun dak laten plaatsen. Hier staat een kleine vergoeding tegenover, maar dat weegt niet op tegen de besparing aan elektriciteitskosten, die het oplevert. Verder gaat MeerWonen 3,5 miljoen euro investeren om 371 woningen duurzamer te maken. Als het aan Hoogvliet ligt, wordt voortaan alle nieuwbouw energieneutraal. Niet alleen de sociale huurwoningen, maar ook de koopwoningen.

Woonruil kan plaatsvinden


[WOUBRUGGE] Twee buren aan de Vierambachtsweg 57a hebben een grondruilplan bedacht. De ene buur heeft een stuk grond in bezit, dat naast het huis van zijn buurman ligt. Het plan is, dat die buurman verhuist naar dat stuk grond en zijn eigen terrein overdraagt. Maar de gemeente moet wel toestemming gegeven, dat op beide bouwvlakken ook daadwerkelijk gewoond mag worden. Wethouder Herman Haarman liet vorige week weten, dat het college van burgemeester en wethouders instemt met het bebouwen van beide woonoppervlakken.

Zelfde uitvoerder onderhoud


[KAAG EN BRAASSEM] Het bedrijf Van Wijk Wegenbouw B.V. uit Alphen aan den Rijn mag het onderhoud van de wegen blijven uitvoeren. Zij wonnen een aanbestedingsprocedure en bleken het miste geld te vragen voor hun werkzaamheden. Wethouder Herman Haarman stelde tevreden: ,,We betalen niet meer geld dan voorheen. Ze kunnen dezelfde hoeveelheid werk doen, voor hetzelfde budget.'' Door de inflatie wordt alles duurder. Heeft de gemeente dus de jaren hiervoor constant teveel betaald voor het werk? Haarman: ,,Deze partijen willen heel graag voor de gemeente werken.''

Pastoor in actie


BOLLENSTREEK - Alle kerken in de Bollenstreek zijn begonnen met de Actie Kerkbalans. Tientallen vrijwilligers bezoeken de inwoners om hen te vragen de plaatselijke parochie te steunen. Pastor Theo Blokland laat weten: ,,Je geeft voor de kerk, omdat je om je kerk geeft! Die bijzondere plek, waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze het woord van de Bijbel horen en vieren. De kerk is de plek, die mensen bemoedigt en inspireert. Voor die kerk geef je.''

Gekapte bomen krijgen tweede leven


BOLLENSTREEK - Jaren lang ergerde Ted Wiegman zich eraan, hoe de ene boom na de andere verdween in deze streek. Deze bomen verdwijnen bijvoorbeeld voor de komst van huizen, of om een gebied een 'beter aanzien' te geven. Afgelopen december zouden liefst 44 watercipressen verdwijnen, waarna het hout zou worden afgevoerd. Plots kreeg Wiegman een ingeving; in plaats van dat die stammen worden versnipperd of verbrand, kan het hout ook worden gebruikt om er nieuwe producten van te maken. De stichting (in oprichting) Bollenstreekhout.nl was geboren.

Door Joep Derksen

Waar komt die passie voor bomen vandaan? ,,Ik zit al mijn hele leven in de houtsector. Toen ik in dienst zat, kon ik nadienen in Suriname. Daar heb ik mijn hart verloren in de bossen. Voor mijn vak ben ik bossen gaan certificere en ik stond aan de wieg van FSC Nederland.'' Zeven jaar geleden verdwenen zo'n 400 bomen bij het sportpark in Lisse en dat deed veel pijn. Vorige maand bleek, dat ook aan de Antoniuslaan in Sassenheim 44 watercipressen gekapt zouden worden. Wiegman stapte naar de gemeente Teylingen en stelde voor, dat het hout van de bomen hergebruikt kon worden.

Daarop zijn de bomen naar een zaagmolen gegaan, waarna ze gesneden werden om er vervolgens weer allerlei producten van te maken. Banken, kruidenbakken, een wormenhotel, vogelhuisjes en complete tuinstoelen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het bevalt goed om zo het hout van de bomen een tweede leven te geven. Een aantal zaken staan al in Park Rusthoff in Sassenheim, Natuurcentrum Koudenhoorn en de eendenkooi in Warmond geniet nu van nieuwe dekschermen. De gemeente Teylingen levert voortaan al het bruikbare hout van bomen, die bij bouw- en infrastructuurprojecten sneuvelen. Dan gaat het om exemplaren met een diameter van minimaal 70 centimeter.

De stichting Bollenstreekhout.nl werkt zonder winstoogmerk. De stichting maakt gebruik van de vakkennis van mensen van Rivierduinen. Zij transformeren het hout in nieuwe producten. Wiegman: ,,Natuurlijk kun je voor houten producten naar de Karwei of Gamma gaan, maar op deze manier hergebruik je een boom uit de Bollenstreek. Zo wordt je ecologische voetprint duidelijk minder.'' Natuurlijk vindt Wiegman het jammer, als bomen moeten verdwijnen, maar zo blijft er in ieder geval nog wat van de boom over. ,,We moeten toe naar een circulaire economie. Waarom zouden we iets weggooien, als je het weer kunt gebruiken? Je moet ergens een start maken en de stichting doet dat met Bollenstreekhout.nl. Ik geloof niet in bomen knuffelen, maar ik omarm ze wel. Doe het maar eens een keer en voel hoe machtig zo'n grote eik is. Bomen geven energie.''

Op zaterdag 27 januari organiseert Bollenstreekhout.nl vanaf 10:00 uur een 'Midwinter Boomzaag Manifestatie' aan de Delfweg 36 B in Noordwijkerhout. De toegang is gratis. Er zijn allerlei activiteiten en een houtkunstenaar toont zijn kwaliteiten.

