Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2018

CDA zoekt steun tegen verbindingsweg


Kaag en Braassem – Het CDA in de gemeente Kaag en Braassem roept de overige politieke partijen op, om zich op te stellen tegen de komst van een verbindingsweg tussen de Maximabrug en de N446. De politieke partij Nieuw Elan uit Alphen aan den Rijn is groot voorstander van zo'n nieuwe weg, maar de politici uit de kleinere buurgemeente maken zich zorgen over de gevolgen. Zoals veel meer verkeersoverlast en verminderde leefbaarheid.

Het CDA wordt in ieder geval gesteund door de dorpsraden van zowel Woubrugge als Hoogmade. Namens die twee dorpsraden riep Ben Beukenholdt in januari de politiek op om ,,een krachtig protest te uiten bij de collega's in Alphen''. Maandag 23 april wil raadslid Thijs Mooren dit doen, door het indienen van een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag. Zijn partij hoopt, dat alle andere raadsleden zich unaniem tegen de aanleg van de verbindingsweg tussen de Maximabrug en de N446 zullen keren.

Glasvezel voor buitengebied


Nieuwkoop – De buitengebied van Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Teylingen-Oost krijgen toch nog glasvezel. Pas in het allerlaatste weekend van de gestelde deadline van 8 april bleek, dat er genoeg contracten waren afgesloten met de vier serviceproviders. Minimaal 50% van de aansluitingen in het buitengebied moest op 8 april zo'n contract hebben ondertekend. En dat is dus gelukt. Na de zomer begint de aanleg van het glasvezel door GlasDraad Groene Hart. De eerste huishoudens kunnen al aan het eind van dit jaar genieten van snel internet.

Nieuwe baas bij WSN


Nieuwkoop – Caroline Nolet-Kolster wordt op 1 mei de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop. Nolet volgt Annelies Barnard op, die sinds 1 januari werkt voor De Woningstichting in Wageningen.

De afgelopen jaren werkte Nolet als manager verhuur & verkoop bij Ymere. Ook is ze bestuurslid in het Aedes netwerk vrouwelijke managers en bestuurders. Namens de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) laat de Raad van Commissarissen weten ,,zeer verheugd'' te zijn met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder. Zij moet WSN ,,verder ontwikkelen en positioneren.''

In 2012 werd Ymere nog onder verscherpt toezicht geplaatst van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Reden daarvoor was een daling in het vermogen van Ymere, waardoor de leningportefeuille een groter risico begon te worden. Dat was echter ver voor de komst van Nolet. Zij werkt pas sinds 2015 voor Ymere. Daarvoor had Nolet meerdere functies bij Dudok Wonen.

Onderhandelingen op koers


Nieuwkoop – De onderhandelingen tussen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop verlopen voorspoedig. Informateur Guus Elkhuizen laat weten: ,,We hebben zeer constructieve besprekingen in een fijne sfeer. We hebben nog veel werk te doen, maar het tempo zit er in.'' Dinsdag 17 april gaan de politieke partijen in gesprek met vertegenwoordigers uit de samenleving. Dat kan mogelijk leiden tot nieuwe inzichten bij de politici.

Oud papier dag eerder opgehaald


Leimuiden – De vrijwilligers van Voetbalvereniging Kickers '69 halen voor één keer het oud papier op een donderdag op; 26 april om precies te zijn. De reden hiervoor is, dat het de volgende dag Koningsdag is. Het inzamelen van het oud papier begint om 18:30 uur; alle inwoners van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam zijn zo gratis van hun oud papier af. Dat oud papier kan aanstaande donderdag gewoon langs de kant van de weg gezet worden. Volgende maand vindt de oud papierinzameling gewoon weer op een vrijdag plaats.

Extra steun voor D66


[KAAG EN BRAASSEM] Vorige week was D66 als enige partij nog tegenstander van een nieuwe vorm van fractieondersteuning. Maar fractievoorzitter Nick van Egmond heeft nu toch een manier gevonden, om in te stemmen met dit raadsvoorstel. Dat liet hij maandag 16 april weten tijdens de fractievergadering van zijn partij.

Hij gaat de griffie vragen om ambtelijke ondersteuning, waar het gaat om de registratie van inwonerraadsleden, die deelnemen aan vergaderingen. Zo hoeft de partij niet zelf te turven, wie van de gemeenteraadsleden een duit in het politieke zakje heeft gedaan en dus een vergoeding kan krijgen voor de bijgewoonde vergadering. Deze extra ambtelijke ondersteuning wordt volgens Van Egmond niet betaald door D66 zelf, maar wordt vergoed vanuit een potje voor raadsondersteuning.

Motie tegen verbindingsweg


[KAAG EN BRAASSEM] Het CDA gaat actie ondernemen tegen de Alphense plannen voor een weg tussen de Maximabrug en de N446. Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) dient hier maandag 23 april een 'Motie Vreemd aan de Orde van de Dag' over in.

[Joep Derksen]

De grootste politieke partij in Alphen aan den Rijn, Nieuw Elan, heeft vorig jaar een plan gelanceerd voor het aanleggen van een weg tussen de Maximabrug en de N446. De dorpsraden van Woubrugge en Hoogmade zijn fel tegen deze ontwikkelingen, zo liet Ben Beukenholdt begin dit jaar weten. ,,Dit zal leiden tot een enorme verkeerstoename en de overlast in de dorpen neemt dan enorm toe.'' Beukenholdts pleidooi om ,,een krachtig protest te uiten bij de collega's in Alphen'' wordt nu door het CDA opgepakt.

Thijs Mooren schrijft nu dus een motie, waarin wordt aangegeven, dat de gemeenteraad van Kaag en Braassem tegenstander is van de komst van zo'n verbindingsweg. Het CDA hoopt, dat de motie unaniem wordt aangenomen door de gemeenteraad. In januari vond wethouder Herman Haarman (D66) het ,,wat vroegtijdig om actie te ondernemen''. Of de leden van de gemeenteraad hier ook zo over denken, wordt maandag 23 april duidelijk.

Plannen bekend voor geheime vergadering


[KAAG EN BRAASSEM] Woensdagavond 18 april wordt een belangrijk moment voor de politieke toekomst van deze gemeente. Dan praten de gemeenteraadsleden namelijk achter gesloten deuren over de conclusies, die verkenner Floris Schoonderwoerd heeft getrokken. Hij heeft met alle politieke partijen gesproken en kwam hierover met adviezen naar buiten.

Hoe de politici staan tegenover die adviezen; dat wordt vooralsnog angstvallig geheim gehouden. Onafhankelijke pers is namelijk niet welkom bij deze besprekingen. Maar hoe deze geheime vergadering zal verlopen, is wel duidelijk. De politici moeten gezamenlijk bepalen, over welke onderwerpen ze het wel en niet over eens zijn. En of hier een raadsbreed akkoord over moet worden opgesteld.

Vervolgens moeten de politici besluiten nemen over de 'procesafspraken', die gemaakt moeten worden. Verkenner Schoonderwoerd zal deze avond alleen aan het begin van de bijeenkomst het woord nemen, om zijn conclusies toe te lichten. Daarna laat hij de besprekingen over aan de overige 20 gemeenteraadsleden.

Schiphol verstoort bouwplannen


[KAAG EN BRAASSEM] Het bestemmingsplan Buitengebied Oost leidt tot veel zorgen bij de politici. Met name waar het gaat om de strenge regels tegen uit- en nieuwbouw van bedrijven en gebouwen, in verband met de stikstofuitstoten. Die extra stikstof gaat namelijk ten koste van het nabijgelegen Natura2000 gebied. Raadslid Thijs Mooren (CDA) stelde maandag 16 april ongerust: ,,In het buitengebied kan met dit bestemmingsplan helemaal niets meer. We gaan alles op slot gooien. Mogelijk komt (het woningbouwprogramma, JD) Leimuiden-West in gevaar.''

Het ergert hem, dat Kaag en Braassem de dupe lijkt te worden. ,,Bij de Provincie Zuid-Holland is er een prioriteitenlijst, waar het gaat om woningbouwprojecten. Daar zit geen enkel woningbouwprogramma uit Kaag en Braassem bij. Bovendien bestaat het gevaar, dat ze Schiphol en Rotterdam alle vrijheid geven, waar het gaat om uitbreiding en ontwikkeling, waardoor in het Groene Hart niets meer kan. Dat is wat in de praktijk gaande is.''

Woonbootbewoners naar Raad van State


[KAAG EN BRAASSEM] De bewoners van de woonboten op Spijkereiland 2, 3 en 4 stappen naar de Raad van State. Zij gaan hiermee in beroep tegen een raadsbesluit, waarin bepaald is dat hun woonboten geen permanente woonbestemming krijgen. Terwijl veel van hun buren die toestemming wel hebben gegeven.

[Joep Derksen]

Ook geven ze in hun bezwaar richting de Raad van State aan, dat burgemeester Marina van der Velde in 2010 zwart op wit heeft laten opstellen, dat in een nieuw bestemmingsplan hun woonschip ,,zal worden aangemerkt als woonschip voor permanente bewoning''. Deze mensen wonen als ruim veertig jaar op Spijkereiland en zorgen zelf voor hun gas- en wateraansluitingen. Ze willen ook hun kinderen later de kans geven om op hun woonboot te blijven wonen. Maar de gemeenteraad bepaalde vorig jaar, dat hun woonboten moeten verdwijnen, als de huidige bewoners ook vertrokken zijn. En dat zou met name komen, omdat er langs een stukje A4 geen geluidsscherm staat. En die bewoners er volgens de huidige regels dus niet zouden mogen wonen.

Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad lieten de bewoners al weten, dat ze naar de Raad van State zouden stappen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf toen aan, dat de gemeente de uitspraak van die Raad van State zal opvolgen. Bijvoorbeeld als de Raad van State bepaald, dat de bewoners na meer dan veertig jaar vallen onder de verjaringsregels. In 1973 kregen de woonbootbewoners ook al een document van de toentertijd zelfstandige gemeente Woubrugge met de titel 'Vergunning tot ingebruikneming van woongelegenheid'. Of als de Raad van State beoordeelt, dat de belofte uit 2010 past in het kader van ''bestuurlijke betrouwbaarheid. Bovendien hebben de bewoners als argument, dat ze al jaren OZB betalen. Het gemeentebestuur blijft echter het standpunt vasthouden, dat de woonbootbewoners wel een 'woonvergunning' hebben gekregen, maar nooit een 'woonbestemming'. De Raad van State zal naar verwachting later dit jaar een besluit nemen over deze zaak.

