Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 mei 2018

Boerhaaveroute ziet het levenslicht

REGIO LEIDEN – BOLLENSTREEK – Het heeft 350 jaar geduurd, maar nu is die er dan eindelijk; de Boerhaaveroute. Voortaan kunnen fietsers en wandelaars in de voetsporen treden van Herman Boerhaave, de arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker, die zijn stempel heeft gedrukt op deze regio.

Precies 350 jaar geleden werd Boerhaave geboren. 2018 is daarom een mooi jaar om de Boerhaaveroute te onthullen. De Boerhaaveroute krijgt de officiële naam: 'Van de wieg tot het graf: langs het werk, de huizen en tuinen van Herman Boerhaave'. De veelzijdige Boerhaave is namelijk een historisch figuur en zo krijgt hij het eerbetoon, dat hij verdient. De wandel- en fietsroutes tussen Leiden en Voorhout, die we met de Boerhaaveroute realiseren, zullen een stimulans zijn voor het toerisme in deze regio. Later volgt ook nog een Boerhaaveroute op dit traject, die over het water kan worden afgelegd. Hiervoor worden wellicht  nog aanlegplaatsen gerealiseerd.

Wie de Boerhaaveroute volgt, maakt kennis met een brede variatie aan historische en natuurlijke plekken. Van de Hortus Botanicus en het Boerhaavemuseum in Leiden, naar Kasteel Oud-Poelgeest en museum Corpus in Oegstgeest, tot aan het Overbosch en de Boerhaavetuin in Voorhout.

Op zondag 10 juni wordt de Boerhaaveroute officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt in drie 'etappes'. Om 10:00 uur wordt de Boerhaaveroute tussen Voorhout en Oegstgeest 'ten doop gehouden' in de Boerhaavetuin te Voorhout. Om 12:00 uur volgt de onthulling van de Boerhaaveroute tussen Oegstgeest en Leiden. En om 14:00 uur vindt de officiële ingebruikname van de Boerhaaveroute tussen Leiden en Voorhout plaats in de Hortus Botanicus / het Boerhaavemuseum.

De Boerhaaveroute is opgezet door Dorpsmarketing Oegstgeest in samenwerking met de regionale marketingorganisaties en met medewerking van de beheerders van het werk, de huizen en tuinen langs de Boerhaaveroute.

Deze Boerhaaveroute is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Het Boerhaavehuis Voorhout, Stichting Osger Support, Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest en de Stichting Vrienden van het Overbosch te Voorhout.


11 mei 2018

Frictiekosten van half miljoen euro


[KAAG EN BRAASSEM] De overdracht van de gemeentelijke ICT gaat Kaag en Braassem bijna een half miljoen euro meer kosten. Dat blijkt uit de jaarstukken van 2017. In een ambtelijke notitie staat: ,,De migratie (het overzetten, JD) van applicaties vindt gefaseerd plaats. Enkele applicaties, zoals die voor de financiële administratie en de daaraan gekoppelde applicaties, zullen gedurende een aantal maanden naast elkaar moeten draaien, bijvoorbeeld om de jaarrekening 2017 op te kunnen stellen en de financiële administratie 2017 op een goede wijze af te kunnen sluiten. Daarnaast zijn er nog applicaties die nog actief gebruikt worden in 2018 en waarvan de gegevens pas in de loop van 2018 worden omgezet naar een nieuwe applicatie. Dit betekent dat wij in 2018 nog met dubbele ICT-lasten te maken hebben, oftewel frictiekosten.'' De gemeenteraad moet nog instemmen met een extra uitgave van 480.000 euro.

Meer bedrijven


[KAAG EN BRAASSEM] Het aantal ingeschreven bedrijven in deze gemeente is vorig jaar gestegen tot 2.100. Hieronder vallen ruim 1.300 bedrijven, die maar één werknemer hebben. Ook deze zogeheten ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) lijken het tij mee te hebben. De economische situatie in dit land verbetert nog altijd. Daarnaast hebben veel werklozen zonder afstand tot de arbeidsmarkt (dus met werkervaring en relatief zorgenvrij) steeds sneller een baan. Dat blijkt uit de jaarstukken 2017 van de gemeente Kaag en Braassem.

Handtekeningenactie tegen kastanjekap


[HOOGMADE] Het nieuws, dat de gemeente alle majestueuze kastanjes aan het kastanjelaantje wil kappen, brengt de inwoners van Hoogmade in alle staten. Volgens het gemeentebestuur heeft onderzoek uitgewezen, dat de kastanjes ziek zijn en daarom weg moeten. Maar aan die redenatie wordt getwijfeld, zeker nu de kastanjes vol in bloei blijken te staan. ,,Zieke bomen bloeien niet!'', zo stelt Paul Graafland.

Dagelijks komen tientallen inwoners naar het kastanjelaantje, om daar te wandelen, met de scootmobiel te rijden of hun hondje uit te laten. De bomen zelf staan volop in bloei en er is dan ook groot onbegrip in het dorp, dat deze kastanjes aan het eind van dit jaar gekapt worden. Dat hier bomen voor in de plaats komen, die beter tegen een hogere waterstand zouden kunnen, doet er voor velen niet toe. ,,Boompje groot, omwonenden dood'', geeft Mieke Zwaveling aan.

De kastanjebomen zijn al ruim vijftig jaar oud. De wens van de gemeente om deze bomen te verwijderen is extra zuur, omdat de inwoners van Hoogmade onlangs een brief thuis kregen met de vraag hoe het dorp mooier gemaakt kan worden. ,,In ieder geval niet, door al die bomen te kappen!'' roept Graafland verbolgen. En daarom wordt er een handtekeningenactie opgezet, om het gemeentebestuur op te roepen om de kastanjebomen niet te kappen.

,,Deze bomen gaan echt niet volgend jaar dood'', pleit Graafland. ,,Bekijk de toestand van de bomen nu en laat ze vijf jaar staan. Dan kun je in 2023 kijken, of de bomen achteruit zijn gegaan en hoe veel ze achteruit zijn gegaan.'' Gevaar voor passanten is er volgens hem niet. ,,In die veertig jaar dat ik hier woon, heb ik nog nooit een tak zien vallen!'' De handtekeningenactie hoeft echter niet door te gaan. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat de kastanjebomen mogen blijven staan. Alleen als een exemplaar heel ziek wordt, zal deze worden verwijderd.

Driekwart miljoen voor veerstoepen


[KAAGEILAND] De gemeenteraadsleden lijken toch in te stemmen met het uitgeven van driekwart miljoen euro voor het vervangen van veerstoepen bij het pontje. Terwijl het opknappen van de huidige veerstoepen slechts 50.000 euro kost, waarbij de huidige pontbeheerder zelfs heeft aangeboden, dat bedrag te willen betalen. Wel werken VVD en CDA aan een voorstel, dat de 750.000 euro alleen worden uitgegeven, als duidelijk is, dat het pontvervoer in ieder geval voor de komende tien jaar wordt voortgezet.

Dat hoeft overigens niet met de huidige pontbeheerder, Ponto, te zijn. De relatie tussen de pontbeheerders en de gemeente is de afgelopen jaren op z'n zachtst gezegd onstuimig geweest. Maar de pontbeheerders lijken nu eieren voor hun geld te kiezen en hebben een gesprek met het college van burgemeester en wethouders aangevraagd.

Waar het gaat om het collegevoorstel om 750.000 euro uit te geven aan nieuwe veerstoepen, ging raadslid Jan van der Geest (VVD) er voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen nog hard in. ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?'' Ook liet Van der Geest toen weten, dat met die driekwart miljoen euro voor het vervangen van de veerstoepen de gemeente al een brug kon bouwen, ,,die halverwege de Ringvaart gaat.'' Maar van die woorden was maandag 7 mei weinig te merken. Van der Geest sprak nu over een 'ongelukkige timing', voor het investeren in die veerstoepen. Hij pleitte voor uitstel van het besluit.

Zijn verzoek kreeg weinig steun van de overige partijen. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) vond: ,,We moeten dit gewoon doen. De pont is een wens van de inwoners van Kaag.'' Raadslid Thijs Brambach (PRO) pleitte wel voor een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. Roland van Beurden (SVKB) wilde wel een 'second opinion' hebben over de noodzaak van de veerstoepvervanging. Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) legde het 'veiligheidsargument' op tafel: ,,Ik wil niet voor mijn voeten geworpen hebben, dat een onveilige situatie is ontstaan vanwege het feit dat wij er over praten. Hoe langer we er over praten, hoe meer het naar een onveilige situatie kan leiden.''

Toch deed Doze een handreiking: ,,We kunnen nog zeggen: geef het geld niet uit, als die aanbesteding van de pont niet lukt.'' Van der Geest dook op deze uitspraak en stelde voor, om deze voorwaarde toe te voegen aan het raadsbesluit over de aanschaf van de veerstoepen. Of dat ook gaat gebeuren, wordt over twee weken duidelijk tijdens de besluitvormende raadsvergadering.

Nieuwe plannen politiek


[KAAG EN BRAASSEM] Heilige huisjes bestaan er niet meer in deze bestuurlijke periode. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn hebben de raadsleden zich gebogen over allerlei onderwerpen. Waar enkele maanden geleden nog werd gezegd, dat een mogelijke fusie van Kaag en Braassem met andere gemeenten 'geen issue' was, wordt dit de komende jaren wel één van de politieke hangijzers. Dat blijkt uit de Samenwerkingsagenda 'Maak meedoen mogelijk', die vorige week openbaar werd gemaakt.

Zo valt er in de Samenwerkingsagenda te lezen: ,,In de komende vier jaar bepalen we of, en zo ja op welke manier, we de vragen van de toekomst zelfstandig kunnen beantwoorden en of de huidige samenwerkingsverbanden hiervoor toereikend zijn of dat er andere maatregelen af allianties nodig zijn.'' De sportverenigingen kunnen hun buiken ook nat maken. De tijd, dat de gemeente zorgt voor kunstgrasvelden, ligt binnenkort voorgoed achter ons.

Het gemeentebestuur wil namelijk ,,afspraken maken met verenigingen over de overdracht en/of vervanging van kunstgrasvelden''. Hierdoor wordt de broekriem strakker aangehaald, waardoor in de toekomst sportverenigingen zelf geld moeten reserveren, zodat ze in een periode van zo'n vijftien jaar de aanschaf van een nieuw kunstgrasveld kunnen betalen. In politieke termen heet dat: ,,Het uitgangspunt is, dat de verenigingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook zelf een bijdrage leveren.''

