Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.300, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Contract moet weg


[KAAG] De gemeente wil de bruikleenovereenkomst met Ponto uit 1981 officieel opzeggen. Dit komt, nadat in de gemeenteraad kritiek was geuit over de vervanging van de veerstoepen. Het college wilde hiervoor 750.000 euro hebben. Maar toenmalig inwonerraadslid (en huidig raadslid) Jan van der Geest (VVD) stelde: ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?''

De huidige handelwijze van de gemeente, doet nu de wenkbrauwen fronsen. In plaats van gebruik te maken van een aanbod uit 1981, lijkt het er nu op, dat de gemeente liever dat aanbod verwerpt en zelf driekwart miljoen euro uit wil geven aan nieuwe veerstoepen. In 2016 spraken de broers Hoogenboom al hun vermoeden uit, dat er een persoonlijke hetze gaande is tegen hen door een gemeentelijk ambtenaar. De gemeente is indertijd gevraagd om een reactie hierop. Een woordvoerder liet toen weten: ,,We volgen de formele procedure dat overheidsopdrachten boven de 200.000 Euro, Europees aanbesteed moeten worden. Iedere partij die dat wil kan meedingen. Firma Ponto is wat ons betreft dus zeer zeker uitgenodigd dat ook te doen.''