Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 maart 2018

,,De bus kan lekker doorscheuren''Omwonenden pleiten voor behoud zebrapad

VOORHOUT > Het zebrapad op de Oosthoutlaan, dat altijd een veilige oversteekplaats was voor onder meer de leerlingen van de Emmausschool, gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen 'kanalisatiestrepen' en daarom hebben de overstekende voetgangers geen voorrang meer op het bus- en autoverkeer. Ongeruste bewoners trekken samen met de directeur van basisschool Emmaus aan de bel.

Door Joep Derksen

Het verdwijnen van het zebrapad komt op hetzelfde moment, dat allerlei wegen worden aangepast om zo de bussen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer sneller door te laten rijden. Toch ontkent de gemeente Teylingen in de 'Inspraaknota HOV-maatregelpakket Teylingen' hartgrondig, dat het zebrapad weg moet, vanwege die HOV bussen. Maar omwonenden Peter de Bruijn en Hans van Waasdorp, die namens enkele tientallen buurtbewoners spreken, geloven hier niets van. ,,Dit is een levensgevaarlijke situatie. Met die kanalisatiestrepen heeft de voetganger geen enkel recht. De voorrangssituatie bij de T-splitsing op de kop van de Oosthoutlaan veranderd. Hierdoor kan de bus gewoon doorscheuren. Als die bus vanaf het bestuurscentrum komt aanrijden, knalt hij de bocht door richting de oversteekplaats.'' In de ambtelijke documenten staat, dat de oversteekplaats veilig blijft voor voetgangers, omdat er midden op de weg een plek is, waar die wandelaars kunnen stoppen tijdens het oversteken. De Bruijn: ,,Dat is dan inderdaad een echte vluchtheuvel.''

Enkele zebraoversteekplaatsen blijven bestaan, omdat deze veel gebruikt worden. Maar de overige drie zebrapaden worden dus vervangen door kanalisatiestrepen. De VVN blijkt geen voorstander te zijn van de kanalisatiestrepen, zo valt te lezen op hun website: ,,Bestuurders zijn daar niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. De onduidelijke status van kanalisatiestrepen veroorzaakt verwarring en dus onveiligheid.'' Doris van Kampen vertegenwoordigt de regionale afdeling van de VVN: ,,Zebra's zijn over het algemeen schijnveilig, zolang je ouders hebt die eerst de kinderwagen de straat op steken en dan pas gaan kijken. Voetgangers gooien zich er voor en auto's moeten dan maar stoppen. Die zebra's worden opgeheven omdat ze minder gebruikt worden; hier zijn richtlijnen voor. Bij ons in Noordwijkerhout zijn ook zebra's weggehaald en dat heeft niet tot problemen geleid.''

Ilse Bierman, directeur van de basisschool Emmaüs, wist tot voor kort helemaal niet, dat het zebrapad zou verdwijnen. Ook zij maakt zich zorgen: ,,Leerlingen van ons gebruiken het zebrapad. Het allerbelangrijkste is, dat de kinderen hier veilig van en naar school kunnen. Nu is het een zebrapad en daar zijn rechten aan verbonden voor de gebruikers. Het maakt de situatie veiliger dan die kanalisatiestrepen.'' Bierman vervolgt: ,,Straks komt daar een bocht te liggen, waar de bus vlotter doorheen kan. Dat vind ik spannend, want zonder zo'n zebrapad krijgt de bus vrij spel.''

Van Waasdorp en De Bruijn gaan handtekeningen inzamelen bij de buren op de Bonekruidstraat. Cayennehof, Foeliezoom en een deel van Kruidenschans. Hierna dienen ze een bezwaarschrift in bij de gemeente Teylingen, in de hoop dat het zebrapad toch nog kan blijven. Bierman ondersteunt de handtekeningenactie: ,,Als er iets aan dat zebrapad zou veranderen, dan ben ik bereid om op school de handtekeningenlijsten te leggen, om de ouders te faciliteren dit bezwaarschrift te ondertekenen, als zij zich geroepen voelen.''

Anne-Marie van der Bent, woordvoerder van de gemeente Teylingen: ,,De Oosthoutlaan heeft veel zebrapaden. Uit (landelijk) onderzoek blijkt dat een zebrapad met alleen maar strepen op de weg niet veilig is. Een zebrapad moet duidelijk zichtbaar zijn en op een drukke voetgangersoversteekplaats liggen. Anders is het veiliger om geen zebrapad aan te leggen, zodat overstekers zelf beter op letten. Op de Oosthoutlaan komen drie zebrapaden met een verhoging in de weg en een middenstuk; bij het Oosthoutplein, Venkelhof en de Elzenhorst. Het huidige zebrapad ter hoogte van de Bonekruidstraat verdwijnt inderdaad. Zoals het zebrapad er nu ligt, is het geen duidelijk en veilig zebrapad. Wel blijft het mogelijk om in twee etappes over te steken, door het middenstuk.''

Windmolens als inkomstenbron


RIJNSATERWOUDE > Windmolens zijn een uitstekend middel om geld in te investeren. Deze boodschap leek de Coöperatie Windmolen Groep Jacobswoude maandag 27 maart over te willen brengen in het Schoolhuys. Maar een groot deel van de zeventig aanwezigen moest hier niets van weten. Zij vreesden de komst van windmolens, die kunnen leiden tot uitzichtbederf, lawaaioverlast en mogelijk zelfs elektromagnetische straling.

Als er een ding duidelijk was tijdens deze bijeenkomst, is het dat windmolens nog steeds zorgen voor veel angstgevoelens. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ,,het wetenschappelijke standpunt dat windturbines geen elektromagnetische straling uitzenden.'' Maar geluidsoverlast kan niet ontkend worden, al wordt deze geluidshinder door nieuwe technieken steeds minder.

Maar liefst vier sprekers kregen de toehoorders voorgeschoteld. De corporatie gaat samenwerken met Eneco en De Windvogel, om de mogelijkheden te bekijken voor het plaatsen van windmolens in Kaag en Braassem. Waarbij mensen geld kunnen investeren, om zo mee te profiteren van de opbrengst van die windturbines. Cees van Rijn liet weten, dat over enkele weken al een principeaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur. Het onlangs opgerichte KBenergie zal dan medeindiener zijn van die aanvraag, zo liet Job Grovenstein weten.

Gerlach Velthoven van Betuwewind hield een lyrisch verhaal over investeren in windmolens. Wie investeert in windmolens zou volgens hem 'een rendement van tussen 7% en 15% kunnen krijgen'. Maar bij een windmolenproject als 'De Nieuwe Molenaars' blijkt dat rendement nog maar 2% te zijn. Kaag en Braassem moet in 2040 energieneutraal zijn. Deze avond werd duidelijk, dat dit niet gaat lukken met het plaatsen van enkele windmolens. Ook moeten er veel meer zonnepanelen bij komen en warmte uit het Braassemermeer gebruikt worden. De boodschap was duidelijk voor één van de toehoorders: ,,We gaan dus eerst praten over de vraag of windmolens er moeten komen en na die discussie komt uiteindelijk het besluit om die windturbines langs de N207 te plaatsen.''

28 maart 2018

Cor Molenaar moet detailhandel redden


Nieuwkoop – Hij laat zich graag wonderdokter voor de detailhandel noemen; Cor Molenaar adviseert overheden en bedrijven en hij heeft zich ook verdiept in de achteruithollende omzetten van de winkeliers in de kern Nieuwkoop. Het rapport, dat Molenaar opstelde, heeft indruk gemaakt op het college van burgemeester en wethouders. Zij geven de wonderdokter de opdracht om zijn adviezen uit te werken.

In 2009 vroeg Molenaar zich nog af, wat de toekomst van het winkelen was: shoppen, internet of een combinatie van beiden? In zijn meest recente boek De kracht van platformstrategie, het is buigen of barsten, dat vorig jaar verscheen is duidelijk, wat tegenwoordig Molenaars visie is. Gemeenten, vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken om winkelcentra nog veel aantrekkelijker te maken. En een winkelcentrum als het Reghthuysplein moet geen mengelmoesje zijn van winkels, met daar tussendoor verzekeringsbedrijven. Het Reghthuysplein moet nieuwe winkels hebben, die speciale en bijzondere producten aanbieden. Het laatste waar dat winkelgebied op zit te wachten, is nog een Blokker of Hema; zulke winkels trekken geen levende ziel meer naar het Reghthuysplein.

In 2014 had Molenaar ook al vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de detailhandel in Lisse. Zijn conclusies waren, dat winkels open moeten zijn, op het moment dat de klanten er behoefte aan hebben. Dus niet meer 's ochtends voor 12:00 uur, maar wel langer open blijven op de zaterdagavond. ,,Met de huidige iPadisering kopen mensen niet meer in de winkel, maar om 21:30 uur thuis op de bank. Dan hebben ze vaak een paar glazen wijn op en is de koopbereidheid veel groter dan de volgende ochtend met een chagrijnige man en twee huilende kinderen.''

Hij tipte indertijd: ,,Ontwikkel ambitie en laat gemeente, winkeliers, vastgoedbedrijven en een bankinstelling met elkaar samenwerken.'' Vastgoed, dat leeg staat, zou ook tijdelijk verhuurd kunnen worden tegen lagere prijzen, om zo jonge ondernemers te motiveren om daar gebruik van te maken. Maar ook de winkeliers zelf moeten over hun eigen schaduw heen stappen: ,, Als iemand bij u een zakenkostuum koopt, geef hem dan een tegoedbon voor een gratis kop koffie bij de buurman.''

Dat zijn allemaal handige tips, dus waarom huurt het gemeentebestuur Molenaar in voor het uitwerken van zijn plannen, terwijl de gemeente Lisse hier wellicht al allerlei informatie over heeft? Wethouder Paul Platen (VVD) vindt, dat de voorstellen voor de verbetering van het winkelcentrum in Lisse niet één op één kunnen worden overgenomen voor de winkels in de kern Nieuwkoop. ,,Wij geven Molenaar een vervolgopdracht om een actieplan te schrijven, zodat de retail in de kern Nieuwkoop toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dat actieplan wordt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren gemaakt.''

Dit actieplan moet binnen zes weken klaar zijn. Maar nu al is duidelijk, dat zowel het Reghthuysplein als het Kennedyplein blijven bestaan als commerciële centra. Platen: ,,We gaan uit van twee centra, maar die vragen hun eigen maatregelen. Het Reghthuysplein heeft een versterking van haar winkelaanbod nodig en er moeten evenementen georganiseerd worden. Voor de dagelijkse boodschappen kunnen mensen terecht op het Kennedyplein. Als we het winkelaanbod in Nieuwkoop willen behouden, moeten we nu doorpakken.''