Zelfs het voortbestaan van sportaccommodatie De Tweesprong is in het geding, aldus de Samenwerkingsagenda. ,,We vinden zwembad de Tweesprong van belang voor onze gemeente. Op basis van een helder overzicht van de benodigde investeringen op korte en lange termijn, nemen we een besluit over het voortbestaan van dit zwembad, waarbij belang van het zwembad en de kosten tegen elkaar worden afgewogen.''

Waar het gaat om de uitbreiding van bedrijventerreinen, is de politiek weer een stuk enthousiaster: ,,Als blijkt dat de (lokale) ruimtebehoefte op bedrijventerreinen groter is dan het aanbod, dan treffen we zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, of de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.'' Ook wil de politiek de mogelijkheden voor het alsnog laten ontwikkelen van Drechthoek II binnenkort onderzoeken. En waar het gaat om nieuwbouw, wordt de 'sky the limit': ,,We sluiten hoogbouw (vijf verdiepingen en hoger) niet uit, mits passend in de omgeving.''

Wie naast een bedrijf woont, waar veel arbeidsmigranten werken, moet er rekening mee houden, dat die arbeidsmigranten ook op dat bedrijventerrein mogen wonen. Het gemeentebestuur wil de huisvesting van die arbeidsmigranten namelijk ,,bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de werklocatie en mag ook (kleinschalig) op het terrein van de werkgever.''

Wens voor hogere windmolens


[KAAG EN BRAASSEM] De maximale hoogte van windmolens in het Bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt nu nog beperkt tot 15 meter. Maar een aantal politieke partijen wil dit veranderen. Windmolens worden namelijk pas rendabel(er) als ze tussen de 100 en 200 meter hoog zijn.

Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) liet maandag 7 mei weten: ,,Er zijn maar weinig windmolens te vinden, die met deze hoogte van 15 meter rendabel zijn. We moeten die ashoogte opnieuw bekijken.'' Het CDA dient hiervoor een motie in tijdens de besluitvormende raadsvergadering over twee weken. De partij lijkt steun te krijgen van PRO. Raadslid Laura van Klink vond, dat de windmolens ,,vooral heel veel moeten leveren.''

Gemeente in zwarte cijfers


[KAAG EN BRAASSEM] In zijn voorlopig laatste presentatie van de jaarrekening kon wethouder Henk Hoek (CDA) goed nieuws melden. De gemeente houdt namelijk zo'n 3,7 miljoen euro over. Het grootste deel hiervan (2,5 miljoen euro) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Ook krijgt de gemeenteraad enkele tonnen euro's voor het ontwikkelen van nieuwe plannen of opzetten van nieuwe projecten.

Hoewel de gemeente nu een reserve van 13 miljoen euro heeft, lijken er echter nog donkere tijden aan te komen. Over enkele jaren wordt namelijk de precarioheffing afgeschaft: dat scheelt de gemeente 2,7 miljoen euro aan inkomsten. Per jaar. Ook de bouw van nieuwe ikc's (brede scholen) zal vele miljoenen euro's gaan kosten. En uiteindelijk moet de gemeente ook nog het verlies van de woonwijk Braassemerland ophoesten. Dat wordt nu geschat op 4,7 miljoen euro. Al is dat bedrag wel een stuk beter, dan een aantal jaar geleden. Toen werd nog rekening gehouden met een exploitatieverlies van Braassemerland van zo'n 47 miljoen euro.

Nieuw college bijna klaar


[KAAG EN BRAASSEM] Verkenner Floris Schoonderwoerd voorspelde maandag 7 mei, dat er aan het eind van deze maand een nieuw college van burgemeester en wethouders zit. Het is nog niet bekend, welke partijen een wethouder mogen leveren.

Voorlopig maken PRO en SVKB hier de meeste kans op. Deze twee partijen hebben afgesproken, dat zij ieder één wethouder leveren. Maar er is ruimte voor andere politieke partijen om ook een (parttime) wethouder te krijgen. Hoe deze stoelendans gaat uitpakken, daarvoor worden twee
formateurs aangesteld. Namens PRO zal dat zijn Ruud van der Star; hij wordt bij dit werk ondersteund door Laura van Klink. En de SVKB-formateur is Ger van Emmerik, die hierbij hulp krijgt van Cees Uit den Boogaard.

Bezwaar tegen brug


[HOOGMADE / RIJPWETERING] Zeven bezwaarmakers tegen de komst van een ophaalbrug aan Spijkereiland 28 hebben gelijk gekregen van de commissie voor de bezwaarschriften. Het college van burgemeester en wethouders volgt dit advies; de ophaalbrug komt er dus voorlopig niet.

Vorig jaar stemde het college nog in met de komst van de brug; een omgevingsvergunning voor het bouwen van deze waterovergang werd verleend. Maar door het besluit van de commissie voor de bezwaarschriften, is er een nieuwe situatie ontstaan. De commissie was namelijk van mening, dat er sprake is van een ,,evidente privaatrechtelijke belemmering, die vergunningverlening in de weg staat''.

Column


Boek

Deze week ben ik helemaal blij, waarde columnlezer. Na tweeënhalf jaar werken, was het donderdag 3 mei eindelijk zo ver: het boek 'Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop; Acht decennia aan oorlogen en vredesmissies' werd gepubliceerd.

Nu kunt u natuurlijk denken: wat moet ik als inwoner van Kaag en Braassem nu met een boek over Nieuwkoopse veteranen? U moet natuurlijk niets, maar in dit boek komen 23 veteranen (22 mannen en één vrouw) aan het woord, waarbij zij vertellen over hun belevenissen. Waar miljoenen Nederlanders thuis bleven, vertrokken zij naar landen als Nederlands-Indië, Libanon, Afghanistan, Irak of Mali. Om te proberen de wereld een stukje veiliger te maken.

Het boek staat vol met foto's van de veteranen zelf en hun omgeving, in de tijd van hun uitzendingen. Waar de ene veteraan geen schot heeft hoeven lossen, zette de andere strijder voor de vrijheid zijn leven elke dag weer in de waagschaal. Één van de geïnterviewden heeft nog verteld over zijn bevrijdingsactiviteiten van het gemaal Leeghwater in Lisse in de tweede wereldoorlog. Deze verhalen zijn opgeschreven, zodat ze onderdeel worden van de lokale geschiedenis en nooit meer zullen verdwijnen. Nu al is duidelijk, dat dit boek historisch is, want één van de geïnterviewden, Louis van Zwieten (hij mocht 92 worden), heeft de publicatie van dit boek niet meer mogen meemaken. Maar zijn verhaal blijft voortbestaan.

In deze tijd van stilstaan bij het verleden en het naarstig zoeken van een origineel moederdagcadeau, is het misschien een goed idee om het boek 'Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop' (ISBN: 978-90-828414-0-4) van de Stichting Zinsnede aan te schaffen. Deze 23 verhalen in het 104-pagina's dikke boek (slechts 12,50 euro) verdienen het namelijk om gelezen te worden. Een paar quotes: 'Ergens lijkt het natuurlijk nergens op, maar dat is wat oorlog met je doet. Je gaat boobytraps maken.' 'Plots besef je, dat het om het echie gaat'. 'Wij verdedigden de laatste stuiptrekkingen van het koloniale verleden'. Lees dus dit boek en ervaar wat het is om naar verre landen uitgezonden te worden, terwijl je probeert de veiligheid van de inwoners daar te verbeteren.

Daarmee vergeleken, hebben we het hier in de Kaag en Braassemse politiek maar rustig. Verkenner Floris Schoonderwoerd heeft zijn werk er op zitten en het advies is, dat PRO en SVKB samen in ieder geval een wethouder gaan leveren. Maar ook de overige partijen maken nog kans om in het college te kunnen zitten en zo een eigen (part-time) wethouder kunnen krijgen. En dat is weer potentieel goed nieuws voor de huidige collegeleden Yvonne Peters (VVD) en Henk Hoek (CDA), die nu nog aan de zijlijn staan te wachten en te hopen, dat zij hun bestuurdersfunctie nog eens vier jaar mogen gaan uitvoeren.

Contract moet weg


[KAAG] De gemeente wil de bruikleenovereenkomst met Ponto uit 1981 officieel opzeggen. Dit komt, nadat in de gemeenteraad kritiek was geuit over de vervanging van de veerstoepen. Het college wilde hiervoor 750.000 euro hebben. Maar toenmalig inwonerraadslid (en huidig raadslid) Jan van der Geest (VVD) stelde: ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?''

De huidige handelwijze van de gemeente, doet nu de wenkbrauwen fronsen. In plaats van gebruik te maken van een aanbod uit 1981, lijkt het er nu op, dat de gemeente liever dat aanbod verwerpt en zelf driekwart miljoen euro uit wil geven aan nieuwe veerstoepen. In 2016 spraken de broers Hoogenboom al hun vermoeden uit, dat er een persoonlijke hetze gaande is tegen hen door een gemeentelijk ambtenaar. De gemeente is indertijd gevraagd om een reactie hierop. Een woordvoerder liet toen weten: ,,We volgen de formele procedure dat overheidsopdrachten boven de 200.000 Euro, Europees aanbesteed moeten worden. Iedere partij die dat wil kan meedingen. Firma Ponto is wat ons betreft dus zeer zeker uitgenodigd dat ook te doen.''

Gemeente sleept Ponto voor rechter


[KAAG] Wethouder Herman Haarman (D66) zet hoog in, waar het gaat om een conflict met de Firma Ponto. De gemeente heeft aan deze pontbeheerder gevraagd om informatie te geven, die van belang is voor potentiële inschrijvers om in de toekomst het pontvervoer te regelen. Maar Ponto weigert hier aan mee te werken. Nu sleept de gemeente Ponto voor de rechter om alsnog extra informatie te krijgen. Daarnaast wil de gemeente de in 1981 gesloten overeenkomst 'voor zover vereist' opzeggen.

Volgend jaar wordt het pontvervoer opnieuw aanbesteed door de gemeente. Hoewel de bewoners van Kaag tevreden zijn met de huidige exploitant, kan Ponto er zeker niet zo maar op rekenen, dat zij ook in de toekomst hun dienstverlening mogen blijven uitvoeren. Maar de eigenaren weigeren vooralsnog hun concurrentie in het zadel te helpen met het verstrekken van gegevens over de exploitatie van de pont. De gemeente vindt echter: ,,Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht is dat aanbestedende diensten een level playing field moeten creëren voor alle (potentiële) inschrijvers op een opdracht. Het risico op het ontbreken van een gelijk speelveld speelt met name, indien de zittende opdrachtnemer opnieuw mee doet aan de aanbesteding, zonder dat alle relevante informatie waarover de zittende ondernemer beschikt, wordt gedeeld met andere inschrijvers. De zittende ondernemer heeft in dat geval een kennisvoorsprong.''

