Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

Samenwerken voor aanpak problemen


[KAAG EN BRAASSEM] Niet alleen de gemeenten in de regio moeten samenwerken, maar ook de waterschappen, provincies en de rijksoverheid moeten hier bij betrokken worden. Dat moet leiden tot een 'interbestuurlijk programma (IBP) en een gezamenlijke agenda'.

Die samenwerking moet er voor zorgen, dat er allerlei veranderingen worden doorgevoerd, waar het gaat om vervoer, landgebruik, waterbeheer en energieconsumptie in de woon- en werkomgeving. De kleine gemeenten moeten echter heel goed opletten, dat zij niet het afvoerputje worden van de grootstedelijke problematieken.

Het IBP wil onder meer de volgende onderwerpen aanpakken: 'Samen aan de slag voor het klimaat', 'Toekomstbestendig wonen', 'Regionale economie als versneller' en 'Naar een vitaal platteland'. Maar ook zaken als; 'Merkbaar beter in het sociaal domein', 'Problematische schulden voorkomen en oplossen', 'Migratie en integratie', 'Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving' en 'Passende financiële verhoudingen.'

Veel van deze zaken zijn onderwerpen die vooral voorkomen in de grote steden. Waar het gaat om klimaatmaatregelen bijvoorbeeld, kun je er gevoeglijk van uit gaan, dat er geen windmolens in het centrum van de grote steden worden geplaatst. Maar toch moeten er plekken gevonden worden, waar windmolens geplaatst worden voor het opwekken van andere energie, als vervanging voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Dreigen Kaag en Braassem en andere kleinere gemeenten zo niet het afvoerputje te worden voor het verplaatsen van de problemen, waar de grotere gemeenten mee te te maken hebben. Zoals het ruimtegebrek voor duurzame energiebronnen? En zou het zo maar kunnen, dat de grote steden liever een deel van hun verslavings- en daklozenproblematieken willen afschuiven naar de kleinere gemeenten?

Burgemeester Marina van der Velde geeft toe, dat haar hetzelfde gevoel bekroop, toen zij las over het IBP. Vooral toen bleek, dat de helft van de 200 miljoen euro voor het aanpakken van de uitdagingen betaald wordt door de rijksoverheid, maar de overige 100 miljoen euro door de gemeenten zelf moet worden opgehoest, via een korting op het gemeentefonds. Later moet weer onderhandeld worden over een nieuwe verdeling van die kosten. Van der Velde maakt zich daar zorgen over: ,,Krijgt iedereen zijn portie? Je weet niet hoe het terug komt; dat is niet duidelijk. Maar het zijn onderhandelingen, die de VNG *Vereniging Nederlandse Gemeenten, JD) voert. Onze wethouder Zorg kan hier mee aan de slag.''

Op dit moment worden er nog geen acties ondernomen op de negen onderwerpen, maar de komende jaren wordt daar wel naar toe gewerkt door de verschillende bestuursorganen. De burgemeester concludeert: ,,De informatie die we nu over het IBP hebben gekregen is een raar tussenstuk.'' Dit najaar moeten de besprekingen over het IBP echter al leiden tot concrete afspraken. Waarna alle overheidsinstellingen moeten samenwerken om de negen opgaven verder uit te werken.