Geen heilige huisjes


Nieuwkoop – De gedoodverfde wethouderskandidaat voor het CDA is Antoinette Ingwersen. Dat laat fractievoorzitter Kees Egberts weten, nog voordat de coalitieonderhandelingen goed en wel van start zijn gegaan. Hij heeft er alle vertrouwen in, dat Ingwersen ,,haar mannetje staat'' tegenover andere collegeleden, zoals SBN-wethouder Guus Elkhuizen.

Tijdens die coalitieonderhandelingen zullen de partijen over allerlei onderwerpen gaan praten. Wat Egberts betreft, zijn er geen heilige huisjes. Wel verwacht hij meningsverschillen over zaken als Nieuw Amstel Oost en de mogelijke komst van windmolens in het buitengebied. Enkele jaren geleden is het CDA uit de coalitie gegooid, nadat wethouder Trudy Veninga besloot te stoppen. Wil de partij nu wel verder met SBN en D66, die het CDA toen buiten de coalitieboot duwden? ,,Er zijn meer partijen die de ervaring hebben om eruit gekickt te worden. We sluiten niemand uit en gaan met alle partijen in gesprek.''

Ook fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) is met haar vier zetels klaar voor de onderhandelingen. ,,Uiteraard gaan wij voor collegedeelname. Vrijdagavond gaan we met alle partijen in gesprek over de uitslag en het formatieproces.'' Ze wil geen wethouder worden. ,,Mijn ambitie is om de komende raadsperiode in de raad, als politieke voorvrouw, de kar voor Natuurlijk Nieuwkoop te trekken.''

Kantoorpand wordt omgebouwd


Nieuwveen – Het voormalige ActiVite gebouw (Conradpark 13) wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Met in totaal zes huurwoningen, waarvan twee die vallen onder de 'sociale huur'. Deze woningen worden compleet gasloos en dankzij de zonnepanelen kunnen de bewoners hun huis 'all electric' verwarmen. Wethouder Paul Platen: ,,Ik ben blij, dat er nu een plan is voor dit gebouw, dat al zo lang leeg staat. Een eerder bouwplan leidde tot behoorlijk wat reacties, in verband met de bouwhoogte. Maar dit plan is goed afgestemd op de buurt; ik heb niets dan positieve geluiden gehoord. Zonder tegenslag kan de verbouw dit jaar nog gebeuren.''

Poppetjes voor de raad zijn bekend


Nieuwkoop – De namen van de nieuwe gemeenteraadsleden zijn bekend. Afgelopen woensdag kozen de inwoners hun nieuwe volksvertegenwoordigers; veel bekende gezichten blijven in de raad zitten, maar er zijn ook enkele nieuwkomers.

Kandidaat-raadsleden kunnen ook met voorkeursstemmen gekozen worden; dan hadden ze in Nieuwkoop zo'n 156 stemmen moeten halen. Enkele mensen lukte dit, maar zij stonden zo hoog op hun lijst, dat ze toch al in de gemeenteraad zouden komen. Grote winnaar van deze verkiezingen is SBN (zes zetels), gevolgd door CDA (5), VVD (4) en Natuurlijk Nieuwkoop (4). De grootste klap kreeg D66: zij krimpen van de huidige drie raadszetels naar slechts één stoeltje in de gemeenteraad. De SGP/ChristenUnie behoudt haar ene zetel.

Volgens de verkiezingsuitslag komen voor SBN de volgende kandidaten in de raad: Guus Elkhuizen, Lizet Keijzers, Remco Hendriks, Marco Slinger, Leo Visser en Ines de Ridder. De vertegenwoordigers van het CDA worden Kees Egberts, Antoinette Ingwersen, Leon Zoet, Oana Popa en Brent Wijshijer.

De jongste lijsttrekker van het land, Tom de Kleer (VVD) lukte het om drie andere kandidaten mee de raad in te nemen. Dat zijn Paul Platen, Larissa Spierenburg-Wemars en Quinten van Dobben. Voor Natuurlijk Nieuwkoop gaan Pien Schrama, Berry Dors, Kees Hagenaars en René Carlier de inwoners vertegenwoordigen.

Het échte politieke spel begint echter nu pas. De partijen gaan de komende weken met elkaar onderhandelen over wie er in het college komen te zitten. En dus een wethouder mogen leveren. Het is al bekend, dat Guus Elkhuizen en Paul Platen graag terug komen als wethouder. Maar voor Annette Pietersen is het uiterst twijfelachtig of zij mag aanblijven, gezien de desastreuze uitslag van haar partij.

De lijsttrekkers reageren op de uitslag. Guus Elkhuizen is er van overtuigd, dat de 'krantenactie' van zijn partij heeft geleid tot ,,beperking van het verlies. Anders waren we op zeven zetels uitgekomen.'' Inwoners kregen afgelopen weekend een krant in de bus, met informatie over SBN en hoe de partij staat tegenover de mogelijke komst van supermarkten achter de Intratuin. Maar Elkhuizen wil dit achter zich laten en sluit geen partijen uit bij de coalitieonderhandelingen. ,,Zo zit ik niet in elkaar. De advertentie in de Omroeper was onterecht en een mes in de rug. Maar ik wil vooruit kijken.'' Elkhuizen gaat dus met alle partijen in gesprek, maar de kans is klein dat D66 weer terug komt in het college: ,,Dat is niet realistisch. Als je tweederde van je zetels verliest, dan is het ijdele hoop te verwachten, dat je vervolgens nog een belangrijke rol kunt spelen.'' Lijsttrekker (en nu nog wethouder) Annette Pietersen (D66) wil niet inhoudelijk reageren: ,,Wij hebben vanavond intern beraad. Morgen komt er een statement.''

Statushouders aan het werk


Nieuwkoop – De tijd, dat voormalige vluchtelingen alleen nog maar gepamperd worden, ligt achter ons. Deze statushouders moeten zich volop inzetten om de Nederlandse taal te leren, zodat ze vervolgens uit de uitkering en aan het werk kunnen gaan. Wie geen bijdrage wil leveren aan onze samenleving kan er op rekenen, dat hij gekort wordt op de uitkering.

,,Vijftig procent van de statushouders moet binnen twee jaar niet meer afhankelijk zijn van een uitkering''. Paul Platen (VVD) maakt duidelijk, dat het college ambitieuze doelstellingen heeft. Als het lukt, hebben in 2020 zo'n 75 statushouders een eigen baan en dus zelf verdiend inkomen. Een groot deel van deze mensen is hier de afgelopen drie jaar gekomen, onder meer uit Syrië. ,,De reïntegratie is een belangrijk item. We willen niet, dat het een verloren groep wordt.'' En als ze niet mee willen werken? ,,Dan gelden dezelfde voorwaarden, zoals die ook opgelegd worden aan mensen met een bijstandsuitkering: eerst krijgen ze een waarschuwing en als dat niet werkt, worden ze gekort op hun uitkering.''

In een gezin met statushouders is het fijn, als er één iemand werk heeft. Maar daar houdt het niet mee op, want de rest van het gezin moet ook goed mee kunnen doen in de samenleving. Wethouder Annette Pietersen (D66): ,,Als je niet investeert bij andere gezinsleden met taal, scholen, opvoeding en hoe verenigingen draaien, mis je de boot. Mensen die niet de taal leren, komen later onherroepelijk in de problemen.''

Evaluatie Tom in de Buurt


Nieuwkoop – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet de keuze maken, of Tom in de Buurt een contractverlenging krijgt. Nog niet iedereen is onverdeeld positief over de manier van werken van Tom in de Buurt. Met name vrijwilligersorganisaties hebben nogal eens wat op te merken over de communicatie. En zij vinden, dat er niet genoeg aandacht is bij de zorgorganisatie, over wat er allemaal bij verenigingen gebeurt. Wethouder Annette Pietersen (D66): ,,Tom doet zijn best, maar vrijwilligersorganisaties vinden het niet ver genoeg gaan.'' De klachten van de vrijwilligers hebben er toch toe geleid, dat dit college geen besluit heeft genomen om Tom in de Buurt een nieuw contract aan te bieden. Pietersen wil het volgende college niet met zo'n erfenis opzadelen. Uiterlijk juli moet de gemeente Nieuwkoop een besluit hebben genomen, of Tom in de Buurt een contractverlenging mag krijgen.

Uitslag verkiezingen Nieuwkoop


Nieuwkoop – De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen is SBN geworden. Deze partij behaalde maar liefst zes zetels. De op een na grootste is CDA met vijf zetels. Zowel VVD als Natuurlijk Nieuwkoop kregen vier zetels. D66 werd woensdag 21 maart flink afgestraft door de kiezers en moet het doen met één schamel zeteltje. Het is daardoor zeer de vraag of wethouder Annette Pietersen van deze partij haar functie kan behouden. Zoals het er nu naar uitziet komt voormalig fractievoorzitter Marco Oehlenschläger niet meer terug in de raad, tenzij Pietersen afziet van haar recht om gemeenteraadslid te worden. De SGP/ChristenUnie had en heeft één raadszetel.

Vrugt is informateur


Nieuwkoop – De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft René Vrugt benoemd tot informateur. Vrugt was de voorkeurskandidaat van het CDA en de overige partijen gingen hier unaniem mee akkoord. Vrugt is nog tot 29 maart gemeenteraadslid voor het CDA in Alphen aan den Rijn. Hij moet met de politici in Nieuwkoop gaan praten over hun wensen en kijken welke partijen het beste samen een coalitie kunnen vormen. Ook moet Vrugt bekijken, of een 'raadsbreed programma' opgezet kan worden, waar alle politieke partijen zich unaniem achter stellen.

VVD gaat voor collegedeelname


Nieuwkoop – Ondanks de grote winst van de VVD is wethouder Paul Platen er nog niet zeker van, dat hij mag terugkeren in het nieuwe college. VVD-lijsttrekker Tom de Kleer laat nog in het midden, wie de beoogde wethouder wordt. Wel wil hij, dat zijn partij één van de coalitiepartijen wordt.

De Kleer zelf gaat niet in het college zitten, zo maakt hij duidelijk: ,,Ik vind mezelf daar nog te jong voor. Daarnaast ben ik er ook gewoon niet aan toe. Ik heb mijn studie, die ook gewoon afgerond moet worden.'' Hij reageert op de vraag of Platen dan de wethouder moet worden: ,,Onze wethouderskandidaat is afhankelijk van de portefeuille. Laten we eerst maar een degelijke coalitie gaan vormen voordat we met poppetjes gaan zwaaien.''

