Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

Raad verwerpt voorstel 'Wel wonen, maar niet klagen'


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraadsleden zijn niet gevallen voor de aanlokkelijke worst van extra woningbouw, in ruil voor de gezondheid van toekomstige bewoners. Daar ging het namelijk om bij het collegevoorstel 'Beleidsregel Wonen en Vliegen 20 Ke-contour Schiphol'. De gemeente zou meer vrijheid krijgen in het aanwijzen van woongebieden onder de uitlaatgassen van passerende vliegtuigen, als vervolgens de nieuwe bewoners geen claim meer kunnen realiseren, waar het gaat om geluids- en fijnstofoverlast.

De politieke partijen CDA, SVKB, PRO en D66 dienden maandag 12 maart twee moties in. De eerste betrof een oproep om de onderhandelingen over het wonen en vliegen in deze regio opnieuw te laten voeren. Maar nu moet het geen een-tweetje worden tussen Schiphol en grote overheidsorganen; het college moet er voor zorgen, dat ook de bewonersvertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hier volledig bij betrokken worden.

Ook moet het college ,,een proactieve rol aannemen en passende weerstand bieden tegen de groei van Schiphol, op de huidige locatie, om daarmee een toename van overlast te voorkomen. In alle toekomstige gesprekken over de door Schiphol gewenste groei, moet het standpunt van het college blijven: ,,Het maximaal aantal vluchten, vanaf de Schiphol locatie in de Haarlemmermeer, blijft ook na 2020 gemaximeerd op 500.000 stuks. Het aantal nachtvluchten zal blijvend maximaal 29.000 stuks bedragen. Geen uitzonderingspositie voor de luchtvaartsector bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs. De veiligheidseisen die aan de luchtvaartsector worden gesteld zijn gelijk aan die van andere sectoren.''

Het was gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA), die zich de afgelopen weken verdiept heeft in de hele problematiek. Hij kwam er achter, dat toekomstige bewoners volgens de huidige afspraken tussen Schiphol en overheidsinstanties geen recht hebben om hun gezondheid te verdedigen. Zelfs als het aantal vluchten boven hun hoofd vertienvoudigd wordt en de fijnstofuitstoten honderd keer zo hoog worden. Deze zorgen worden dus gedeeld door SVKB, PRO en D66. Alleen VVD en LKB hadden liever gezien, dat de gemeenteraad wel had ingestemd met het collegevoorstel. Maar hun twee stemmen waren lang niet voldoende voor een meerderheid in de raad.