Column


Bootje

Het worden spannende weken voor de politici, waarde columnlezer. Voor de buitenwacht lijkt alles nog pais en vree, maar achter de schermen wordt de spanning steeds groter. De politieke partij PRO heeft zes zetels en het meeste aantal stemmen gehaald en neemt dus het voortouw in de coalitieonderhandelingen. Officieel heet dat nu nog: 'verkennende gesprekken'. Eigenlijk heeft PRO samen met Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB; ook zes zetels) al genoeg om een meerderheidscoalitie te vormen. Maar het lijkt juist SVKB te zijn, die moet oppassen om buiten het bestuurdersbootje te vallen.

En daar zijn meerdere redenen voor. In 2014 mocht SVKB nog een wethouder leveren; Harry van Schooten. Maar hij gaf twee jaar later, vanwege gezondheidsproblemen, zijn positie op. Vervolgens gingen de politieke partijen met elkaar onderhandelen en mocht plotseling D66 een nieuwe wethouder leveren. Dat zette kwaad bloed bij SVKB en leidde er uiteindelijk toe, dat deze partij zich niet meer gebonden achtte aan het raadsbrede akkoord, dat ook SVKB had ondertekend. In feite ging SVKB als enige partij oppositie voeren. En dat konden veel politici van andere partijen juist niet waarderen.

Daarnaast is SVKB als enige partij tegenstander van zo'n nieuw raadsbreed akkoord. Onderwerpen, die daarin staan, worden beschouwd als onomstreden. En dus moeten de partijen zich daar vier jaar lang aan houden. En daar wil SVKB zich dus niet aan binden. Vooralsnog, tenminste, want dat standpunt kan natuurlijk nog veranderen tijdens de onderhandelingen met de andere partijen.

En dan zijn er nog de verschillende wethouders, die op de schop zitten. Herman Haarman (D66) heeft de eer aan zichzelf gehouden en helpt mee met de zoektocht naar zijn opvolger. Maar houdt tegelijkertijd ook de optie open, dat hij alsnog wethouder wordt, als er geen geschikte lokale kandidaat gevonden kan worden. Henk Hoek (CDA) wil ook nog wel verder en de kans, dat hij weer terugkeert in het college is groot. Hetzelfde geldt voor wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO), die ondanks zijn lange staat van dienst in wethoudersleeftijd nog altijd tot de jonkies behoort. Over Yvonne Peters (VVD) zijn veel mensen tevreden, maar zij maakt deel uit van een partij, die slechts twee zetels heeft kunnen bemachtigen. En dus de kleinste fractie in de gemeenteraad is.

Toch wil dat niet zeggen, dat Peters kan fluiten naar een nieuw wethouderschap. Verkenner Schoonderwoerd (inderdaad; de wethouder) heeft nadrukkelijk laten weten, dat alle partijen evenveel kans hebben op inspraak en invloed. En dus kan de enige partij, die een zetel heeft gewonnen (SVKB), nog altijd buiten het collegebestuur vallen. En dan gaat de droom van Petra van der Wereld om wethouder te worden, de eerstkomende vier jaar niet door.

Gedragsbeïnvloeding in verkeer


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeente blijft zich inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten, naar aanleiding van vragen van gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA).

Met name waar het gaat om de kwetsbare doelgroepen: fietsers, senioren en jonge bestuurders. Hiervoor slaan overheidsinstellingen in deze provincie de handen ineen. Er komen regionale meerjarenprogramma’s verkeersveiligheid. Deze moeten zorgen voor concrete gedragsbeïnvloedingsprojecten. In Kaag en Braassem is de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne hier een voorbeeld van. Maar ook vinden in deze gemeente de ''jonge automobilistendagen'' en ''School op Seef'' voor basisscholen plaats. Dit jaar wordt ook het programma ‘Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer’ (VOMOL) aangeboden aan de scholen in Kaag en Braassem.

Geen kans voor glastuinbouw


[WOUBRUGGE] Het bedrijf VDE Plant wil heel graag de bestemming glastuinbouw behouden op de Van Egmondlocatie. Daar heeft de onderneming een schriftelijk verzoek voor ingediend. Maar het college van burgemeester en wethouders wijst dit verzoek af, zo bleek donderdag 13 april.

De actie van VDE Plant komt voor het college totaal onverwacht, zo valt te lezen in een briefwisseling: ,,Gedurende het TOP-traject is de wens om hier glastuinbouw te realiseren niet door VDE-plant naar voren gebracht. Ook bij de inspraakprocedure, in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingplan ‘Buitengebied Oost’, is een wens tot uitbreiding van glasareaal niet door VDE-plant ingebracht. Dat er nu een verzoek tot aankoop van het perceel Van Egmond wordt gedaan, verrast ons dan ook in hoge mate.'' Het bedrijf wordt geadviseerd om haar activiteiten 'in zuidelijke richting' te laten plaatsvinden. Op de Van Egmondlocatie komen namelijk definitief twintig sociale huurwoningen.

Leden bepalen toekomst dorpsraad


[WOUBRUGGE] Het bestuur van de Dorpsraad Woubrugge legt haar toekomst in de handen van de leden. Vrijdagavond 20 april bepalen deze Woubruggenaren, of de Dorpsraad moet blijven bestaan of niet.

[Joep Derksen]

Er zijn meerdere redenen, waarom het bestuur deze drastische maatregel neemt, zo legt dorpsraadvoorzitter Ben Beukenholdt uit. De dorpsraad is ooit opgezet vanuit de wens van het gemeentehuis, om één aanspreekpunt te hebben met vertegenwoordigers van Woubrugge. Het praten met elkaar; dat gaat prima. Maar er is volgens de dorpsraad nogal wat aan te merken op de manier waarop de gemeente omgaat met hun zorgen en bezwaren.

Zo pleitte de dorpsraad tegen het volbouwen van het Landje van Egmond met twintig sociale woningen, maar de gemeenteraad besloot toch om dit plan door te laten gaan. En als er klachten zijn over zaken in het dorp, dan wordt er door de gemeente pas actie ondernomen, nadat de dorpsraad er voortdurend op blijft hameren. Beukenholdt: ,,De klachtenmelding loopt nog voor geen meter, maar er wordt wel goed gecommuniceerd met het gemeentehuis.''

Ook de ophef over het struinpad is er mede oorzaak van, waarom het dorpsraadbestuur zich beraad over haar toekomst. Dit struinpad, dat zo'n 50.000 euro zou hebben gekost, was een idee richting de gemeente vanuit de dorpsraad zelf. Maar toen dat pad, dat naast een bestaand wandel- en fietspad ligt, eenmaal was aangelegd, regende het kritiek. De ophef over het struinpad haalde zelfs de landelijke televisie, in programma's als 'Van onze centen' en 'Tijd voor Max'. Tegenstanders van het struinpad kwamen hierbij volop aan het woord. De dorpsraadvoorzitter: ,,Je kunt deze mensen duizend keer een podium geven, maar dan komen ze niet. Ik vind het goed dat mensen tegen iets zijn. Maar de vraag is, wanneer je dat ongenoegen uit.''

De toekomst van de dorpsraad ligt aanstaande vrijdag, vanaf 20:30 uur in Café Die Twee dus in handen van de leden. Als het aan Beukenholdt ligt, gaan hij en de overige bestuursleden van de dorpsraad door met hun werk. ,,Jan Veraart en ik zijn aftreedbaar, maar we zijn herkiesbaar. De jonge garde dient zich nog niet aan. We doen dit werk voor onze gemeenschap en niet om er beter of minder van te worden. We vinden het noodzakelijk dat onze stem in het gemeentehuis gehoord wordt. We hebben een aantal dingen wel mogen bereiken en hebben goede contacten met het gemeentehuis. Maar als een meerderheid van de leden zegt dat we moeten opstappen, dan stappen we op.'' Alle inwoners van het dorp zijn welkom om de vergadering van de dorpsraad bij te wonen. Iedereen mag meepraten, maar alleen de leden hebben stemrecht. Voorafgaand aan de discussie over de toekomst van de dorpsraad wordt de traditionele jaarvergadering gehouden. Hierbij wordt voorgesteld om de contributie op nul euro te houden en de leden te vragen voor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 5 euro per persoon.

Loods voor loods


[WOUBRUGGE] Er komt waarschijnlijk een nieuwe loods op het perceel Oudendijkseweg 10. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positieve grondhouding, waar het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wel moet de aanvrager een sloopmelding indienen voor het slopen van de huidige oude loods.

Ken uw raadslidSerie

De serie 'Ken uw raadslid' laat iedere week één van de 21 gemeenteraadsleden aan het woord. Het interview gaat over wat iemand beweegt om de politiek in te gaan. En wat voor een persoon dit raadslid nu helemaal is. Voordat de serie écht van start gaat, nu eerst een dubbelinterview met Anja de Rijk en Marcel Doze; sinds kort duo-fractievoorzitters bij het CDA.

[Joep Derksen]

[LEIMUIDEN] Het kwam niet als een schok na twaalf jaar fractievoorzitterschap, maar voor buitenstaanders was de aangekondigde overdracht van deze functie door Karin van der Kaaden toch nog onverwacht. De fractieleden besloten om Anja de Rijk en Marcel Doze het duo-fractievoorzitterschap te geven. De gedoodverfde opvolger, Ronald Wesseling, zit namelijk niet in de gemeenteraad, omdat andere fractieleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen meer voorkeurstemmen hebben gekregen.

Maar goed; twee bazen op één fractie van vier personen: gaat dat wel goed? Doze: ,,We hebben hier vooraf geen contact over met elkaar gehad, maar dit leek ons de meest werkbare oplossing. We hebben namelijk allebei te weinig tijd om een fractievoorzitterschap volledig zelfstandig te doen.'' In ieder geval hebben de beide nu wel al één mijlpaal bereikt: voor Kaag en Braassem is een duo-fractievoorzitterschap uniek. Doze leidt de gesprekken tijdens de commissie- en raadsvergaderingen en De Rijk is verantwoordelijk voor de interne communicatie.

Tijd voor een introductie, wie Anja de Rijk en Marcel Doze zijn. De Rijk: ,,Ik ben in 2009 door (toenmalig wethouder, JD) Antoon Kea gevraagd om op de kandidatenlijst te staan. In november van dat jaar kreeg ik een dochter en ik besloot om drie jaar op de achtergrond te blijven. Toen ik 36 was zei ik: ,,Op mijn 46ste wil ik raadslid zijn. Nu ben ik 45 en zit ik definitief in de raad.'' En dat dankzij maar liefst 303 voorkeurstemmen; de meeste van alle 21 gemeenteraadsleden!