De betreffende ambtenaar overweegt zelfs om Ponto uit te sluiten van inschrijving van de aanbesteding, zo blijkt uit de gemeentelijke stukken. ,,De vraag is of het enkel hebben van een kennisvoorsprong voldoende is om Ponto uit te sluiten van inschrijving op de aanbesteding. Het op voorhand uitsluiten van een partij die weigert informatie te delen is daarom wellicht mogelijk, maar niet zonder risico. De beoordeling door de rechter zal namelijk afhangen van verschillende factoren, zoals de mate van ‘ongeoorloofdheid’ van de kennisvoorsprong, de vraag of de mededinging werkelijk wordt beperkt door de kennisvoorsprong en de door de gemeente ondernomen actie(s).'' En dus heeft de gemeente Kaag en Braassem Ponto formeel opgeroepen om de benodigde informatie te verstrekken. Of anders komt er een rechtzaak.

Daarnaast wil de gemeente de bruikleenovereenkomst met Ponto uit 1981 officieel opzeggen. Dit komt, nadat in de gemeenteraad kritiek was geuit over de vervanging van de veerstoepen. Het college wilde hiervoor 750.000 euro hebben. Maar toenmalig inwonerraadslid (en huidig raadslid) Jan van der Geest (VVD) stelde: ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?''

De huidige handelwijze van de gemeente, doet nu de wenkbrauwen fronsen. In plaats van gebruik te maken van een aanbod uit 1981, lijkt het er nu op, dat de gemeente liever dat aanbod verwerpt en zelf driekwart miljoen euro uit wil geven aan nieuwe veerstoepen. In 2016 spraken de broers Hoogenboom al hun vermoeden uit, dat er een persoonlijke hetze gaande is tegen hen door een gemeentelijk ambtenaar. De gemeente is indertijd gevraagd om een reactie hierop. Een woordvoerder liet toen weten: ,,We volgen de formele procedure dat overheidsopdrachten boven de 200.000 Euro, Europees aanbesteed moeten worden. Iedere partij die dat wil kan meedingen. Firma Ponto is wat ons betreft dus zeer zeker uitgenodigd dat ook te doen.''

Go voor Jeugd in gemeentehuis


[ROELOFARENDSVEEN] De organisatie Go voor Jeugd vestigt zich binnenkort in het gemeentehuis. Dat levert de gemeente Kaag en Braassem extra huurinkomsten op en tegelijkertijd wordt dat gebouw 'multifunctioneel gebruikt'. Het is een win-win situatie, zo vinden alle betrokkenen.

Go voor Jeugd is een samenwerkingsverband tussen het Kernteam, Go!, TOM en de Driemaster. Inwoners die met Go voor Jeugd in contact zijn, kunnen zo gemakkelijker bij deze organisatie naar binnen lopen. De teamleden van de diverse onderdelen van Go voor Jeugd krijgen ook genoeg kantoren en vergaderruimtes, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Wel blijven in enkele kernen 'twee of drie satellietlocaties', zodat niet-Veenders daar ook af en toe terecht kunnen.

Go voor Jeugd zal ongetwijfeld blij zijn met de huur van een deel van het gemeentehuis. Zij hoeven namelijk niet het volle pond te betalen voor de gehuurde kamers. Het college van burgemeester en wethouders volgt een ambtelijk advies om alleen tegen kostprijsdekkende huur te verhuren. De jeugdhulporganisatie komt te zitten in kamers op de tweede etage van het gemeentehuis. Ook mogen zij gebruik maken van spreekkamers in dat pand.

Hoek legt speeltuinen aan


[KAAG EN BRAASSEM] Het Voorhoutse bedrijf Hoek Hoveniers mag van de gemeente de komende twee jaar nieuwe speelplekken gaan aanleggen. Dit bedrijf kwam als beste naar voren bij een Europese aanbesteding. In een ambtelijk rapport staat: ,,Hoek Hoveniers uit Voorhout heeft een volledige maar ook de best beoordeelde aanbieding gedaan.'' De onderneming moet zorgen voor ,,goede en aantrekkelijke openbare ruimtes, waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, spelen en bewegen.'' Hoek Hoveniers krijgt 267.700 euro uitbetaald voor het werk. De werknemers moeten aan de slag met de ideeën en ontwerpen, die naar voren zijn gekomen tijdens verschillende bewonersmiddagen en –avonden. Overigens is Hoek Hoveniers geen familie van wethouder Henk Hoek (CDA).

Maaien wordt duurder


[KAAG EN BRAASSEM] Het Loonbedrijf Roodenburg B.V. uit Weteringbrug mag dit jaar zorgen voor het onderhoud van alle bermen en sloten. De onderneming krijgt hiervoor van de gemeente een bedrag van 139.800 euro. Twee andere aannemers, die ook graag deze lucratieve aanbesteding hadden willen hebben, vissen nu achter het net.

Hoewel Roodenburg als beste naar voren kwam bij de aanbesteding, waar het gaat om de prijs-kwaliteitverhouding, is er voor de gemeente toch een forse financiële tegenvaller. Het voorgestelde bedrag blijkt namelijk ruim 20.000 euro (bijna 20%) hoger te zijn, dan wat in het gemeentelijke budget was opgenomen. Hierdoor moet de gemeente geld uit de algemene reserve bijchippen. Volgend jaar wordt het onderhoud van de bermen en sloten opnieuw aanbesteed en dan voor een periode van drie jaar. Of het kostenplaatje voor de gemeente dan wél gunstiger uitvalt, laat zich raden. In een ambtelijk rapport staat: ,,Mogelijk zullen hierdoor de lasten afnemen. Dat laatste is echter onzeker.'' Positief is wel, dat het aantal klachten over het maaien enorm is teruggelopen, de afgelopen tijd.

Overbrugging mag


[RIJNSATERWOUDE] Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de komst van een 'overbrugging' tussen twee tuindelen aan de Herenweg 110. De kosten voor het omleggen van het pad zijn wel voor de initiatiefnemer. Het gedeeltelijk omleggen van het wandelpad doet volgens de gemeente ,,geen afbreuk aan de openheid van het landschap of eventuele zichtlijnen vanaf de Herenweg''.

Koning wijst onteigeningsverzoek af


[KAAG EN BRAASSEM] In 2016 zette wethouder Yvonne Peters (VVD) druk op de gemeenteraadsleden, om vier terreinen in bouwgebied De Poelen te onteigenen. Toen hadden veel partijen al twijfel over de manier waarop deze onteigening plaats vond, maar de raad stemde toch in met het beginnen van een onteigeningsprocedure. Maar nu heeft Koning Willem Alexander de vloer aangeveegd met die procedure. De gemeente is in het ongelijk gesteld; de vier eigenaren moeten de kans krijgen om zelfstandig dat bouwgebied te ontwikkelen. Hiervoor hebben zij al plannen opgesteld met projectontwikkelaar Vorm om 149 huizen te bouwen.

Twee jaar geleden was al bekend, dat een onteigeningsprocedure niet kan plaats vinden, als de grondeigenaren zelf het bouwgebied kunnen ontwikkelen. De huidige grondeigenaren kregen maar heel weinig tijd om bouwplannen te bedenken. Toch lukte hen dat. Maar het college van burgemeester en wethouders zette toch door met de onteigeningsprocedure. De gemeente had als standpunt, dat er al drie keer een aanbod was gedaan op de gronden. Maar betrokkenen hebben laten weten, dat dit drie keer hetzelfde geldbedrag was. De raadsleden gingen in 2016 akkoord met het beginnen van de onteigeningsprocedure, al liet fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) nog wel weten: ,,Het kan niet, zoals het nu gebeurt. Laat de rechter zich hierover maar uitspreken.''

En dat is nu dus gebeurd. Het oordeel is vernietigend voor de gemeente. De gemeente had al (financiële) afspraken gemaakt met de combinatie VolkerWessels Vastgoed en Bouwmaatschappij Verwelius voor De Poelen. Zij willen het deelgebied De Poelen in mei 2018 voorbelast en bouwrijp gemaakt hebben, zodat in juli 2019 de verkoop van een deel van de te bouwen woningen begonnen kan worden. De grondeigenaren dienden in augustus 2016 een plan tot zelfrealisatie in en hekelen het onteigeningsbesluit dat kort daarna genomen werd door de raad: ,,Zonder kennis te nemen van het zelfrealisatieverweer, heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De gemeenteraad heeft de belangen van reclamanten op dat moment niet volledig kunnen afwegen en daarom niet kunnen betrekken bij zijn besluitvorming.''

Het college noemde de overeenkomst met VORM 'onzakelijk en ongeloofwaardig'. Maar daar gaat de koning niet in mee. Namens Willem Alexander laat Katja Ollongren, minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties weten, dat de gemeente had ingestemd met het door de grondeigenaren indienen van een zelfrealisatieplan. En dus had de raad niet op 27 juni 2016 al een onteigeningsverzoek mogen goedkeuren. ,,Het is niet gebleken, dat de gemeenteraad zich bij besluitvorming alsnog een afgewogen oordeel heeft gevormd over het – overigens binnen de gestelde termijn ingediende – zelfrealisatieplan alvorens het onteigeningsverzoek aan Ons (de koning, JD) voor te dragen.'' Het onteigeningsverzoek werd dus afgewezen.

Een gemeentelijk woordvoerder is gevraagd, of de gemeente nu wel open staat voor bouwinitiatieven voor zelfrealisatie in De Poelen. En of deze afwijzing er voor zorgt, dat de gemeentelijke bouwplannen pas (ver) na 2019 uitgevoerd kunnen worden. De woordvoerder: ,,We kunnen inhoudelijk nog niet reageren op vragen over De Poelen. We hebben kennis genomen van het besluit en willen dit eerst goed bestuderen. Wij constateren dat de Kroon om formele redenen het verzoekbesluit prematuur acht. Wij vinden het spijtig dat de Kroon het verzoek tot aanwijzing van de gronden ter onteigening niet inhoudelijk heeft beoordeeld. Wij beraden ons nu over de ontstane situatie.''

Reactie gemeente


Een gemeentelijk woordvoerder is een reactie gevraagd, over de afwijzing door de koning van het onteigeningsverzoek voor De Poelen. Onder meer de vraag werd gesteld, of de gemeente nu wel open staat voor bouwinitiatieven voor zelfrealisatie in De Poelen. En of deze afwijzing er voor zorgt, dat de gemeentelijke bouwplannen pas (ver) na 2019 uitgevoerd kunnen worden. De woordvoerder: ,,We kunnen inhoudelijk nog niet reageren op vragen over De Poelen. We hebben kennis genomen van het besluit en willen dit eerst goed bestuderen. Wij constateren dat de Kroon om formele redenen het verzoekbesluit prematuur acht. Wij vinden het spijtig dat de Kroon het verzoek tot aanwijzing van de gronden ter onteigening niet inhoudelijk heeft beoordeeld. Wij beraden ons nu over de ontstane situatie.''

