Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2018

Njet tegen nieuwbouwplannen


[KAAG EN BRAASSEM] De tijd is voorbij, dat alle bouwplannen van inwoners door het college van burgemeester en wethouders zonder veel problemen goedgekeurd worden. Door strengere regels in de regio zegt het college nu 'nee' tegen twee aanzienlijke bouwprojecten tegelijk.

[Joep Derksen]

Zo kan het bouwplan Dyckhof aan de Zuidweg 33 in Rijpwetering niet doorgaan. Ondanks het feit, dat 30% van die woningen vallen onder de categorie 'sociale woningbouw'. En aan de Van Klaverweijdeweg 4 in Hoogmade zouden zo'n 70 woningen komen. Helaas voor de initiatiefnemers: ook deze bouwplannen gaan voorlopig een diepe, donkere lade in.

Wethouder Yvonne Peters (VVD) licht toe: ,,Die bouwtekeningen voor de Van Klaverweijdeweg zagen er leuk uit en Hoogmade schreeuwt om woningen. Maar we gaan het niet doen, in verband met regionale woningbehoefteafspraken. We erkennen dat er meer vraag is naar woningen dan er nu wordt gebouwd. We zijn in overleg over de ruimte die wij krijgen voor woningbouw. Maar we moeten nu heel strakke keuzes maken.''

De komende jaren mogen er in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem nog maar 1.000 woningen gebouwd worden. De drie gemeenten moeten eerst met elkaar afspraken maken, hoeveel nieuwe woningen zij mogen hebben. En tot die afspraken gemaakt zijn, gaat het slot er op, waar het gaat om nieuwe bouwplannen. Ook van particulieren. ,,We hebben geen vrije ruimte. We kunnen niet meewerken aan plannen hoe goed of leuk ze allemaal zijn. We willen niet andere gemeenten voor het blok zetten.''

Is er nu dus sprake van een bouwstop? ,,Dat is overdreven. We hebben veel plannen die in de regionale woningraming zijn opgenomen. Die gaan door. Maar nieuwe plannen moeten ook voldoen aan provinciale eisen. Zoals het feit dat woningen erbij moeten komen in een openbaar vervoer knelpunt. En de plannen voor Zuidweg 33 voldoen daar niet aan, hoe jammer we dat ook vinden.'' Het gemeentebestuur probeert Holland Rijnland er van te overtuigen, dat er in de Rijn- en Veenstreek eigenlijk meer woningen bijgebouwd zouden moeten worden. Daar is een plannetje voor bedacht.

Peters vindt dit geen noodsprong. Ze licht toe: ,,Een van de dingen die wij interessant vinden om zelf te weten, is in hoeverre wij ook bijdragen aan het woningtekort in Noord-Holland. Als ik naar Braassemerland kijk, hebben we vele geïnteresseerden uit Haarlemmermeer, Hoofddorp en Amsterdam. Braassemerland is misschien wel een bovenregionaal project. Misschien kan dat op een of andere manier gewogen worden. Maar we moeten wel eerst die informatie hebben, voor wie wij huizen bouwen. Als dat duidelijk is, willen we in overleg met Holland Rijnland om te kijken of zij het huidige standpunt willen heroverwegen.''

Hoe die onderhandelingen uiteindelijk ook verlopen; een ding is zeker. De gouden tijden zijn voorbij, waar het gaat om inwoners die huizen willen bouwen op een stukje eigen grond. De wethouder: ,,We zullen heel erg kritisch moeten kijken of ingediende plannen voldoen aan de systematiek van de regio. Het is ingewikkeld om bouwplannen nog ruimte te geven. Hoe mooi het plan ook is. We moeten over elk plan drie keer goed nadenken.''