22 januari 2018

Gemeenteraad gooit gas overboord

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop kiest definitief voor gasloos bouwen. Dit voorstel van D66-wethouder Annette Pietersen wordt over twee weken door de gemeenteraad als hamerstuk behandeld.

Woningbouwprojecten, die al in een ver gevorderd stadium zijn, hoeven niet te voldoen aan de gasloze eis. Dan gaat het onder meer om de projecten Teylerspark, Damstate en Middenweg. Maar wel wordt het Land van Koppen gasloos, net als de vrijvallende schoollocaties in Ter Aar, de herontwikkeling van Ashramlocatie, Vrouwenakker West, de oude locatie van De Vosseschans en Buitenweg Noord.

Nu is het nog bijzonder, dat een gemeente kiest voor volledig gasloos bouwen. Ook staan huizenkopers nog niet in de rij om een gasloze woning aan te schaffen. Maar dat zal over enkele jaren veranderen, zo verwacht Pietersen. ,,De komende twee jaar zal het besef komen, dat het bouwen van een gasloze woning toekomstbestendiger is. Bouwen van een woning op gas, maakt het moeilijker om dat huis in de toekomst nog te verkopen.''

Het komende jaar moet de gemeenteraad een 'warmteplan' opstellen. Nu nog kan iedere eigenaar van een nieuwe woning een gasaansluiting vragen en dan bestaat de wettelijke verplichting, dat die gasaansluiting ook aangelegd moet worden. Met een warmteplan verdwijnt die verplichting en moeten de huiseigenaren andere alternatieven vinden voor het gas, zoals het gebruik van een warmtepomp.

Anderhalf miljoen voor verbetering Oudendijkseweg

WOUBRUGGE – Anderhalf miljoen euro kost het opknappen van de Oudendijkseweg. Maar zodra dit werk af is, zijn de walkanten verstevigd, is het asfalt vernieuwd en kan deze weg meer auto's en vrachtverkeer afwikkelen. Wethouder Herman Haarman gaf donderdag 18 januari het startschot voor deze werkzaamheden.

Een betere ontsluiting is al jaren de wens van de bedrijven die langs de Oudendijkseweg liggen.

Samen met Jan Veraart, lid van de Dorpsraad Woubrugge, onthulde Haarman een miniatuurbord. ,,Doordat we hier ook een bredere aansluiting op de provinciale weg realiseren, krijgen mensen meer de tijd om goed de weg op te komen.'' Ook Veraart is tevreden: ,,Verbetering van deze weg is belangrijk voor de afwikkeling van het verkeer uit Woubrugge en op de lange termijn wordt het een belangrijke ontsluiting van een nieuwe wijk.'' De werkzaamheden moeten aan het eind van dit jaar klaar zijn. Een filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=RO6T3aM1QDc

Miljoenenslag gemeente

Nieuwkoop – Binnenkort mogen maximaal vijftig woningen bijgebouwd worden in de gemeente Nieuwkoop. De gemeenteraad steunt het stimuleren van 'kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'. Maar het moet niet zo zijn, dat die huizen in vijf projecten van tien huizen gerealiseerd worden.

De inwoners, die gebruik willen maken van deze nieuwe regeling moeten de gemeente veel geld betalen: tot wel 100.000 euro. Zo kan de gemeente maximaal 5 miljoen euro aan extra inkomsten binnenslepen. Maar de gedachte is, dat je zelfs met die extra kostenpost met de bouw van één of meerdere huizen toch nog flink wat geld kunt verdienen.


Het college stelt voor, dat maximaal tien huizen per project gebouwd kunnen worden, die vallen onder deze regeling. Maar dat gaat de gemeenteraadsleden toch te ver. D66 en SBN vinden, dat het niet zo moet zijn, dat hierdoor maar vijf bouwprojecten tot stand kunnen komen. Natuurlijk Nieuwkoop, CDA en SBP/ChristenUnie pleiten er zelfs voor, dat maximaal drie huizen per project gerealiseerd mogen worden. Een aantal inwoners en bedrijven heeft zich al gemeld om gebruik te maken van de regeling 'kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'. Normaal worden dit soort verzoeken behandeld op de basis van 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'. Wethouder Paul Platen (VVD) overweegt nu om een einddatum te bepalen, waarop nieuwe initiatieven worden ingediend. Waarna alle ingediende projecten dezelfde kans maken om goedgekeurd te worden.  

Natuurlijke speeltuin bij Ter Does

Hoogmade – Basisschool Ter Does krijgt niet alleen een nieuw schoolgebouw, maar ook een compleet vernieuwd schoolterrein. Directeur Kees Hagenaars heeft een landschapsarchitect ingeschakeld, die met nieuwe ideeën is gekomen.

De tijd van de wipkip is voorgoed voorbij; ook voor basisschoolterreinen. Bij Ter Does moet een 'natuurlijke speeltuin' komen. Een plek, waar kinderen met natuurlijk spelen bezig kunnen zijn, zonder dat ze vol modder in het schoolgebouw terug komen.


De school wil, dat er een boerderijtuin komt, met struiken vol bloemen, zodat die vlinders aantrekken. Over het plaatsen van een bijenhotel wordt nog nagedacht. Ook komen er een pannaveldje, zitplekjes en een klimtuig. Hagenaars zou ook graag zien, dat er groentetuintjes worden aangelegd. ,,Dan kunnen de bejaarden in de seniorenwoningen samen met de leerlingen die tuinen onderhouden. Als tegenprestatie kunnen de kinderen die senioren dan bijvoorbeeld computerles geven.'' Een werkgroep gaat de plannen voor de natuurlijke speeltuin later dit jaar beoordelen.  

