Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2018

Wensenlijstjes voor onderhandelaars


Nieuwkoop – Verschillende organisaties gaven dinsdag 17 april hun wensen aan richting de onderhandelaars van de coalitiepartijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Niet al die wensen worden vervuld, maar de avond gaf wel een mooi overzicht van wat de inwoners de komende jaren kunnen verwachten.

Zo pleit Irene Keijzer, clustermanager WIJdezorg, voor een betere OV-bereikbaarheid vanuit de regio naar hun locaties. ,,Met name de Aarhoeve is vanuit Alphen zeer moeizaam te bereiken met het openbaar vervoer. Waardoor we met name jonge mensen, waaronder leerlingen en stagiaires, kansen ontnemen om bij ons te leren en werken.'' Anneke Zantboer-Geluk, directeur basisschool Aeresteijn in Langeraar, wil gemeentelijke ondersteuning voor het opzetten van een 'Onderwijszorgklas'. ,,Het gaat dan om kinderen met leerproblemen, die anders naar Opmaat zouden moeten. Bij mij op school denk ik dan vooral aan kinderen die door hun zijn erg veel last hebben van overprikkeling. Uiteindelijk komen deze kinderen terecht op scholen zoals de Leo Kanner of Prisma. Ik wil zorg en onderwijs combineren in een onderwijs-zorgarrangement bij mijn school.''

De Stichting Platform voor Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop heeft ook een hartenkreet. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet drastisch verbeterd worden. Voorzitter Ad Persoons kondigt aan, dat in het voorjaar van 2019 alle horeca en openbare gebouwen worden beoordeeld op hun (rolstoel)toegankelijkheid.

Ook de vertegenwoordigers van ondernemers roeren zich. Zoals Marcel van Tol, voorzitter LTO Aar en Amstel. ,,De Ruimte voor ruimte regeling loopt al jaren stroef. Wij zouden deze regeling in een goed overleg eens nader willen bespreken, wellicht in combinatie met het gemeentelijke initiatief 'Kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'.'' Leo Kooyman , voorzitter van de V.O.N (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop) heeft een heel wensenlijstje. Er moet een detailhandelsvisie komen en ook moeten er meer bedrijventerreinen toegevoegd worden. ,,Volgens de Provincie Zuid-Holland is voor Kaag en Braassem, Alphen en Nieuwkoop 100 hectare aan bedrijventerreinen nodig. Dus we willen geen collegeafspraak, dat er geen uitbreiding nodig is.'' Ook het algemene ondernemersklimaat moet flink verbeteren, zo vindt Kooyman. Hiervoor moet volgens hem de gemeente een actieplan opstellen. ,,Wij vragen ook steun voor de invoering van een Ondernemersfonds, waarvan onze voorbereiding nu in de afrondende fase zit.'' Een concreet plan voor het opzetten van dat Ondernemersfonds wordt nog voor de zomervakantie ingediend.

Edzard van Holthe, Raadsgriffier van Nieuwkoop, laat weten dat de onderhandelende politieke partijen hebben aangegeven, dat er geen garantie is dat alle wensen worden overgenomen in het coalitieprogramma.