Maar de jongste lijsttrekker van het land wordt De Kleer wel fractievoorzitter van zijn partij. Hij blikt nog even terug op het resultaat, waarbij de VVD groeide van drie naar vier zetels. ,,Ik ben tevreden met deze uitslag. We hebben niet alleen een zetel erbij, maar ook procentueel enorm gewonnen; veruit het meeste van alle partijen. Het zit in het DNA van de VVD dat deze partij altijd verantwoordelijkheid wil nemen. Zeker met deze winst is collegedeelname een uitgangspunt, maar niet ten koste van alles.''

,,Hij keek mij zo lief aan''


Truus en Henk Kraaijveld 60 jaar getrouwd

[ROELOFARENDSVEEN] In maart 1954 kwam de Europese Assemblee, de voorloper van het Europees Parlement, voor het eerst bijeen. Het Atomium in Brussel wordt voltooid en partijleider Nikita Chroesjtsjov wordt ook premier van de Sovjet-Unie. Op 20 maart van dat jaar gebeurde een ander historisch moment; Henk en Truus zeiden 'ja' tegen elkaar en gingen vanaf dat moment door het leven als het echtpaar Kraaijveld.

Door Joep Derksen

Dinsdag 20 maart kregen Henk (84) en Truus (82) Kraaijveld bezoek van burgemeester Marina van der Velde, om samen het feit te vieren, dat ze al zestig jaar getrouwd zijn. Bij deze gelegenheid waren ook twee dochters en enkele kleinkinderen aanwezig. De gedachten gaan terug naar de tijd, dat ze elkaar leerden kennen. Beiden waren geboren in Gorinchem, maar ze kenden elkaar niet in hun kinderjaren. Henk ging studeren in Delft en Truus verhuisde naar Den Haag.

Hun beider leven veranderde, toen ze in 1954 terug gingen naar Gorinchem om daar aanwezig te zijn bij familiefestiviteiten. En tijdens die feestelijke bijeenkomsten ontmoetten ze elkaar. ,,Daar hebben we elkaar aangekeken en is de eerste toenadering ontstaan'', licht Henk toe. Leidde dat direct tot de eerste zoen? Truus lacht: ,,Dat ging niet zo hard; hij was wat bedachtzaam!'' Maar Henk nam wel het initiatief: ,,Ik nodigde haar uit voor een reüniefeestje en zo is het gegroeid.'' Wat vond Truus zo leuk aan Henk? ,,Zijn ogen; hij keek mij zo lief aan, was gezellig en we konden goed met elkaar praten en lachen.'' De echtgenoot beaamt: ,,Ik dacht dat ze wel een beetje lief naar mij keek. Op een gegeven moment sprong de vonk over. Het bleek dat we veel dezelfde ideeën en opvattingen hadden. Bovendien hadden we vergelijkbare achtergronden en dezelfde interesses.''

Uit het huwelijk kwamen drie 'geweldige' kinderen; een zoon en twee dochters. ,,En niet te vergeten zes geweldige kleinkinderen. Op achterkleinkinderen zitten we te wachten.'' Tientallen jaren hebben Truus en Henk uiting gegeven aan hun grootste passie; het zeilen. ,,Zodra wij verloofd waren, ontstond het eerste idee om samen een zeilboot te kopen. Want op het water ben je altijd vrij.'' Ook bridget het echtpaar nog wekelijks. Met veel plezier denken ze soms terug aan bijvoorbeeld hun 'tweede huwelijksreis' naar Canada.

Het echtpaar woont al weer ruim veertig jaar in Roelofarendsveen. Hebben ze nog advies aan pas getrouwde stelletjes, hoe je samen 60 jaar bij elkaar kunt blijven? Truus weet het wel: ,,Elke avond moet je het uitpraten, als je overdag een verschil van mening hebt of een ongemakkelijk gevoel. Want dan is het klaar en uit de wereld.'' Het zestigjarig huwelijksfeest vierden Truus en Henk samen met alle kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. Maar deze zomer staat een heerlijk weekend weg te wachten, met de hele familie. Het is een jaarlijkse traditie, dat werd ingevoerd toen het echtpaar 25 jaar getrouwd was. Truus: ,,We vinden het heel fijn, dat onze grote kleinkinderen, die ouder zijn dan twintig jaar, nog altijd graag mee willen gaan.''

Ambtenaar wordt informateur


[KAAG EN BRAASSEM] Hans Démoed is in zijn dagelijkse leven ambtenaar voor de gemeente Kaag en Braassem. Maar deze weken is hij enorm populair bij de politici in zowel Lisse als Aalsmeer. In deze beide gemeenten wordt Démoed namelijk informateur. Hij leidt daar de onderhandelingen tussen de politieke partijen, die moeten leiden tot nieuwe coalities. Hans Démoed was vijftien jaar lid namens het CDA van Provinciale Staten van Zuid-Holland en nu lid van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij is bestuurskundige en is eerder betrokken geweest als procesbegeleider en informateur bij de gemeenten Ouder-Amstel en Oegstgeest.

Tijd van duurzaamheid


Duurzaamheid en kostenbesparing

Joep Derksen interviewde inwoners van Kaag en Braassem, die zich op de een of andere manier inzetten om hun omgeving een stukje duurzamer te maken. En zo dus meewerken aan een betere wereld. Deze week: deel 12: de conclusies.

[KAAG EN BRAASSEM] De afgelopen maanden hebt u als lezer kunnen zien, wat er in Kaag en Braassem allemaal voor activiteiten zijn, op het gebied van duurzaamheidsverbeteringen. Soms kost het (veel) geld, om bijvoorbeeld windmolens te plaatsen of een warmtepomp te laten installeren. Maar vaak kunnen al met heel eenvoudige middelen energiebesparende maatregelen genomen worden.

Één van de tips, die al enkele tientallen euro's per jaar oplevert, is het plaatsen van aluminiumfolie achter de verwarmingen die tegen de buitenmuur staan. Dit zilverpapier, wat je bijvoorbeeld ook gebruikt bij het warm houden van eten, plaats je achter de verwarming. Zo wordt de warmte van de verwarming tegengehouden en komt die warmte in de kamer terecht. En wordt dus niet je buitenmuur verwarmd, wat natuurlijk zinloos is.

Niet iedereen heeft geld genoeg, om meteen maar tien of twintig zonnepanelen te plaatsen op het dak. Maar je kunt natuurlijk al wel beginnen met één of twee zonnepanelen, om dit aantal later wat uit te breiden. Of doe als Karin Turk en Danny Zwetsloot, twee buren die de handen ineen geslagen hebben en samen zonnepanelen hebben aangeschaft. Dat scheelt in de kosten. Wie al zonnepanelen op zijn dak heeft liggen, kent het gevoel. Op elk moment van iedere dag verdient je huis geld, door energie op te wekken. Tegelijkertijd word jouw elektriciteitsrekening lager. Zo is duurzaamheid niet alleen goed voor de aarde, maar ook voor jouw portemonnee.

Het kan natuurlijk ook grootschaliger, zoals Woondiensten Aarwoude doet. Zij investeren de komende jaren 20 miljoen euro in het energiezuiniger maken van de woningen met het slechtste energielabel. Of basisschool Ter Does, die 170 zonnepanelen op het dak legt, om zo een energieneutrale school te worden. Woningbouwcorporatie MeerWonen maakt de komende drie jaar ruim 500 woningen energiezuiniger. Zulke aantallen zijn voor ons, gewone inwoners, natuurlijk niet haalbaar.

Maar ook op kleinere schaal kunnen we maatregelen nemen. Energiecoach Ruud van der Meer tipt hierover: ,,Je kunt 90% op de elektrische energie van je verlichting besparen. Ledlampen gebruiken slechts 10% van een ouderwetse gloeilamp. Spaarlampen zijn leuk, maar het duurt minuten voordat ze echt licht geven. De ouderwetse spotjes verbruiken 50 watt. Met een led-spot heb je voor slechts 5 watt een vergelijkbare lichtsterkte.'' En dan heeft Peter Aarden als eerste particuliere in Nederland een warmtepomp aangesloten op het open water van de Zwet. Hij moet veel energie opwekken, om gasloos te wonen. Maar dankzij de zonnepanelen op zijn dak, gaat die extra energie nagenoeg niet ten koste van zijn portemonnee. En wie een huurhuis heeft, zou er voor kunnen kiezen om mee te doen aan een organisatie als 'KBenergie', waar je kunt investeren in panelen, die op het dak van het gemeentehuis komen te liggen.

En dan is er Philine Krosse, die samen met anderen probeert om het hele dorp Rijnsaterwoude van het gas af te halen. Zij moeten hierbij strijden tegen het ouderwetse 'gasdenken' van sommige inwoners en ook de gemeente wil niet wachten met het aanleggen van rioleringen, totdat een warmwaterpijpleidingennetwerk van de Braassem naar Rijnsaterwoude gelegd wordt.

Maar moeten we nu met ons allen wel massaal van het gas af? En gaan voor allerlei vervangende initiatieven. Het eerlijkste antwoord hierop is: nee. Natuurlijk gaat alle lof uit, naar die inwoners, die allerlei nieuwe initiatieven omarmen. Maar we weten nog niet, of deze daadwerkelijk en op de lange termijn zullen werken. Niet alleen moet het technisch goed zijn, maar het moet ook betaalbaar blijven. Ik heb vorig jaar een nieuwe cv-ketel aangeschaft. Tegen de tijd, dat die het opgeeft, is het 2033; ik hoop, dat dan duidelijk is, wat het beste – en goedkoopste – alternatief is om gasloos je woning te verwarmen. En waar het gaat om kostenbesparing; juist door al je restafval zo goed mogelijk te scheiden, ben je in ieder geval minder geld kwijt aan de gemeentelijke belastingen voor het ophalen van dat restafval.

Maatregelen tegen verkeer


[OUD ADE] De komende twee weken gaat basisschool De Kinderbrug extra verkeersregelaars inzetten. Er blijven namelijk zorgen over het drukke verkeer, dat de school passeert, doordat de N445 deze maanden is afgesloten. Ook plaatst de gemeente, op verzoek van de Dorpsraad Oud Ade, extra borden ,,om te stimuleren dat alleen bestemmingsverkeer voor de route door de kernen kiest.'' Bovendien komen er extra (snelheids)controles in en om de kernen, ,,om daarmee verkeersveilig gedrag te stimuleren'', zo laat een gemeentelijk woordvoerder weten.