Ook Doze kreeg veel voorkeurstemmen, 207 om precies te zijn. Een teken, dat de inwoners van Leimuiden bewust stemmen om zoveel mogelijk 'eigen mensen' in de gemeenteraad te krijgen. Doze geeft ook wat achtergrondsinformatie over zichzelf: ,,Ik ben projectmanager bij een aannemer in de infrawereld. In 2012 ben ik actief geraakt in de politiek. De Provincie Noord Holland kwam tijdens een informatieavond praten over de aanpassingen van de N207. Ik vond er iets van en vond, dat het beter kon. Dat leidde er toe dat ik namens mijn straat contacten ging houden met de gemeente en de provincie. Ook heb ik als inwoner ingesproken in de raad. Eind 2013 werd me door het CDA gevraagd: 'Als je het zo goed weet, wil je daar niet een bijdrage aan leveren?' Ik heb daar 'Ja' tegen gezegd en werd tot mijn verbazing gekozen.'' Doze richt zich tot De Rijk: ,,Ik had niet zo'n tienjarenplan als jij. Ik ben er in gerold.''

Wat bezielt de beide politici om avond na avond in het gemeentehuis te zitten en daar over het ene na het andere politieke onderwerp te praten? Doze: ,,Als je het ergens niet mee eens bent, kun je van de zijlijn roepen en wat op Facebook schrijven. Of je kunt er wat aan doen. En dat kun je als raadslid prima.'' De nieuwe leiders van het CDA willen 'minder navelstaren' en niet meer urenlang praten over bijvoorbeeld de vraag of een goothoogte van een bungalow vier meter of tien meter hoog mag zijn. ,,In onze provincie worden heel belangrijke besluiten genomen, waar we erg weinig aan zijn aangehaakt. Zoals de introductie van de Omgevingswet en de duurzaamheidsmaatregelen, die genomen moeten worden. Ik hoop dat Karin van der Kaaden zich meer in de regio gaat bewegen.'' Doze kijkt nog even terug naar een raadsbesluit van vier jaar geleden, om geen gemeenteraadslid, maar een wethouder in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te plaatsen. ,,Dat was niet verstandig, want we hebben toen als gemeenteraad het initiatief uit handen gegeven. Als er nu weer posities in Algemeen Besturen vrij komen, moet daar een raadslid in zitten.''

Het woord 'duurzaamheid' is gevallen. Zonder twijfel wordt dat onderwerp hét hete hangijzer voor de komende vier jaren. Want vanuit de landelijke overheid komt druk op de gemeenten om besluiten te nemen voor het opwekken van duurzame energie. Angstbeelden van honderden meters hoge windmolens en tientallen hectares aan blinkende zonnepanelenvelden doemen op. Dat zijn dan ook geen keuzes, waar de duo-fractievoorzitters voor willen gaan, zo maken ze duidelijk. ,,We gaan voor innovatie'', aldus De Rijk. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het industrieterrein Veenderveld. Daar zitten een paar grote fabrieken, waar warmte vandaan komt. Van die warmte moeten we gebruik kunnen maken.''

Doze: ,,De duurzaamheidsopgave gaat verder, dan alleen de vraag of je zonnepanelen of windmolens gaat plaatsen. Daar zijn mooie subsidies voor en dus richten veel organisaties zich hier nu op. Maar er zijn nieuwe technieken, zoals het halen van warmte uit water en energie uit de kassen. Onze polders en het open landschap maakt het zo mooi om hier te wonen. We moeten initiatieven, zoals de poging om de inwoners van Rijnsaterwoude aan te sluiten op een warmtenetwerk vanuit het Braassemermeer, omarmen. En niet dit besluit voor ons uitschuiven door te zeggen, dat we het met zonne-energie of windmolens moeten doen. Je moet van de gebaande paden afwijken.''

De duo-fractievoorzitters kijken nog één keer terug naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Hierbij behield het CDA haar vier zetels en haalden zelfs meer stemmen dan in 2014. De Rijk: ,,We zijn tevreden met deze uitslag. Onze wethouder Henk Hoek had niet de gemakkelijkste dossiers.'' Doze vult hierop aan: ,,Het besluit om de Alkeburcht te sluiten, was dus misschien toch niet zo slecht. Je kunt voor of tegen die sluiting zijn, maar op basis van de feiten hebben we dat besluit goed onderbouwd genomen.'' De Rijk laat hierop weten: ,,En we zijn er niet op afgerekend. Blijkbaar kijken de mensen toch naar andere zaken, als ze hun stem bepalen. Heel veel kiezers bepalen pas de laatste twee dagen hun stem.''

De Rijk heeft zich voorgenomen om één drastische vergadermaatregel in te voeren: ,,De fractievergaderingen duren maximaal tot 22:45 uur. Bovendien gaan we eens per maand als fractie in een andere dorpskern vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar.'' Doze roept op: ,,Kom niet alleen meepraten, als je ergens tegen bent. Maar ook als je ergens voor bent.''

Verkenning in laatste fase


[KAAG EN BRAASSEM] De verkenner van de coalitieonderhandelingen, Floris Schoonderwoerd, bracht vorige week een tussenadvies uit. Hij laat weten, dat het mogelijk is om een 'breed gedragen koersdocument' op te stellen. Hierin worden onderwerpen genoemd, waar het college mee aan de slag gaat, zonder dat de gemeenteraad zich er nog mee bemoeit.

Schoonderwoerd ziet het al voor zich: ,,De raad formuleert de kaders en de doelen, het college vult met inwoners en organisaties de weg ernaar toe in. Het maakt maximaal gebruik van de kennis en betrokkenheid van inwoners en organisaties én verlicht de workload van de raad.'' Dan kan het gaan om zaken als arbeidsmigranten, sociale woningbouw, bedrijventerreinen en duurzaamheid. Maar ook onderwerpen als grootschalige recreatie en maatschappelijk vastgoed.

Schoonderwoerd praat ook niet van 'collegebestuur', maar 'collegiaal bestuur'. In dat 'collegiaal bestuur' zouden nog van alle vijf politieke partijen wethouders kunnen komen, zolang het totaal aantal fte (voltijdsbanen) niet boven de 3,5 uit komt. De politici gaan op woensdag 18 april achter gesloten deuren praten over hun overeenkomsten en verschillen. Maar tegelijkertijd moeten PRO en SVKB met elkaar in gesprek gaan, zo adviseert Schoonderwoerd. ,,Om te onderzoeken of zij de romp van het bestuur kunnen gaan vormen. Uit de verkenning blijkt voldoende aanleiding om te veronderstellen dat dit kan lukken.''

Dat zou moeten lukken, zo verwacht Schoonderwoerd, maar er moeten nog veel hobbels genomen worden. ,,De wens en intentie is er bij beide partijen maar de verschillen die zijn geconstateerd, vergen nog wel een verdiepingsslag. Het gaat dan vooral om verschillen in het inrichten van het proces om van abstracte naar concrete afspraken te komen bij de verschillende thema’s.'' Die gesprekken zullen niet door Schoonderwoerd geleid worden; hij is namelijk PRO-wethouder en kandidaat-wethouder voor die partij. Daarom worden Rob van der Hoorn en Rob van der Geest aangesteld om de gesprekken tussen PRO en SVKB te leiden.

Het is de bedoeling, dat er na woensdag 18 april een nieuwe periode in gaat. Dan begint namelijk de 'formatiefase'. In deze fase onderzoeken de twee grootste partijen, PRO en SVKB, hoe het college wordt gevormd en met welke partijen en personen dat moet gebeuren.

Zorgen over slechter onderwijs


[KAAG EN BRAASSEM] Vorige week stond het met grote koppen in het nieuws: het niveau van het onderwijs glijdt af. Dat was te lezen in een officieel rapport met de titel 'De staat van het onderwijs'.

[Joep Derksen]

De kritiek was niet misselijk; de afgelopen twee decennia is de kwaliteit van het onderwijs enorm afgenomen. Hierdoor komen steeds meer leerlingen na groep 8 van de basisschool af, zonder dat ze fatsoenlijk kunnen lezen en schrijven. Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs, concludeert hierover: ,,De afgelopen twintig jaar zijn de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Ook het aantal leerlingen dat eind groep 8 niet goed kan lezen, is de afgelopen twee jaren gestegen. Bij bewegingsonderwijs, cultuureducatie en natuur & techniek zijn veel prestaties lager, dan die van jaren geleden. En op het terrein van burgerschap en sociale vaardigheden constateerden we al eerder onvoldoende vorderingen. We moeten wel concluderen: door de jaren heen glijden de resultaten van het Nederlandse onderwijs af. Hier maak ik me echt zorgen om.''

In het rapport staat onder meer, dat de leesvaardigheid van de leerlingen enorm is teruggegaan: in 2015 haalde 78% van de leerlingen het streefniveau lezen, terwijl dat vorig jaar nog maar 65% was. Meer dan 1/3de van de kinderen op de basisscholen kunnen in groep 8 dus niet voldoende lezen! Waar het gaat om het basisniveau rekenen, is het nog slechter gesteld. Daar haalt slechts 48% van de leerlingen het basisniveau rekenen.

Aan directeur Kees Hagenaars van basisschool Ter Does is gevraagd, wat hier de oorzaken van kunnen zijn. Enkele jaren geleden is besloten, om zorgleerlingen (bv kinderen met ADHD, PDD NOS en andere problemen) onder te brengen in het reguliere onderwijs. Is de achtergang van het onderwijs aan deze maatregel te koppelen? Gaat het onderwijs in die paar jaar zo dramatisch achteruit, omdat de zorgleerlingen er voor zorgen, dat de overige leerlingen in de klassen niet voldoende onderwijs krijgen?''


Hagenaars: ,,Dat heeft zeker met elkaar te maken. “Passend onderwijs past niet”, hebben we bij de invoering ervan al gezegd. Wat ook voor forse problemen zorgt, is dat er steeds minder wordt voorgelezen. Dat is heel essentieel om kinderen te motiveren om zelf te lezen. Ouders nemen er de moeite en de tijd niet meer voor. Daarnaast hebben kinderen zoveel leuke dingen om uit te kiezen, zodat het kezen van boeken steeds minder aandacht krijgt. Tel dat allemaal op en je hebt flink wat oorzaken gevonden.'' Hij bekritiseert de Onderwijsinspectie: ,,Het is dan wel erg simplistisch om te concluderen, dat de kwaliteit van het onderwijs terug loopt. Maar ja, in de analyse van problemen in het onderwijs is men nooit sterk geweest in ons land. En dat is weer de reden, dat de politiek zoveel foute keuzes heeft gemaakt in het verleden. En er tot op heden nog steeds niets van heeft geleerd. Dat doen andere landen echt beter.''