Recreatieve impuls


[WOUBRUGGE] Op het perceel Herenweg 208 mogen vijf nieuwe recreatieappartementen gebouwd worden. Het totaal aantal appartementen komt hiermee op acht te staan. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer de mogelijkheid om zes recreatieunits (twee van 60 m2 en vier van 90 m2) te bouwen. Ook komt op dat terrein een groepsaccommodatie én een theehuis. Daar kunnen dan weer workshops met high tea en streekeigen producten gehouden worden. Het college van burgemeester stemt hier mee in, omdat dit past in de ambitie om Kaag een Braassem een 'recreatieve impuls' te geven.

Schuur wordt bed en breakfast


[WOUBRUGGE] Toekomstige toeristen mogen zich verheugen op de komst van een nieuwe bed en breakfast, met kleinschalige horeca. Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning afgegeven om dit te realiseren op het perceel Boddens Hosangweg 83 in Woubrugge. De huidige schuur wordt hiervoor verbouwd. Daarnaast moet de initiatiefnemer er voor zorgen, dat in ieder geval zeven parkeerplaatsen aangelegd worden op eigen terrein. In de bed en breakfast komen drie kamers en een ontbijtruimte. Ook moet in de oude schuur een koffie-theehuis komen, waar ook ijs verkocht kan worden. Omdat de schuur vlak bij het pontje ligt, ziet de gemeente de komst van zo'n bed en breakfast als positief. De schuureigenaar wil ook het asbestdak vervangen.

Uitbreiden mag


[RIJPWETERING] Een bezwaar tegen de uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Pastoor van der Plaatstraat 27a is door een ambtelijke hoorcommissie ongegrond verklaard. Van deze ambtenaren mag de gemeente dus de al verleende omgevingsvergunning in stand houden.

Verkenner is klaar


[KAAG EN BRAASSEM] De verkenner Floris Schoonderwoerd heeft zijn eindrapportage opgesteld. Het komt er op neer, dat alle opties nog open blijven. In principe gaan PRO en SVKB allebei een wethouder leveren. Maar voor de drie andere partijen CDA, D66 en VVD blijft het nog mogelijk om een (part-time) wethouder te leveren.

In de woorden van de verkenner gaan SVKB en PRO 'de romp' van het nieuwe college vormen. Deze twee partijen moeten samen een definitieve agenda opstellen en een collegebestuur vormen met elkaar, maar dus eventueel ook met andere partijen. PRO en SVKB gaan allebei een formateur leveren, die samen er voor moeten zorgen dat er een nieuwe coalitie komt.

Investeren in Hollands Plassengebied


Nieuwkoop – De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de hoofdvaarroute door het Nieuwkoopse plassengebied. En dat brengt veel kansen met zich mee. Burgemeester Frans Buijserd geeft hierover een toelichting. ,,We moeten met elkaar het Hollandse Plassengebied op de kaart zetten.''

Het onderhoud van wandel- en fietspaden was al geregeld in deze gemeente. En binnenkort gaat de gemeenteraad ook vaststellen, wat er wel en niet aan wateronderhoud gedaan moet worden. Onderdeel hiervan is het handhaven van de regels op en om het water. Wie bang is, dat voortaan waterboa's over de plassen zullen varen, al spiedend naar verkeerd aangelegde bootjes, kan gerust zijn. De burgemeester: ,,Op de Nieuwkoopse plassen zijn een aantal gewoontes ontstaan. We gaan in vrede met elkaar om, dus we gedogen maar de bootjes die op plekken liggen, waar ze niet horen. Die discussie ga ik in ieder geval niet meer voeren. Wat gaat daar nou mis mee, eigenlijk?!''

Een ding is wel duidelijk; eigenaren van particuliere jachthavens blijven zelf verantwoordelijk voor het regelmatig baggeren van die havens. Wel mogen ze meeliften bij een gemeentelijke aanbesteding. ,,Dat is goedkoper'', tipt Buijserd. Het eerste gebied, waar dit jaar gebaggerd moet worden is De Vliet in Noorden. Maar ook de Loswal aan het Zuideinde staat op de planning om aangepakt te worden. Dan gaat het om de damwand, bestrating en andere voorzieningen.

Elektrisch

Nieuwe ideeën zijn er ook. Bij vier bruggen op de Meije moet je als vaargast naar de wal toe, om die bruggen te openen. Dat is niet zo handig, als je alleen op een bootje zit en je die sloep niet kunt aanleggen. Daarom worden daar palen geplaatst, om je bootje aan vast te leggen. Verder wil Buijserd de bediening van de sluis van het Aarkanaal volledig elektrisch maken. Zodat de recreant alleen maar op een knop hoeft te drukken, om de sluis in werking te stellen.

Buijserd dagdroomt: ,,Als je echt wat leuks wilt doen in de toekomst, moet je een overtoom maken. Deze stellage trekt boten over de dijk heen van de Leidsevaart in de Langeraarse Plassen. Overtomen zijn vaak toeristische attracties en op die manier hoef je geen sluis aan te leggen.'' Zo'n plan moet echter grotendeels door slimme ondernemers uitgevoerd worden. Maar het past wel bij de idee om het Hollandse Plassengebied op de toeristische kaart te zetten. ,,Hiervoor moeten er meer steigers en aanlegplaatsen komen, maar ook kleine doorsteekjes tussen de verschillende plassen.''

Investeren

Het promoten van het Hollands Plassengebied is geen zaak, die alleen door de gemeente Nieuwkoop gedragen moet worden, zo oordeelt de burgemeester. ,,Wij gaan dat niet alleen betalen. We kijken ook naar hogere overheden of Europees geld. Als gemeente hebben wij 30.000 euro op de begroting staan. Als de andere gemeenten in de buurt van het Hollandse Plassengebied eenzelfde bedrag bijstorten, hebben we een paar ton om mooie dingen te doen.'' En als je het voor het promoten van het toerisme echt groots wilt aanpakken, dan is toch wel zo'n 100 miljoen euro nodig. Dat is nu nog een onhaalbare zaak, weet Buijserd. Maar: ,,We moeten dit uitwerken en de belangstelling vasthouden. Het lijkt nu veel geld, maar op een gegeven moment komt er iemand, die zegt: 'We gaan er voor.' We moeten met elkaar het Hollandse Plassengebied op de kaart zetten.''

Drechtdoorsteek kans voor Leimuiden


Nieuwkoop – Voor het promoten van het Hollandse Plassengebied, is de komst van een Drechtdoorsteek een goede zaak. Dan red je het niet, met alleen maar het verbeteren van sluizen of het realiseren van extra aanlegplaatsen.

De 30 miljoen euro kostende Drechtdoorsteek is bedoeld om het Hollandse Plassengebied beter bereikbaar te maken. En je kunt sneller van de Westeinderplassen varen naar de Nieuwkoopse Plassen. Burgemeester Frans Buijserd: ,,Kaag en Braassem gaat er over, maar we hebben contacten met ondernemers en er liggen mogelijkheden in Leimuiden om er meer van te maken.''

Buijserd licht toe: ,,Rond de Westeinder kun je meer dingen mogelijk maken. Leimuiden zou daar vanuit werkgelegenheid best haar voordelen mee doen. Die Drechtdoorsteek brengt mensen in je omgeving. Het is niet de bedoeling om de huidige onbebouwde polder te bebouwen, maar langs de waterrand kun je allerlei functies realiseren. Het is aan de Leimuidenaren om te bepalen of ze hun dorp vitaal willen houden, of dat ze zich alleen willen richten op wonen.''

Strijd voor behoud kastanjes


Hoogmade – Prachtige bloeiende kastanjes staan aan de zuidelijke entree van Hoogmade. Onder een prachtige lentezon wuiven de bladeren je vriendelijk tegemoet. Maar niet voor lang meer, zo leek het: want elektrische motorzagen zouden deze majestueuze bomen na de zomer horizontaal snoeien, zo werd gemeld tijdens een vergadering van de dorpsraad Hoogmade vorige maand. Later moesten hier dan andere bomen komen, die beter tegen een hogere waterstand kunnen.

Paul Graafland vindt dat maar een rare zaak. ,,Ik ben geen expert, maar volgens mij zuigen de wortels van deze 50 jaar oude kastanjes meer water op, dan die ongetwijfeld veel kleinere bomen, die voor de kastanjes in de plaats komen.'' Samen met andere inwoners van Hoogmade staat hij onder de prachtige kastanjes en genietend kijken ze omhoog naar het groene bladerdak. ,,Hoe kan het, dat een onderzoek heeft aangetoond, dat deze kastanjes heel ziek zijn? Dat wordt al tien jaar gezegd en ieder jaar zien deze bomen er gezond uit!”

Volgens de bomenliefhebbers wordt het kastanjelaantje veel gebruikt door de inwoners. Om er te wandelen of de hond uit te laten. ,,De bomen hebben dus ook een sociale functie.'' Bovendien zorgt het weelderige groen voor een prachtige entree van de zuidkant van het dorp. Graafland pleit er namens de actiegroep voor, om het kappen van de bomen met in ieder geval vijf jaar uit te stellen. ,,Dan kunnen we zien, of die bomen echt wel ziek zijn. Als je ziek bent, kun je namelijk ook beter worden.'' De Hoogmadenaren gaan handtekeningen inzamelen voor het behoud van de kastanjes. Deze handtekeningenlijsten komen te liggen bij de plaatselijke supermarkt.

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Het kappen van de kastanjes staat niet in de planning. Wel worden de bomen ieder jaar gecontroleerd. ,,Soms wordt een enkele boom gekapt omdat deze niet meer gezond is, maar er zijn geen plannen om deze bomen weg te halen.''

Alle lokale versproducten op één website


Dankzij drie mannen met een missie

KATWIJK / RIJNSBURG / VALKENBURG – Drie vrienden maakten zich zorgen over het verdwijnen van de kleinere middenstanders. Maar in plaats van er alleen maar over te praten, besloten ze deze middenstanders te helpen. En wel met een online website, waar de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hun versproducten van de lokale winkeliers kunnen bestellen. Tegen dezelfde prijzen als in de winkels én het wordt nog aan de eigen voordeur afgeleverd ook!

