Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2018

Raad wil meer informatie over bouwen in buitengebied


[RIJNSATERWOUDE] Tot maandagavond 22 januari leek het er op, dat de gemeenteraadsleden in zouden stemmen met de komst van een woning in het buitengebied aan de Herenweg 14b. Maar door nieuwe argumenten van fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) besloten de raadsleden om dit onderwerp nogmaals onder de loep te nemen.

Een bewoner aan de Herenweg wil een tweede woning bouwen op 14b, maar dat huis komt in het buitengebied te staan. De omwonenden zijn furieus; zij hebben laten weten, dat hierdoor het vrije uitzicht belemmerd wordt. Ook is er angst, dat de komst van deze woning leidt tot een precedentwerking, waardoor ook verderop in het buitengebied nieuwe huizen mogen komen.

In eerste instantie leek er tijdens de bespreking van dit onderwerp niets aan de hand voor de initiatiefnemer. Raadslid Esther Loos (D66) liet weten, dat haar partij geen bezwaar heeft tegen het plan en dat het huis ,,past in de lintbebouwing''. Ook inwonerraadslid Evert Henrotte (PRO) vond het perceel ,,niet strijdig met provinciaal beleid.'' Maar fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) gaf aan, dat er zaken niet goed zijn verlopen. Zo staat er namelijk verkeerde informatie op een formulier voor de Provincie Zuid-Holland, op basis waarvan de Provincie heeft ingestemd met de komst van die woning. Ook het feit, dat de woning in het buitengebied komt, ook al is het maar met enkele meters, gaat lijnrecht in tegen zowel het gemeentelijke als provinciale beleid, zo stelde Van Velzen. En volgens hem blijkt uit de stukken, dat op dat grondgebied al het maximaal aantal van twee toegestane woningen staat. Hij pleitte er voor, om dit onderwerp over een paar weken grondig te bespreken.