Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 juni 2018

Agrariër mag uitbreiden


[KAAG] Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de bouw van een nieuwe stal op het perceel achter Julianalaan 3. Zo kan de agrariër zijn veestapel uitbreiden van 51 naar 95 melkkoeien en van 46 naar 65 stuks jongvee. De overbodige opstallen en voeropslag op het huidige perceel worden zoveel mogelijk gesloopt dan wel verwijderd.

Eerder had de agrariër een voorstel ingediend om een nieuwe stal te bouwen achterop het huidige perceel. Maar dat leidde tot veel protesten van omwonenden. Op die locatie zou de nieuwe stal namelijk het uitzicht van een groot aantal bewoners van de Julianalaan en de Prins Willem Alexanderlaan aanzienlijk beperken. Op de nu geplande locatie achter de tennisvelden en de scheepswerf van Van Lent zou de impact op het open landschap een stuk beperkter zijn. Bovendien zullen er dan minder transportbewegingen plaatsvinden over de Julianalaan. Door het slopen van de vrijgekomen opstallen en het verwijderen van de voeropslag krijgt het perceel bovendien een nettere uitstraling. Het college geeft geen medewerking aan de wens van de agrariër om boten te stallen in de oude stal die vrij zou komen. Omwonenden mogen nog bezwaar maken.