Henk van Dongen is, samen met zijn vrienden Robert van Heeswijk en Mike Assmann, een man met een missie. ,,We lazen enkele jaren geleden, dat er in het jaar 2050 maar liefst 40.000 minder middenstanders zijn. Wij willen niet, dat onze kinderen alleen nog maar bij de supermarkten boodschappen doen.''

En dus gingen de drie op zoek naar een manier, waarop ze de lokale winkeliers kunnen ondersteunen. En merkten al gauw, dat de online verkoopwijze van de gemiddelde winkelier nogal te wensen over hield. Als die winkeliers überhaupt gebruik maakten van een internetpagina. Hierdoor worden veel kansen gemist, want net zoals boeken, schoenen en kleding worden nu ook steeds vaker bloemen, brood, vlees en andere versproducten verkocht.

Veel inwoners hebben een drukke baan, waardoor het kopen van boodschappen beperkt blijft tot de zaterdagochtend. Maar hoe vaak gebeurt het niet, dat je toch even snel wat moet halen voor het avondeten? Hopend, dat er geen files zijn, zodat je nog net op tijd bij de winkel kunt zijn. Dankzij de website www.marktlokaal.com kun je jouw gewenste versproducten bij jou thuis laten afleveren. Het is ook ideaal, als je niet zo vaak meer deur uit komt. Vóór 13:00 uur besteld, betekent het dat die producten nog voor het avondeten aan de deur gebracht worden. Nu al doen zeven lokale middenstanders mee en dat worden er zeker meer, zo verwacht Van Dongen.

Voor meer informatie: www.marktlokaal.com.

Nieuwe beheerder kantine TC Noordwijk


,,Ik ga er iets moois van maken!''

VOORHOUT / NOORDWIJK – Voor velen komt het wellicht als een verrassing, maar voor Sandra Klok is de volgende stap in haar leven de gewoonste zaak van de wereld. Zij neemt namelijk vanaf 1 juni de pacht over van de tennisvereniging TC Noordwijk. En daarmee gaat ze 'terug naar haar roots', want voordat Sandra met haar man Wim de vishandel in Voorhout begonnen, had ze al veel werkervaring opgedaan in de horeca.

Klok vertelt over hoe het zo gelopen is, dat ze de nieuwe pachter van de tenniskantine wordt. ,,Ik tennis daar al rium elf jaar en de huidige pachter stopt er mee. In het clubblad stond een oproep naar de leden, met de vraag wie de pacht over wilde nemen. 'Dit is echt wat voor mij', beseft ik direct. Met mijn echtgenoot en familie heb ik hierover gesproken en zo is het balletje gaan rollen.''

Er waren meerdere gegadigden, maar na enkele gesprekken met het bestuur van TC Noordwijk bleek Klok veruit de beste kandidate te zijn. En dus kan ze er op 1 juni van start; bij de afsluiting van de tenniscompetitie. Alle faciliteiten in de kantine, zoals kookapparatuur en meubilair, zijn al aanwezig. ,,Dus ik kan gelijk laten zien, wat ik waard ben!'', lacht Klok.

Sandra Klok was altijd het gezicht van vishandel De Klok. Dat gaat wel veranderen, wanneer ze zeventig uur per week bij TC Noordwijk de kantinescepter zwaait. ,,Ik ga niet meer in de winkel werken, want het is niet te behappen om zeven dagen in de week bij de tennis te zijn en dan ook nog in de winkel te draaien.'' Haar man steunt de goedlachse Voorhoutse volledig: ,,Wim en ik hebben al eerder gekeken naar mogelijkheden om iets naast onze winkel te doen. Veel mensen weten het niet, maar ik heb altijd in de horeca gewerkt; in restaurants, snackbar en lunchroom. De horeca is mij dus niet vreemd. En nu zoiets op mijn pad komt, ga ik er iets heel moois van maken!''

07 mei 2018

Alphen en Provincie buiten spel


[LEIMUIDEN] De versnellingskamer, om plannen te bedenken voor het ontsluiten van Leimuiden, was een grote flop. De gesprekken met instanties als de Provincie Noord-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en ondernemersverenigingen leidden niet tot concrete resultaten. Daarom is besloten om die versnellingskamer 'een stille dood' te laten sterven. In plaats daarvan, vinden nu nieuwe gesprekken plaats tussen de Dorpsraad Leimuiden, het gemeentebestuur en de Provincie Zuid-Holland.

De komst van een parallelweg en een manier voor de inwoners van Leimuiden om iedere werkochtend filevrij de N207 op te rijden, is een lang gekoesterde wens van de dorpsraad. Die parallelweg zou dan moeten gaan vanaf de rotonde Vriezenweg tot aan de Drechtbrug. Om de kans voor die weg te vergroten, zou eigenlijk Drechthoek II ontwikkeld moeten worden, zo informeert wethouder Yvonne Peters (VVD). Dan komt namelijk de 'Variant Viaduct plus' weer om de hoek kijken. Maar tot het zo ver is, dat hier besluiten over genomen worden, vindt er eerst overleg plaats over andere doorstromingsmaatregelen. Zoals het verplaatsen van bushaltes, zodat de doorstroming op de N207 verbeterd wordt.

Handhaving op recreatiewoningen


[RIJNSATERWOUDE] Een wens van bewoners aan de Breenkade 6 – 11, om een permanente woonvergunning te krijgen voor hun huizen, wordt niet vervuld. Sterker nog; het college van burgemeester en wethouders begint nu een handhavingstraject tegen deze mensen. Dat moet er toe leiden, dat zij niet meer permanent wonen in deze voor recreatie bedoelde huisjes.

Wethouder Yvonne Peters vertelde donderdag 26 april: ,,We kijken altijd eerst, of legalisatie mogelijk is. Nu is besloten, dat er geen legalisatie kan plaatsvinden. Dus gaan we mogelijk handhaving inzetten. We brengen in kaart, wie daar permanent wonen, terwijl het niet mag. Na dat onderzoek komt er een constateringsbrief, gevolgd door een last onder dwangsom.'' De bewoners krijgen meerdere malen recht om bezwaar te maken. Maar als ze niet in hun recht staan, betekent dat dan, dat ze uit hun huizen gezet worden? De wethouder: ,,In theorie is de eindstap, dat iemand de woning uit gezet wordt. Maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd in Kaag en Braassem.''

Kans voor warmtewinning uit Braassemermeer


[RIJNSATERWOUDE] Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad binnenkort een keuze voor. Zij moeten een besluit nemen, of 40.000 euro wordt uitgegeven aan een 'solar path'; een fietspad dat elektriciteit opwekt, of dat dit bedrag wordt geïnvesteerd om warmtewinning uit het Braassemermeer te halen. Inwoners van Rijnsaterwoude zijn al enkele maanden bezig met dit initiatief en ze proberen Rijnsaterwoude één van de landelijke proefprojecten te laten worden, voor het aansluiten van huizen op waterwarmte. Een besluit van het gemeentebestuur om dat initiatief met 40.000 euro te ondersteunen, zou net het zetje kunnen zijn om Rijnsaterwoude op te laten nemen in een landelijk proefproject. Later deze maand moet de gemeenteraad hierover een beslissing nemen.

Nieuw klachtbureau discriminatie


[KAAG EN BRAASSEM] Jarenlang verzorgde het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en Holland-Midden de aangiften vanwege discriminatiegevoelens. Maar nu blijkt, dat dit bureau failliet is gegaan.

Wethouder Yvonne Peters kon donderdag 26 april ook niet verklaren hoe het kan, dat een organisatie die wat klachten noteert en doorgeeft aan allerlei organisaties, failliet kan gaan. Maar feit is, dat er een instantie moet zijn, die dit soort klachten noteert. Daarom is de gemeente nu een nieuwe subsidieovereenkomst aangegaan met de Stichting iDb. En krijgt iDb dit jaar 5.100 euro om als onafhankelijk meldpunt voor discriminatie te fungeren. Aan het eind van dit jaar bekijkt de gemeente, of de samenwerking met iDb doorgaat, of dat er met een andere organisatie de discriminatieklachten worden behandeld. Ook is het mogelijk, dat het gemeentebestuur hiervoor een vorm van regionale samenwerking aangaat.

Nieuwe laptops voor achterstandsjeugd


[KAAG EN BRAASSEM] Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen krijgen voortaan geen tweedehands laptops meer. De gemeente willigt een verzoek in van de Stichting Leergeld om die jongeren fonkelnieuwe laptops toe te kennen. Wel moeten de ouders van deze kinderen, die naar de middelbare school gaan, een eigen bijdrage van 50 euro betalen.

[Joep Derksen]

Wethouder Yvonne Peters (VVD) beantwoordt vragen hierover. Tweedehands laptops kosten 200 euro per stuk, terwijl nieuwe laptops de gemeente 425 euro per exemplaar gaan kosten. Waarom is het zo erg, dat een kind een tweedehands laptop krijgt? In een ambtelijk advies staat het volgende geschreven: ,,Tweedehands laptops zijn minimaal twee, drie jaar oud en wij vragen ons, na het advies van de ict-leverancier, af of dit een goede koop is of een slecht alternatief. Een kind uit een minima gezin krijgt dan een verouderde laptop in een digitale wereld die voor deze generatie zo belangrijk is.

Zullen we die kinderen dan ook maar meteen de nieuwste Nike schoenen geven? Peters: ,,Deze vergelijking tussen een laptop en Nike schoenen vind ik niet van toepassing. Een laptop is enorm belangrijk om mee te doen met de lessen. De deskundigen zeggen; geef ze meteen materiaal waarmee ze daadwerkelijk aan de slag kunnen. Dat is niet de allerduurste macbook, maar een eenvoudige laptop in goede technische staat.''

De kinderen moeten minimaal vijf jaar met hun laptop doen en kunnen in die tijd niet een tweede exemplaar aanvragen. Zo schrijft de gemeente: ,,Met de levensduur van gemiddeld vijf jaar zijn de kinderen dan ongeveer 17 jaar en kunnen ze via een bijbaantje zelf de vervanging regelen.'' Maar die ouders kunnen nu toch ook een bijbaantje nemen, zodat ze zelf de laptops kunnen betalen? Waarom werkt het gemeentebestuur mee aan dit slachtofferdenken? De wethouder: ,,Dit is geen slachtofferdenken. Er zijn gezinnen waar multiproblematiek voor komt. Waar het niet voor de hand ligt om direct een bijbaantje te zoeken. Wij hebben de verantwoordelijkheid, dat kinderen een verse start kunnen maken. Iedere Nederlander moet meedoen en zorgen voor zijn eigen onderhoud. Maar in de praktijk zijn er gezinnen waar het anders is. Die hebben ondersteuning nodig en daar is dit een middel bij. Dit is een middel om kinderen mee te laten doen op school. Er zijn gezinnen die echt niet zonder dat steuntje in de rug kunnen. Kinderen mogen niet de dupe worden, dat hun ouders niet in staat zijn om een bijbaantje te vinden.''

