Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 januari 2018

Veiligheid, slopen en bouwen

Nieuwkoop – Buiten het centrum van de kern Nieuwkoop mogen geen winkels meer komen. Zo moeten de bestaande winkelcentra Reghtuysplein en Kennedyplein aantrekkelijk blijven. Het CDA heeft haar nieuwe verkiezingsprogramma openbaar gemaakt en er staan een aantal opmerkelijke zaken in.

Zo moet het Reghthuysplein autovrij worden en ziet het CDA graag een trimbaan op het Meijepad. In Noorden, Noordse Buurten en Noordse Dorp moeten extra sociale (huur)woningen komen voor jongeren. De Woerdense Verlaat moet meer parkeergelegenheid voor recreanten krijgen en ook ondersteunt de partij de wens van inwoners voor een zwemplek voor de jeugd én het aanleggen van glasvezel.

In Langeraar en Papenveer zouden juist extra koopwoningen voor senioren moeten komen. De verkeers(on)veiligheid bij de Papenveerse Brug moet van de politieke partij aangepakt worden. Voor Ter Aar en Korteraar wil het CDA het Argonnepark toegankelijk maken voor senioren en mensen met een loopbeperking. Ook bestaat de wens voor betere openbaar vervoerverbindingen.


Nieuwveen moet de dorpskern worden voor nieuwe levensloopbestendige en betaalbare woonruimtes voor senioren, jongeren en mensen met een laag inkomen. Het terrein aan de A.H. Kooistrastraat zou daar geschikt voor zijn. In Zevenhoven moet de komende vier jaar een integraal kindcentrum (IKC) komen. Voor Vrouwenakker staan er grote veranderingen voor de deur, als het aan het CDA ligt. De verpaupering van de glastuinbouw moet worden aangepakt en het hele gebied moet worden geherstructureerd.