Nieuwkoop vol in de vergroening

Nieuwkoop – In heel Nederland loert het gevaar van de vergrijzing, maar in Nieuwkoop is er juist sprake van vergroening. Er vertrekken namelijk meer 60-plussers uit deze gemeente, dan er zich in Nieuwkoop gaan vestigen.

Vorig jaar vestigden 99 zilvergrijze inwoners zich in de gemeente, maar vertrokken er 127 mensen die 60 jaar of ouder zijn. De jeugd heeft Nieuwkoop echter gevonden: in 2017 vestigden zich hier 837 mensen jonger dan 40 jaar. Daar stonden 660 vertrekkende jongeren tegenover. Ook kwamen er een kleine honderd medioren (tussen 40 en 60 jaar oud) extra in Nieuwkoop wonen. Wethouder Annette Pietersen constateert tevreden: ,,Als het gaat om jongeren hebben wij een migratieoverschot. Er komen meer jongeren binnen, dan er uit gaan. Hoera!''


Gemeenteraadslid Tom de Kleer (VVD) vond dit positief, maar vond: ,,In de praktijk zie je dat de groep 22-29 nog te weinig (woon, JD) mogelijkheden in Nieuwkoop heeft. Zeker alleenstaande jongeren die iets willen kopen zien zich vaak gedwongen te kijken naar Alphen.'' Pietersen pakte dit direct op: ,,Pleit VVD Nieuwkoop voor meer goedkope woningen? En meer sociale huur? Dan zijn we het daarover eens.'' De VVD wil echter niet meer sociale huurwoningen. De Kleer: ,,Betaalbare koopwoningen voor de doorstroming en de starter. Dat is ons uitgangspunt.''

Omwonenden pleiten voor inspraak

Ter Aar – Al meer dan tien jaar is de gemeente bezig met plannen voor een integraal kindcentrum in Ter Aar. Ook moet daar naast een mooie sporthal komen. Het college hoopt, dat de gemeenteraad later deze maand een bestemmingsplan hiervoor vaststelt. Maar tijdens de bespreking van dit onderwerp spraken zes omwonenden in.

Stuk voor stuk maakten de insprekers duidelijk, dat er nauwelijks met de aanwonenden is gepraat, laat staan dat er naar hen is geluisterd. Ze wilden graag die mogelijkheid alsnog krijgen. De bezwaren van de omwonenden gaan onder meer over de manier waarop de sporthal er uit komt te zien en hoe de verkeersafwikkeling zo veilig mogelijk kan worden. De gemeenteraadsleden moeten nu de keuze maken, of dat overleg met de omwonenden eerst gedaan moet worden. Dat zou een half jaar extra kunnen kosten, maar inspreekster Nauta liet weten, dat de gang naar de Raad van State door de omwonenden zo maar een jaar extra vertraging op kan leveren.


De raadsleden gaan wel nadenken over het reserveren van extra geld, zodat de sporthal een paar meter in de grond gebouwd kan worden. Op die manier wordt het gebouw lager dan 15,5 meter.

Oud-wethouder wordt lijstduwer

Nieuwkoop – Het CDA heeft haar verkiezingslijst bekend gemaakt. De partij wil onder leiding van Kees Egberts tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart een flink aantal stemmen te halen. Tweede op de lijst staat Antoinette Ingwersen en de top drie wordt gecompleteerd met Leon Zoet. Voormalig wethouder Trudy Veninga heeft zich als lijstduwer op de lijst laten zetten. Gemeenteraadslid Jamiel Arens staat pas op de 25ste plek; hij kiest er voor om in het bestuur van de partij plaats te nemen.  

Raadsleden buigen zich over duurzaamheidsplannen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem kan 150.000 euro besteden aan duurzaamheidsmaatregelen. Woensdag 17 januari kregen de raadsleden voorstellen voorgeschoteld van initiatieven waar wél en niet in geïnvesteerd kan worden.

Zo kan het geld besteed worden aan de aanleg van een 'solar path'; een fietspad van enkele tientallen meters, dat zonne-energie opwekt. Ook het gasloos maken van bestaande woningen, de plaatsing van tweezijdige zonnepanelen op agrarisch land en het stimuleren van zonnepanelen op boerendaken staan hoog op de lijst.

De gemeenteambtenaren stellen voor, om nog even te wachten met het instellen van een starterslening, zodat inwoners zonnepanelen kunnen aanschaffen. Lantaarnpalen met oplaadpunten, het verduurzamen van bedrijventerreinen en duurzaam inkopen en aanbesteden staat ook niet hoog op het verlanglijstje. Wat in ieder geval wel sneuvelt, is een idee om een 'groene wand' aan te brengen in de raadszaal. Die groene wand van een paar vierkante meter zou 10.000 euro moeten kosten.


Tijdens de uur durende discussie over de voorstellen, besloten de raadsleden geen besluit te nemen. Ze willen eerst in overleg met 'stakeholders' en inwoners, die zich actief bezig houden met duurzaamheid, voordat besloten wordt in welke duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerd wordt.  

Sociale huurwoningen moeten duurzamer

KAAG EN BRAASSEM – De twee woningbouwcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen hebben een totaal ander beleid, waar het gaat om het verbeteren van duurzaamheid van hun sociale woningvoorraad. Dat bleek woensdag 17 januari tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Danny Visser, directeur van Woondiensten Aarwoude gaf aan, dat zij wel gaan investeren in het duurzamer maken van met name de oudere woningen. Deze huizen uit de jaren '60 en '70 hebben geen dubbel glas of isolering. Met het aanpakken van dat soort zaken, wordt ook het energieverlies stukken beter. De komende acht jaar wil WDA 362 huurwoningen renoveren in Kaag en Braassem. De huurders kunnen echter fluiten naar zonnepanelen op hun daken: ,,We willen het A-label halen voor deze huizen. Daarna kunnen we in de toekomst alsnog extra dingen toevoegen, zoals zonnepanelen of elektrische verwarming.''

