Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 februari 2018

Nieuwe regels huisvesten arbeidsmigranten


[KAAG EN BRAASSEM] Een 'beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten' biedt mogelijkheden voor ondernemers om arbeidsmigranten te laten wonen in glastuinbouwgebied. Het college van burgemeester en wethouders is hier niet blij mee en heeft besloten om die beleidsnotitie in te trekken.

Reden hier voor is een vergunning, die een ambtenaar enkele weken geleden af gaf voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een pand aan de Geestweg. Deze vergunningverstrekking paste echter niet in het 'afwijkingenbeleid' van de gemeente. Daarin wordt gesteld, dat 'verstedelijking of andere functies dan glastuinbouw niet wenselijk zijn' in glastuinbouwgebieden. In de gewraakte beleidsnotitie staat echter geschreven dat in glastuinbouwgebieden 'ook logiesaccommodatie in bestaande bebouwing mogelijk is, zowel voor eigen personeel als voor personeel dat elders in de regio werkzaam is.' Maar hierover moet de gemeenteraad nog een oordeel geven. Bovendien heeft de Provincie Zuid-Holland er ook nog wat over te zeggen. De gemeente moet de komende maanden nieuw beleid maken, waar het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten. Tot die tijd zullen nieuwe initiatieven per geval opnieuw beoordeeld moeten worden.