Waarom worden dit soort cadeautjes weggegeven? Is het niet beter, dat de gemeente een tegenprestatie eist van de ouders, dat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen? Zo kunnen ze ook wennen aan een regelmatig leefpatroon. Peters vindt niet, dat hier sprake is van 'cadeautjes weggeven'. ,,Wij vinden, dat die kinderen op een normale manier op school mee moeten komen. Persoonlijk ben ik voorstander van een tegenprestatie, maar het moet niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.''

En wordt de volgende stap, dat die middelbare schooljeugd gratis iPones krijgen van de gemeente? Daar is geen sprake van, zo verzekert de wethouder. ,,Er is een verschil tussen wat mensen zelf moeten regelen en wat valt onder een standaard basispakket. Een telefoon is vooral bedoeld voor de sociale contacten onderling. Dat is voor jongeren belangrijk en vanuit hun eigen perspectief een eerste levensbehoefte. Maar voor de overheid gaat het om onderwijs en een goede start. Die telefoon is wat ouders zelf moeten proberen te organiseren.''

In deze gemeente zijn zo'n 350 kinderen, die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dan gaat het zeker niet altijd om laptops, maar ook om kindpassen, fietsen en Jarige Job verjaardagpakketen. Stichting Leergeld heeft in het eerste kwartaal 178 aanvragen toegekend aan 90 kinderen in 52 gezinnen. De kinderen kunnen met hun kindpas of met de schoolspullenpas terecht bij de lokale winkeliers zoals Sport2000, Hema, Gemakswinkel Leimuiden en Veenerick Boek & Kantoor. De leverancier van tweedehands fietsen is Tom in de buurt.

Zilvervisjes in het archief


[KAAG EN BRAASSEM] In de gemeentelijke archiefruimte bevonden zich veel ongewenste gasten. De overlast werd zo erg, dat de inwoners nu opdraaien voor gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden voor het lieve sommetje van 7.000 euro.

In die archiefruimte krioelden namelijk talloze kleine zilvervisjes (insecten), die het daar erg naar hun zin hadden. Ook was de schimmel duidelijk te zien in de archiefruimte. Het waren geen gezonde omstandigheden voor de archiefmedewerkers. Daarom heeft een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf de volledige kluisruimte, met alle stellingen, archiefdozen, wanden en roosters schoongemaakt. Ook zal dit bedrijf de nodige 'nazorg' verrichten. Mocht er toch nog een zilvervisje het wagen om de kop op te steken, dan zal hij het bezuren.

Positief nieuws was er ook: ruim negen jaar nadat de gemeenten Alkemade en Jacobswoude opgingen in de gemeente Kaag en Braassem, is nu een groot project klaar. Het schonen en inventariseren van de archieven van de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude zijn afgerond.

Column


Dilemma

Vier jaren lang was het adagium van het college, om initiatieven van inwoners met een welwillend uitgangspunt te beoordelen. Het leidde tot een wildgroei aan vakantiehuisjes en nieuwbouwwoningen door de hele gemeente. Veel inwoners maakten gebruik van deze kans en zij hebben flink wat geld kunnen verdienen, dankzij de lankmoedige houding van de gemeente.

Maar die gouden tijden zijn nu voorbij. Wethouder Yvonne Peters (VVD) kondigde het nieuws enkele weken geleden aan. Een mooi nieuwbouwproject in Rijpwetering, waar elf woningen gepland waren (met 30% huizen van een sociale prijs), kan niet doorgaan. Ieder huis, dat nu gebouwd wordt, wordt namelijk afgetrokken van een totaal aantal toegestane woningen, dat Kaag en Braassem, Alphen en Nieuwkoop de komende jaren nog mogen bouwen. En dat zijn slechts 1.000 huizen.

Waarde columnlezer, u zult begrijpen dat hier de komende maanden achter de bestuurlijke muren flink over gebakkeleid zal worden. Grote buur Alphen aan den Rijn zal ongetwijfeld het leeuwendeel van die te bouwen woningen willen opeisen. Want nieuwe woningen erbij, betekent extra geld voor de gemeente waar die huizen komen te staan. Niet alleen waar het gaat om de inkomsten voor leges en OZB-belastingen. Ook krijgen gemeenten met extra inwoners meer geld van de rijksoverheid.

Onze bestuurders moeten dus oppassen, dat ze niet aan het kortste eind trekken in de onderhandelingen. Maar aan de andere kant; waarom zouden er nog 1.000 woningen bijgebouwd moeten worden? Ja, nu loopt Jan en alleman te schreeuwen om huizen, maar de bevolkingsstatistieken liegen niet. In de periode tussen 2025 en 2030 is er een grote terugval in een bepaald deel van onze populatie: de babyboomers. Met hun verscheiden komen er duizenden leegstaande woningen op de markt. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn, om te bedenken, wat dat extra aanbod gaat doen met de huizenprijzen.

In plaats van het alleen maar achter de 'meer, meer, meer woningen' wens aan te lopen, zou dit college van burgemeester en wethouders, samen met de gemeenteraadsleden, er goed aan doen, om een middellange termijnvisie te ontwikkelen. Want voordat we het weten, zitten we met ons allen weer in een volgende huizencrisis, waarbij overenthousiaste woningeigenaren weer tot over hun oren in de schulden zitten. Hypotheken niet kunnen afbetalen en met een restschuld overblijven, als ze hun woning moeten verkopen. Natuurlijk kan de gemeente geen invloed uitoefenen op de grillen van de woningmarkt, maar misschien moeten we dit keer maar eens zeggen: ,,Onze inwoners hoeven niet mee te doen aan deze ratrace van almaar meer woningen. We beschermen hen tegen toekomstige schuldproblemen. Alphen en Nieuwkoop; veel plezier met die 1.000 huizen.''

Serie: Ken uw raadslid


Yvonne Peters houdt van zeilen

De serie 'Ken uw raadslid' laat iedere week één van de 21 gemeenteraadsleden aan het woord. Het interview gaat over wat iemand beweegt om de politiek in te gaan. En wat voor een persoon dit raadslid nu helemaal is. Ook geeft het raadslid via een voorwerp aan, wat hem of haar karakteriseert.

[Joep Derksen]

[RIJPWETERING] Acht jaar lang was Yvonne Peters gemeenteraadslid en de afgelopen vier jaar werkte ze voor de gemeente Kaag en Braassem als wethouder. Nu is Peters nog 'gewoon' raadslid, maar ze zou binnenkort zo maar 'gepromoveerd' kunnen worden tot wethouder. Voor deze serie zijn we dus op tijd om haar beter te leren kennen.

Peters heeft niet één, maar vier objecten die haar karakteriseren. Een mobiele telefoon, een beeldje van een zeilschip, een beeldje van een gezin met vier kinderen en een bibliotheekpas. Ze licht toe: ,,Ik heb mijn telefoon altijd bij me om bereikbaar te zijn voor zowel mijn gezin als mijn werk. Ik ben namelijk een workaholic en werk altijd. Het beeldje symboliseert mijn gezin. Ik kreeg het van mijn ouders toen ons vierde kind werd geboren.'' Deze kinderen gaan binnenkort een nieuwe levensfase in, zoals haar oudste dochter, die gaat samenwonen. Wordt Peters binnenkort oma? Ze lacht: ,,Op korte termijn verwacht ik geen kleinkind!''

Peters toont het beeldje van het schip: ,,Als gezin varen we graag samen en onze boot lijkt in het echt op dit beeldje. Tenminste, voor een leek. We hebben een vast groep vrienden, waarmee we ieder jaar drie weken lang door Nederland trekken.'' De bibliotheekpas wordt getoond: ,,Heerlijk vind ik het, om alleen thuis met een boek op mijn bank te zijn. Ik ben een groot lezer van allerlei verschillende typen boeken. Ik ben fan van de Noorse en Zweedse crimi-achtige verhalen, maar vond het boek van Astrid Holleeder ook fascinerend. Ook al is dat voor een deel geromantiseerd, het geeft je wel een indruk over een wereld, waarvan je blij bent, dat je er niet in zit. Op dit moment lees ik het boek van Sonja Barend.''

Eigenlijk had Peters nog een vijfde symbool willen laten zien, maar die kon ze niet meenemen naar het gemeentehuis. ,,Ik had ook de riem van mijn hond willen meenemen. Een uurtje met Boef lopen, is mijn dagelijkse bezigheid. Waarom we hem Boef hebben genoemd? Het is een vuilnisbakkieras, met zwart-witte kleuren.''

In haar tienerjaren droomde Peters er van, om Geneeskunde te studeren. Maar ze werd geconfronteerd met de harde realiteit. ,,Ik was niet zo'n held in de exacte vakken. Eigenlijk vind ik dat nog altijd jammer. Maar uiteindelijk ben ik economie gaan studeren aan de VU. Om vervolgens bedrijfsopleider te worden en opleidingsmateriaal te ontwikkelen ,,Het leek me leuk en ging me goed af om voor een groep te staan en te spreken. Bij Exact Software heb ik veel trainingen mogen geven en daar heb ik veel van geleerd.'' Toch was er een periode, waarbij ze door het werk roofbouw pleegde op haar lichaam. ,,Ik werd ziek en kreeg last van de airco en kwam met een longontsteking in het ziekenhuis te liggen. Dat was een waarschuwing. Toen mijn tweede kindje geboren werd, vroeg ik of ik wat minder mocht werken. Het aanbod, dat ik kreeg was, dat ik niet meer vijf dagen per week 8 uur moest werken, maar vier dagen per week 10 uur.''

Zo'n voorstel is tegenwoordig niet meer voor te stellen, maar Peters snapt de redenatie in die tijd wel. ,,Het bedrijf groeide naar 1000 mensen in een idiote tijd, dat het werk op ons af kwam en we het niet aan konden.'' Ze besloot te stoppen met het werk; voor haar eigen gezondheid, maar ook om er meer te zijn voor haar kinderen. ,,Mij man kreeg een betere baan, dus wilde ik er even mee ophouden.'' Dat leidde tot kritiek van Peters moeder. ,,Je gaat toch niet thuiszitten als huismoedertje?!'' Peters: ,,Daar is niets mis mee, maar ik wilde er wat bij gaan doen.'' Wat voor moeder is Peters? Ik ben er voor de kinderen, maar niet als zuster Theresa. Als ze eens vallen, roep ik: 'Kom op; kun je doorlopen?' Ik a niet meteen 112 bellen. Ik ben een nuchtere moeder en niet van het pamperen. Ze zitten in Leiden op school en ook als het waait, gaan ze op de fiets.'' Vrij snel nadat Peters gestopt was met het betaald werk, trad ze toe tot het bestuur van een peuterspeelzaal, maar werd ook lid van de VVD. Dat was in de tijd, dat de kandidatenlijst werd opgesteld. Haar ster rees snel, want bij de ledenvergadering vroeg een aantal mensen, of zij de lijsttrekker wilde worden.