Meepraten over speeltoestellen


[OUDE WETERING / ROELOFARENDSVEEN] Kinderen mogen meepraten over de typen speeltoestel, dat dit jaar op de gemeentelijke speelplekken komen te staan. Dan gaat het in Oude Wetering om de speelplekken aan de Grundel, ter hoogte van de nummers 59 en 115. In Roelofarendsveen worden de speelplekken aangepakt aan de Nieuwstraat (ter hoogte van nummer 12), P. Brueghellaan (bij nummer 10), Jan Tooroplaan (bij nummer 4) en Vincent van Goghlaan (bij nummer 12). De jeugd, die daar in de buurt woont, krijgt een uitnodiging om mee te doen aan een online vragenlijst. Deze is in te vullen op: www.speelprikkel.nl/enquete/kaagenbraassem.

Raadskandidaat kiest voor gezin


[KAAG EN BRAASSEM] Hein Hoogenboom kreeg 167 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week woensdag. Dit hoge aantal voorkeurstemmen is meer dan voldoende om zitting te nemen in de gemeenteraad. Maar toch doet Hoogenboom dat niet.

Hij geeft als redenen aan: ,,Ik heb nooit vermoed zoveel voorkeurstemmen te trekken. Kennelijk hebben veel inwoners van Woubrugge groot vertrouwen in mij. Maar op maandag- en woensdagavond kan ik niet aanwezig zijn in het gemeentehuis. Dat zijn al jaren avonden voor mijn gezin. Ik zou niet in de plaats willen komen van Kelly Straver- Van der Wereld die al jaren goed functioneert in de raad. Ik vind dat je een goed draaiende molen niet moet vervangen.'' Wel wil Hoogenboom 'op de achtergrond meedenken en –werken' met SVKB.

Steentje er uit, plantje er in


[KAAG EN BRAASSEM] Wie schoon genoeg heeft van al die tegels in de eigen tuin, kan deze nu inleveren en er een plant voor terug krijgen. Dat is de gedachte achter 'Operatie Steenbreek', die op 14 april begint en twee weken duurt.

Gedurende die tijd kunnen inwoners hun tegels brengen naar De Bukker (Geestweg 4, Roelofarendsveen), Veters Flowers (Dorpsplein 29, Leimuiden) en Tuincentrum Boomkwekerij Lekkerkerker (Vierambachtsweg 22, Woubrugge). Planten zorgen, net als bomen, voor het opnemen van regenwater. Als teveel tuinen alleen maar zijn betegeld, loopt dat water uiteindelijk de huizen in. Een groene tuin draagt dus bij aan een droge omgeving én het zorgt voor een grotere biodiversiteit. Per persoon mogen maximaal drie stenen of tegels ingeleverd worden. Kinderen kunnen tijdens deze twee weken een nestkastje of een insectenhotelletje maken op de drie inleverplekken. De operatie Steenbreek wordt georganiseerd door Stichting Groenlicht, Stichting Groei en Bloei en de drie bovengenoemde ondernemers. Voor meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl.

Veel tegenwind voor komst windmolens


[RIJNSATERWOUDE] Vier sprekers in het Schoolhuys waren maandag 26 maart vol lof over de komst van windmolens. Waar voorzitter Job Grovenstein van KBenergie nog sprak over de duurzaamheid, wezen agrariër Cees van Rijn, Gerlach Velthoven (Betuwewind) en Wim Veldboom (Windpark Zeewolde) vooral op de financiële voordelen, die windmolens kunnen opleveren. Inwoners die investeren zouden zelfs tot 100% van hun inleg kunnen verdubbelen.

Door Joep Derksen

De Coöperatie Windmolen Groep Jacobswoude had deze bijeenkomst georganiseerd, mede om te kijken hoe groot het enthousiasme van de inwoners is, om te investeren in de windmolens. Deze coöperatie heeft namelijk de handen ineen geslagen met Eneco en 'De Windvogel', een inwonercoöperatie, die al vier windmolens onder haar beheer heeft. Maar een groot deel van de zeventig aanwezigen was helemaal niet geïnteresseerd om geld te verdienen aan windmolens. Zij maken zich zorgen over de komst van deze blikvangers tot 200 meter hoogte. Met name als die molens langs de N207 komen te staan. ,,Wat heb ik dan aan een uitkering van 150 euro per jaar! De waarde van mijn woning gaat hierdoor omlaag!'' Waarop Veldboom gevat antwoordde: ,,Bij ons stijgen de prijzen van alle huizen!''

Velthoven vertelde over zijn eigen ervaringen met Betuwewind. Hij liet weten, dat het rendement hoger is, als de windmolens zelf ook hoger zijn. ,,Maak ze dan een kilometer hoog, dan hebben we ook geen last meer van de vliegtuigen'', opperde een man. Maar Velthoven had een visie: juist als inwoners gezamenlijk investeren in windmolens, worden die energieopwekkers ook eigendom van diezelfde inwoners. En niet van de Vattenvall- en Enecobedrijven op deze aarde. ,,Er zijn al te veel cowboys bezig, die de winst van de windmolens willen pakken.'' Op dit moment wordt in Den Haag overwogen, dat ieder nieuw windmolenpark minimaal voor 50% gefinancierd wordt met geld van inwoners.

Inwoners vrezen voor elektromagnetische straling, geluidsoverlast en uitzichtbederf. Maar Veldboom wierp tegen: ,,Als het windmolenpark er toch komt, probeer er dan van te profiteren. Waarom zou je een ander dat laten doen, zoals Vatteval?'' Marc de Bruin, lid van de Coöperatie Windmolen Groep, riep de aanwezigen op: ,,We willen meedenken en meebeslissen en de inwoners de ruimte te geven om bijvoorbeeld slagschaduwonderzoek uit te voeren. Zo kan draagvlak gecreëerd worden en zullen inwoners realiseren, dat die ruimte nodig is.''

Binnen enkele weken wil de Coöperatie Windmolen Groep Jacobswoude een principeaanvraag bij de gemeente neerleggen. Die principeaanvraag gaat dan over de kwestie, of er in Kaag en Braassem windmolens moeten komen en zo ja, waar. Een toehoorder kon al voorspellen, wat de uitkomst is. ,,Ja, ze moeten er komen en dan het liefst langs de N207!''

'Aan de Braassem' is nieuwste woonwijk


[KAAG EN BRAASSEM] De eerste woningen zijn opgeleverd; nog maar 1.190 huizen te gaan. Donderdag 22 maart knipte wethouder Yvonne Peters (VVD) een grote strik door, als teken dat de eerste woningen Aan de Braassem in gebruik genomen mogen worden. 'Aan de Braassem' is de nieuwste woonwijk in Roelofarendsveen.

Decennialang stonden in dit gebied kassen, maar die zijn gesloopt en verplaatst. De nieuwe woningen komen zoveel mogelijk tussen de sloten te liggen, zodat de kans groot is dat je huis aan het water ligt. Omdat het een waterrijke omgeving is doneerde de gemeente een rubberboot aan de nu al woonachtige kinderen.

Aan de Braassem is een ontwikkeling van uiteindelijk zo'n 1.200 woningen. Dat worden vrijstaande villa's, maar ook twee-onder-één kapwoningen, rijtjeshuizen en huurwoningen. Een deel van deze eerste huizen, die zijn opgeleverd worden 'EnergieNota-Nul' huizen genoemd. Zij wekken grotendeels zelf hun energie op en dat scheelt enorm in de energielasten.

Ambtenaar wordt informateur


[KAAG EN BRAASSEM] Hans Démoed is ambtenaar bij de gemeente Kaag en Braassem, maar ook is hij zeer actief bij het CDA. Hij is voor die partij actief geweest bij de waterschappen, maar ook voor de Provincie Zuid-Holland. Nu heeft hij er mee ingestemd, om informateur te worden bij de coalitieonderhandelingen in Lisse. In die gemeente is het CDA namelijk de grootste partij geworden. Fractievoorzitter Kees van der Zwet wilde een andere informateur, dan vier jaar geleden. Toen werd het CDA namelijk buiten het college gehouden, door de informateur, die later benoemd werd tot PvdA-wethouder in Schagen. Démoed gaat de komende week met alle Lissese politieke partijen om de tafel zitten, waarna hij met een advies komt, welke partijen het beste met elkaar kunnen samenwerken. Dat moet nog vóór Pasen afgerond zijn.

Appartementengebouwen op Kaag


[KAAG] Vier woongebouwen met in totaal tien appartementen op het adres Julianalaan 68 en 70; van het demissionaire college van burgemeester en wethouders mag dat er komen. Dat bleek donderdag 22 maart. Wel moet de initiatiefnemer aantonen, dat er op Kaag-eiland behoefte is aan dit type woningen. En ook mogen de panden niet zorgen voor negatieve effecten voor de bestaande omgeving.

Als de plannen doorgaan, wordt eerst de bestaande bebouwing op het perceel gesloopt. Dan komen er vier nieuwe gebouwen te staan. De loods/stalling voor de jachthaven verdwijnt, maar de jachthaven zelf blijft gehandhaafd. De appartementengebouwen komen echter wel in de 20 Ke-contour te staan; dus de nieuwe bewoners mogen ook genieten van het lawaai en de fijnstofuitstoot van passerende vliegtuigen. Maar de gemeente is er van overtuigd, dat de nieuwbouw goed zou kunnen passen in de omgeving. De Provincie Zuid-Holland moet nog akkoord gaan met deze bouwplannen.

Column


Suc6

De kiezer heeft gesproken. En blijkt meer van hetzelfde te willen. De politieke partij PRO moest als enige een zetel inleveren, maar blijft nog wel – nipt – de grootste partij, waar het gaat om de uitgebrachte stemmen. Maar PRO heeft nu net zoveel zetels (6) als Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB).

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) zal van de uitslag toch een dubbel gevoel overhouden. Haar partij won een zetel om dus ook op zes zetels uit te komen. Maar haar dochter Kelly Straver komt (voorlopig) niet meer terug in de gemeenteraad. Kelly werd namelijk gepasseerd door Sandra van Emmerik, die de afgelopen jaren volop actief was voor de splinterpartij LKB (wat weer een afsplitsing was van de VVD). Maar LKB stopte en Van Emmerik besloot enkele maanden geleden over te stappen naar SVKB om daar op de kandidatenlijst te komen. En met succes; zij haalde 160 voorkeurstemmen en komt daardoor automatisch in de gemeenteraad. Maar zij verdrong hierdoor wel Kelly Straver. Alleen als SVKB een wethouder mag leveren – en die wethouder blijkt één van de zes SVKB-raadsleden te zijn – zien we Kelly nog als raadslid terug. Het kan verkeren in de politiek..

