Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Nieuwe plannen politiek


[KAAG EN BRAASSEM] Heilige huisjes bestaan er niet meer in deze bestuurlijke periode. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn hebben de raadsleden zich gebogen over allerlei onderwerpen. Waar enkele maanden geleden nog werd gezegd, dat een mogelijke fusie van Kaag en Braassem met andere gemeenten 'geen issue' was, wordt dit de komende jaren wel één van de politieke hangijzers. Dat blijkt uit de Samenwerkingsagenda 'Maak meedoen mogelijk', die vorige week openbaar werd gemaakt.

Zo valt er in de Samenwerkingsagenda te lezen: ,,In de komende vier jaar bepalen we of, en zo ja op welke manier, we de vragen van de toekomst zelfstandig kunnen beantwoorden en of de huidige samenwerkingsverbanden hiervoor toereikend zijn of dat er andere maatregelen af allianties nodig zijn.'' De sportverenigingen kunnen hun buiken ook nat maken. De tijd, dat de gemeente zorgt voor kunstgrasvelden, ligt binnenkort voorgoed achter ons.

Het gemeentebestuur wil namelijk ,,afspraken maken met verenigingen over de overdracht en/of vervanging van kunstgrasvelden''. Hierdoor wordt de broekriem strakker aangehaald, waardoor in de toekomst sportverenigingen zelf geld moeten reserveren, zodat ze in een periode van zo'n vijftien jaar de aanschaf van een nieuw kunstgrasveld kunnen betalen. In politieke termen heet dat: ,,Het uitgangspunt is, dat de verenigingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook zelf een bijdrage leveren.''

Zelfs het voortbestaan van sportaccommodatie De Tweesprong is in het geding, aldus de Samenwerkingsagenda. ,,We vinden zwembad de Tweesprong van belang voor onze gemeente. Op basis van een helder overzicht van de benodigde investeringen op korte en lange termijn, nemen we een besluit over het voortbestaan van dit zwembad, waarbij belang van het zwembad en de kosten tegen elkaar worden afgewogen.''

Waar het gaat om de uitbreiding van bedrijventerreinen, is de politiek weer een stuk enthousiaster: ,,Als blijkt dat de (lokale) ruimtebehoefte op bedrijventerreinen groter is dan het aanbod, dan treffen we zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, of de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.'' Ook wil de politiek de mogelijkheden voor het alsnog laten ontwikkelen van Drechthoek II binnenkort onderzoeken. En waar het gaat om nieuwbouw, wordt de 'sky the limit': ,,We sluiten hoogbouw (vijf verdiepingen en hoger) niet uit, mits passend in de omgeving.''

Wie naast een bedrijf woont, waar veel arbeidsmigranten werken, moet er rekening mee houden, dat die arbeidsmigranten ook op dat bedrijventerrein mogen wonen. Het gemeentebestuur wil de huisvesting van die arbeidsmigranten namelijk ,,bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de werklocatie en mag ook (kleinschalig) op het terrein van de werkgever.''