Goodnight Slaapkamers


CRUQUIUS Goodnight Slaapkamers is een waar paradijs met 5.000 m2 aan slaapkamers, bedden, kasten, matrassen en boxsprings! 'Als u bij Goodnight niet slaagt, slaagt u nergens', is een bekende uitdrukking. En dat is logisch, want hier kunt u terecht voor de bedden van de betere en hogere kwaliteit, zonder dat u hier per se diep voor in de portemonnee hoeft te tasten.  
Joep Derksen

Bedrijfsleider Lars de Ruiter laat met gepaste trost weten, dat er in de winkel een compleet nieuwe studio van Nolte is gerealiseerd. Met het programma 'Concept Me'. De Ruiter: ,,Nolte is dé naam, waar het gaat om goede kwaliteit kasten en ledikanten. En voortaan zijn er geen beperkingen meer, waar het gaat om wensen met betrekking tot kleuren en maten. Je mag namelijk alles zelf bepalen.'' Via 'Concept Me' worden fraaie 3D-tekeningen gemaakt, waarin de situatie bij u thuis perfect wordt weergegeven. Zo kun je de eigen slaapkamer precies naar jouw eigen wens inrichten en dus in feite je eigen slaapkamer ontwerpen. En daar komen dan ook nog eens de snelle levertijden en scherpe prijzen bij!

Nieuw is ook de Tempur studio. Dit kwaliteitsmerk is helemaal terug gegaan naar de basis; hun matrassen. Tempur is namelijk groot geworden door haar eersteklas matrassen. Deze bieden het slaapgenot, wat de consument gewend is. ,,Een goede matras met een lange garantie en een vanzelfsprekendheid waar het gaat om goed slapen voor mensen met rugklachten.''

Ledikanten worden steeds populairder. Goodnight Slaapkamers heeft een hele etage vol staan met ledikanten. Of het nu gaat om de industriële modellen of de klassieke modellen van een breed scala aan Nederlandse merken. De Ruiter laat weten, waarom Goodnight Slaapkamers een voorkeur heeft voor Nederlands geproduceerde bedden: ,,Je weet hierdoor met wie je zaken doet en de lijntjes zijn kort. Mocht er iets nodig zijn, dan kunnen we snel schakelen om onze klanten van dienst te zijn.''

De technologie blijft zich maar ontwikkelen en Goodnight Slaapkamers maakt dan ook gebruik van de nieuwste technieken. Het wederom Nederlandse merk Perzona is hier een perfect voorbeeld van. Met een speciale computer met camera wordt een matras gecreëerd, die perfect past bij jouw slaapgemak. De Ruiter: ,,Via de computer wordt je lichaam helemaal in 3D opgemeten. Hierbij wordt gekeken naar hoe je gebouwd bent, waar het gaat om bijvoorbeeld je schouders, heupen en taille. Vervolgens wordt de matras in verschillende hardheden samengesteld. En dat voor een heel betaalbare prijs. Het gebeurt in de winkel, zodat je al direct kunt voelen hoe fijn deze op jou aangepaste matras ligt.''

Waar Goodnight Slaapkamers zich ook mee onderscheidt, is haar eigen bezorg- en montagedienst. Deze medewerkers zijn speciaal opgeleid om alle bedden en aanverwant meubilair uitstekend in elkaar te zetten. Met persoonlijke aandacht. Wilt u zich laten verrassen door prachtige aanbiedingen? Kijk dan op de website van Goodnight.

Voor meer informatie: Goodnight Slaapkamers Cruquius B.V., Spaarneweg 18, 2142 EN Cruquius, T: 023 529 3984, W: www.goodnight.nl.

De Keukenhoek


Een complete keuken voor elk budget

KATWIJK – Hoera! Het is lente! En bij de lente past het, om je eigen keuken eens kritisch te bekijken. Wordt het niet eens tijd om die oven te vervangen? En die afwasmachine, die nu al ruim tien jaar meegaat; nieuwere modellen doen het beter én zijn nog energiezuiniger ook! Of is nu het moment om een compleet nieuwe keuken te overwegen? Voor al deze vragen is er maar één oplossing: even langslopen bij de Keukenhoek in het pand van Plug Meubelen.

Door Joep Derksen

De Keukenhoek is inmiddels al breed bekend in de Duin- en Bollenstreek. En dat is logisch, want voor ieder budget kun je als consument hier terecht voor uitstekende inbouwapparatuur en topkwaliteit keukens. Ga maar even na: waar kun je tegenwoordig nog een complete keuken krijgen, met allerlei topmerken inbouwapparatuur, voor minder dan 5.000 euro? Nou, bij de Keukenhoek dus!

Keukenhoek-manager Jeroen Weij staat iedere klant met raad en daad terzijde. En dat is niet zomaar even gezegd: hij heeft hiervoor het 3D-ontwerpmodel voor klaar staan. Wie na het bewonderen van de showroom wil weten, wat voor type keuken het beste in haar of zijn huis komt te staan, kan Jeroen vragen om dat met zijn 3D-model te laten zien. De manager: ,,Wanneer de klant de maten van de muren en vloer geeft, met een idee waar de ramen zitten, dan kan ik allerlei variaties aan keukens tonen, zoals die perfect in dat huis passen. Zo is het voor de potentiële keukenkoper ook gemakkelijker om zich voor te stellen hoe zo'n nieuwe keuken in het eigen huis er uit gaat zien.''

Maar de Keukenhoek heeft nog een vernuftig systeem: Mix & Match. Hiermee kun je jouw eigen keuken samenstellen, zodat je een unieke combinatie hebt. Waarom zou je een afwasmachine, koelkast en vriezer allemaal van hetzelfde merk moeten hebben, als je van het ene merk de koelkast mooier vindt en van het andere merk de afwasmachine? De Keukenhoek levert alles aan huis en installeert het desgewenst ook.

En daar houdt de service van de Keukenhoek niet mee op, licht Jeroen toe. ,,We denken graag mee, ook waar het gaat om de combinatie van de keuken met de rest van de ruimte, zoals de vloeren en de muren. Het is goed om te letten op de kleurtinten, want de totale uitstraling met de rest van het huis moet wel helemaal kloppen.'' De Keukenhoek heeft nu ook prachtige Simacore werkbladen. Uniek vanwege het hoogwaardige materiaal, dat beter is dan de meeste kunststofbladen, maar qua prijs zijn deze Simacore werkbladen veel lager dan natuurstenen werkbladen.

Veel mensen zien er soms tegenop, om te gaan onderhandelen over de prijs. Door allerlei wilde verhalen zetten ze zichzelf hier door onder druk. Jeroen kan hen geruststellen: ,,Wij kunnen iedereen helpen aan een nieuwe keuken of nieuwe inbouwapparatuur voor elke prijsklasse. Onze klanten weten, dat ze niet hoeven te onderhandelen voor de keuken, want de Keukenhoek biedt vanaf het begin een eerlijke prijs. De tientallen procenten korting, die u wilt hebben, zitten al bij onze prijzen in!''

De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.

Voor kwaliteit hoef je niet ver weg te gaan


Verhagen Quality Pools

Een eigen zwembad in je tuin; heerlijk genieten van het warme water, waarbij je tegelijkertijd weet dat de waarde van je huis ook enorm is gestegen?! Wie wil dat nou niet? En het mooiste is; tegenwoordig is het voor iedereen mogelijk om een zwembad te hebben. De tijd, dat dit alleen weggelegd was voor de rijke elite ligt helemaal achter ons.

Door Joep Derksen

En dat is volledig te danken aan Quality Pools, zo blijkt uit een prettig gesprek met directeur Jan van der Kruk. Quality Pools zorgt voor de bouw, service en onderhoud van zwembaden en spa's. Daarnaast heeft het bedrijf een compleet nieuw product: CSIDE: dat zijn kleine pools met een omvang van 2.10 bij 2.10 meter of 3.70 bij 2.10 meter. Al leverbaar vanaf slechts 8.900 euro (excl montage)! De vaste klanten weten het al: Quality Pools staat garant voor een totale ontzorging: van A tot Zwembad. Of het nu gaat om de elektra, klimaatregeling, tuinwerkzaamheden of de tuinberegening. Ook verzorgen zij bij het afsluiten van een onderhoudscontract het leveren van de onderhoudsmiddelen voor uw zwembad of jacuzzi zonder voorrijkosten; dat past geheel in de 24/7 dienstverlening die Quality Pools verzorgt.

Ziet u het al voor zich? Een echt zwembad in uw tuin of serre?! Of binnenshuis: dat kan natuurlijk ook! Quality Pools is niet alleen de officiële dealer van RivieraPool uit Duitsland, maar heeft in deze regio ook het exclusieve dealership voor CSIDE. RivieraPool staat bekend om haar luxe zwembaden van 2,10 bij 2,10 meter tot aan 5 meter bij 15 meter. Speciaal ingericht op de unieke wensen van de mensen, die hun leven lang plezier zullen hebben van zo'n zwembad.

Een zwembad is op vele manieren plezierig. Het is een mooi ontspanningsmoment na een lange werkdag. De kinderen zijn er dagelijks uren mee zoet; je hebt er geen omkijken naar! Of het zwembad is het centrale punt bij een barbecue met je gasten. Van der Kruk maakt van de gelegenheid gebruik om de CSIDE nog even uit te lichten. En dat is ook logisch, want de CSIDE wordt dé hit van de komende jaren! ,,Deze kleinere pools worden geleverd inclusief verlichting en de bubbels in de banken. Het is voor iedereen te plaatsen en kan in iedere tuin of terras.''

Dit is niet alleen voorbehouden voor mensen, die in een huis met tuin wonen, licht Van der Kruk toe. ,,Een CSIDE kan ook op het terras van een appartement geplaatst worden.'' Over waardestijging van je woning gesproken... De zwembaden komen in verschillende kleuren en kleurverlichtingen. Ieder zwembad, of het nu van RivieraPool of CSIDE is, wordt geheel naar de wens van de klant gemaakt. De afmetingen van het zwembad is volledig aan te passen aan de wijze waarop jij dat wil. Kortom; geen tijd te verliezen, want de zomer komt er aan!

Voor meer informatie: Quality Pools B.V., Keyserswey 52, 2201CX Noordwijk, T: 071 870 4347, W: www.qualitypools.nl.

Slaapkenner Lisse


,,Het is lente in de winkel!''

LISSE – V.o.f. Slaapkenner Lisse is zonder twijfel de meest bijzondere winkel, waar het gaat om bedden, ledikanten, kasten en heel veel mooie slaapkamerproducten. Met een vloeroppervlak van 1.000 m2, drie etages en ruim vijftig bedden is er voor iedere slaapgenieter wel wat wils. Bovendien geeft Slaapkenner Lisse een feestje, want deze winkel mag zich voortaan 'De grootste Viking Store van Nederland' noemen.

Door Joep Derksen

Zaterdag 7 april werd de Viking Store officieel geopend bij Slaapkenner Lisse. Eigenaar Terry Wassenaar heeft hoge verwachtingen van deze complete etage aan bedden van Viking. Overal staan bedden, in verschillende soorten, maten en accessoires. Viking bedden zijn ontworpen en handgemaakt door pure ambachtslieden in het hart van Småland in Zweden. Bij de productie van de bedden wordt echt alleen met Zweedse materialen gewerkt. Hierdoor zijn deze bedden van ongekend hoge kwaliteit. Of het nu gaat om de volledige collectie van boxsprings of topdekmatrassen. Wassenaar laat weten: ,,Viking is een fantastisch Scandinavisch merk, dat een echte aanwinst is naast de vele andere beddenmerken, die we al hebben. Zoals Auping, Avek, Norma, Optisleep en Nox.''

