Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

Kiezers willen raadsbrede akkoord niet


[KAAG EN BRAASSEM] Het raadsbrede akkoord van vier jaar geleden moet na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkomen. Dat vonden de bezoekers van het door SVKB georganiseerde Politiek Café bij Jan Punt.

Donderdag 15 maart deelden de tientallen aanwezigen hun meningen uit in kleine groepjes. Dan ging het over zaken als water, groen, onderwijs en recreatie. SVKB wilde ook weten, hoe de inwoners staan tegenover het 'raadsbrede akkoord', waarbij de politieke partijen al aan het begin van de regeerperiode unaniem afspreken, waar ze niet meer over discussiëren. Dat systeem moet niet meer terugkomen, zo vonden de aanwezigen. Politieke partijen moeten kritisch blijven op de manier waarop het college van burgemeester en wethouders de zaken uitvoert. En dat is de afgelopen vier jaar niet voldoende gebeurd, aldus de mensen. Volgens hen moeten de gemeenteraadsleden tot 2022 dus niet hand in hand willen lopen met het college, maar kritisch er op toezien, dat het college doet, wat de raad haar heeft opgedragen.