Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 februari 2018

Column


Powerplay

[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraadsleden staan onder grote druk om de 'Beleidsregel wonen en vliegen onder de 20 KE contour van Schiphol' aan te nemen. Voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering ontvingen de politici een brief van het college van burgemeester en wethouders, dat zij beter met dit voorstel kunnen instemmen.
Anders zou dat het einde kunnen betekenen van onder meer de komst van extra sociale woningen op het Connexxionterrein of de ontwikkeling van het Dorpshart-Noord in Leimuiden. En mogelijk ook voor andere bouwinitiatieven, die in de toekomst in Leimuiden en op Kaag worden bedacht. Deze powerplay van het college leek effect te hebben bij een aantal raadsleden. Toch zou de soep wel eens niet zo heet gegeten hoeven te worden, als het college stelde, waarde columnlezer.
Wethouder Herman Haarman stelde namelijk: ,,Op het moment dat u de beleidsregel niet vaststelt, is het aannemelijk dat niet meer gebouwd kan worden binnen die 20 KE zone.'' Daarover is dus geen zekerheid. Waar het gaat om bouwplannen op Kaag, die in de toekomst mogelijk niet door zou gaan, vanwege een nee-stem van deze raad; dat zou ook wel eens mee kunnen vallen. Veel eilandbewoners willen helemaal geen extra nieuwbouw. Dat bleek wel uit de reacties die bewoners van de wijk Hoekstuk hadden, op een van de buren, die een vakantiewoning op nummer 12A wil bouwn.
Een gemeenteambtenaar informeerde de raadsleden verder, dat deze beleidsregel aan alle gemeenten onder de rook van Schiphol wordt voorgelegd. Als niet alle gemeenten er mee in stemmen, gaat deze regel ook niet door. En moet er opnieuw onderhandeld worden tussen Schiphol, de Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid. Omdat de gemeente Oegstgeest de 'Beleidsregel wonen en vliegen' al heeft afgewezen, zou een stem van Kaag en Braassem tegen deze beleidsregel in de onderhandelingen met de andere overheden wel eens heel gunstig kunnen uitpakken. Want wie zich kritisch opstelt, heeft bij de onderhandelingen meer te eisen en in de melk te brokkelen, dan gemeenten die alleen maar 'ja en amen' zeggen op al dan niet schimmige deals tussen Schiphol, de rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland.
Inderdaad, ik neem de term 'schimmige deals' in de mond. Want daar lijkt het hier echt om te gaan. Schiphol stemt in met de bouw van extra woningen op de gebieden waarover haar lawaaiige en ultrafijnstofspuwende vliegtuigen razen. Als Schiphol maar gevrijwaard wordt van klagende bewoners. En deze deal beschermt deze inwoners ook niet, als het aantal vliegtuigen over hun huizen verdubbeld of vertienvoudigd, zo blijkt uit een brief van het Ministerie. ,,Bij significante wijzigingen, wordt de situatie opnieuw beoordeeld.'' Dat betekent in normaal Nederlands: ,,Ook als de fijnstofuitstoten en lawaaihinder veel en veel erger wordt, kunnen we altijd nog besluiten om hier niets aan te doen.''