Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Driekwart miljoen voor veerstoepen


[KAAGEILAND] De gemeenteraadsleden lijken toch in te stemmen met het uitgeven van driekwart miljoen euro voor het vervangen van veerstoepen bij het pontje. Terwijl het opknappen van de huidige veerstoepen slechts 50.000 euro kost, waarbij de huidige pontbeheerder zelfs heeft aangeboden, dat bedrag te willen betalen. Wel werken VVD en CDA aan een voorstel, dat de 750.000 euro alleen worden uitgegeven, als duidelijk is, dat het pontvervoer in ieder geval voor de komende tien jaar wordt voortgezet.

Dat hoeft overigens niet met de huidige pontbeheerder, Ponto, te zijn. De relatie tussen de pontbeheerders en de gemeente is de afgelopen jaren op z'n zachtst gezegd onstuimig geweest. Maar de pontbeheerders lijken nu eieren voor hun geld te kiezen en hebben een gesprek met het college van burgemeester en wethouders aangevraagd.

Waar het gaat om het collegevoorstel om 750.000 euro uit te geven aan nieuwe veerstoepen, ging raadslid Jan van der Geest (VVD) er voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen nog hard in. ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?'' Ook liet Van der Geest toen weten, dat met die driekwart miljoen euro voor het vervangen van de veerstoepen de gemeente al een brug kon bouwen, ,,die halverwege de Ringvaart gaat.'' Maar van die woorden was maandag 7 mei weinig te merken. Van der Geest sprak nu over een 'ongelukkige timing', voor het investeren in die veerstoepen. Hij pleitte voor uitstel van het besluit.

Zijn verzoek kreeg weinig steun van de overige partijen. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) vond: ,,We moeten dit gewoon doen. De pont is een wens van de inwoners van Kaag.'' Raadslid Thijs Brambach (PRO) pleitte wel voor een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. Roland van Beurden (SVKB) wilde wel een 'second opinion' hebben over de noodzaak van de veerstoepvervanging. Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) legde het 'veiligheidsargument' op tafel: ,,Ik wil niet voor mijn voeten geworpen hebben, dat een onveilige situatie is ontstaan vanwege het feit dat wij er over praten. Hoe langer we er over praten, hoe meer het naar een onveilige situatie kan leiden.''

Toch deed Doze een handreiking: ,,We kunnen nog zeggen: geef het geld niet uit, als die aanbesteding van de pont niet lukt.'' Van der Geest dook op deze uitspraak en stelde voor, om deze voorwaarde toe te voegen aan het raadsbesluit over de aanschaf van de veerstoepen. Of dat ook gaat gebeuren, wordt over twee weken duidelijk tijdens de besluitvormende raadsvergadering.