Dat is al weer twaalf jaar geleden. Nu staat ze voor een onzekere tijd. ,,Ik zou het heel leuk vinden om nog wethouder te worden. Mocht het anders lopen, dan zie ik hoe het verder gaat. Het is een politieke baan en dan weet je dat het eindig is. Mocht het niet zo zijn, dan gaan we bekijken hoe het verder gaat. Ik zeg niet dat ik vier jaar lang raadslid blijf.''

Terug naar het zeilen. Wat is er zo leuk aan? ,,Als je op de boot komt, ben je effe weg. Je bent altijd buiten en ik houd er van om buiten te zijn. Het fijnst vind ik het, als we varen, de motor uitzetten en voor de wind over het water gaan.'' Regelmatig is Peters ook op het Braassemermeer te spotten met haar Finjol: even een avondje een rondje zeilen. Heeft Peters nog een 'guilty pleasure'? ,,Ja. Chocola. En dan het liefst wit, of heel lichtbruin.'' Ze lacht: ,,Als mensen mij om willen kopen, maken ze het meeste kans met een doosje lekkere bonbons.''

Peters kijkt in het najaar altijd uit naar de winter. ,,Ik ben een echt skiër. En met dezelfde groep, waar we mee gaan zeilen, gaan we in de winter ook skiën. Ik ben daar redelijk goed in en kan ook van de zwarte piste. Al hoef ik niet meer constant te springen. Wat dat betreft, merk je wel, dat je wat voorzichtiger wordt. Ik moet niets hebben van het woord 'passie', omdat iedereen tegenwoordig een 'passie' moet hebben. Maar zou ik een passie moeten noemen, dan zou ik skiën kiezen.''

Door de jaren heen is Peters ook enkele keren naar Afrika geweest. Ze toont een close-up foto van een leeuw, die ze zelf gemaakt heeft. ,,Ik houd van safari's; vind het fantastisch. Ik heb de Big 5 gezien. We hadden jarenlang een abonnement voor Blijdorp. Dat is ook leuk en ze doen hun best om de dieren een goed leven te bieden. Maar het is anders dan Afrika. Als je door de Serengeti rijdt; dat is de Lion King in het echt. Ik heb vechtende en parende leeuwen gezien en houd enorm van olifanten.'' Maar niet om er op te zitten. ,,Daar is het dier niet voor bedoeld. Ik houd ook niet van circussen, met dieren die hun kunstjes moeten doen.'' Haar gedachten gaan nog even terug naar een van de Afrikareizen: ,,Ik heb fantastische dingen gezien, zo zagen we witte leeuwen in Zuid-Afrika. Dat zijn unieke momenten.''

Boers Tuinbouw


,,Assortiment op een hoger peil''

's-Gravenzande – Boers Tuinbouw is een Potplantenkwekerij van prachtige Cyclamen, Osteo's, Platycodon, Petunia, Felicitara, Salvia, Dianthus, Myosotis, Primula's en Sundaville. Om maar enkele soorten te noemen. Eigenaren Gerrit Boers heeft samen met zijn zoon Leon een visie. Waar het gaat om de pot- en perkplanten onderscheiden zij zich met kwaliteitsseries. Dat zorgt er voor, dat enkele producten van Boers Tuinbouw het meest gewild zijn bij de consumenten. En dus ook bij de leveranciers.

Door Joep Derksen

Ook dit jaar doet Boers Tuinbouw weer mee aan de Flower Trials. Ieder jaar is het voor Boers weer een heel intensieve week, maar toch vindt hij dit het professionele hoogtepunt van het jaar. ,,We rijden in vier dagen heel Nederland door, maar gaan ook naar Duitsland bedrijven bezoeken, die hun deuren open hebben gezet. We kijken er naar uit, om dan iets nieuws te zien. Samen met mijn zoon filteren we die nieuwe producten er uit, die een aanvulling zijn voor ons assortiment.'' Hij maakt de vergelijking met een auto: ,,Als je een nieuwe auto koopt, wil je ook een nieuw model met een betere motor. Bij bloemen en planten gaat het om hetzelfde; je wilt steeds weer een nieuwere en betere soort of uitvoering hebben.''

Daarnaast zijn de Flower Trials voor ons een stukje relatiebeheer. Om nieuwe contacten te maken of oude contacten aan te halen. Af en toe neemt Boers Tuinbouw een handelaar mee, maar hoofdzakelijk gaan vader en zoon samen op stap. ,,We kijken wat de veredelaars voor mooi werk gedaan hebben.'' Maar Boers weet ook wel, dat een eerste indruk van een nieuwe soort perkplant ook niet alleszeggend is. ,,Als perkplanten het goed doen in de showtuinen van veredelaars, gaan we altijd in augustus nog een keer kijken. Zo kunnen we zien, hoe de producten er bij staan na een natte of mooie zomer.''


Petunia Night Sky


Boers maakt van de gelegenheid gebruik om meer informatie te geven over een van de topproducten van de afgelopen jaren; de Petunia Night Sky, een product van Selecta. Dit is het derde seizoen, dat Boers deze gespikkelde petunia produceert. En de plant blijkt enorm populair te zijn bij de consument. Boers snapt waarom: ,,De Petunia Night Sky blijft veranderen in de bloementuin. Als het kouder of warmer wordt, dan veranderen de spikkels mee.'' Zo kwam de plant ook naar zijn naam: ,,Als je naar de sterrenhemel kijkt, is de lucht ook nooit hetzelfde.'' De Petunia Night Sky heeft een speciaal plekje in Boers hart. ,,En op onze bus; daar staat het logo van deze Petunia op!''


Een andere succesvolle introductie was de Blue Eye Beauty, die de hele zomer gemakkelijk door bloeit. Deze zomer komt Blue Eye's zusje uit; de Pink Eye Beauty. Boers heeft hier hoge verwachtingen van. ,,Het feit dat deze planten de hele zomer door bloeien, is belangrijk voor de consument. Zij willen namelijk niet alleen plezier hebben van een plant, als die bij de aankoop bloeit, maar die plant moet dat maandenlang kunnen doen.''


Met pot- en perkplanten timmert Boers Tuinbouw ook aan de weg door haar brede assortiment aan kleuren. En voor de Petunia is er een 'specialty line', met soorten die opvallen door hun speciale kleuren. Naast de Petunia Night Sky vallen hier ook de Purple Touch en de Miss Marvelous op. Afgelopen maand is de 'Lighting Sky' geïntroduceerd. ,,Die is veel donkerder van kleur. Dus ik snap de naam ook niet hoor'', lacht Boers. Hij waagt zich nog niet aan een voorspelling of de Pink Eye Beauty ook een absolute topper wordt: ,,De kleur is wel mooi, maar hij moet zich qua houdbaarheid deze zomer nog bewijzen.''

En wat is voor Boers de ideale bloem? Daar hoeft hij niet lang over na te denken: ,,Dat is de Calibrachoa; de minipetunia's. Onze Trixi's hebben drie kleuren in één potje. Daar heeft de consument ook het minste werk aan. Zij hoeven nooit een oud bloemetje uit dat potje weg te halen, deze minipetunia's blijven het hele seizoen aantrekkelijk''.

Boers Tuinbouw, Monsterseweg 94, 's-Gravenzande, T: 06 5051 2962 , E: info@boerstuinbouw.nl, W: www.boerstuinbouw.nl.

Zero tolerance en vuurwerkvrije zones


Nieuwkoop – De politieke partijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop gaan samen één college vormen. Dinsdag 24 april presenteerden deze partijen hun coalitieprogramma en de drie kandidaat-wethouders.

Het zal voor niemand een verrassing zijn, dat de SBN-wethouder weer Guus Elkhuizen is. Voor het CDA komt Antoinette Ingwersen in het college en namens Natuurlijk Nieuwkoop wordt Bernadette Wolters op donderdag 26 april benoemd tot wethouder. In het coalitieprogramma met de titel 'Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan' staan niet veel concrete acties. Wel heeft dit college de ambities om veel te overleggen met en luisteren naar de inwoners en de 'maatschappelijke partijen'.

Ingwersen moet oplossingen vinden voor hete hangijzers als de ontwikkeling van de winkelcentra het Reghthuysplein en Kennedyplein. Maar ook moet zij een uitweg zien te vinden voor de mogelijke komst van twee supermarkten achter de Intratuin in Ter Aar. Een van de onderwerpen, waar ook veel stof over gaat opwaaien en wat de verantwoordelijkheid is van Wolters, is de komst van mensen met psychiatrische problematieken. Tot nu toe werden zij opgevangen in Leiden, maar de komende jaren moeten voor hen ook (sociale) woningen in Nieuwkoop gereserveerd worden.

Voorafgaand aan de verkiezingen zeiden alle partijen nog stoer, dat ze geen windmolens willen hebben in Nieuwkoop. Zo ver wil Ingerwersen niet gaan. Volgens haar moet ook gekeken worden naar andere alternatieven om energie op te wekken én te besparen. Binnenkort gaat het college twee dagen 'de hei op'. Dan moeten oplossingen bedacht worden over de manier waarop de afvalscheiding in Nieuwkoop stijgt van 59% naar 75%. En of inwoners met meer restafval ook meer geld moeten gaan betalen.

Tegen drugsgebruik gaat het gemeentebestuur een zero tolerance beleid voeren. Mogelijk worden ook mystery guests ingezet om te controleren of horeca en sportaccommodaties alcohol schenken aan jongeren onder de 18. Bovendien komen er vuurwerkvrije zones.

Overzicht wethouders in Nieuwkoop


Politiek zwaargewicht

Guus Elkhuizen

Guus Elkhuizen (SBN) gaat zijn derde periode in als wethouder. De 65-jarige was in zijn vorige wethoudersperiode verantwoordelijk voor de portefeuille 'Leefomgeving en Infrastructuur'. De komende vier jaar gaat hij zich bezig houden met 'Ruimtelijke ordening', Schiphol, natuur, milieu en sport. Elkhuizen is verreweg de oudste van de drie wethouders, maar wil er vol tegen aan gaan. Omdat hij zich met nieuwe onderwerpen bezig gaat houden, kan hij ook 'met een verse blik' tegen de zaken aankijken.