Moderne technieken als warmtepompen of zelfs huurwoningen helemaal van het gas halen; daar wil Visser niets van weten. WDA heeft al ervaring met warmtepompen in onder meer de Hussonshoek in Woubrugge en de Scholekster in Leimuiden. ,,De onderhoudskosten zijn tien keer zo duur als bij een cv-ketel. We willen geen warmtepompen meer.'' Ook de komende jaren zet WDA niet in op gasloze huizen of zelfs maar elektrische verwarming: ,,Dat is een vrij nieuwe en kostbare techniek.'' Visser hoopt dat de kosten hiervoor het komende decennium afnemen: ,,We wachten zo lang mogelijk met die technieken, totdat het een optimale prijsdaling heeft doorgemaakt.''

MeerWonen heeft een ander beleid, zo maakte directeur Peter Hoogvliet duidelijk. Deze woningbouwcorporatie is bereid om zo'n 2 miljoen euro te investeren, zodat de huurders van eengezinswoningen zonnepanelen op hun dak kunnen laten plaatsen. Deze huurders betalen hier 9,50 euro voor per maand, maar de energieopbrengst mogen ze zelf houden. Of hier ook massaal gebruik gemaakt van worden, valt nog te bezien: ,,Onze ervaring is, dat niet veel mensen zo'n aanvraag doen. Maar als huurders geen zonnepanelen op hun dak willen, ook al kost het hen geen cent, dan kunnen wij dat niet verplichten.'' Maar MeerWonen voert wel door, dat op iedere eengezinswoning, die vrij komt, standaard zonnepanelen worden gelegd.


Hoogvliet hield een gepassioneerd pleidooi richting de raadsleden, dat zij maatregelen nemen voor het doorvoeren van gasloos bouwen. Niet alleen voor de sociale huurwoningen, maar tegelijkertijd ook voor de koopwoningen. ,,We willen af van de vrijblijvendheid.''  

Statushouders klaar voor arbeidsmarkt

Nieuwkoop – Vluchtelingen die naar Nederland komen om daar een nieuw leven op te bouwen. Te vaak zijn er verhalen van mensen, die vervolgens jarenlang van een uitkering leven. Maar het kan ook anders; dat bewijzen vijf Syrische statushouders.


Zij volgden een cursus installatietechniek aan de Metaalvakschool en behaalden zaterdag 21 januari hun certificaat. Het doel van het volgen van deze cursus is het vinden van een baan. Zodra ze hun VCA-veiligheidscertificaat halen, kunnen ze aan de slag gaan. Een half jaar geleden rondde een andere groep statushouders ook de cursus af; zij hebben nu allemaal een baan. Het is de verwachting, dat deze vijf cursisten ook snel een betaalde functie krijgen, zo laat jobcoach Frans van der Mark weten: ,,Op dit moment zijn er veel vacatures, maar niemand om ze op te vullen. Te weinig jongeren volgen een technische opleiding en ook ouderen zijn er niet. Bij de groep statushouders zit wél potentieel en door hen de juiste woordenschat, vaardigheden en theorie te leren, krijgen de werkgevers er een groep gemotiveerde werknemers bij.''  

Een ton voor een nieuw bouwrecht

Nieuwkoop – Wie in het kader van de regeling 'kleinschalige particuliere bouwinitiatieven’ een nieuw bouwrecht wil hebben, moet eerst maximaal 100.000 euro aan bouwrechten betalen aan de gemeente. Dit voorstel lanceert het college van burgemeester en wethouders. Inwoners, die gasloze woningen op een nieuwe locatie bouwen, hoeven 'slechts' 75.000 euro neer te tellen.

Dit staat in het collegevoorstel 'Kleinschalige bouwinitiatieven'. In dit voorstel staat onder meer welke tegenprestatie geleverd moet worden om een nieuw bouwrecht te krijgen. Deze tegenprestatie is niet aan de orde voor een woning, die gebouwd wordt op een kavel, waar al een bouwmogelijkheid is. Maar als je het te bouwen huis op een nieuwe bouwplek realiseert, moet je flink in de buidel tasten.

Tot nu toe heeft de gemeente nooit geld gevraagd voor zo'n nieuw bouwrecht. Volgens een gemeentelijk woordvoerder is de regeling gemaakt om tegemoet te komen aan de vraag van particulieren om kleinschalig te mogen bouwen. De hoogte van het bedrag, dat aan de gemeente moet worden afgerekend, varieert. Dat wordt afgeleid van de investering die gedaan wordt voor een woning op basis van de huidige ruimte-voor-ruimte regeling. Het college stelt voor om voor de periode 2018 – 2019 maximaal 50 woningen in te zetten voor kleinschalige initiatieven.


Bij kleinschalige bouwinitiatieven mogen slechts maximaal tien woningen per project gebouwd worden. De
particuliere initiatiefnemers hier van hebben wel het voordeel, dat ze niet verplicht zijn om een minimumpercentage aan sociale woningen te realiseren. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Het opleggen van een verplichting tot sociale woningbouw zou juist aanzetten tot projectmatige ontwikkeling.'' 

Bewonersvertegenwoordigers boycotten Schipholfeestje

Rijn- en Veenstreek – De bewonersvertegenwoordigers in het Schipholoverleg voelen zich niet meer serieus genomen. De onderhuidse gevoelens zijn nu naar buiten gekomen: ze boycotten een nieuwjaarsborrel van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Gerard Jägers, voorzitter bewonersvertegenwoordigers in het Schipholoverleg, is fel: ,,We accepteren niet langer, dat de keuze voor projecten gebeurt in een ondoorzichtig proces, waarin feitelijk alleen de Provincie Noord-Holland en Schiphol deelnemen. De clustervertegenwoordigers worden bewust door het bestuur geboycot en niet uitgenodigd om mee te denken en discussiëren over plannen. De provincie Noord-Holland en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de SLS.''