En verder waren er geen verschillen, waar het ging om het aantal zetels. Het CDA behield haar vier zetels, D66 bleef staan op drie zetels en de VVD week af van het landelijke beeld. Waar elders in het land de VVD won, kon deze partij in Kaag en Braassem nog amper haar huidige twee zetels behouden. Voorlopig komen (nu nog wethouder) Yvonne Peters en Jan van der Geest in de gemeenteraad te zitten. Mocht Peters toch nog weer wethouder worden in het nieuwe college, dan zal Peter van Dijk haar raadszetel innemen. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de VVD met deze gezichten de komende vier jaren veel meer van zich zal laten horen.

Nieuwkomer met superstip in de raad is Anja de Rijk van het CDA; zij behaalde maar liefst 330 voorkeurstemmen; vooral van haar dorpsgenoten in Leimuiden. Na fractievoorzitter Karin van der Kaaden is De Rijk dus nu plotseling de belangrijkste persoon binnen het CDA geworden. De jongste fractievoorzitter in Kaag en Braassem, Nick van Egmond (D66) kon zijn partij op drie zetels gehouden. Gezien de hele landelijke polemiek rond deze partij, is dat een hele prestatie. Niet in het minst vanwege het penthouse dat D66-landsleider Alexander Pechtold kreeg, zonder dit officieel te melden. En het eigenhandig om zeep brengen van het referendum door die partij. Dat enkele jaren geleden nog werd binnengehaald als de verwezenlijking van één van de kroonjuwelen van D66.

En dan nog even over de uitslag van het referendum. In Kaag en Braassem stemde een meerderheid voor de uitvoering van de Wiv, oftewel de sleepwet. Landelijk bleken er echter meer tegenstanders te zijn tegen deze mogelijkheid om alle inwoners van Nederland ongestraft te kunnen afluisteren en aftappen. Vooral met dank aan de inwoners van Groningen en Friesland; zij stemden massaal tegen de sleepwet. Ik hoop toch zo, dat er dit keer geen 'Ruttetje' wordt uitgehaald. En dat de Wiv daadwerkelijk wordt aangepast. Zodat gegevens van onschuldige inwoners niet worden uitgewisseld met geheime diensten van andere landen. En je dus als niet-hetero geen gevaar loopt om tijdens je vakantie gearresteerd te worden in landen, waar straffen staan op homoseksualiteit. Of dat je tijdens een trip naar Turkije in de problemen komt, omdat je jezelf in email- of appcontact met je vrienden kritisch hebt uitgelaten over de Turkse premier en aankomend kalief Erdogan.

Gekozen raadsleden


[KAAG EN BRAASSEM] De volgende inwoners zijn woensdag 21 maart gekozen voor de gemeenteraad.

PRO: Ruud van der Star (877 voorkeurstemmen), Floris Schoonderwoerd (365), Thijs Brambach (287), Sandra de Wagenaar (242), Laura van Klink (235), Hans Klink (103). Evert Henrotte heeft de kiesdeler net niet gehaald. Met 141 stemmen kwam hij twee stemmen tekort om de kiesdeler van 143 stemmen te bereiken.

SVKB: Petra van der Wereld, Hilde Bax (312 stemmen), Ger van Emmerik (285), Fred Zoetendaal (260), Hein Hoogeboom (167) Sandra van Emmerik (160). Door deze voorkeurstemmen komt Kelly Straver vooralsnog niet in de raad.

CDA: Karin van der Kaaden (786), Anja de Rijk: (330), Thijs Mooren (311), Marcel Doze (207). Ronald Wesselink valt er buiten, Johan Hoogendoorn ook, ondanks zijn 170 voorkeurstemmen. Cees de Lange komt eveneens niet terug in de raad.

D66: Nick van Egmond (731), Conny Punt (157), Inge van der Meer (151). Sam Vijlbrief heeft 145 stemmen, maar moet wachten of D66 een wethouder mag aanleveren. Ook Gino Wesselman komt niet terug in de raad.

VVD: Yvonne Peters: (707 stemmen), Jan van der Geest (194). Voormalig fractievoorzitter Alwin Koek komt ook niet terug in de raad. Hij behaalde slechts 57 stemmen. En komt daardoor nog achter Peter van Dijk in de rij te staan, die 63 voorkeurstemmen behaalde.

Burgemeester Marina van der Velde laat weten over de uitslag: ,,Het gevoel is dat wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan, gewaardeerd wordt door de inwoners. Er zijn geringe verschuivingen in de partijen. De verhoudingen zijn ongeveer hetzelfde.'' Kijkt de burgemeester uit naar een nieuwe samenstelling van het college of vindt ze jammer dat de huidige wethouders mogelijk vertrekken? ,,Ik hecht aan datgene wat ik heb. Ik verander mijn huiskamer ook nooit. Maar ik vind het ook goed om iedere vier jaar stil te staan bij wat we hebben gedaan en hoe verder te gaan. Het is heel leuk om met een nieuw team nieuwe dingen te kunnen bouwen.''

Ingrijpende straatwerkzaamheden


[LEIMUIDEN] (RIJNSATERWOUDE] Één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart kon wethouder Herman Haarman nog net het startsein geven voor twee ingrijpende straatwerkzaamheden.

Haarman onthulde aan de Kerklaan een groot bord, dat aangaf dat deze hele straat volledig op de schop gaat. Het oude asfalt gaat er uit en wordt vervangen door een nieuwe verharding. De omwonenden zullen de komende maanden hier veel verkeersoverlast door krijgen, zo vermoedt Haarman. Maar hij verwacht wel, dat het eindresultaat goed zal zijn.

Voor een filmpje hierover, zie het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=lkPk2rcK1g4.

Een uur later was de wethouder al weer in Rijnsaterwoude, waar begonnen werd met het vervangen van de rioleringen onder de levensader van het dorp; de Herenweg. Ook wordt de weg zelf versmald, zodat de rijbaan voldoet aan het keurmerk 'Duurzaam veilig' en de automobilisten haast gedwongen worden om 30 kilometer per uur te rijden.

Remco Onderwater van de Dorpsraad Rijnsaterwoude: ,,We zijn heel blij dat de Herenweg heringericht gaat worden. En dat het een 30 km weg wordt, daardoor wordt deze weg smaller, dan die is.'' Haarman: ,,We beginnen met de Oase, die hier aan de slag gaat. Dan gaan we de overige werkzaamheden, zoals de riolering, de weg en de verlichting aanbesteden. We zullen er voor zorgen dat iedereen bij zijn woning kan en dat er parkeerplaatsen zijn. Overlast zal het zeker geven, maar mensen hebben er lang genoeg op gewacht. We zijn samen met de inwoners van Rijnsaterwoude tot deze oplossing gekomen.

De rioolpijpen gaan dus de grond in, maar de gemeente wacht niet op initiatieven om Rijnsaterwoude aan te sluiten op de warmte van het water van het Braassemermeer. Hoewel er vanuit het dorp plannen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Is er toch een kans, dat er alsnog een pijplijnaansluiting komt met het Braassmeermeer? De wethouder: ,,We willen graag met hen in gesprek, maar we willen niet vóór de eerste fase daarop gaan wachten.'' De werkzaamheden aan de Herenweg duren tot het einde van dit jaar.

Inwoners willen ongeveer hetzelfde


[KAAG EN BRAASSEM] De kiezer heeft gesproken. En heeft bepaald, dat de verhouding tussen de politieke partijen ongeveer hetzelfde blijft. PRO verliest een zetel aan SVKB; dat betekent dat deze twee partijen allebei zes zetels hebben.

Het CDA behoudt haar vier zetels en D66 blijft ook op drie zetels staan. De VVD haalde vier jaar geleden twee zetels en ook dat blijft hetzelfde. Dat betekent, dat voormalig fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) wellicht niet meer terug keert in de gemeenteraad; hij was op de derde plek gezet. Tenzij lijsttrekker Yvonne Peters haar ambitie om toch nog wethouder te worden, kan waarmaken in de coalitieonderhandelingen.

Nu al is duidelijk, dat Anja de Rijk (CDA) in de gemeenteraad komt. Zij was door de partij op een zevende plek gezet, maar 330 mensen stemden op haar. Dat was meer dan voldoende om rechtstreeks gekozen te worden. Sterker nog; na lijsttrekker Karin van der Kaaden verzamelde De Rijke de meeste stemmen voor haar partij.

Vier jaar geleden besloten alle partijen om een raadsbreed akkoord te sluiten. Ook nu is de kans groot, dat zo'n overeenkomst op papier wordt gezet. Maar als PRO en SVKB elkaar kunnen vinden, zouden deze twee partijen wel eens tot 2022 de dienst kunnen uitmaken in Kaag en Braassem.

De lijsttrekkers is gevraagd te reageren op de verkiezingsuitslag van woensdag 21 maart. Nick van Egmond (D66) feliciteert de winnaars. ,,Zowel PRO, die de grootste blijven, als SVKB die
er een zetel bij lijken te krijgen. D66 is tevreden met het resultaat, we hadden natuurlijk op meer gehoopt maar we zijn blij dat we onze drie zetels hebben behouden. De kiezer heeft onze inzet bevestigd en we gaan ons de aankomende jaren weer voor de volle 100% inzetten.''

Wethouder en lijsttrekker Yvonne Peters (VVD): ,,Na vier moeilijke jaren, waarin we grotendeels met één raadslid vertegenwoordigd waren, zijn onze trouwe kiezers bij ons gebleven. Daar zijn we blij mee en trots op. Natuurlijk hadden we graag een zetel meer gehaald, maar dat is helaas niet gelukt. We gaan met twee raadsleden, en een aantal jonge nieuwkomers die klaarstaan om de raadsfractie te ondersteunen, aan het werk. Felicitaties aan PRO die de grootste is gebleven en SVKB omdat ze bijna net zo groot zijn geworden (als PRO, JD).''

De grote winnares Petra van der Wereld (SVKB) maakt er weinig woorden aan vuil: ,,Wij zijn super blij met alle stemmen die we hebben gekregen. Net niet de grootste geworden helaas.'' Lijsttrekker Ruud van der Star: ,,Wij zijn trots op het resultaat en de de positieve campagne die we hebben gevoerd en de inzet van onze vele vrijwilligers tijdens deze campagne. Groot worden is één, maar de grootste blijven is denk nog specialer. We hebben de afgelopen jaren verantwoordelijkheid gedragen op veel lastige dossiers. Besluiten genomen, daar waar dat moest, en dat heeft ons geen kiezers gekost. Feitelijk gezien zijn we in zetelaantal wel gedaald, maar vorige keer hebben we een restzetel toebedeeld gekregen.'' Overigens kregen zowel PRO als SVKB ook dit jaar een restzetel.

