Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 april 2018

,,SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop in coalitie''


Nieuwkoop – De informateur Rene Vrugt heeft een advies uitgebracht over de partijen, die samen een coalitie kunnen vormen. Dat moeten volgens hem SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop worden. Zo komt er een coalitie, die een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft. Als de drie partijen er uit komen, valt dit keer de grote winnaar VVD vooralsnog uit de coalitiebankjes.

Door Joep Derksen

Vrugt: ,,Deze variant kan niet alleen rekenen op een brede steun in de raad en bij de lokale bevolking maar sluit ook aan bij de voorkeuren zoals geuit in de met mij gevoerde gesprekken. Tevens heb ik de overtuiging dat met deze mix van partijen en hun vertegenwoordigers er een stabiele samenwerking tot stand kan komen voor de komende vier jaar. Ook bevat deze combinatie een goede mix van continuïteit en vernieuwing.''

De informateur legt druk op SBN, om er voor te zorgen dat de onderhandelingen goed aflopen. ,,Als tijdens de formatie blijkt dat genoemde voorkeursvariant niet realiseerbaar is, adviseer
ik als tweede variant (terugvaloptie) de samenwerking CDA, VVD en Natuurlijk Nieuwkoop.'' Hiermee lijkt duidelijk, dat de onderlinge verhoudingen tussen SBN en VVD flink bekoeld zijn.

In zijn verslag meldt Vrugt hierover: ,,Er zijn nadrukkelijke voorkeuren aangegeven en partijen hadden aandachts- en pijnpunten. Deze zijn deels gebaseerd op ervaringen uit de
vorige raadsperiode maar daarom niet minder van betekenis. Dossiers zoals de vestiging van
grootschalige detailhandel in Ter Aar, de toekomst van de winkelcentra in Nieuwkoop of het
perspectief voor glastuinbouw zijn potentieel gevoelig en moeten met elkaar tot een goed
resultaat kunnen worden gebracht.''