Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Koning wijst onteigeningsverzoek af


[KAAG EN BRAASSEM] In 2016 zette wethouder Yvonne Peters (VVD) druk op de gemeenteraadsleden, om vier terreinen in bouwgebied De Poelen te onteigenen. Toen hadden veel partijen al twijfel over de manier waarop deze onteigening plaats vond, maar de raad stemde toch in met het beginnen van een onteigeningsprocedure. Maar nu heeft Koning Willem Alexander de vloer aangeveegd met die procedure. De gemeente is in het ongelijk gesteld; de vier eigenaren moeten de kans krijgen om zelfstandig dat bouwgebied te ontwikkelen. Hiervoor hebben zij al plannen opgesteld met projectontwikkelaar Vorm om 149 huizen te bouwen.

Twee jaar geleden was al bekend, dat een onteigeningsprocedure niet kan plaats vinden, als de grondeigenaren zelf het bouwgebied kunnen ontwikkelen. De huidige grondeigenaren kregen maar heel weinig tijd om bouwplannen te bedenken. Toch lukte hen dat. Maar het college van burgemeester en wethouders zette toch door met de onteigeningsprocedure. De gemeente had als standpunt, dat er al drie keer een aanbod was gedaan op de gronden. Maar betrokkenen hebben laten weten, dat dit drie keer hetzelfde geldbedrag was. De raadsleden gingen in 2016 akkoord met het beginnen van de onteigeningsprocedure, al liet fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) nog wel weten: ,,Het kan niet, zoals het nu gebeurt. Laat de rechter zich hierover maar uitspreken.''

En dat is nu dus gebeurd. Het oordeel is vernietigend voor de gemeente. De gemeente had al (financiële) afspraken gemaakt met de combinatie VolkerWessels Vastgoed en Bouwmaatschappij Verwelius voor De Poelen. Zij willen het deelgebied De Poelen in mei 2018 voorbelast en bouwrijp gemaakt hebben, zodat in juli 2019 de verkoop van een deel van de te bouwen woningen begonnen kan worden. De grondeigenaren dienden in augustus 2016 een plan tot zelfrealisatie in en hekelen het onteigeningsbesluit dat kort daarna genomen werd door de raad: ,,Zonder kennis te nemen van het zelfrealisatieverweer, heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De gemeenteraad heeft de belangen van reclamanten op dat moment niet volledig kunnen afwegen en daarom niet kunnen betrekken bij zijn besluitvorming.''

Het college noemde de overeenkomst met VORM 'onzakelijk en ongeloofwaardig'. Maar daar gaat de koning niet in mee. Namens Willem Alexander laat Katja Ollongren, minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties weten, dat de gemeente had ingestemd met het door de grondeigenaren indienen van een zelfrealisatieplan. En dus had de raad niet op 27 juni 2016 al een onteigeningsverzoek mogen goedkeuren. ,,Het is niet gebleken, dat de gemeenteraad zich bij besluitvorming alsnog een afgewogen oordeel heeft gevormd over het – overigens binnen de gestelde termijn ingediende – zelfrealisatieplan alvorens het onteigeningsverzoek aan Ons (de koning, JD) voor te dragen.'' Het onteigeningsverzoek werd dus afgewezen.

Een gemeentelijk woordvoerder is gevraagd, of de gemeente nu wel open staat voor bouwinitiatieven voor zelfrealisatie in De Poelen. En of deze afwijzing er voor zorgt, dat de gemeentelijke bouwplannen pas (ver) na 2019 uitgevoerd kunnen worden. De woordvoerder: ,,We kunnen inhoudelijk nog niet reageren op vragen over De Poelen. We hebben kennis genomen van het besluit en willen dit eerst goed bestuderen. Wij constateren dat de Kroon om formele redenen het verzoekbesluit prematuur acht. Wij vinden het spijtig dat de Kroon het verzoek tot aanwijzing van de gronden ter onteigening niet inhoudelijk heeft beoordeeld. Wij beraden ons nu over de ontstane situatie.''