Karin van der Kaaden (CDA): ,,We zijn erg blij met de stabiele basis die we hebben behouden. De uitslag geeft aan, dat het de afgelopen vier jaar met de raadsverdeling goed is verlopen en ook kan worden voortgezet. We kunnen daarbij de verbindende rol blijven spelen. We zien in de totaaluitslag ook de bevestiging van het feit, dat er de afgelopen jaren verantwoord beleid is vastgesteld en gevoerd. Ook al zijn er nog verschillende meningen over de wijze van uitvoeren. Ik verwacht dat dit verder worden aangescherpt, zodat het vastgestelde beleid verder kan worden uitgerold binnen heldere kaders voor het college. CDA Kaag en Braassem is trots op de stemmen uit kleine kernen en op de voorkeursstemmen op Anja de Rijk. Weer een vrouw in de raad. We gaan met een sterk team graag aan de slag.''

Samenwerken voor aanpak problemen


[KAAG EN BRAASSEM] Niet alleen de gemeenten in de regio moeten samenwerken, maar ook de waterschappen, provincies en de rijksoverheid moeten hier bij betrokken worden. Dat moet leiden tot een 'interbestuurlijk programma (IBP) en een gezamenlijke agenda'.

Die samenwerking moet er voor zorgen, dat er allerlei veranderingen worden doorgevoerd, waar het gaat om vervoer, landgebruik, waterbeheer en energieconsumptie in de woon- en werkomgeving. De kleine gemeenten moeten echter heel goed opletten, dat zij niet het afvoerputje worden van de grootstedelijke problematieken.

Het IBP wil onder meer de volgende onderwerpen aanpakken: 'Samen aan de slag voor het klimaat', 'Toekomstbestendig wonen', 'Regionale economie als versneller' en 'Naar een vitaal platteland'. Maar ook zaken als; 'Merkbaar beter in het sociaal domein', 'Problematische schulden voorkomen en oplossen', 'Migratie en integratie', 'Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving' en 'Passende financiële verhoudingen.'

Veel van deze zaken zijn onderwerpen die vooral voorkomen in de grote steden. Waar het gaat om klimaatmaatregelen bijvoorbeeld, kun je er gevoeglijk van uit gaan, dat er geen windmolens in het centrum van de grote steden worden geplaatst. Maar toch moeten er plekken gevonden worden, waar windmolens geplaatst worden voor het opwekken van andere energie, als vervanging voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Dreigen Kaag en Braassem en andere kleinere gemeenten zo niet het afvoerputje te worden voor het verplaatsen van de problemen, waar de grotere gemeenten mee te te maken hebben. Zoals het ruimtegebrek voor duurzame energiebronnen? En zou het zo maar kunnen, dat de grote steden liever een deel van hun verslavings- en daklozenproblematieken willen afschuiven naar de kleinere gemeenten?

Burgemeester Marina van der Velde geeft toe, dat haar hetzelfde gevoel bekroop, toen zij las over het IBP. Vooral toen bleek, dat de helft van de 200 miljoen euro voor het aanpakken van de uitdagingen betaald wordt door de rijksoverheid, maar de overige 100 miljoen euro door de gemeenten zelf moet worden opgehoest, via een korting op het gemeentefonds. Later moet weer onderhandeld worden over een nieuwe verdeling van die kosten. Van der Velde maakt zich daar zorgen over: ,,Krijgt iedereen zijn portie? Je weet niet hoe het terug komt; dat is niet duidelijk. Maar het zijn onderhandelingen, die de VNG *Vereniging Nederlandse Gemeenten, JD) voert. Onze wethouder Zorg kan hier mee aan de slag.''

Op dit moment worden er nog geen acties ondernomen op de negen onderwerpen, maar de komende jaren wordt daar wel naar toe gewerkt door de verschillende bestuursorganen. De burgemeester concludeert: ,,De informatie die we nu over het IBP hebben gekregen is een raar tussenstuk.'' Dit najaar moeten de besprekingen over het IBP echter al leiden tot concrete afspraken. Waarna alle overheidsinstellingen moeten samenwerken om de negen opgaven verder uit te werken.

Vakantieparkje in de maak


[ROELOFARENDSVEEN] De terreinen Zuideinde 112 en 112A gaan volledig op de schop. De bedrijfswoningen worden door de gemeente 'ombestemd' tot burgerwoning en er wordt een aantal recreatiewoningen bij gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen problemen mee.

De bouwplannen zijn fors: Het huidige huis op 112A wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Er komen twee nieuwe 'burgerwoningen' bij, maar ook nog eens drie recreatiewoningen. Een deel van de huidige opstallen wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 'kleinschalige dagrecreatieve en educatieve voorzieningen'. Maar ook worden er aanlegplaatsen gecreëerd in combinatie met kampeervoorzieningen. Omwonenden hebben zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen over deze plannen.

Windmolens als inkomstenbron


RIJNSATERWOUDE > Windmolens zijn een uitstekend middel om geld in te investeren. Deze boodschap leek de Coöperatie Windmolen Groep Jacobswoude maandag 27 maart over te willen brengen in het Schoolhuys. Maar een groot deel van de zeventig aanwezigen moest hier niets van weten. Zij vreesden de komst van windmolens, die kunnen leiden tot uitzichtbederf, lawaaioverlast en mogelijk zelfs elektromagnetische straling.

Als er een ding duidelijk was tijdens deze bijeenkomst, is het dat windmolens nog steeds zorgen voor veel angstgevoelens. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ,,het wetenschappelijke standpunt dat windturbines geen elektromagnetische straling uitzenden.'' Maar geluidsoverlast kan niet ontkend worden, al wordt deze geluidshinder door nieuwe technieken steeds minder.

Maar liefst vier sprekers kregen de toehoorders voorgeschoteld. De corporatie gaat samenwerken met Eneco en De Windvogel, om de mogelijkheden te bekijken voor het plaatsen van windmolens in Kaag en Braassem. Waarbij mensen geld kunnen investeren, om zo mee te profiteren van de opbrengst van die windturbines. Cees van Rijn liet weten, dat over enkele weken al een principeaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur. Het onlangs opgerichte KBenergie zal dan medeindiener zijn van die aanvraag, zo liet Job Grovenstein weten.

Gerlach Velthoven van Betuwewind hield een lyrisch verhaal over investeren in windmolens. Wie investeert in windmolens zou volgens hem 'een rendement van tussen 7% en 15% kunnen krijgen'. Maar bij een windmolenproject als 'De Nieuwe Molenaars' blijkt dat rendement nog maar 2% te zijn. Kaag en Braassem moet in 2040 energieneutraal zijn. Deze avond werd duidelijk, dat dit niet gaat lukken met het plaatsen van enkele windmolens. Ook moeten er veel meer zonnepanelen bij komen en warmte uit het Braassemermeer gebruikt worden. De boodschap was duidelijk voor één van de toehoorders: ,,We gaan dus eerst praten over de vraag of windmolens er moeten komen en na die discussie komt uiteindelijk het besluit om die windturbines langs de N207 te plaatsen.''

Cafetaria Brasserie Family


Bubbelwafels nieuwste lekkere rage

LISSE – Wat heerlijk! De lente is weer begonnen en wie aan de lente denkt, denkt aan Cafetaria Brasserie Family. Dat is niet alleen vanwege de gastvrije bediening en het heerlijke buitenterras. Cafetaria Brasserie Family heeft namelijk iets totaal nieuws: een uniek ijsconcept met de naam: 'Bubbelwafel'.

Joep Derksen

Bubbelwafels zijn een enorme hit in het altijd trendsettende Hongkong en Cafetaria Brasserie Family heeft dit nu als eerste ook in Lisse geïntroduceerd. Eigenaresse Cindy Beugelsdijk licht toe, wat Bubbelwafels nu precies zijn: ,,Bubbelwafels zijn voor de echte zoetekauwen, maar je kunt er ook allerlei gezonde snacks aan toevoegen. De wafels, die we gebruiken zijn vergelijkbaar met de Brusselse wafel. Je kan van alles in die wafels doen; ijs, iets hartigs of een combinatie van bijvoorbeeld ijs, chocoladesprinkels en aardbeien. In de grote steden zijn de Bubbelwafels al heel hip.''

Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn, om te beseffen dat de Bubbelwafels ook in Lisse en de wijde omtrek een enorm succes worden. Wie wil zichzelf nou niet verwennen met een heerlijke ijsco-wafelcombinatie? Waarbij je jouw eigen unieke Bubbelwafel zelf kunt samenstellen! Want iedere Bubbelwafel wordt speciaal en ter plekke bereid door het vakkundige personeel van Cafetaria Brasserie Family. Daarnaast is er in de speciale ijshoek ook volop keuze uit allerlei smaken ambachtelijk schepijs.

Al tientallen jaren is Cafetaria Brasserie Family een begrip in Lisse. Het is een 'multi horecabedrijf', gespecialiseerd in afhaal van frites, snacks, verse maaltijdsalades en schotels. Maar ook komen de gasten er om te lunchen of uitgebreid te dineren. En zijn er natuurlijk bijzondere kindermenuutjes. De onlangs compleet gerestylde brasserie telt 75 zitplaatsen en op het comfortabele terras kunnen maar liefst zestig gasten plaats nemen. En mocht het eens niet zulk lekker zonnig weer zijn, dan is het toch heerlijk toeven op het terras, omdat dit namelijk verwarmd en overdekt is. ,,En in de zomer, als het te heet is, worden de parasols uitgeslagen'', roept Beugelsdijk vrolijk.

Het bijzondere aan Cafetaria Brasserie Family is, dat je er voor een hele brede variatie aan maaltijden terecht kunt. Natuurlijk zijn hier de 'snelle happen' verkrijgbaar, zoals een patatje met of een kroket. Maar ook kun je kiezen uit een brede variatie aan ovenheerlijke pizza's. Of wat dacht je van lekkere zalm van de grill, een tournedos of maar liefst vijf verschillende soorten maaltijdsalades?! Een aanrader voor de bezoekers van Cafetaria Brasserie Family zijn de Bourgondische Tosti's, in vier verschillende varianten. Zoals de Indische tosti, met kipfilet, pindasaus, taugé, kaas en sambal of de Franse tosti (bacon, brie en pijnboompitjes). Uiteraard is er ook de aloude Nederlandse tosti met kaas en ham. Alle gerechten bij Cafetaria Brasserie Family zijn vers en worden ter plekke bereid. Zit u nu nog steeds op uw bank? Sta op en kom naar Cafetaria Brasserie Family!

Cafetaria Brasserie Family, Blokhuis 24, 2161 EW Lisse, T: 0252 421 282, W: www.familylisse.nl.