Elkhuizen is een politiek zwaargewicht in de Nieuwkoopse gemeente. Zo is hij lid van verschillende regionale bestuursorganen, zoals Holland Rijnland, de Omgevingsdienst en de Omgevingsraad Schiphol. Politiek gevoelige onderwerpen als de Intratuinontwikkeling, het Reghthuysplein en het Kennedyplein heeft Elkhuizen overgedragen aan zijn aankomende collega Antoinette Ingwersen.


Daadkrachtig

Antoinette Ingwersen (CDA)

De in 1966 geboren Ingwersen startte haar loopbaan met de studie politicologie. Maar daarna werkte ze 28 jaar bij de politie. De laatste acht jaar hiervan stond ze aan het hoofd van het landelijke politieonderwijs. Waar het gaat om het leiding geven, is ze zeer ervaren. Ingwersen woont sinds 1999 in Nieuwveen en haar politieke carriere begon pas afgelopen december; vier maanden geleden werd ze fractieassistent bij het CDA.

De komende vier jaar wil Ingwersen 'betrouwbaar en daadkrachtig' zijn. ,,We moeten dingen voor elkaar krijgen. We moeten een goede participatie hebben, maar dat moet wel leiden tot een goed besluit. We moeten niet oeverloos praten.'' Ingwersen krijgt als wethouder de volgende portefeuilles onder haar hoede: Economie (waaronder detailhandel en glastuinbouw), publiek beheer, dienstverlening en communicatie en mobiliteit en verkeer.


Bestuurder

Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop)

De wieg van Bernadette Wolters stond in 1959 in Den Haag, maar ze groeide op in Leiderdorp. Dertig jaar geleden kwam ze in Hazerswoude Rijndijk wonen. Daar was ze onder meer actief op de basisschool van haar kinderen en bestuurslid van voetbalvereniging SV Bernardus. In 2002 werd Wolters gemeenteraadslid in Rijnwoude. Dat duurde tot 2007. In het laatste half jaar, voordat Rijnwoude op ging in de grotere gemeente Alphen aan den Rijn, was Wolters nog wethouder in haar dorp.

Wolters begon haar werk bij de Universiteit van Leiden, om daarna jarenlang bij de Algemene Rekenkamer terecht te komen. Vervolgens nam ze een functie aan bij de gemeente Leiden: ze werd projectleider zorglocaties en bekommerde zich om de opvang van daklozen en verslaafden. Ze was bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA in Alphen. Maar werd door fractievoorzitter Pien Schrama gevraagd om wethouder in Nieuwkoop te worden. Haar portefeuilles: sociaal domein en duurzaamheidsagenda.

Coalitie van verdeel en heers


Nieuwkoop – Een nieuw college van SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop is donderdagavond benoemd. En daarmee moesten de oud-wethouders Annette Pietersen (D66) en Paul Platen (VVD) aftreden. Hun plekken zijn ingenomen door Antoinette Ingwersen (CDA) en Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop). Guus Elkhuizen was en blijft wethouder voor SBN.

Waar dit soort machtsoverdrachten normaal altijd met veel mooie woorden en dankbetuigingen uitgevoerd worden, was dat in Nieuwkoop wel heel wat anders. Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) ging namelijk helemaal los. Zijn partij viel buiten het college, ondanks pogingen om met CDA en Natuurlijk Nieuwkoop een college te vormen. De Kleer wees er op, dat er de afgelopen acht jaar heel wat politieke partijen in en uit colleges zijn gestapt. En verweet dit grotendeels Elkhuizen. ,,De politiek van Nieuwkoop is een House of Cards met onze eigen Frank Underwood aan het roer. Er heerst hier een verdeel en heerstactiek.''

CDA en Natuurlijk Nieuwkoop kregen onderuit de zak: ,,We hadden ingezet op een coalitie met deze twee partijen. Dat is toch niet gebeurd. Was het bluf, twijfel of een goed onderhands aanbod in de achterkamertjes? Het heeft ontbroken aan ballen om een doorbraak in de politieke cultuur te realiseren. Selectiviteit en politiek opportunisme regeren nu weer. Worden Ingwersen en Wolters de nummers negen en tien in de rij met ex-wethouders van de afgelopen jaren? We wensen CDA en Natuurlijk Nieuwkoop een sterke ruggengraat toe.''

Een reactie van Elkhuizen kon niet uitblijven: ,,Ik ben geen Frank Underwood en ik speel niet House of Cards. Gisteren in Den Haag kwam Frank Underwood er net niet met een motie van wantrouwen van af. Het is de VVD met haar bonnetjes.''

,,Huiseigenaren moeten isoleren''


[KAAG EN BRAASSEM] Burgemeester Marina van der Velde vindt, dat particuliere huiseigenaren een steentje moeten bijdragen in de strijd voor een duurzamere samenleving. Het alleen plaatsen van windmolens en zonnepanelen is niet genoeg om aan de huidige energievraag te kunnen voldoen. Veel opgewekte warmte lekt nog onnodig weg uit tienduizenden huizen in deze gemeente en daar moet wat aan gedaan worden, zo oordeelt Van der Velde.

Windmolens zullen er komen in het buitengebied, maar ze kunnen niet overal geplaatst worden. Die 200 meter hoge turbines mogen namelijk geen overlast veroorzaken voor het vliegverkeer of de molenbiotopen. Energiezuiniger leven wordt dus noodzakelijk. De burgemeester: ,,Het begint er mee, dat veel huizen slecht geïsoleerd zijn. Een groot aantal huiseigenaren moeten daar voor zorgen. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de woningbouwverenigingen, maar ook de particuliere eigenaren kunnen hun eigen huizen beter isoleren. Zo werk je mee aan het oplossen van het milieuprobleem.'' Zij liet dit weten tijdens een vergadering van de Dorpsraad Hoogmade.

Nieuwe coalitie afgerond


Nieuwkoop – De politieke partijen Samen Beter Nieuwkoop (SBN), CDA en Natuurlijk Nieuwkoop zijn er uit. Zij vormen samen het nieuwe college. Iedere partij levert één wethouder. Dinsdag 24 april om 16:00 uur presenteren de coalitiepartners het coalitieakkoord 'Verbinden, vertrouwen, vooruitgaan'. Dan worden ook de drie wethouderskandidaten gepresenteerd.

Ruimere openingstijden gemeentewerf


Kaag en Braassem – Steeds meer zwerfafval hoopt zich op in de straten van de verschillende dorpen in Kaag en Braassem. Burgemeester Marina van der Velde heeft de inwoners opgeroepen om hun afval niet naast de daarvoor bestemde containers te zetten, maar dat spul er in te doen. En als de afvalcontainers vol zijn, dan moet het vuil maar weer mee terug genomen worden, zo stelde Van der Velde.

Het leidde tot kritiek vanuit het dorp, waar het gaat om de openingstijden van de gemeentewerf. Alle inwoners kunnen hun afval naar die gemeentewerf brengen, maar moeten hierbij wel rekening houden met beperkte openingstijden. Zo is die gemeentewerf dagelijks alleen open tussen 8:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 15:30 uur. En daarnaast nog iedere zaterdag tussen 9:00 uur en 11:00 uur. In de huidige tijd zijn er echter veel tweeverdieners, die allebei moeten werken. Wordt het niet eens tijd, dat de gemeente de openingstijden verruimd, zodat bijvoorbeeld mensen ook 's avonds hun zwerfafval daar naar toe kunnen brengen. Een gemeentelijk woordvoerder laat daarop weten, dat het college van burgemeester en wethouders binnenkort een voorstel doet over het verruimen van de openingstijden.

Wensenlijstjes voor onderhandelaars


Nieuwkoop – Verschillende organisaties gaven dinsdag 17 april hun wensen aan richting de onderhandelaars van de coalitiepartijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Niet al die wensen worden vervuld, maar de avond gaf wel een mooi overzicht van wat de inwoners de komende jaren kunnen verwachten.

Zo pleit Irene Keijzer, clustermanager WIJdezorg, voor een betere OV-bereikbaarheid vanuit de regio naar hun locaties. ,,Met name de Aarhoeve is vanuit Alphen zeer moeizaam te bereiken met het openbaar vervoer. Waardoor we met name jonge mensen, waaronder leerlingen en stagiaires, kansen ontnemen om bij ons te leren en werken.'' Anneke Zantboer-Geluk, directeur basisschool Aeresteijn in Langeraar, wil gemeentelijke ondersteuning voor het opzetten van een 'Onderwijszorgklas'. ,,Het gaat dan om kinderen met leerproblemen, die anders naar Opmaat zouden moeten. Bij mij op school denk ik dan vooral aan kinderen die door hun zijn erg veel last hebben van overprikkeling. Uiteindelijk komen deze kinderen terecht op scholen zoals de Leo Kanner of Prisma. Ik wil zorg en onderwijs combineren in een onderwijs-zorgarrangement bij mijn school.''

De Stichting Platform voor Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop heeft ook een hartenkreet. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet drastisch verbeterd worden. Voorzitter Ad Persoons kondigt aan, dat in het voorjaar van 2019 alle horeca en openbare gebouwen worden beoordeeld op hun (rolstoel)toegankelijkheid.

Ook de vertegenwoordigers van ondernemers roeren zich. Zoals Marcel van Tol, voorzitter LTO Aar en Amstel. ,,De Ruimte voor ruimte regeling loopt al jaren stroef. Wij zouden deze regeling in een goed overleg eens nader willen bespreken, wellicht in combinatie met het gemeentelijke initiatief 'Kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'.'' Leo Kooyman , voorzitter van de V.O.N (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop) heeft een heel wensenlijstje. Er moet een detailhandelsvisie komen en ook moeten er meer bedrijventerreinen toegevoegd worden. ,,Volgens de Provincie Zuid-Holland is voor Kaag en Braassem, Alphen en Nieuwkoop 100 hectare aan bedrijventerreinen nodig. Dus we willen geen collegeafspraak, dat er geen uitbreiding nodig is.'' Ook het algemene ondernemersklimaat moet flink verbeteren, zo vindt Kooyman. Hiervoor moet volgens hem de gemeente een actieplan opstellen. ,,Wij vragen ook steun voor de invoering van een Ondernemersfonds, waarvan onze voorbereiding nu in de afrondende fase zit.'' Een concreet plan voor het opzetten van dat Ondernemersfonds wordt nog voor de zomervakantie ingediend.

Edzard van Holthe, Raadsgriffier van Nieuwkoop, laat weten dat de onderhandelende politieke partijen hebben aangegeven, dat er geen garantie is dat alle wensen worden overgenomen in het coalitieprogramma.