Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2018

Zorgen over slechter onderwijs


[KAAG EN BRAASSEM] Vorige week stond het met grote koppen in het nieuws: het niveau van het onderwijs glijdt af. Dat was te lezen in een officieel rapport met de titel 'De staat van het onderwijs'.

[Joep Derksen]

De kritiek was niet misselijk; de afgelopen twee decennia is de kwaliteit van het onderwijs enorm afgenomen. Hierdoor komen steeds meer leerlingen na groep 8 van de basisschool af, zonder dat ze fatsoenlijk kunnen lezen en schrijven. Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs, concludeert hierover: ,,De afgelopen twintig jaar zijn de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Ook het aantal leerlingen dat eind groep 8 niet goed kan lezen, is de afgelopen twee jaren gestegen. Bij bewegingsonderwijs, cultuureducatie en natuur & techniek zijn veel prestaties lager, dan die van jaren geleden. En op het terrein van burgerschap en sociale vaardigheden constateerden we al eerder onvoldoende vorderingen. We moeten wel concluderen: door de jaren heen glijden de resultaten van het Nederlandse onderwijs af. Hier maak ik me echt zorgen om.''

In het rapport staat onder meer, dat de leesvaardigheid van de leerlingen enorm is teruggegaan: in 2015 haalde 78% van de leerlingen het streefniveau lezen, terwijl dat vorig jaar nog maar 65% was. Meer dan 1/3de van de kinderen op de basisscholen kunnen in groep 8 dus niet voldoende lezen! Waar het gaat om het basisniveau rekenen, is het nog slechter gesteld. Daar haalt slechts 48% van de leerlingen het basisniveau rekenen.

Aan directeur Kees Hagenaars van basisschool Ter Does is gevraagd, wat hier de oorzaken van kunnen zijn. Enkele jaren geleden is besloten, om zorgleerlingen (bv kinderen met ADHD, PDD NOS en andere problemen) onder te brengen in het reguliere onderwijs. Is de achtergang van het onderwijs aan deze maatregel te koppelen? Gaat het onderwijs in die paar jaar zo dramatisch achteruit, omdat de zorgleerlingen er voor zorgen, dat de overige leerlingen in de klassen niet voldoende onderwijs krijgen?''


Hagenaars: ,,Dat heeft zeker met elkaar te maken. “Passend onderwijs past niet”, hebben we bij de invoering ervan al gezegd. Wat ook voor forse problemen zorgt, is dat er steeds minder wordt voorgelezen. Dat is heel essentieel om kinderen te motiveren om zelf te lezen. Ouders nemen er de moeite en de tijd niet meer voor. Daarnaast hebben kinderen zoveel leuke dingen om uit te kiezen, zodat het kezen van boeken steeds minder aandacht krijgt. Tel dat allemaal op en je hebt flink wat oorzaken gevonden.'' Hij bekritiseert de Onderwijsinspectie: ,,Het is dan wel erg simplistisch om te concluderen, dat de kwaliteit van het onderwijs terug loopt. Maar ja, in de analyse van problemen in het onderwijs is men nooit sterk geweest in ons land. En dat is weer de reden, dat de politiek zoveel foute keuzes heeft gemaakt in het verleden. En er tot op heden nog steeds niets van heeft geleerd. Dat doen andere landen echt beter.''