Mix is hip


Handelskwekerij G. van Veenendaal

POT- EN PERKPLANTEN – Handelskwekerij G. van Veenendaal is een handelskwekerij, die al dertig jaar toonaangevend is, waar het gaat om violen, cyclamen, geraniums, lavendel en perkgoed. Het bedrijf handelt veel met lijnrijders en markthandelaren; hierdoor worden hun producten niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa verkocht.

Door Joep Derksen

Doordat Kwekerij Van Veenendaal ook verkoopt aan markthandelaren, zijn er directe contacten met de consument. Dat zorgt ervoor, dat het bedrijf vooruitloopt, waar het gaat om de kennis van de markt. Bedrijfsleider Willem Tijssen is al vele jaren betrokken bij Kwekerij Van Veenendaal. De laatste tijd vindt er een ware revolutie plaats, waar het gaat om de violen. We hebben hier een goede naam in opgebouwd. Voorheen waren we alleen actief met Delta violen, maar we gebruiken nu betere genetica, de Inspire DeluXXe en Inspire Plus van veredelaar Benary.'' Met gevoel voor understatement vervolgt Tijssen: Benary timmert aardig aan de weg en is hard bezig om zeker net zo'n goede naam op te bouwen als de Delta. Vroeger hadden we 100% Delta violen, maar nu is dat 20% geworden.''

En waar komt dan die voorkeur voor de Inspire DeluXXe en Inspire Plus Inspire vandaan? Deze series hebben een goede vertakte plant, hebben een sterke bloem en hebben weinig remstof nodig en. Doordat er zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, zijn deze violen ook heel sterk op het vlak van duurzaamheid. En omdat er heel veel verschillende kleuren in de serie zitten, hebben we geen behoefte aan een derde vioolsoort. Wij willen namelijk alleen maar het beste hebben.'' Het voorjaar is de mooiste tijd voor de viool; het is ook een heel dankbaar product in de maand april: met een lange bloeitijd heeft de consument er veel plezier van.

Tijssen kijkt uit naar de Flowertrials: Ik probeer dan altijd een aantal bedrijven te bezoeken. Het is goed om nieuwe noviteiten te zien en te bekijken wat voor volgend seizoen mogelijk is.'' Kwekerij Van Veenendaal loopt hierin voorop: Een van de nieuwe ontwikkelingen zijn de mixen; niet alleen met violen, maar ook met perkgoed. Consumenten willen een kant en klaar product kopen. Ze vinden het niet meer fijn om vijf verschillende planten te poten en hebben liever één pot, waar alles al in zit.'' Voor de ware puristen is dat een gruwel, maar deze ontwikkeling is onderdeel van de tijdgeest. Tijssen: Met het mixen van kleuren is het belangrijk, dat je een grote diversiteit hebt. Sommige mensen vinden bonte kleuren heel mooi en anderen hebben liever pasteltinten.''

Een van de specialiteiten van Kwekerij Van Veenendaal zijn de Cyclamen, aangeleverd door Schoneveld. Wij bieden onze klanten altijd een frisse en vrolijke samengestelde mix aan. Dat spreekt enorm aan; door die unieke en speciaal voor ons gemaakte mix onderscheiden we ons van anderen.''

De maand april is ook de periode, dat de geraniums weer op de markt komen. De geranium is echt bezig met een comeback, informeert Tijssen. Vroeger werd weleens gezegd, dat oma achter de geraniums zit. Maar van alle perkgoedplanten is de geranium het langst houdbaar. Het is een heel lang doorbloeier, samen met de begonia. Dit zijn eigenlijk twee heel oude producten, maar enorm sterk. De consument heeft er veel langer plezier van in de tuin. En de geranium is weer helemaal in, omdat we tegenwoordig veel hippe, felle en aansprekende kleuren hebben, zoals lilapaars en lila.''

Voor meer informatie: 06 4893 3453 of zie de Facebookpagina van G. van Veenendaal BV.

Toppers in specialiseren


GERBARA – Gerbera United is één van de meest succesvolle bedrijven, die na een fusie tot stand zijn gekomen. De kwekers achter Gerbera United zijn Dick Kooij en W.P. van den Berg. Met elk hun eigen specialiteit startten ze in 2008 Gerbera United op. Samen ontwikkelen en kweken ze het hele jaar door de mooiste en meest bijzondere gerbera’s; met inmiddels een uitgebreid assortiment klassieke schoonheden én bijzondere varianten in diverse kleuren en maten.

Door Joep Derksen

Gerbera United is specialist in de breedste zin des woords; van grootbloemige tot picolini's, mini's en speciale soorten als pastatyptetes en spiders (groot en klein). Gerbera United heeft haar producten onderverdeeld in een 'Ambition line' en een 'Perfection line'. De ambition line kenmerkt zich in haar net wat chiquere verpakking, die het product uitstraling geeft. Binnen deze lijn biedt Gerbera United de pastabloemige en de Spring types aan; zowel groot als klein. Van den Berg heeft een nieuwtjes; ,,In Pasta gaan we van de zomer uitbreiden, met kleinere vormen; de zogeheten pastini's'' Deze pastini's hebben zes nieuwe soorten en ze zijn net iets kleiner als de gewone pasta's, maar het krulachtige zit er wel in. Ze zijn vanaf week 30 leverbaar.

Van den Berg praat vol passie over zijn producten. Hij wijst aan: ,,We zijn de enige in Nederland met ons pasta en picolini assortiment. Een van mijn lievelingen is de minigerbera van zo'n drie centimeter.'' De producten van Gerbera United worden in heel Europa verkocht; van handelaren tot bloemisten en cash & carry bedrijven. Regelmatig reizen medewerkers naar deze bedrijven om daar mee te helpen met het promoten van de gerbera's.

Nieuwe trend

Een nieuwe trend is Gerbera United Crazy Boeket; ,,Daar zit het hele sortiment, met een combinatie van pasta's en picolini's in. Alles wat wij hebben aan speciale gergera's, grootbloemige en mini's komt terug in zo'n boeket. De bloemisten zijn er helemaal enthousiast over, omdat ze hierdoor alles bij de hand hebben. Ze kunnen zo'n Crazy Boeket in één keer aan een klant verkopen, of ze trekken het uit elkaar en maken er allerlei verschillende boeketjes van.'' Crazy Boeket heeft de vorm van een bloomon boeket. Omdat de meeste veilingproducten netjes en strak zijn, valt het Crazy Boeket dus echt op.

Populair zijn tegenwoordig ook de 'picolini hartjes', die Gerbera United samen met de leverancier van de picolini's op de markt brengt. Dit is een stukje karton in hartvorm, met negen gaten er in. In die gaten zitten de picolini's. ,,Een heel mooi cadeau voor Moederdag, valentijn of voor een speciale vriendin.'' De online verkopen schieten door het dak, maar vaak zijn het kleinschalige bestellingen van een, twee, tien of vijftien emmers. ,,Het is een kunst om deze op een goede en efficiënte manier af te handelen. Juist omdat wij hier in gespecialiseerd zijn en onze bedrijfsomgeving er op hebben aangepast, werkt dit prima voor ons.''

Gerbera United werkt ook samen met de Vakbloemist. Van den Berg: ,,In september organiseren we een evenement met de Vakbloemist, waarbij we bloemisten uitnodigen om naar de tuin te komen en een kijkje te nemen in onze keuken. Maar uiteraard mogen onze huidige en toekomstige klanten iedere dag van het jaar bij ons komen kijken!''

Voor meer informatie: Gerbera United, Knibbelweg 17A, , T: 079 593 1252, W: www.gerberaunited.nl.

Mens Bedrijfsmakelaardij B.V. kiest voor de toekomst


Monique de Bruine en Sander Bakker mede-aandeelhouders

BOLLENSTREEK – De toekomst van Mens Bedrijfsmakelaardij B.V. is verzekerd, nu Monique de Bruine en Sander Bakker mede-aandeelhouders zijn geworden van het bedrijf. Het is de bedoeling, dat zij over een aantal jaren de volledige regie gaan voeren over Mens Bedrijfsmakelaardij BV.

Door Joep Derksen

Mens Bedrijfsmakelaardij is al sinds 1973 actief in bedrijfs onroerend goed en nieuwbouwwoningen in de regio tussen Leiden en Haarlem. De Bruine werkt hier sinds 2000, Bakker is sinds 2014 in dienst. Zij hebben zich door hun werk op zo'n manier onderscheiden, dat directeur Ad Bakker en eigenaar Harry Mens het volste vertrouwen in hen hebben.

Ongeveer een jaar geleden werden Sander Bakker en Monique de Bruine gevraagd of ze wilden nadenken over de toekomst van het bedrijf en hun aandeel hierin. De afgelopen weken is het in een stroomversnelling gegaan. Sander: ,,Deze kans hebben we met beide handen aan gegrepen. We hebben een fantastisch team waarmee wij vol vertrouwen de toekomst in gaan.''

Monique: “Bijzonder om nu ook op deze manier betrokken te zijn bij het bedrijf. We gaan enthousiast als altijd verder om het succes van de organisatie te continueren.'' Ook Ad Bakker en Harry Mens zijn blij met deze stap, die goed is voor de toekomst van Mens Bedrijfsmakelaardij.

Reisgids zet Bollenstreek internationaal op de kaart


BOLLENSTREEK – Een digitale versie van de Reisgids voor de Bollenstreek bestaat al jaren, maar vanaf vrijdag 6 april is deze reisgids er ook in boekvorm. En dan nog wel in het Engels! Wethouder Kees van Velzen neemt die dag het eerste exemplaar in ontvangst van auteur Marti van Beek.

De Engelstalige versie van de Reisgids voor de Bollenstreek heeft als titel: ‘Travel Guide for the Dutch Flower Region’. Het staat vol met prachtige sfeerfoto’s van de zes gemeenten en elf dorpen in de Bollenstreek. Hierdoor krijgt de buitenlandse (én Nederlandse) toerist een mooie inkijk in de geschiedenis en bezienswaardigheden van deze streek. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de Keukenhof; de mooiste lentetuin ter wereld.

De Voorhoutse auteur Van Beek heeft jaren gestoken in de voltooiing van dit prachtige boek. Met praktische informatie over hoteladressen, VVV-kantoren, openbaar vervoer en evenementen. Maar natuurlijk ook een compleet overzicht van waar je het beste kunt winkelen, cultureel kunt genieten of sporten. Voor elk dorp is er een overzicht van de overnachtingsmogelijkheden en alle restaurants. En uiteraard ontbreekt ook niet informatie over de vele natuurgebieden in de Bollenstreek, de duinen, bossen, parken en recreatieplassen.

