Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 januari 2018

Bewonersvertegenwoordigers boycotten borrel

[STREEK] De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), oftewel het Schipholoverleg, zijn het zat. Ze weigeren te komen naar een Schipholfeestje, dat op donderdag 18 januari georganiseerd wordt. Gerard Jägers, voorzitter van de bewonersvertegenwoordigers in de ORS, licht toe waarom dat is.

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een soort fonds, dat is opgezet, zodat geld wordt besteed aan de verbetering van de leefomgeving. ,,Als pleister op de wonde van de hinder, die Schiphol de leefomgeving aandoet.'' Jägers en de andere bewonersvertegenwoordigers vinden, dat het toewijzen van de gelden ,,ondoorzichtig'' plaats vindt.

Jägers: ,,De ORS bewonersvertegenwoordiging accepteert niet langer dat de keuze voor projecten gebeurt in een ondoorzichtig proces waarin feitelijk alleen Provincie NH en Schiphol participeren.
Wij zullen daarom demonstratief afwezig zijn bij de SLS bijeenkomst op 18 januari 2018. Wij willen met onze aanwezigheid niet de indruk wekken in te stemmen met dit ondoorzichtige proces.'' Hij vult aan: ,,De clustervertegenwoordigers worden bewust door het bestuur geboycot en niet uitgenodigd om mee te denken en discussiëren over plannen of projecten die inwoners indienen bij de SLS ten behoeve van een verbetering van de eigen leefomgeving. Terwijl het fonds destijds is ingesteld door en voor bewoners. De provincie NH en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de SLS.''

Eerder was al afgesproken, dat deze situatie verbeterd zou worden. Maar de Provincie Noord-Holland en Schiphol komen die afspraken volgens Jägers niet na. ,,We vinden dat onacceptabel en een schoffering van de gemaakt afspraken in het Aldersakkoord en het hierin afgesloten Convenant Leefbaarheid.''