Eerder was afgesproken, dat de communicatie met de bewonersvertegenwoordigers verbeterd zou worden. Dat is volgens Jägers niet gebeurd. ,,We vinden dat onacceptabel en een schoffering van de gemaakt afspraken in het Aldersakkoord.''  

D66 gaat voor groen

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop moet veel sneller duurzamer worden. Lijsttrekker Annette Pietersen rijdt zelf al in een elektrische auto en dat is een symbool van hoe de komende jaren op het gebied van duurzaamheid anders gedacht kan worden.

De partij spreekt over de ,,randvoorwaarden voor levensgeluk'', waar het gaat om een groene en gezonde omgeving, betaalbare woningen en goede voorzieningen. Als het aan D66 ligt, worden nieuwe wijken gasloos, energiezuinig en CO2-vriendelijk ontwikkeld. De realisatie van een energiecoöperatie met een vorm van eigenaarschap past hierbij, zodat de inwoners niet het slachtoffer worden van monopolisten op de duurzaamheidsmarkt.

Speelterreinen en trapveldjes verwelkomt de partij, die ook gaat voor een rookvrije generatie. Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden. Ondernemers in deze gemeente mogen best wat harder lopen, waar het gaat om ,,schone bedrijfsvoering op weg naar een circulaire economie''. D66 wil, dat het Reghthuysplein autovrij wordt, met of zonder de medewerking van de ondernemers.


Jongeren moeten gemakkelijker met het openbaar vervoer naar de middelbare of hogere school kunnen. En moeten op de fiets beter beschermd worden: ,,Fietsstraten en/of wegen waar de auto te gast is vinden wij mooie innovaties.'' Wie nog een elektrische auto wil kopen en daarom een 'eigen' oplaadpaal wil hebben op een openbare parkeerplek, moet snel zijn. ,,Het plaatsen van laadpalen op individuele aanvraag is voor de aantallen van de nabije toekomst geen werkbare oplossing meer.'' D66 zet liever in op het gebruik van lantaarnpalen als oplaadpunten voor elektrisch vervoer. De komst van windmolens vindt de partij ,,onvermijdelijk''. 

Een ton voor een bouwrecht

Nieuwkoop – Wie in het kader van de 'Ruimte-voor-ruimte regeling' een nieuw bouwrecht wil hebben, moet eerst maximaal 100.000 euro aan bouwrechten betalen aan de gemeente. Dit voorstel lanceert het college van burgemeester en wethouders. Inwoners, die gasloze woningen op een nieuwe locatie bouwen, hoeven 'slechts' 75.000 euro neer te tellen.

Dit staat in het collegevoorstel 'Kleinschalige bouwinitiatieven'. Deze bedragen hoeven niet betaald te worden voor een woning, die gebouwd wordt op een kavel, waar al een bouwmogelijkheid is. Maar als je het te bouwen huis op een nieuwe bouwplek realiseert, moet je flink in de buidel tasten. Tot nu toe heeft de gemeente nooit geld gevraagd voor zo'n nieuwe bouwlocatie. De hoogte van het bedrag, dat aan de gemeente moet worden afgerekend, hangt af van de investering die gedaan wordt voor zo'n ruimte-voor-ruimte woning.


Bij kleinschalige bouwinitiatieven mogen slechts maximaal tien woningen per project gebouwd worden. De initiatiefnemers hier van hebben wel het voordeel, dat ze niet verplicht zijn om een minimumpercentage aan sociale woningen te realiseren. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Het opleggen van een verplichting tot sociale woningbouw zou juist aanzetten tot projectmatige ontwikkeling.''

Nieuwkoop pakt laaggeletterdheid aan

Nieuwkoop – Laaggeletterdheid is niet alleen een probleem van mensen uit verre landen, die nooit fatsoenlijk onderwijs hebben gekregen. Ook in Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen inwoners problemen met het lezen en schrijven. In Nieuwkoop gaat het om zo'n 14,7% van de mensen, die tegen dit probleem aanlopen.

En dat zijn er veel te veel, zo vindt wethouder Annette Pietersen. Daarom trekt ze de komende twee jaar in totaal 70.000 euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Hierbij wordt de Bibliotheek Rijn en Venen ingezet om dat doel te bereiken. Zo moeten extra taalcoaches mensen kunnen helpen om te proberen de eerste pen op een papier te zetten.

Het grootste probleem is het bereiken van de mensen, die niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven, erkent Pietersen. ,,Een taalcursus doen is enorm pijnlijk. Je wordt namelijk een tijd lang geconfronteerd met iets wat je niet kan. Om je hier voor aan te melden, moet er een aanleiding zijn. Dat kan zijn; de wens om een (klein)kind te kunnen voorlezen, of er achter komen, dat je niet de bijsluiters van medicijnen kunt lezen.''

Dat miljoenen mensen niet goed kunnen schrijven of lezen, kost de Nederlandse samenleving miljarden euro's. Daarom is het absoluut noodzakelijk, dat alle kinderen die klaar zijn met de middelbare school, deze kwaliteiten ook echt hebben. Nu zijn er al lees- en schrijfcursussen in Alphen, maar het is veel beter om dit aanbod ook in Nieuwkoop te hebben. En wel in de bibliotheekvestigingen in de kernen Nieuwkoop en Ter Aar. ,,We hopen daar mee de drempel te verlagen. Want het is gemakkelijker om de stap voor zo'n cursus te nemen, als je in de buurt terecht kunt.''