Om de opening te vieren, heeft Viking Store een enorm leuke openingsaanbieding. Iedere koper van een Viking bed krijgt een gratis upgrade naar een luxere topdek, ter waarde van maar liefst 880 euro. Bovendien geeft Slaapkenner Lisse er nog een mooie gratis badjas bij! Met gevoel voor understatement tipt Wassenaar: ,,Het is interessant om in het voorjaar een nieuw bed te kopen!''

Het is duidelijk; wie kiest voor een bed van Slaapkenner Lisse, kiest voor een kans om iedere nacht heerlijk te slapen. Wassenaar licht toe: ,,Er zijn veel mensen die last hebben van slapeloosheid. Dat kan heel veel oorzaken hebben, maar één ding is zeker: een goed bed kan er aan bijdragen, dat je meer en dieper slaapt. Het is daarom verstandig, om eens onze winkel te bezoeken als je slecht slaapt. Dan kunnen we samen kijken, welk type matras en bed het beste bij u past. Bij goed slapen gaat het er namelijk om, dat het lichaam ontspannen en ondersteund moet worden. Omdat iedereen een ander lichaam heeft, is het belangrijk, dat je voor jezelf weet, op welke plekken je extra slaapondersteuning nodig hebt.'' De tijd, dat we ons voor een goede nachtrust moesten aanpassen aan de matras ligt gelukkig achter ons, zo blijkt uit deze woorden.

Een wandeling door de winkel zorgt voor een prachtige belevenis. Het ene bed is nog mooier dan het andere. Er is volop keuze uit kasten en ledikanten. Wassenaar informeert: ,,Verstelbare bedden zijn niet alleen maar meer voor senioren. Ook jonge mensen vinden het heel fijn om deze type bedden te hebben. Bijvoorbeeld voor het televisie kijken of een goed boek lezen in bed.'' Nieuw is het 3D-tekenprogramma. Als u de maten van uw slaapkamer opneemt, kan Slaapkenner Lisse voor u een indeling maken van de types kasten en ander meubilair, die bij u in de slaapkamer passen. Geheel naar de wens van de klant!

Voor meer informatie: v.o.f. Slaapkenner Lisse, Kanaalstraat 94 – 98, 2161JP LISSE, T: 0252 433 084, W: www.slaapkennerlisse.nl.

Thuisin Carlo Loos


HILLEGOM – Het is weer tijd om uw huis er picobello uit te laten zien. Dan moet u zeker eens naar binnen lopen bij één van de meest bijzondere winkels in Hillegom: Thuisin Carlo Loos.

Joep Derksen

Bij Thuisin Carlo Loos kun je terecht voor alle materialen op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en vloeren. Maar ook waar het gaat om shutters, gordijnen en de beste service moet je bij Thuisin Carlo Loos zijn. Het familiebedrijf wordt geleid door Carlo en Angelique Loos. Carlo is al 25 jaar een expert op het gebied van verf. Het is dan ook niet voor niets dat deze winkel niet alleen een 'Sikkens Erkend Specialist' is, maar ook een 'Sigma Select Gold Dealer'. Bovendien is Thuisin Carlo Loos ook dealer van L’Authentique; kalk- en krijtverven.

Angelique staat de klanten met raad en daad terzijde, waar het gaat om het geven van kleuradviezen. ,,Ik kom hiervoor ook bij de mensen thuis.'' Waar het gaat om vloeren, raamdecoratie en behang kan Thuisin Carlo Loos alle montagewerkzaamheden en het klein behangwerk verzorgen. Kom eens binnen en bekijk de grote collectie van 350 behangboeken! En maak dan gelijk gebruik van de speciale lente-aanbieding: 25% korting op Sigma S2U Allure hoogwaardige kwaliteit buitenverf.

Voor meer informatie: Thuisin Carlo Loos, Hoofdstraat 154, 2181 EH Hillegom, T: (0252) 530 520, W: www.thuisincarloloos.nl.

Tuin Compleet By Marco


NOORDWIJKERHOUT – Het is uniek voor deze streek en wellicht voor heel Nederland: een hovenier, die zijn eigen showroom heeft! Op 20 december vorig jaar zaten Marco Hulsebosch en zijn levenspartner Bianca van den Hoonaard, mede-eigenaar van Tuin Compleet By Marco, bij elkaar. En plots kwam het idee bovendrijven: een eigen showroom te realiseren. Amper drie maanden later is het zover: een prachtige showroom annex winkel, waarin iedereen met een eigen tuin ideeën op kan doen om een nog mooier uitzicht te krijgen vanuit het eigen huis.

Door Joep Derksen

Marco en Bianca zijn een (h)echt team. Waar Marco de ene na de andere tuin omtovert in een nieuwe meesterwerkje, is het Bianca die een moodboard maakt. Dat doet ze in de showroom, samen met de mensen zelf. Omdat de mensen in de showroom allerlei voorbeelden van artikelen zien, raken ze geïnspireerd en komen ze met ideeën. Bianca: ,,Marco bekijkt dan, wat mogelijk is. We werken samen met de inspiratie van de klant.''Als Marco een tuin heeft voltooid. Bianca: ,,Dan vragen mensen zich vaak af, hoe ze hun tuin af kunnen maken. Samen met hen bekijk ik, wat er mogelijk is en wat hun wensen zijn.'' Iedere bezoeker kan meer dan voldoende inspiratie opdoen in deze showroom. Of het nu gaat om de verschillende soorten verhardingen, de uitgebreide productenkeuze van Tuin Compleet of de all weather lounge banken van Bubalou, zonder losse kussens; deze kunnen het hele jaar rond buiten staan. En een speciaal voor de klant op maat gemaakte betonlooktafel is een eye catcher in de tuin. Maar ook het kunstgras en de Sophie-line van Hartman tuinmeubilair zijn een lust voor het oog.

Maar een echt bijzonder pronkstuk voor in de tuin is de pelletbarbecue van Smokey Bandit. Dit is een milieubewuste barbecue: ,,Voor de pellets wordt speciaal hout gebruikt van bijvoorbeeld appelbomen. In de pellets is geen hars of lijmresten verwerkt. Hierdoor krijg je geen verbrand vlees meer en kun je er bijvoorbeeld op slowcooken. Om de lente te vieren, biedt Tuin Compleet tot 5 mei een speciale lentekorting aan van 50 euro op iedere pelletbarbecue.

Normaal komt de hovenier met bus en aanhanger bij de mensen thuis. Maar nu kan iedereen, die een nieuwe tuin wil of de huidige tuin wil verbeteren, bij de showroom naar binnen gaan. En verrast worden door de prachtige cortenstalen buitenhaarden van Chillwood, die gemaakt worden door mensen van de dagbesteding. Bianca: ,,Als je bij ons in de showroom van 165 m2 komt, loop je over en door de producten heen die Marco gebruikt en krijg je een sfeerbeleving. We zijn iedere donderdag tot en met zaterdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Daarnaast stellen we de showroom op afspraak open.''

Tuin Compleet staat op de tuinenmarkt op 9 en 10 juni in Noordwijk-Binnen en rijdt mee met het bloemencorso. Maak een leuke selfie van uzelf met de bus en aanhangwagen en stuur deze naar: www.facebook.com/marco.hulsebosch. De leukste selfie krijgt een speciale verrassing.


Voor meer informatie: Tuin Compleet By Marco Hulsebosch, Gieterij 26, 2211XK Noordwijkerhout, T: 06 2371 4331, F: www.facebook.com/marco.hulsebosch.

Van Nes design by Lisa


Interieuradvies op maat

NOORDWIJKERHOUT – Het begon als een sluimerende wens, een ideevonkje dat na vijf jaren leidde tot een prachtig bedrijf: Van Nes Design by Lisa. Wie graag wat nieuws wil in haar of zijn woning, maar hierbij advies nodig heeft, doet er goed aan om contact op te nemen met Lisa Looijestijn – van Nes. Zij stelt met u een 'moodboard' samen, van waaruit de woonwensen in de praktijk gebracht kunnen worden.

Joep Derksen

Van Nes Installatiebedrijf lanceerde vorig jaar het 'Van Nes Inspiratiehuis'. En dit Inspiratiehuis was in feite het laatste zetje, dat Lisa nodig had om haar eigen interieuradviesbureau op te zetten: Van Nes Design by Lisa. Enthousiast laat ze weten: ,,Van Nes Design by Lisa is een interieur- en stylingbedrijf. Ik geef interieuradvies op maat; of het nu gaat om raamdecoratie, behang, een slaapkamer, woning of bouwproject. Het maakt niet uit: ik geef advies bij de klanten thuis of hier in het inspiratiehuis. Het gaat er om, wat de klant wil.''

Veel mensen weten Lisa al te vinden, waar het gaat om passend en origineel interieuradvies. ,,Ik had het gevoel, dat ik klaar was voor de volgende stap. Het was altijd een grote wens van mij om een eigen interieurbedrijf te hebben.'' Ze weet waarover ze praat, dat wordt tijdens het interview al snel duidelijk. Of het nu gaat om een woonkamer, badkamer of een ander type vloer. Enthousiast laat Lisa weten: ,,Zo zijn er nieuwe designs van supermooie tegels. De kleur van het jaar is 'Heart wood (Flexa)'. Deze tegels zijn te zien in de showroom. De Hongaarse visgraat is een nieuwe trend; die is anders gelegd dan een standaard visgraat. Die visgraat gaat in een punt en heeft meer baanvorming.'' In diezelfde showroom staan overigens hele huiskamers opgesteld, in allerlei verschillende stijlen en compleet met echt werkende gashaarden. ,,Als je hier rond loopt, krijg je echt een gevoel van wat bij jou past'', tipt Lisa.

Nel van Nes is ook enthousiast over het nieuwe bedrijf van haar dochter. ,,Van Nes Installatiebedrijf bestaat sinds 1962 en biedt een totaaladvies over een breed assortiment in de woningbouw. Wij verkopen een beleving, in plaats van een badkamer, of een woonkamervloer. Mensen willen een totaaladvies en vanuit die gedachte is het Inspiratiehuis begonnen. Dankzij onze contacten met aannemers, elektriciens, tegelzetters en loodgieters kunnen we u van A tot Z ontzorgen. We hebben namelijk alles onder één dak.''

