Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Investeren in Hollands Plassengebied


Nieuwkoop – De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de hoofdvaarroute door het Nieuwkoopse plassengebied. En dat brengt veel kansen met zich mee. Burgemeester Frans Buijserd geeft hierover een toelichting. ,,We moeten met elkaar het Hollandse Plassengebied op de kaart zetten.''

Het onderhoud van wandel- en fietspaden was al geregeld in deze gemeente. En binnenkort gaat de gemeenteraad ook vaststellen, wat er wel en niet aan wateronderhoud gedaan moet worden. Onderdeel hiervan is het handhaven van de regels op en om het water. Wie bang is, dat voortaan waterboa's over de plassen zullen varen, al spiedend naar verkeerd aangelegde bootjes, kan gerust zijn. De burgemeester: ,,Op de Nieuwkoopse plassen zijn een aantal gewoontes ontstaan. We gaan in vrede met elkaar om, dus we gedogen maar de bootjes die op plekken liggen, waar ze niet horen. Die discussie ga ik in ieder geval niet meer voeren. Wat gaat daar nou mis mee, eigenlijk?!''

Een ding is wel duidelijk; eigenaren van particuliere jachthavens blijven zelf verantwoordelijk voor het regelmatig baggeren van die havens. Wel mogen ze meeliften bij een gemeentelijke aanbesteding. ,,Dat is goedkoper'', tipt Buijserd. Het eerste gebied, waar dit jaar gebaggerd moet worden is De Vliet in Noorden. Maar ook de Loswal aan het Zuideinde staat op de planning om aangepakt te worden. Dan gaat het om de damwand, bestrating en andere voorzieningen.

Elektrisch

Nieuwe ideeën zijn er ook. Bij vier bruggen op de Meije moet je als vaargast naar de wal toe, om die bruggen te openen. Dat is niet zo handig, als je alleen op een bootje zit en je die sloep niet kunt aanleggen. Daarom worden daar palen geplaatst, om je bootje aan vast te leggen. Verder wil Buijserd de bediening van de sluis van het Aarkanaal volledig elektrisch maken. Zodat de recreant alleen maar op een knop hoeft te drukken, om de sluis in werking te stellen.

Buijserd dagdroomt: ,,Als je echt wat leuks wilt doen in de toekomst, moet je een overtoom maken. Deze stellage trekt boten over de dijk heen van de Leidsevaart in de Langeraarse Plassen. Overtomen zijn vaak toeristische attracties en op die manier hoef je geen sluis aan te leggen.'' Zo'n plan moet echter grotendeels door slimme ondernemers uitgevoerd worden. Maar het past wel bij de idee om het Hollandse Plassengebied op de toeristische kaart te zetten. ,,Hiervoor moeten er meer steigers en aanlegplaatsen komen, maar ook kleine doorsteekjes tussen de verschillende plassen.''

Investeren

Het promoten van het Hollands Plassengebied is geen zaak, die alleen door de gemeente Nieuwkoop gedragen moet worden, zo oordeelt de burgemeester. ,,Wij gaan dat niet alleen betalen. We kijken ook naar hogere overheden of Europees geld. Als gemeente hebben wij 30.000 euro op de begroting staan. Als de andere gemeenten in de buurt van het Hollandse Plassengebied eenzelfde bedrag bijstorten, hebben we een paar ton om mooie dingen te doen.'' En als je het voor het promoten van het toerisme echt groots wilt aanpakken, dan is toch wel zo'n 100 miljoen euro nodig. Dat is nu nog een onhaalbare zaak, weet Buijserd. Maar: ,,We moeten dit uitwerken en de belangstelling vasthouden. Het lijkt nu veel geld, maar op een gegeven moment komt er iemand, die zegt: 'We gaan er voor.' We moeten met elkaar het Hollandse Plassengebied op de kaart zetten.''