De komende tijd worden allerlei ambtenaren getraind om de signalen van laaggeletterdheid te herkennen. Na opmerkingen als: 'Ik neem het formulier wel mee' of 'Ik heb mijn bril niet bij me', kunnen dan de alarmbellen af gaan. Ook blijkt, dat het onvoldoende kunnen lezen regelmatig voorkomt bij gezinnen die kampen met allerlei problemen, bijvoorbeeld waar het gaat over de financiën.

Het gaat dus om herkennen van de mensen met lees- en schrijfproblemen en het erkennen bij deze mensen, dat het tijd wordt om hier wat aan te doen. Zodra ze die stap maken, gaat er letterlijk een wereld voor hen open. Pietersen: ,,Je wilt mensen bereiken die in de gevarenzone zitten. Als je iemand hebt, die voor jou je papieren invult, dan red je het nog wel. Maar denk na over wat er gebeurt als je partner er niet meer is.'' Dus komen er taalcafés in Nieuwkoop en Ter Aar. De wethouder mijmert: ,,Het zou fantastisch zijn, als uit die taalcafés spin-offs komen, zodat mensen samen elkaar blijven helpen met het leren lezen en schrijven.''

Taalcoach Carla Punt heeft al veel mensen geholpen, om beter te kunnen lezen en schrijven. ,,De beste manier is om te beginnen met woorden die uit je eigen omgeving naar voren te komen. Dan gaat het om de spullen in het huis, waarbij de woorden aansluiten bij je eigen levenssfeer. We werken van daar uit verder.''


Kent u of bent u iemand die een zetje nodig heeft, bij het beter kunnen lezen en schrijven? Neem dan contact op met Bibliotheek Rijn en Venen. 0172-571984. Deze lessen zijn iedere woensdag in de ochtend en avond. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Omwonenden grijpen laatste strohalm

WOUBRUGGE – Enkele tientallen bezorgde bewoners van de Kerkstraat hadden maandag 15 januari een gesprek met wethouder Floris Schoonderwoerd en burgemeester Marina van der Velde. Al jaren maken ze bezwaar tegen de komst van extra sociale woningen op het Landje van Egmond, dat tegenover hun huizen ligt. Maar de bewoners hebben het gevoel, dat de gemeente hun argumenten niet serieus neemt.

Tijdens de gemeenteraad stelde een inspreker, dat Schoonderwoerd niet met de bewoners wilde praten. Dat zorgde voor boosheid bij de wethouder, maar uiteindelijk leidde het er wel toe, dat de bewoners hun argumenten persoonlijk aan de wethouder konden voorleggen. Carine Dam voerde voornamelijk het woord namens de aanwezigen. De grootste angst is, dat de huidige huizen zullen scheuren of zelfs instorten, als er in de buurt geheid wordt. Zelfs met een gefreesd stukje weg, waarover zwaar vrachtverkeer gaat, staan de 80 jaar oude huizen al op hun grondvesten te trillen. Miriam van Dijk: ,,Onze huizen krijgen scheuren door dat freesvak. De hele dag door krijgen we 'Toedoeng – toedoeng' te horen vanwege al die tractoren met aanhangers en vrachtauto's die er over heen rijden.''

Ook zouden de kassen aan de overkant van het Landje van Egmond elk geluid weerkaatsen. Dam: ,,Het is daar een klankkas.'' Daarnaast vrezen de bewoners voor wateroverlast, omdat in het gebied voor extra waterberging wordt gezorgd. Dam pleitte er voor, dat eerst hun bezwaren goed onderzocht worden, voordat de gemeenteraad akkoord gaat met het verder laten opzetten van de bouwplannen.


Maar dat kregen de bewoners niet voor elkaar. Wel kwam de toezegging dat de zorgen over het heien, de klankkas en de wateroverlast door een onafhankelijk bureau onderzocht zal worden. In samenspraak met zowel Woondiensten Aarwoude (die de sociale woningen gaat bouwen) én de omwonenden. Woondienst-vertegenwoordiger Ruud Vergeer: ,,Alle schade in uw huis wordt voorafgaand aan het bouwen door een onafhankelijk expertisebureau in kaart gebracht. Als er schade is, dan hebt u dat als bewijs. Stel dat er geheid wordt en er is ineens heel ernstige schade, dan moet je maatregelen nemen. Of zelfs stoppen met bouwen.'' 

Onrust over ontslag leerkrachten

Nieuwkoop – Het ontslag van tientallen leraren aan het Ashram College slaat in als een bom bij de gemeenteraadsleden van Nieuwkoop. In 2015 stemden zij nog in met de verhuizing van deze school naar de locatie van het oude gemeentehuis aan de Achterweg in de kern Nieuwkoop.

Maar vorige week werd bekend, dat er tientallen leerkrachten ontslagen worden. De uitstroom van zo'n 500 leerlingen, die hun examen hebben gedaan, is simpelweg veel groter dan het aantal leerlingen dat op het Ashram College wil beginnen. Heeft de gemeenteraad een verkeerde keuze gemaakt, door het Ashram College met ruim 7,2 miljoen euro te ondersteunen voor een nieuw schoolgebouw? Terwijl het leerlingenaantal fors terugloopt?

Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) is zelf directeur van een basisschool. Hij blijft staan achter het eerder genomen miljoenenbesluit. ,,Bij middelbare scholen is het altijd lastig te voorspellen hoe het met leerlingenstromen gaat. Tientallen leraren die weg moeten, is echter wel meer dan ik had verwacht.'' Fractievoorzitter Remco Hendriks (SBN) noemt het ,, meer dan zorgelijk dat er ontslagen vallen bij het Ashram college. Maar een nieuw schoolgebouw staat los van het personeelsbeleid van het Ashram en dat heeft te maken met andere geldstromen. De school blijft gewoon open en moet goed onderwijs kunnen leveren dus met goede faciliteiten kunnen werken.''

Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): ,,Van dit soort berichten wordt je nooit vrolijk. Ik weet dat leerlingaantallen kunnen fluctueren, maar dit zijn wel flinke aantallen. Ik ben wel nieuwsgierig of de leerling-prognoses die wij destijds bij het raadsvoorstel ontvingen, kloppen met de wetenschap dat ze nu dus een forse daling krijgen. Voor Nieuwkoop blijft het belangrijk om een middelbare school te behouden en daar passend huisvesting voor de realiseren, uiteraard met wel voldoende toekomstperspectief. Want een half leeg schoolgebouw is voor iedereen, ook een gemeenteraad, een ongewenste situatie.''


Wethouder Annette Pietersen was volkomen verrast door het nieuws van de ontslagen. Ze heeft daarop contact gezocht met de school, om alsnog goed geïnformeerd te worden. De wethouder geeft aan, dat de terugloop in leerlingenaantallen voornamelijk een Alphens verschijnsel is. CDA-fractievoorzitter Nicolette Oosterhof bekijkt het op een andere manier: ,,Een vermindering van leerlingen heeft zich eerder voorgedaan bij het Ashram college. De leraren waren toen buitengewoon gemotiveerd om de school naar een hoger plan te brengen en dat is toen ook gelukt. We zijn er van overtuigd dat het de school weer gaat lukken, maar vinden ook dat het college moet ondersteunen waar ze kunnen. We moeten ervoor zorgen dat jongeren ook binnen de gemeente Nieuwkoop naar een middelbare school moeten kunnen gaan.''

Veiligheid, slopen en bouwen

Nieuwkoop – Buiten het centrum van de kern Nieuwkoop mogen geen winkels meer komen. Zo moeten de bestaande winkelcentra Reghtuysplein en Kennedyplein aantrekkelijk blijven. Het CDA heeft haar nieuwe verkiezingsprogramma openbaar gemaakt en er staan een aantal opmerkelijke zaken in.

Zo moet het Reghthuysplein autovrij worden en ziet het CDA graag een trimbaan op het Meijepad. In Noorden, Noordse Buurten en Noordse Dorp moeten extra sociale (huur)woningen komen voor jongeren. De Woerdense Verlaat moet meer parkeergelegenheid voor recreanten krijgen en ook ondersteunt de partij de wens van inwoners voor een zwemplek voor de jeugd én het aanleggen van glasvezel.

In Langeraar en Papenveer zouden juist extra koopwoningen voor senioren moeten komen. De verkeers(on)veiligheid bij de Papenveerse Brug moet van de politieke partij aangepakt worden. Voor Ter Aar en Korteraar wil het CDA het Argonnepark toegankelijk maken voor senioren en mensen met een loopbeperking. Ook bestaat de wens voor betere openbaar vervoerverbindingen.


Nieuwveen moet de dorpskern worden voor nieuwe levensloopbestendige en betaalbare woonruimtes voor senioren, jongeren en mensen met een laag inkomen. Het terrein aan de A.H. Kooistrastraat zou daar geschikt voor zijn. In Zevenhoven moet de komende vier jaar een integraal kindcentrum (IKC) komen. Voor Vrouwenakker staan er grote veranderingen voor de deur, als het aan het CDA ligt. De verpaupering van de glastuinbouw moet worden aangepakt en het hele gebied moet worden geherstructureerd. 

Serie: Dit is de tijd van de duurzaamheid

,,Duurzaamheidsgedachte moet tussen je oren komen''

Joep Derksen interviewt deze weken inwoners van Kaag en Braassem, die zich op de een of andere manier inzetten om hun omgeving een stukje duurzamer te maken. En zo dus meewerken aan een betere wereld. Deze week: deel 3; Ruud van der Meer, Energiecoach.

[ROELOFARENDSVEEN] ,,Alles wat je bespaart hoeft je niet op te wekken. Dat komt rechtstreeks in je portemonnee en het is het eerste wat je kunt verdienen.'' Aan het woord is Ruud van der Meer (66), energiecoach en hij zet zich in om de hele wereld, te beginnen in Kaag en Braassem, een stukje duurzamer te maken.

Over een aantal jaren is het duurzamer leven geen kwestie meer van willen, maar van moeten. Daarom is het goed, om nu al na te denken over wat je zelf beter kan doen, waar het gaat om je ecologische voetafdruk. Betekent dat dan, dat we nu met ons allen van het gas af moeten? De energiecoach vindt van niet: ,,We willen wel van het gas af, maar in heel veel gevallen wordt nu nog elektriciteit uit gas gewonnen. Elektrische energie is drie keer duurder in warmte-eenheden dan gasenergie.''

Duurzaam handelen kan op een veel eenvoudigere manier. Van der Meer: ,,Ik stond laatst langs de Wetering en dan kijk je naar die windmolens in de Haarlemmermeer. Als we allemaal zuiniger met energie omgaan, kun je 90% op de elektrische energie van je verlichting besparen. Ledlampen gebruiken slechts 10% van een ouderwetse gloeilamp. Hij toont een demonstratiekoffer en onderwijst: ,,Spaarlampen zijn leuk, maar het duurt minuten voordat ze echt licht geven. De ouderwetse spotjes verbruiken 50 watt. Met een led-spot heb je voor slechts 5 watt een vergelijkbare lichtsterkte.''