Lisa neemt het woord: ,,Als mensen een advies vragen, vraag ik eerst of ze foto's willen sturen van hun huidige situatie, of een plattegrond van hun nieuwbouwwoning. Met kleur- en behangstalen krijg ik een idee van hun wensen. Daarna ontvangen ze een moodboard en interieurplan van mij. Hierdoor kunnen ze alles uitzoeken wat ze willen, om vervolgens te beoordelen of dat nieuwe product ook past bij hun moodboard. Of het nu gaat om tegels, vloeren, gordijnen of het totaalinterieur.''

Van Nes design by Lisa, Smelterij 37, 2211SH Noordwijkerhout, T: 0252 376 469, E: info@vannesdesignbylisa.nl. Binnenkort: W: www.vannesdesignbylisa.nl.

13 april 2018

Bibliotheek geopend[ROELOFARENDVEEN] De nieuwe vestiging van de bibliotheek in het gebouw 'De Kaskade' (Schoolplein 7) is al enkele maanden open. Maar pas sinds kort werkt ook de lift, die bezoekers met loopbeperkingen naar de boeken kan brengen. En dus was vrijdag 6 april het moment om ook de officiële opening te verrichten. Deze opening vond plaats door bibliotheekdirecteur Hester van Beek en wethouder Floris Schoonderwoerd. Van Beek liet weten, dat ze hoopte dat veel mensen de bibliotheek op deze nieuwe plek kunnen vinden. Onder luid gejuich liet de wethouder vervolgens een grote oranje ballon knallen, waarna de confettisnippers zich over de tientallen aanwezige kinderen verspreidde. Een filmpje van de opening is te zien op het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=C0BU8m9-g38. Voor de openingstijden, zie: www.bibliotheekrijnenvenen.nl.

Column


Negatief

'Waarom zijn journalisten toch altijd negatief?' Deze verzuchting uitte Commissaris des Konings Jaap Smit tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Door een gehoor van louter bestuurders werd deze hartenkreet liefdevol omarmd. De gedachtegang is: 'Wij zetten ons in voor een betere samenleving en dus verdienen we ook meer waardering door de goegemeente'.

Ook in de gemeente Kaag en Braassem vraagt een enkele politicus zich na het lezen van een artikel van mij zich wel eens af, hoeveel citroenen ik nou weer gegeten heb. Hierbij vergeet hij/zij, dat een kritisch stuk over een bestuurlijke maatregel of voorstel, niet persoonlijk bedoeld is. Alles wat ik schrijf, doe ik met de belangen van de inwoners in gedachten.

Het gemiddelde raadslid beseft het niet altijd, maar de gemeenteraad én het college van burgemeester en wethouders hebben een enorme macht. Een macht die er zelfs toe leidt, dat grond van particulieren onteigend wordt. Vele miljoenen euro's kan de gemeente uitgeven aan niet goed doordachte projecten. Ik zal het woord Braassemerland maar niet in de mond nemen. Voor een betere samenleving is het uiterst belangrijk, dat die macht gecontroleerd wordt.

Het is de taak van een journalist om het 'oogklepbeleid', dat sommige politici hebben, te doorbreken. Of juist ideeën uit de samenleving onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers. Voor bestuurders en raadsleden dreigt na hun installatie, na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, namelijk al snel het gevaar, dat ze omzwachteld worden door de bestuurlijke mantels der liefde. Voorheen 'normale' inwoners mogen plotseling meepraten over Schiphol, duurzaamheid, grondwaterbeleid, OV. En al snel voel je jezelf enorm belangrijk, want je praat mee met de 'powers to be'. Dat gevoel is heel natuurlijk en ik zal dat niemand verwijten.

Maar juist als je 'meepraat', blijft het gevoel dat je niet te kritisch of vooruitstrevend kunt zijn, omdat je dan de aandacht of het respect van je collega-bestuurders verliest. Terwijl de feitelijke beslissingen vaak uiteindelijk boven je hoofd worden genomen. Het uitermate goede idee om Schiphol niet boven land te laten groeien (Lelystad, een tweede Kaagbaan), maar juist te verplaatsen naar de Noordzee, komt niet vanuit bestuurlijk Nederland. Maar van geïnspireerde inwoners.

Wees als politicus daarom niet geïrriteerd, als er een kritisch artikel komt over jouw idee, uitspraak of voorstel. Maar wees blij, dat er aandacht aan geschonken wordt en omarm tegenvoorstellen. Voor de toekomstige raadsleden is dit de beste les, die je de komende vier jaar dagelijks (dus 1.461 keer) moet opdreunen: Kritiek is niet een uiting van negativiteit, maar een bron van inspiratie voor jou als bestuurder om nóg beter te kunnen presteren voor de inwoners. Jij staat namelijk in dienst van die inwoners; het is niet andersom.

Buitengebied krijgt glasvezel


[KAAG EN BRAASSEM] Het was op het allerlaatste nippertje, maar de buitengebieden van Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Teylingen-Oost krijgen glasvezel. Lang leek het er op, dat het niet zou lukken om minimaal 50% van de huishoudens te laten aanmelden voor dit glasvezel. Maar dankzij de enorme inzet van de lokale glasvezelambassadeurs kwamen in het laatste weekend toch nog de minimum benodigde hoeveelheden handtekeningen binnen. Hierdoor hebben genoeg mensen zich ingeschreven bij één van de vier serviceproviders.

Begin dit jaar begon GlasDraad Groene Hart met een campagne voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Zo kunnen de mensen buiten de kernen ook genieten van snel internet. Minimaal 50% van de huishoudens moest een contract tekenen, om aan te geven, dat ze dat snelle internet willen hebben. Heel lang leek het niet te gaan lukken, maar met een laatste krachtsinspanning is het dan toch voor elkaar. Glasdraad campagneleiders Henk Jan Witteveen en Sjouke van Dijk zijn de 'glasvezelambassadeurs' in deze regio enorm dankbaar. ,,Een groot deel van het succes is aan hen te danken.'' Nog dit jaar – na de zomer – moet de aanleg van het glasvezelnetwerk al beginnen. De eerste huishoudens kunnen vervolgens al aan het eind van 2018 gebruik maken van supersnel internet.

Andere vergoeding


[KAAG EN BRAASSEM] De leden van de Adviesraad Sociaal Domein krijgen hun zin. Tot nu toe ontvangen zij een presentievergoeding voor iedere keer, dat zij een vergadering bezoeken. Maar ze willen van die uitbetaling graag een vrijwilligersvergoeding maken. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet dinsdag 3 april weten, dat hij aan het college wil voorstellen om hier mee akkoord te gaan. ,,Het is goed om niet alleen een vergoeding te krijgen voor het vinken van vergaderingen.'' De hoogte van het totale bedrag van de vergoedingen voor de Adviesraad Sociaal Domein verandert niet of nauwelijks. Over een vrijwilligersvergoeding hoeven ontvangers echter geen belasting te betalen.

Gebak voor politici


[KAAG EN BRAASSEM] De politieke partij D66 vierde woensdag 4 april het feit, dat deze organisatie zes jaar bestaat. Gezien de naam van de partij is het 6-jarig bestaan een extra heuglijke gebeurtenis. Tijdens de fractievergadering werd dan ook het gebak aangesleept, waar de raadsleden en inwonerraadsleden heerlijk van genoten. Zo kunnen ze er tijdens de raadsvergaderingen weer vier jaar tegenaan.

Geen bedrijfswoning


[ROELOFARENDSVEEN] De wens van de eigenaar van het terrein Geestweg 68 om daar een bedrijfswoning te bouwen, blijft een droom. Het college van burgemeester en wethouders gaat niet akkoord met dit plan, zo bleek donderdag 5 april. De aanvrager wilde zijn huidige woning, waar hij vijftien jaar geleden een kwekersbedrijf in begon, verkopen, om vervolgens in de nieuw te bouwen bedrijfswoning in te trekken. Maar het bestemmingsplan laat niet zomaar de bouw van nieuwe bedrijfswoningen toe, zo blijkt uit een ambtelijk advies. Dit perceel valt namelijk onder een zogeheten 'duurzaam glastuinbouwgebied'.

Gemeentewerf verkocht voor lager bedrag


[RIJNSATERWOUDE] De voormalige gemeentewerf (Herenweg 165a) wordt aan de huidige huurder, de fa. J. van Iperen, verkocht voor 525.000 euro. Dit bedrag ligt onder de in 2013 gestelde vraagprijs van 600.000 euro. Daarnaast krijgt de gemeente geen maandelijkse huurinkomsten van 2.268,75 meer.

Vijf jaar geleden bood een bedrijf 301.000 euro, maar daar ging de gemeente toen niet mee akkoord. Nu wil het college van burgemeester en wethouders wel het bedrag van 525.000 euro accepteren. Ondanks het feit, dat dit veel lager ligt, dan het in 2013 (tijdens de financiële crisis) geëiste bedrag van 600.000 euro. Verkoopt de gemeente dit pand niet voor een veel te lage prijs? En gaan hiermee niet vele tienduizenden euro's aan gemeenschapsgeld verloren? Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Ik weet niet waar die 600.000 euro vandaan komt. Er is in 2013 een vrijwillige verkoop geweest bij openbare inschrijving waarbij men veel minder bood dan de nu overeengekomen prijs. De nu overeen gekomen prijs is gebaseerd op het advies van de makelaar en in lijn met de daaraan voorafgaande (recente) taxatie.''

Huurverhogingen MeerWonen


[KAAG EN BRAASSEM] De huur voor alle reguliere huurwoningen gaat met 1% omhoog. Daarmee blijft de woningbouwcoporatie onder het inflatiepercentage van 1,4%.

Volgens de regels zou MeerWonen zelfs een huurverhoging van 3,9% mogen doorvoeren, maar dat gaat dit jaar dus niet gebeuren. De corporatie wil de huurhuizen namelijk 'betaalbaar en beschikbaar' houden. MeerWonen wil ook geen sociale huurwoningen meer toevoegen aan de 'vrije sector'. En sociale huurwoningen worden ook niet meer verkocht.

Voor de huishoudens, die meer dan 41.056 euro verdienen, is er minder goed nieuws. Hun huur stijgt het komende jaar met maar liefst 4,4%. Dat ligt één procent onder het wettelijk toegestane maximale percentage aan huurstijging. Volgens MeerWonen wordt de opbrengst van deze inkomensafhankelijke huurverhoging gebruikt om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen. De huurverhogingen zijn in overleg met huurdersorganisatie HMW tot stand gekomen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur


[KAAG EN BRAASSEM] Het leek slechts een kwestie van tijd, maar nu is het moment dan ook gekomen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gaan samen verder en dus komt er een nieuwe naam voor de 'nieuwe' organisatie: het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie, danwel het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een 'intermediair', zoals een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl.

Machtsstrijd barst los bij CDA


[KAAG EN BRAASSEM] Het einde van de regeerperiode van fractievoorzitter Karin van der Kaaden is nabij. Zij heeft besloten haar positie als fractievoorzitter op te geven, zo maakte ze woensdag 4 april bekend. Wel blijft Van der Kaaden gemeenteraadslid.

