Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 januari 2018

Kerkwegbewoners bang voor Klein Groningen

[WOUBRUGGE] Twee lange jaren hadden de bewoners van de Kerkweg het gevoel, dat er niet naar ze geluisterd werd. Zij lieten keer op keer hun bezwaren weten over de komst van extra sociale woningen op het Landje van Egmond. Maar in de officiële verslagen van de inspraakbijeenkomsten kwamen deze bezwaren niet of nauwelijks naar voren. Vorige week werd wethouder Floris Schoonderwoerd er nog van beschuldigd, dat hij niet met de omwonenden in gesprek wilde gaan. Maar dat gesprek vond toch plaats, op maandag 15 januari.

Enkele tientallen Kerkwegbewoners, vertegenwoordigers van de Dorpsraad Woubrugge en andere betrokkenen gingen die middag in gesprek met Schoonderwoerd. Burgemeester Marina van der Velde was daar ook bij aanwezig. Zij gaf aan, dat het gemeentebestuur echt aandacht heeft voor de zorgen van de mensen: ,,We willen van u horen, waar u het gevoel vandaan hebt gekregen, dat er niet goed naar u geluisterd is. Ik ben hier om dat ook te beluisteren. U kunt hier uw gevoelens aan ons kwijt.''

Carine Dam trad op als woordvoerster voor de Kerkwegbewoners. Zij vertelde, dat de bewoners grote angst hebben, dat hun niet onderheide huizen zwaar beschadigd raken, doordat er voor de komst van de extra sociale woningen de heipalen in de grond gedreund of geboord moeten worden. Nu al trillen de glazen in de kasten, op het moment dat er een zware tractor langs de huizen rijdt, op een gefreesd stukje Kerkweg. Ook zorgen de kassen er voor, dat al het toekomstige geluid op het Landje van Egmond versterkt wordt en terugkaatst naar de Kerkweg. ,,Het is daar een klankkas.'' Ook hebben de omwonenden angst voor toekomstige wateroverlast, omdat in de bouwplannen ook extra waterberging is opgenomen.

Dam: ,,Straks hebben we een klein Groningen. Wij zitten met de schade, maar er wordt over ons heen gedenderd, omdat wij niet belangrijk zijn. We zijn heel erg bang, dat onze veilige havens, onze huizen, gewoon stuk gaat. Wuif het niet weg als planschade. Ik vind het niet prettig dat onze huizen stuk gaan, omdat de gemeente zo nodig wil dat op het Landje van Egmond gebouwd moet worden.'' De bewoners vinden, dat de raadsleden geen goed oordeel kunnen geven over de komst van de extra sociale woningen, omdat ze niet alle argumenten van de Kerkwegbewoners hebben gekregen.


Schoonderwoerd wees naar de 21 raadsleden en dat hij alleen maar doet, wat die ,,bazen in de gemeenteraad'' hem hebben opgedragen. Hij verzekerde, dat de bestaande huizen voorafgaand aan het heien gecontroleerd worden, zodat later eventuele nieuwe schade ontdekt en uitgekeerd kan worden. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling om schade aan de woningen te brengen. En als dat gebeurt, dan wordt het vergoed. Het kan niet zo zijn, dat woningen instorten als er gebouwd gaat worden. Dat gaat niet gebeuren.'' Voor bewoonster Miriam van Dijk waren deze woorden niet voldoende: ,,We hebben heerlijke huizen, die we van boven tot onder prachtig hebben opgeknapt. En dan komt de gemeente en zien wij onze huizen in elkaar storten. Het zou de wethouder sieren om dit plan terug te trekken bij de raad.'' Zo ver gaat het echter niet komen. De raadsleden bepalen binnenkort of het proces om te komen tot extra sociale woningen op het Landje van Egmond verder kan gaan.