Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2018

Serie: Ken uw raadslid


,,Één grote cirkel''

De serie 'Ken uw raadslid' laat iedere week één van de 21 gemeenteraadsleden aan het woord. Het interview gaat over wat iemand beweegt om de politiek in te gaan. En wat voor een persoon dit raadslid nu helemaal is. Ook geeft het raadslid via een voorwerp aan, wat hem of haar karakteriseert.

[Joep Derksen]

[RIJNSATERWOUDE] Voor Thijs Brambach (38) was het niet moeilijk om te bedenken, welk voorwerp het beste bij hem past. Hij heeft namelijk een winkel in Leimuiden, 'Wijn & Thijs', waar onder meer (de naam zegt het al) wijn gekocht kan worden. Brambach is ook een kind van Leimuiden; hij is er geboren en getogen. ,,Mijn moeder was lerares in het basisonderwijs en mijn vader kunstgaleriehouder in Amsterdam. Hij verkocht moderne beeldende kunst.” Hij lacht: ,,Daar heb ik geen tik van meegekregen. Maar mijn vader was ook gemeenteraadslid in de tijd dat Leimuiden, toen het nog een zelfstandige gemeente was, opging in de gemeente Jacobswoude. Van hem heb ik wel een politiek tikje meegekregen. Hij was er indertijd wel druk mee. Als het campagnetijd was, was ons hele huis vol met flyers en stickers, die gebruikt moesten worden om uit te delen en aan te plakken. Ik heb toen ook van deur tot deur gelopen en posters opgehangen.'' Hij denkt even terug aan de emmer met behangplaksel, die daar voor gebruikt werd. Maar doordat mijn vader zo met de politiek bezig was, begreep ik als kleine jongen waar het over gaat. En dat is de affiniteit met je leefomgeving om daar wat voor te doen. Je wilt wat bijdragen aan het dorp en de omgeving. Dat vond ik positief.''

Brambach is een bezige bij. Zo heeft hij niet alleen een eigen bedrijf, maar zit hij als 'Bestuurslid detailhandel en economische zaken' in de Ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost. ,,Dan heb je contacten met winkeliers, verenigingen, ondernemers, bedrijventerreinen en de gemeente.'' Ook gaat hij allerlei samenwerkingsverbanden aan met collega-ondernemers, die een activiteit willen opzetten, waarbij er behoefte is aan goed verzorgde versnaperingen. Dat samenwerken is wel iets, dat Brambach kenmerkt. ,,Van jongs af aan heb ik al de overtuiging: als je iets wilt, moet je het samen doen. Zo wordt het gemakkelijker om je doel te bereiken en wordt, dat wat je doet ook breder gedragen. Je kunt niet iedereen kennen en dan is het fijn, dat je gebruik kunt maken van contacten van een ander. En je kunt elkaar tegelijkertijd helpen. Dat werkt goed twee kanten op.''

Hij maakt gebruik van de gelegenheid om een oproep te doen. ,,Er zijn hier veel ondernemers die zeker open staan voor meer samenwerking. Deze gemeente is een verzameling van veel kleine kernen. Als je mensen op het dorp wilt behouden, moet je het als ondernemers samen doen. Bovendien komt het goed over, dat je iets lokaal wilt bieden en dat samen wilt bereiken. Veel kleine handen, die elkaar vasthouden, vormen samen één grote cirkel.''

Begin 2014 werd Brambach door de politieke partij PRO benaderd met de vraag, of hij de politiek in wilde gaan. ,,Zij zochten nog mensen met dezelfde gedachten. Ik onderzocht of de visie van PRO ook bij mij paste. Dat bleek zo te zijn. In eerste instantie stond ik op de lijst als één van de lijstduwers. Maar ik ging wel meedenken en meehelpen. Riep de mensen op om te gaan stemmen. Tot mijn grote verrassing kreeg ik heel veel voorkeursstemmen; 160 om precies te zijn. En daardoor mocht ik gebruik maken van de mogelijkheid om gemeenteraadslid te worden. Ik heb met de rest van de PRO collega's overlegd en gevraagd of zij hier problemen mee zouden hebben. Dat was niet zo en ik heb mijn kans gepakt. Gelukkig maar, want het zijn vier mooie jaren geworden.''

Brambach praat nu dus in de politiek mee over allerlei zaken, die de gemeente Kaag en Braassem en haar inwoners aan gaan. Maar als politicus lig je ook wel eens onder vuur van critici. Wat vind je van de mensen die alleen van de zijkant roepen? ,,Het is een gemiste kans. Iedereen heeft kennis en je moet mensen bij elkaar krijgen. Iedereen heeft terecht een mening, maar het is zoveel beter om je kennis te delen. Hoe komt het, dat als de gemeente een informatieavond organiseert, dat 99% van de inwoners niet op komt dagen? Als je ergens iets van vindt, kom dan ook bij dit soort bijeenkomsten om jouw kennis en mening te delen. De politieke partijen en de gemeenteraadsleden kunnen niet alles weten. Nu is het vaak zo, dat alleen de mensen zich roeren, die een andere mening hebben. Maar zij zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor de mensen die hier weer hun eigen kijk op hebben.''

Als raadslid krijg je niet altijd alles voor elkaar. Een gratis wifinetwerk in de gemeente, waar Brambach 'Hartstikke PRO' voor is, komt er niet. Een dieptepunt vond Brambach, dat SVKB uit het raadsbrede akkoord stapte. ,,Ik geloofde in dat raadsbrede akkoord, maar het is na twee succesvolle jaren, niet goed afgelopen. Dat voelde als een teleurstelling. Het onderlinge vertrouwen en de magie leken verdwenen en de glans was er af. De komende jaren moeten we onze onderlingen communicatie verbeteren.''

Toch kijkt Brambach met een heel tevreden gevoel terug op de afgelopen vier jaren. ,,We hebben voor veel zaken de eerste stappen gezet en ik wil dingen afmaken. De voorbereidingen voor het nieuwbouwplan in het centrum van Leimuiden zijn zo goed als afgerond. Ik wil graag als raadslid meemaken, dat de eerste paal de grond in gaat. Ook ben ik trots op het mogelijk maken van de combinatie van Leimuiden-West. Hier is een grote groep partijen bij elkaar gebracht, waardoor een combinatie van woningen, woongenot en plezier voor sportverenigingen mogelijk is gemaakt. Daarnaast hebben we er voor gezorgd, dat er meer sociale woningen in onze gemeente gerealiseerd worden. Dat wordt tussen nu en 2022 allemaal gerealiseerd. Na vier jaar raadslidmaatschap zie je pas de beloning van het werk.''

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart behaalde Brambach maar liefst 287 voorkeursstemmen. Hij is blij met deze blijk van waardering door de inwoners. ,,De mensen hebben mij wederom het vertrouwen gegeven, omdat ze zien dat ik iets goeds gedaan heb. En ze nemen mij serieus, waar het gaat om mijn voornemen om graag door te willen gaan. Met deze voorkeursstemmen heb ik een stevig mandaat gekregen. Dat is niet alleen prettig, maar geeft ook vertrouwen.''

Brambach heeft nu negen maanden een relatie met Sanne. Ze zijn snel gaan samenwonen in Rijpwetering, ,,omdat het nu eenmaal ontzettend goed voelde''. Hij licht toe: ,,We zijn nu op een leeftijd, dat we dit soort beslissingen sneller nemen.'' En is er een kinderwens? ,,Ja!''