,,Na twaalf jaar in de politiek wil ik meer in de luwte zitten'', zo verklaarde ze deze stap terug. Dat wil echter niet zeggen, dat Van der Kaaden geen wethoudersambities heeft. ,,Ik houd alle opties open.'' Tijdens de fractievergadering die avond gingen de fractieleden in beslotenheid praten over wie de nieuwe fractievoorzitter wordt. Maar om middernacht was er nog steeds geen witte rook boven het gemeentehuis. Een opvolger bleek niet gekozen te zijn. Raadslid Marcel Doze informeerde: ,,We hebben een aantal scenario's doorgesproken. Er is nog geen definitief besluit genomen; het moet nog verder worden uitgewerkt.'' Enkele dagen later bleek de kogel toch door de kerk: Marcel Doze en Anja de Rijk vormen samen een duo-voorzitterschap.

Moeizame onderhandelingen


[KAAG EN BRAASSEM] De onderhandelingen tussen de verschillende politieke partijen blijken geen sinecure te zijn. Ruim twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen kon verkenner Floris Schoonderwoerd nog altijd geen concreet resultaat laten weten.

Aan het Witte Weekblad gaf Schoonderwoerd aan, dat in feite ieder resultaat nog mogelijk is: ,,Het is nog niet helder of het een raadsbreed akkoord wordt. Het kan ook een traditioneel coalitieakkoord worden. Pas volgende week (deze week, JD) komt ik met een advies.'' Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) houdt zijn lippen nog stijf op elkaar: ,,Tot 6 april wordt gesproken met de verkenner.''

Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) maakt van haar hart geen moordkuil. Haar partij gaat niet achterover liggen en 'ja' zeggen tegen alles wat haar politieke collega's opperen. ,,We willen het niet meer doen zoals het de afgelopen vier jaar ging, met dat raadsbrede akkoord. Hooguit wordt het een samenwerkingsakkoord; dat is ook wat de deelnemers aan ons politiek café (een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, JD) stelden.'' Van der Wereld maakt haar ambities ook duidelijk: ,,Ik zeg ja tegen een wethouderschap.''

Onduidelijkheid over busverbinding


[LEIMUIDEN] De leden van de Adviesraad Sociaal Domein maken zich zorgen over de slechte busverbinding in Leimuiden. Dinsdag 3 april kwam dit onderwerp aan bod tijdens de vergadering van deze adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders.

Het komende half jaar wordt de Kerklaan opgeknapt. Onlangs moesten twee bejaarde inwoonsters naar het ziekenhuis in Leiden. Zij hadden geen eigen auto en besloten om met hun rollators naar de bushalte te lopen. Maar moesten hierdoor wel in ijzige kou en met slecht weer het halve dorp door sjouwen; vanuit het centrum van Leimuiden naar de brug. Uiteindelijk kwamen ze nog te laat aan op hun afspraak in het ziekenhuis ook.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein vroegen hier aandacht voor aan wethouder Floris Schoonderwoerd. Maar ze kwamen zelf ook tegelijk met de oplossing: ,,Deze dames hadden ook een regiotaxi kunnen bellen.'' Een ambtenaar gaat uitzoeken of er nog altijd een busverbinding rijdt tussen het centrum van Leimuiden en het ziekenhuis.

Onrust over presentiebedragen


[KAAG EN BRAASSEM] De politieke partijen krijgen voortaan een vast budget, dat ze mogen verdelen onder haar raadsleden en inwonerraadsleden. En dat kan er toe leiden, dat minder inwoners een vergoeding krijgen, op het moment dat ze voor een partij meepraten in een commissievergadering.

Fractievoorzitter Nick van Egmond vindt dit een kwalijke zaak. ,,Raadsleden krijgen een vast bedrag, maar inwonerraadsleden ontvangen een presentiebedrag, van ongeveer tachtig euro per vergadering. Fracties krijgen een vast bedrag voor deze vergoedingen. Als fractie ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van je burgerleden.'' Hij beaamt, dat dit er toe kan leiden, dat aan het eind van de vier jaar er geen geld meer is voor inwonerraadsleden om die vergoeding te krijgen. Maar zijn partij is de enige, die hier problemen mee heeft.

SVKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld vindt: ,,Voortaan is het fractiebudget de eigen verantwoordelijkheid van de fractie. Het budget is voldoende voor twee inwonerraadsleden, die per vergadering kunnen aansluiten. Dit systeem geeft je als fractie bovendien veel meer ruimte om het geld op een andere manier in te gaan zetten.'' Inwonerraadslid Sam Vijlbrief (D66) verzuchtte: ,,In dit geval is de democratie de dictatuur van de meerderheid.''

Oudste inwoonster overleden


[ROELOFARENDSVEEN] Na een gezegend leven van maar liefst 105 jaar overleed afgelopen week de oudste inwoonster van de gemeente Kaag en Braassem; mevrouw C. Klein-Stroet. Op 12 oktober werd ze voor haar verjaardag nog geïnterviewd voor het Witte Weekblad. Ze liet indertijd weten: ,,Ik denk wel eens; ik heb lang genoeg geleefd. Ik zou het niet erg vinden, als ik 's morgens niet meer wakker word. Maar ja; dat heb je niet in eigen hand, dus we wachten het maar af.'' Dat moment is na een kort ziekbed toch gekomen. Donderdag 12 april wordt Klein-Stroet begraven op het kerkhof bij de Petruskerk (Noordeinde).

Recreatie wordt hoofdactiviteit


[WOUBRUGGE] Op de percelen Woudsedijk-Zuid 43 en 45 worden meer 'recreatieve nevenactiviteiten opgezet. Hiervoor verdwijnen twee schuren en het huidige restaurant wordt uitgebreid. Verder komen er vier vrijstaande 'verblijfsrecreatieve onderkomens (bungalows, JD) van ongeveer 60 m2 groot, een 'boerenhotel' met 20 kamers en een ontbijt- en lunchfaciliteit en extra parkeergelegenheid. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Maar met het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier mee akkoord.

Tot nu toe werden op de landbouwgronden groenten, granen en bloemen geteeld. Maar door de jaren heen bleken voor de eigenaar de 'recreatieve nevenactiviteiten' toch een stuk winstgevender te zijn. Niet alleen is er nu al een restaurant, waar producten van eigen land geserveerd worden. Ook kunnen bedrijven en bruidsparen daar een zaal huren. Het succes smaakt naar meer en de initiatiefnemer wil de recreatieve nevenactiviteiten graag uitbreiden door het realiseren van vier recreatiewoningen en een boerenhotel.

Regeling ondergrondse afvalcontainers

[KAAG EN BRAASSEM] Enkele van de geplaatste ondergrondse afvalcontainers blijken op particulier terrein te staan. De gemeente betaalt daarom nu 1.368,00 euro uit aan die eigenaren, als compensatie voor de verloren gegane grond. Dat geld staat gelijk aan de 'snippergroenprijs'.
De afgelopen maanden zijn op 37 locaties in totaal 47 ondergrondse containers geplaatst. Maar op drie plekken kon dat niet alleen op gemeentegrond gebeuren. Dan gaat het om de locaties Noordeinde 187 in Roelofarendsveen nabij de Petruskerk. Met de eigenaar, parochie Heilige Franciscus, is afgesproken, dat de gemeente 6 m² grond van de parochie aankoopt, tegen een prijs van € 228,00 per m²; dus 1.368,00 euro.

Met twee andere grondeigenaren heeft de gemeente een andere regeling getroffen. Waar het gaat om de Plantage, Galgekade in Oude Wetering bijvoorbeeld. Dit stukje grond iseigendom van de Vereniging van Eigenaren. Voor deze locatie is afgesproken dat de gemeente voor de afvalcontainer een opstalrecht mag vestigen. Dat opstalrecht wordt ook gegeven aan Kerkweg 2 in Roelofarendsveen, het privéterrein bij de appartementen die plaatselijk bekend zijn als De Arendshorst en eigendom is van woningcorporatie MeerWonen. Het college van burgemeester en wethouders ging vorige week akkoord met deze regelingen.

Rijksoverheid irriteert wethouder


[KAAG EN BRAASSEM] Wethouder Floris Schoonderwoerd is de bemoeizucht van de Haagse regering helemaal zat. Kaag en Braassem dreigt de dupe te worden van andere gemeentebesturen, die voor Wmo-voorzieningen en hulp bij het huishouden niet contracteren op 'doeleffect en resultaat', maar alleen aanbestedingen uitschrijven, waar de kostprijs zo laag mogelijk moet zijn.

Dat soort aanbestedingen heeft sinds 2015 er toe geleid, dat heel veel zorgorganisaties proberen om een gemeentelijk zorgcontract in de wacht te slepen. Tegen steeds lagere uurtarieven voor de verzorgende medewerkers. De Nederlandse regering stelt de gemeenten hier voor verantwoordelijk, zo liet een ambtenaar weten tijdens een bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein. ,,Terwijl het de organisaties zijn, die bewust laag inschrijven. Sommige thuiszorgorganisaties waren bang om hun werk te verliezen. Het heeft met aanbestedingen te maken, maar de schuld lag niet alleen bij ons. Zij maken ook een keuze.''

Schoonderwoerd wees er vervolgens op, dat de rijksoverheid de taken voor het uitvoeren van de Wmo en de hulp bij het huishouden verschoof naar de gemeenten. Waarbij de budgetten met 40% werden verminderd. De wethouder: ,,Den Haag zei toen: 'Ga de instellingen maar uitknijpen.' Maar wij contracteren op doeleffect en resultaat. Organisaties krijgen bij ons de ruimte om daar het werk mee te doen., in plaats van het oude systeem. Maar gemeenten moeten nu van de rijksoverheid de kostprijs in kaart brengen en op het geheel worden afgerekend. Dan moet Den Haag ook met geld over de brug komen. Decentraliseer wel of niet. Het irriteert, dat ze ons als gemeente afstraffen.''

Struinpad haalt landelijke televisie


[WOUBRUGGE] Het struinpad in Woubrugge heeft het landelijke nieuws gehaald. Vorige week was dit 50.000 euro kostende wandelpad, direct naast een bestaand wandel- en fietspad, één van de hoofditems van het televisieprogramma 'Van onze centen' op SBS6.

In december vorig jaar werd het struinpad geopend door wethouder Yvonne Peters en verslaggever Joep Derksen maakte hier een filmpje van. Dat filmpje is op YouTube te zien (https://www.youtube.com/watch?v=g25_U6vQQl4) en leidde tot veel ophef onder de inwoners van Woubrugge. Enkele van deze mensen komen uitgebreid aan het woord in het SBS6-programma.

