Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2018

Ken uw raadslidSerie

De serie 'Ken uw raadslid' laat iedere week één van de 21 gemeenteraadsleden aan het woord. Het interview gaat over wat iemand beweegt om de politiek in te gaan. En wat voor een persoon dit raadslid nu helemaal is. Voordat de serie écht van start gaat, nu eerst een dubbelinterview met Anja de Rijk en Marcel Doze; sinds kort duo-fractievoorzitters bij het CDA.

[Joep Derksen]

[LEIMUIDEN] Het kwam niet als een schok na twaalf jaar fractievoorzitterschap, maar voor buitenstaanders was de aangekondigde overdracht van deze functie door Karin van der Kaaden toch nog onverwacht. De fractieleden besloten om Anja de Rijk en Marcel Doze het duo-fractievoorzitterschap te geven. De gedoodverfde opvolger, Ronald Wesseling, zit namelijk niet in de gemeenteraad, omdat andere fractieleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen meer voorkeurstemmen hebben gekregen.

Maar goed; twee bazen op één fractie van vier personen: gaat dat wel goed? Doze: ,,We hebben hier vooraf geen contact over met elkaar gehad, maar dit leek ons de meest werkbare oplossing. We hebben namelijk allebei te weinig tijd om een fractievoorzitterschap volledig zelfstandig te doen.'' In ieder geval hebben de beide nu wel al één mijlpaal bereikt: voor Kaag en Braassem is een duo-fractievoorzitterschap uniek. Doze leidt de gesprekken tijdens de commissie- en raadsvergaderingen en De Rijk is verantwoordelijk voor de interne communicatie.

Tijd voor een introductie, wie Anja de Rijk en Marcel Doze zijn. De Rijk: ,,Ik ben in 2009 door (toenmalig wethouder, JD) Antoon Kea gevraagd om op de kandidatenlijst te staan. In november van dat jaar kreeg ik een dochter en ik besloot om drie jaar op de achtergrond te blijven. Toen ik 36 was zei ik: ,,Op mijn 46ste wil ik raadslid zijn. Nu ben ik 45 en zit ik definitief in de raad.'' En dat dankzij maar liefst 303 voorkeurstemmen; de meeste van alle 21 gemeenteraadsleden!

Ook Doze kreeg veel voorkeurstemmen, 207 om precies te zijn. Een teken, dat de inwoners van Leimuiden bewust stemmen om zoveel mogelijk 'eigen mensen' in de gemeenteraad te krijgen. Doze geeft ook wat achtergrondsinformatie over zichzelf: ,,Ik ben projectmanager bij een aannemer in de infrawereld. In 2012 ben ik actief geraakt in de politiek. De Provincie Noord Holland kwam tijdens een informatieavond praten over de aanpassingen van de N207. Ik vond er iets van en vond, dat het beter kon. Dat leidde er toe dat ik namens mijn straat contacten ging houden met de gemeente en de provincie. Ook heb ik als inwoner ingesproken in de raad. Eind 2013 werd me door het CDA gevraagd: 'Als je het zo goed weet, wil je daar niet een bijdrage aan leveren?' Ik heb daar 'Ja' tegen gezegd en werd tot mijn verbazing gekozen.'' Doze richt zich tot De Rijk: ,,Ik had niet zo'n tienjarenplan als jij. Ik ben er in gerold.''

Wat bezielt de beide politici om avond na avond in het gemeentehuis te zitten en daar over het ene na het andere politieke onderwerp te praten? Doze: ,,Als je het ergens niet mee eens bent, kun je van de zijlijn roepen en wat op Facebook schrijven. Of je kunt er wat aan doen. En dat kun je als raadslid prima.'' De nieuwe leiders van het CDA willen 'minder navelstaren' en niet meer urenlang praten over bijvoorbeeld de vraag of een goothoogte van een bungalow vier meter of tien meter hoog mag zijn. ,,In onze provincie worden heel belangrijke besluiten genomen, waar we erg weinig aan zijn aangehaakt. Zoals de introductie van de Omgevingswet en de duurzaamheidsmaatregelen, die genomen moeten worden. Ik hoop dat Karin van der Kaaden zich meer in de regio gaat bewegen.'' Doze kijkt nog even terug naar een raadsbesluit van vier jaar geleden, om geen gemeenteraadslid, maar een wethouder in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te plaatsen. ,,Dat was niet verstandig, want we hebben toen als gemeenteraad het initiatief uit handen gegeven. Als er nu weer posities in Algemeen Besturen vrij komen, moet daar een raadslid in zitten.''

Het woord 'duurzaamheid' is gevallen. Zonder twijfel wordt dat onderwerp hét hete hangijzer voor de komende vier jaren. Want vanuit de landelijke overheid komt druk op de gemeenten om besluiten te nemen voor het opwekken van duurzame energie. Angstbeelden van honderden meters hoge windmolens en tientallen hectares aan blinkende zonnepanelenvelden doemen op. Dat zijn dan ook geen keuzes, waar de duo-fractievoorzitters voor willen gaan, zo maken ze duidelijk. ,,We gaan voor innovatie'', aldus De Rijk. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het industrieterrein Veenderveld. Daar zitten een paar grote fabrieken, waar warmte vandaan komt. Van die warmte moeten we gebruik kunnen maken.''

Doze: ,,De duurzaamheidsopgave gaat verder, dan alleen de vraag of je zonnepanelen of windmolens gaat plaatsen. Daar zijn mooie subsidies voor en dus richten veel organisaties zich hier nu op. Maar er zijn nieuwe technieken, zoals het halen van warmte uit water en energie uit de kassen. Onze polders en het open landschap maakt het zo mooi om hier te wonen. We moeten initiatieven, zoals de poging om de inwoners van Rijnsaterwoude aan te sluiten op een warmtenetwerk vanuit het Braassemermeer, omarmen. En niet dit besluit voor ons uitschuiven door te zeggen, dat we het met zonne-energie of windmolens moeten doen. Je moet van de gebaande paden afwijken.''

De duo-fractievoorzitters kijken nog één keer terug naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Hierbij behield het CDA haar vier zetels en haalden zelfs meer stemmen dan in 2014. De Rijk: ,,We zijn tevreden met deze uitslag. Onze wethouder Henk Hoek had niet de gemakkelijkste dossiers.'' Doze vult hierop aan: ,,Het besluit om de Alkeburcht te sluiten, was dus misschien toch niet zo slecht. Je kunt voor of tegen die sluiting zijn, maar op basis van de feiten hebben we dat besluit goed onderbouwd genomen.'' De Rijk laat hierop weten: ,,En we zijn er niet op afgerekend. Blijkbaar kijken de mensen toch naar andere zaken, als ze hun stem bepalen. Heel veel kiezers bepalen pas de laatste twee dagen hun stem.''

De Rijk heeft zich voorgenomen om één drastische vergadermaatregel in te voeren: ,,De fractievergaderingen duren maximaal tot 22:45 uur. Bovendien gaan we eens per maand als fractie in een andere dorpskern vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar.'' Doze roept op: ,,Kom niet alleen meepraten, als je ergens tegen bent. Maar ook als je ergens voor bent.''