Maar met led-lichtjes alleen redden we het niet in Kaag en Braassem. Er moet in deze gemeente een heleboel gebeuren. In de Duurzaamheids Agenda van de gemeente staan veertig pagina's aan doelstellingen over hoe we duurzaam moeten omgaan met de energie. Besparen op je eigen energie is de beste manier: alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken.'' In zijn huis kan de energiecoach dankzij de domotica-apparatuur precies zien wat hij op ieder moment van de dag gebruikt aan water, gas en elektriciteit en wat er wordt opgewekt op met de zonnepanelen. Waar haalt Van der Meer die passie voor duurzaamheid vandaan? ,,Ik heb ruim 40 jaar bij Siemens gewerkt en altijd te maken gehad met duurzaamheid. Alles moest duurzaam en professioneel zijn. Daar heb ik ongetwijfeld een tik van meegekregen.''

Hij doet het niet zozeer voor zichzelf, maar eerder voor de generaties die na ons komen. ,,Ik probeer mijn kinderen bij te brengen, dat zij de generatie zijn, die het meest te maken zullen krijgen met het duurzaam moeten leven. Zij moeten het gaan doen met een heel klein beetje aardgas.'' Kan de energiecoach enkele tips geven aan de lezers van dit artikel over de beste en meest gemakkelijke manier om duurzamer te leven. ,,Als eerste moet je beter inzicht krijgen in je energieverbruik. Ze moeten niet zo maar honderden euro's per maand betalen aan hun energierekening maar nadenken over hun eigen energieverbruik. Er is met behoud van comfort veel te besparen. Tip: isoleer uw huis zo goed mogelijk.''

De beste investering in duurzaamheid én de eigen portemonnee is volgens Van der Meer het leggen van zonnepanelen op je eigen dak. ,,Deze investering levert het meeste op.'' De energiecoach adviseert niet, dat iedereen nu direct het gas moet vervangen voor warmtepompen. ,,Als je cv-ketel nog maar enkele jaren oud is, moet je dat nog niet doen. Er zijn grote ontwikkelingen en verbeteringen in energieverbruik en de geluidproductie van warmtepompen. Die dingen worden de komende tien jaar stiller en ze gaan beter functioneren. Vervang de CV-ketel pas door een warmtepomp systeem, wanneer dat nodig is.'' Windturbines op het dak zijn leuk om te hebben, maar leveren slechts heel weinig energie op en wanneer hij te groot wordt. ,,Bovendien stellen de buren dat zeker niet op prijs.''

Wat wel zoden aan de dijk zet, is het plaatsen van windmolens en het aanleggen van zonnepanelenweides in het open landschap. Om te voldoen aan de energievraag, moeten er volgens de energiecoach ,,tussen tien en twintig windmolens'' geplaatst worden in onze gemeente. ,,Je moet het groots aanpakken.'' Nieuwe huizen die gasloos moeten functioneren vindt Van der Meer ,,een goede tendens''. Hij vindt palletkachels een gruwel: ,,Dan ben je gewoon organisch materiaal aan het verbranden en je creëert een hoop CO2. Het hout van pallets blijft afkomstig van bomen.''

De energiecoach sluit af met een belangrijke tip: ,,Ga je niet arm betalen aan te mooie innovatieve oplossingen, niet iedere oplossing is even slim. Soms zijn de beloftes te mooi om waar te zijn. Kijk naar systemen waar al eerder ervaring mee is opgedaan. Maar hou de duurzaamheidsgedachte ook voor de lange termijn tussen je oren.''

Bent u, of kent u iemand, die duurzaam bezig is? Laat het weten via: info@writing4u.nl

Kandidaten VVD bekend

[KAAG EN BRAASSEM] De VVD-leden hebben de kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Yvonne Peters was al eerder gekozen als lijsttrekker, maar nu is duidelijk dat de huidige fractievoorzitter Alwin Koek ook niet op de tweede plaats staat. Deze eer is voorbehouden aan de, sinds een jaar in de Oevers (Roelofarendsveen) woonachtige, Peter van Dijk.

Van Dijk is ambtenaar bij de gemeente Nieuwkoop en staat dus voor Koek, die volgens de VVD ,,voor de derde plaats heeft gekozen''. De VVD laat verder weten: ,,Peter van Dijk loopt al veel langer mee in de schaduwfractie. Hij heeft onlangs zijn studie succesvol afgerond en is klaargestoomd voor een plek in de raad.'' Vooralsnog is het de bedoeling, dat Van Dijk en Koek het fractievoorzitterschap delen.


Jan van der Geest is als inwonerraadslid al jaren actief voor de VVD, met een tussenpauze in de tijd dat Ton van Velzen nog aan die partij gelieerd was. Nu staat Van der Geest op de vierde plaats. De top 5 wordt afsloten door de 25-jarige Roy Möllers uit Leimuiden, die ook bestuurslid is bij De Kickers. Lijstduwer dit jaar wordt de Leimuidense Wieze van Elderen. Zij verkiest de VVD-kandidatenlijst boven een bestuursfunctie in de dorpsraad Leimuiden. Daar stopte zij afgelopen zomer mee. Monique Verkerk-Vandeveen, voorzitter van de Dorpsraad, liet indertijd weten: ,,Wieze van Elderen heeft naast twee jonge kinderen ook een groeiend bedrijf. Ze kwam steeds meer in de knoei met haar werkzaamheden. Tijdens de zomervakantie besloot ze dat ze per direct uit wilde treden uit het bestuur. Wij hebben dat gerespecteerd.'' 

Nieuw plek voor inlopen

[WOUBRUGGE] De inloopochtenden van de Dorpsraad Woubrugge vinden voortaan in Café Die Twee (aan de Bateweg) plaats. Dat laat dorpsraadvoorzitter Ben Beukenholdt weten. Voorheen konden de inwoners eens per maand naar het Kinderdagverblijf Snoopy gaan. Maar vanaf nu kunnen inwoners met ideeën, vragen of klachten dus iedere derde donderdag van de maand, tussen 10:00 uur en 11:30 uur naar het café gaan. De eerstvolgende inloopochtend is op donderdag 18 januari.