Ook in het televisieprogramma 'Tijd voor Max' werd aandacht besteed aan dit programma. En weer kwam het struinpad in beeld. Kees Tol is presentator van 'Van onze centen' en liet weten: ,,Dit struinpad kostte 50.000 euro. En dat voor Woubrugge! En in de zomer staat het onkruid zo hoog, dat je het hele struinpad niet meer kunt zien.''

Het SBS6-programma leidde echter ook tot kritiek. Onder meer door Parool-columnist Han Lips. In die krant schreef hij woensdag 4 april: ,,In Kaag en Braassem was een struinpad langs het water aangelegd voor 50.000 euro. Ook nu verdrongen de bewoners zich rond de presentator om daar unisono schande van te spreken. Het geld was in het water gesmeten, over de balk en in de put. Een halve ton, wat kon je daar allemaal niet mee doen? Ook Tol vond het verspilling.'' Lips concludeerde: ,,Gortentellers zijn het, punaisepoetsers die zich een ongeluk schrikken als het bezoek 's avonds tijdens het avondmaal om een extra aardappeltje vraagt. Deze kleingeestige houding vraagt om een keiharde aanpak. Haal ze maar uit de lade, wethouders van Nederland, die peperdure plannen voor een monorail door het dorp, een reuzenrad naast de kinderboerderij of een chocoladefontein voor het gemeentehuis. En als hij voor de deur staat, roep dan lachend door het open raam van de werkkamer: "Jazeker, Tol, en allemaal van jouw centen!"

Twijfel over bouwplan Herenweg 14b


[RIJNSATERWOUDE] Vorige week meldde wethouder Herman Haarman (D66) nog vrolijk, dat de gemeenteraadsleden waarschijnlijk wel akkoord zullen gaan met een bouwplan op het perceel Herenweg 14b. Maar dat enthousiasme werd in ieder geval niet gedeeld door de leden van de grootste politieke partij PRO, zo bleek woensdag 4 april tijdens hun fractievergadering.

Vorige maand nog verwierp een raadsmeerderheid het bouwplan van de beoogde bungalow bovenop de dijk in het buitengebied. Met ondersteuning van ambtenaren heeft de initiatiefnemer nu een nieuw plan ingediend, waarbij de maximale bouwhoogte op dat terrein op vier meter gezet wordt. Raadslid Thijs Brambach constateerde over het opnieuw indienen van het bouwplan, nadat de raad het had afgeschoten: ,,Dit is heel snel gegaan.'' Fractievoorzitter Ruud van der Star vroeg zich af: ,,Nu kan er opeens van alles wel?!''

Raadslid Laura van Klink stelde: ,,Die man is vrij om dit plan met een bouwhoogte van vier meter in te dienen. Maar gezien de voorgeschiedenis is dit heel opmerkelijk. Degenen die het voorstel eerder hebben verworpen, omdat bouw van de een bungalow in het buitengebied leidt tot precedentwerking, zullen dat nog zo vinden. Ik vind het een bijzonder plan.'' Ook maakt ze zich zorgen over de rechtsongelijkheid van de toekomstige bewoners op Herenweg 14b. Zal een rechter inderdaad vinden, dat op die plek maar vier meter hoog gebouwd mag worden, terwijl elders in het buitengebied tot tien meter hoog de lucht in gegaan mag worden? Wethouder Floris Schoonderwoerd constateerde: ,,Deze aanvraag komt in de gemeenteraad en de raad kan tegen het plan zijn of voor.''

Van der Geest maakt reuzensprong


[KAAG EN BRAASSEM] Gemeenteraadslid Jan van der Geest (VVD) zit nog maar amper een week in de raad, of hij heeft al een promotie gemaakt. Zijn partij heeft twee zetels en Van der Geest vervult zijn raadsrol voor de VVD samen met lijsttrekker Yvonne Peters. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen lag het niet direct in de verwachting, dat Van der Geest gekozen zou worden. Maar dankzij voorkeursstemmen passeerde hij de op de kieslijst hoger geplaatste Peter van Dijk en Alwin Koek. En nu is Van der Geest ook nog eens benoemd tot tijdelijk fractievoorzitter, zo bleek woensdag 4 april. Zijn collega-raadslid Peters wil zich namelijk richten op haar huidige werk als wethouder. Ze heeft ook ambities om in het komende college wethouder te zijn. Mocht dat het geval blijken, dan zal zij geen raadslid meer zijn en wordt haar plaats ingenomen door Peter van Dijk. Op dat moment draagt Van der Geest zijn fractievoorzitterschap over, zo is de bedoeling.

Verkiezingsuitslag doet pijn


[KAAG EN BRAASSEM] De politieke partij SVKB blikte woensdag 4 april terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Drie weken geleden kreeg deze partij weliswaar één zetel meer, maar SVKB werd met een verschil van 58 stemmen net niet de grootste partij.

En dat deed toch zeer, temeer omdat er 101 inwoners blanco gestemd hadden en 61 inwoners een ongeldige stem hadden uitgebracht. Fractievoorzitter Petra van der Wereld: ,,Het is jammer van al die mensen die blanco gestemd hadden. Als wij die stemmen wel hadden gehad, had de wereld er iets anders uit gezien.'' Dan was SVKB namelijk de grootste partij geweest en had Van der Wereld het voortouw kunnen nemen in de onderhandelingen met de overige partijen.

De campagne zelf was in deze gemeente ook niet iets om nog terug te vinden in de geschiedenisboekjes. Raadslid Ger van Emmerik wees hiervoor ook naar de gemeente zelf: ,,Van hen had ik veel meer initiatief verwacht, met berichten op sociale media. Er zat geen schwung in op het moment van de verkiezingen zelf.'' Van der Wereld was het hier mee eens: ,,Het was een heel slappe campagne. We zijn als politieke partijen heel lief voor elkaar geweest en we hebben geen vliegen bij elkaar afgevangen. We hebben elkaar niet aangepakt en gingen er allemaal soft in.'' Kelly Straver had er ook de buik van vol: ,,Vier jaar geleden zeiden we keihard: 'Geen Veenderveld II', maar nu was er niet één zo'n onderwerp waarbij we dat konden doen.''

Hilde Bax meldde nog een actie, waardoor SVKB mogelijk niet de grootste partij is geworden. We hebben bewust in ons verkiezingsprogramma alleen zaken vermeld waar we verschil mee maken. Dus niet onderwerpen, waarover we hetzelfde dachten als andere partijen. Dus stond er niets in over Schiphol. Rob Loekenbach heeft net voor de verkiezingen zijn hele mailbestand een stemadvies gegeven. Het zou het verschil kunnen zijn tussen ons of PRO als grootste partij.'' SVKB gaat haar leden via een enquete vragen, hoe zij de campagne van deze partij hebben ervaren.

Zorgen over regiotaxi


[KAAG EN BRAASSEM] De regiotaxi moet een nieuw onderzoek uitvoeren, waar het gaat om de klanttevredenheid van haar gebruikers uit Kaag en Braassem. Onlangs werden de resultaten bekend gemaakt en daarin stond, dat de taxiklanten uit deze gemeente zeer tevreden zouden zijn. Maar slechts dertien inwoners hebben hun mening gegeven. En dat zijn te weinig respondenten, om daar een goed beeld bij te krijgen, zo vond voorzitter Leny van Luling van de Adviesraad Sociaal Domein op dinsdag 3 april. ,,We willen een meer representatief onderzoek, want zo hebben we geen zicht op wat de inwoners vinden.''

Wethouder Floris Schoonderwoerd was het hier mee eens. ,,Het goede rapportcijfer (in het onderzoek, JD) was gebaseerd op zó weinig aanmeldingen, dat we daar niet van uit konden gaan. We hebben aangegeven, dat er een beter en ander onderzoek moet plaatsvinden.'' Hij riep de leden van de Adviesraad op, om negatieve ervaringen van inwoners over de regiotaxi door te geven aan het gemeentebestuur. Zodat er actie op kan worden ondernomen.

De Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn gaat echter nog een stap verder. Voorzitter Kees Slingerland wil dat het bestuursorgaan Holland Rijnland nu al maatregelen neemt. Voor het verbeteren van de dienstverlening moeten meer gekwalificeerde chauffeurs en meer taxi's worden ingezet. En de ritten moeten beter gepland worden, zodat gebruikers niet onnodig hoeven te wachten. En als er klachten zijn, zouden die klachten niet via een 0900 nummer gemeld moeten worden, maar met klachtenkaarten (met postzegel), die bij de chauffeurs van de regiotaxi kunnen worden aangevraagd.

Winnaars en verliezers


Nieuwkoop - De politieke partijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop proberen de komende weken samen een coalitie te vormen. Guus Elkhuizen (SBN) werd donderdagavond aangewezen als formateur. Hij wil de gesprekken nog vóór 26 april afgerond hebben. De fractievoorzitters van de belangrijkste politieke partijen reageren op deze ontwikkeling.

De VVD won de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen het meeste en groeide naar vier zetels. Toch blijft deze partij buiten de coalitie. Fractievoorzitter Tom de Kleer vindt het ,,teleurstellend''. Hij denkt te weten, waarom de VVD buiten de coalitie gehouden wordt. Wij namen een voorbereidingsbesluit over de supermarkt achter de Intratuin. SBN en D66 waren daar wat terughoudend in en wij vonden dat wat onhandig. We hadden liever, dat de informateur had geadviseerd voor een coalitie met VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop; zo krijg je een frisse wind in bestuurlijk Nieuwkoop.''

SBN-leider Guus Elkhuizen is juist heel tevreden met het advies van de informateur. ,,De combinatie van SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop was volgens hem de allerbeste optie. Als hij had voorgesteld om met vier partijen te gaan samenwerken, was het ook goed geweest.'' Zijn CDA en Natuurlijk Nieuwkoop nu spekkopers in de onderhandelingen? Als SBN namelijk niet voldoende meegaat in hun wensen, kunnen ze alsnog kiezen voor de VVD. Fractievoorzitter Kees Egberts (CDA) beaamt: ,,We zijn spekkopers en hebben een goede onderhandelingspositie.'' Het CDA had ook alleen met SBN een meerderheid, maar daar voelt Egberts niets voor: ,,Die meerderheid vinden wij te krap.''

Natuurlijk Nieuwkoop-voorvrouw Pien Schrama is blij met de ontwikkelingen. ,,We hebben een mooie uitgangspositie. Het is voor ons niet onverwacht. Als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen, hoop en verwacht je dat je in er bij kunt zitten.'' Elkhuizen wil uiterlijk 26 april de onderhandelingen met CDA en Natuurlijk Nieuwkoop afgerond hebben. De Kleer moet nog zien, of dat gaat lukken: ,,CDA en Natuurlijk Nieuwkoop samen met SBN? Dat wordt een uitdagende combinatie. We wachten af, of het gaat lukken.''