Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2018

Verkenning in laatste fase


[KAAG EN BRAASSEM] De verkenner van de coalitieonderhandelingen, Floris Schoonderwoerd, bracht vorige week een tussenadvies uit. Hij laat weten, dat het mogelijk is om een 'breed gedragen koersdocument' op te stellen. Hierin worden onderwerpen genoemd, waar het college mee aan de slag gaat, zonder dat de gemeenteraad zich er nog mee bemoeit.

Schoonderwoerd ziet het al voor zich: ,,De raad formuleert de kaders en de doelen, het college vult met inwoners en organisaties de weg ernaar toe in. Het maakt maximaal gebruik van de kennis en betrokkenheid van inwoners en organisaties én verlicht de workload van de raad.'' Dan kan het gaan om zaken als arbeidsmigranten, sociale woningbouw, bedrijventerreinen en duurzaamheid. Maar ook onderwerpen als grootschalige recreatie en maatschappelijk vastgoed.

Schoonderwoerd praat ook niet van 'collegebestuur', maar 'collegiaal bestuur'. In dat 'collegiaal bestuur' zouden nog van alle vijf politieke partijen wethouders kunnen komen, zolang het totaal aantal fte (voltijdsbanen) niet boven de 3,5 uit komt. De politici gaan op woensdag 18 april achter gesloten deuren praten over hun overeenkomsten en verschillen. Maar tegelijkertijd moeten PRO en SVKB met elkaar in gesprek gaan, zo adviseert Schoonderwoerd. ,,Om te onderzoeken of zij de romp van het bestuur kunnen gaan vormen. Uit de verkenning blijkt voldoende aanleiding om te veronderstellen dat dit kan lukken.''

Dat zou moeten lukken, zo verwacht Schoonderwoerd, maar er moeten nog veel hobbels genomen worden. ,,De wens en intentie is er bij beide partijen maar de verschillen die zijn geconstateerd, vergen nog wel een verdiepingsslag. Het gaat dan vooral om verschillen in het inrichten van het proces om van abstracte naar concrete afspraken te komen bij de verschillende thema’s.'' Die gesprekken zullen niet door Schoonderwoerd geleid worden; hij is namelijk PRO-wethouder en kandidaat-wethouder voor die partij. Daarom worden Rob van der Hoorn en Rob van der Geest aangesteld om de gesprekken tussen PRO en SVKB te leiden.

Het is de bedoeling, dat er na woensdag 18 april een nieuwe periode in gaat. Dan begint namelijk de 'formatiefase'. In deze fase onderzoeken de twee grootste partijen, PRO en SVKB, hoe het college wordt gevormd en met welke partijen en personen dat moet gebeuren.