De boeklancering van de ‘Bollenstreek Reisgids’ vindt vrijdag 6 april om 20:00 uur plaats bij boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181 te Sassenheim). Toegang is gratis, maar van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan via de Wagner-app, in de boekwinkel zelf of door een mailtje te sturen naar info@boekhandelwagner.nl. Wie bij dit evenement aanwezig is, kan ook een door Van Beek persoonlijk gesigneerd exemplaar bemachtigen.

,,Tien messen in de rug''


Nieuwkoop – Een advertentie in De Omroeper met de kop “Samen Breken we Nieuwkoop af'' kwam bij wethouder Guus Elkhuizen (SBN) over als 'tien messen in de rug'. Het betaalde bericht is een reactie op de discussie over de mogelijke komst van twee supermarkten achter de Intratuin. In het bericht, dat anoniem ondertekend is door 'de getroffen supermarkten en overige winkeliers in de gemeente Nieuwkoop', wordt SBN keihard beschuldigd. De partij zou 'de belangen verkwanselen van de inwoners'.

Elkhuizen krijgt er flink van langs: ,,De “wet''houder Guus Elkhuizen zat zelf in het college toen het kwaad gedaan is, maar hij laat het nu afweten, dat geeft te denken.'' Elkhuizen zelf is ontsteld: ,,Ik zie dit als een clusterbom, niet als een losse flodder. Dit is 100% een persoonlijke aanval. Ik kan niet meer zonder omkijken over straat.'' Ook familie van de wethouder krijgt via sociale media de volle laag. ,,Mensen sturen dan Facebookreacties. Ik vind het heel onverantwoordelijk. Ook voor het medium, dat deze advertentie geplaatst heeft. Ze realiseren zich niet, wat dit met de mensen aandoet.''

Bedrijven gaan voor sterkste schakel


Nieuwkoop – Vier bedrijven in de gemeente Nieuwkoop zijn genomineerd voor de verkiezing 'De sterkste schakel'. Zij maken kans op één van negen sectorprijzen, variërend van 'De Sterkste website' tot 'Meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer'. Ook is er een publieksprijs. De bedrijven, waar het om gaat zijn Partycentrum 't Trefpunt (Zevenhoven), Van de Lans (Nieuwveen) De Groot Metaalbewerking en Rodenburg Transport (beiden in Ter Aar). Het publiek kan nog tot vrijdag 16 maart om 16:00 uur stemmen op: www.sterkste-schakel.nl/publieksprijs. De prijzen worden nog diezelfde avond uitgereikt in Huis ter Duin in Noordwijk.

Noodgreep tegen supermarkten


Ter Aar – Met een ultieme noodgreep heeft de gemeenteraad ingegrepen in de komst van twee supermarkten achter de Intratuin. Tijdens een geheime raadsbijeenkomst is besloten, dat op die locatie één jaar lang niet gebouwd mag worden voor de komst van de supermarkten. Dat geeft de politiek voldoende tijd om het bestemmingsplan te wijzigen. Waardoor die supermarkten helemaal niet op die plek in Ter Aar kunnen verschijnen.

Het initiatief voor deze noodgreep kwam van de partijen CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, VVD, SGP-ChristenUnie en de Fractie Mur. Het komende jaar wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de percelen Kerkweg 28, 28B en 28C in Ter Aar. Tot 14 maart 2019 worden alle uitvoeringsplannen voor dat gebied bevroren. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning om er te mogen bouwen, wordt dus niet in behandeling genomen. Ook mogen de huidige kassen niet gesloopt worden. Mocht Intratuin-eigenaar Leen Kroon alsnog besluiten, dat hij op dat terrein zijn bedrijf wil uitbreiden, dan mag dat wel. Zolang het maar geen supermarktactiviteiten zijn.

De partijen die zich tot het allerlaatste verzetten en ook tegen het voorstel stemden waren SBN en D66. Maar de overige vier partijen vormen de meerderheid en dus werd dit besluit aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) laat weten, waarom zijn partij tegen dit besluit stemde: ,,We waren niet gevraagd bij de voorbereiding van dit voorstel. Onze motie, om geld te investeren voor de ondernemers op het Lindenplein en een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke verkeersbelasting voor de omgeving, werd van tafel geveegd.''

De andere partijen zetten door met hun voorbereidingsbesluit. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Nieuwkoop, zo verwacht de wethouder. ,,Wat is de haalbaarheid van dit besluit? Is de komst van die supermarkten überhaupt tegen te gaan? Dit kan de gemeenschap miljoenen euro's kosten, de claims gaan komen. De jurist van de gemeente heeft dat bevestigd.'' Hoe vindt Elkhuizen het, dat mede-coalitiepartij VVD zich heeft gekeerd tegen SBN en D66? ,,Dit heeft met de verkiezingen te maken. Ik denk dat er nu al allianties gesloten worden buiten SBN en D66 om.''

Pleidooi voor snelheidscontroles


TER AAR – Kandidaat-gemeenteraadslid Brent Wijshijer wil meer snelheidscontroles op de Westkanaalweg. Zo hoopt hij dat zijn mede-dorpsgenoten uit Ter Aar en andere weggebruikers langzamer gaan rijden. Ook pleit Wijshijer voor een vrijliggend fietspad; dat moet er volgens hem zijn, op het moment dat het nieuwe IKC gebouwd is.

VON tegen advertentie


Nieuwkoop – De gewraakte advertentie in De Omroeper heeft voor veel ophef gezorgd. De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) laten via een officiële verklaring weten, dat ze niets met deze advertentie, 'Samen Breken we Nieuwkoop af' te maken hebben.

Het schrijfsel was ondertekend met: 'Namens de getroffen supermarkten en overige winkeliers in de gemeente Nieuwkoop'. VON-voorzitter Leo Kooyman: ,,Deze publicatie is zonder medeweten van en geheel buiten de VON om tot stand gekomen en was ook niet bekend bij de huidige supermarkten en winkeliers Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven.'' Volgens Kooyman is de advertentie een aanval op één persoon (wethouder Guus Elkhuizen van SBN) en daar neemt de VON afstand van. De onrust over de mogelijke komst van twee supermarkten achter de Intratuin in Ter Aar is volgens de VON de verantwoordelijkheid van zowel de gemeenteraad als het voltallige college van burgemeester en wethouders. Kooyman is wel blij, dat de politici besloten hebben om de komst van twee supermarkten met in ieder geval een jaar uit te stellen. Maar de ansichtkaartenactie van de VON blijft doorgaan.

Bouwplan gaat door


[HOOGMADE] Op het perceel Kerkstraat 85b mag toch een bouwplan worden uitgevoerd. Twee omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt, maar de adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft dat bezwaar afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders neemt dit advies over, zo werd donderdag 15 maart bekend gemaakt. De huidige vijf parkeerplaatsen in de buurt zouden ook in de toekomst genoeg zijn voor alle omwonenden.

Garage weg voor woningen


[ROELOFARENDSVEEN] Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de komst van tien nieuwe woningen op Noordeinde 91 – 93. Wel moet de initiatiefnemer zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Op deze locatie staat nu nog het autobedrijf Verhaar. Wethouder Yvonne Peters laat weten: ,,We vinden het wenselijk dat het autobedrijf uit de kern gaat en dat er woningen voor in de plaats komen.'' Voordat de woningen gebouwd worden, wordt eerst de bedrijfshal gesloopt. 

HOT or not


[KAAG EN BRAASSEM] Tuinders, die willen stoppen, hoeven binnenkort niet meer jarenlang te wachten, totdat er een gegadigde langs komt. De Greenport Aalsmeer heeft samen met de Rabobank Utrecht het initiatief genomen, om die tuinbouwgebieden op te kopen. Dat gaat dan gebeuren door het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) verzekerde, dat HOT niet het doel heeft om al die tuinbouwgebieden op te kopen, zodat er vervolgens allerlei woningen op gebouwd worden. De koop past namelijk in het 'herstructureren' van het hele tuinbouwgebied. Gaan we terug naar de jaren '50 van de vorige eeuw, toen er ook 'herverkaveld' werd? Zo'n vaart zal het volgens Peters niet lopen. ,,Een van de uitdagingen is, dat er verspreid liggende kassen zijn. Dit zijn soms rendabele bedrijven, die daar mogen blijven zitten, zolang ze zelf goed zitten. Maar er zijn ook bedrijven, die best wat anders willen, maar dat gaat financieel niet makkelijk. Er kunnen tijdverschillen zitten tussen de gewenste periode van het in de verkoop zetten en wanneer het gekocht wordt.''

Ze vervolgt: ,,HOT kan een bemiddelende rol spelen in die fysieke herstructurering. Zij krijgen geen voorkeursrecht om grond te kopen. Niemand hoeft zaken te doen met HOT.'' Maar de grond die wel bij HOT in bezit komt, wordt beoordeeld door de Greenport. Om te kijken, of deze grond onderdeel kan worden van een herstructurering. Volgens Peters worden er dan niet massaal woningen gebouwd op de tuinbouwgrond. In de Bollenstreek een een 'Greenport Ontwikkelingsmaatschappij' (GOM) opgericht, waarbij een bepaald aantal hectares bollengrond beschermd wordt en oude gebouwtjes worden opgeruimd. De kosten hiervoor worden gedekt door de bouw van vele honderden huizen en villa's in het buitengebied; de zogeheten 'GOM-woningen'.

Maar zo ver wil de Greenport in deze regio nog niet gaan. De wethouder: ,,HOT is bedoeld om tuinbouw te stimuleren. Niet om gronden goedkoop te kopen en voor woningbouwprijzen te gaan verkopen. Ze hebben een tuinbouw belang en HOT is een financieringsvehikel om bedrijven te kunnen helpen. De tuinbouwgrond blijft aangemerkt als tuinbouwgebied, zolang de gemeenten de bestemming tuinbouw er op houden. Het is niet zo dat HOT de hele gemeente gaat opkopen.''

Peters kijkt naar de toekomst: ,,Ruilverkaveling is een heel groot woord, maar we moeten nadenken over de vraag of de bedrijven zitten, waar ze horen te zitten. Als de eigenaren daar zelf over nadenken, kan HOT er een rol in spelen. Dat is een moderne ruilverkaveling, maar één die alleen op eigen initiatief plaats vindt. De moderne tuinbouw heeft voorzieningen nodig op het gebied van CO2 en duurzame energie. HOT kan helpen om de clustering in stand te houden. En soms helpt het, om een klein stukje van dat gebied om te zetten naar woningen, als verdienmodel.''