Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 juni 2018

Column


Integriteit

In deze column doe ik een beroep op de integriteit van ieder raadslid en elk inwonerraadslid. Niet omdat ik iemand verdenk van corruptie, maar de raadsleden en collegeleden moeten zich goed bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.

Het gevaar van belangenverstrengeling ligt bij een politicus in een kleine gemeente als Kaag en Braassem namelijk al gauw op de loer. Dat is niet altijd de schuld van die politicus zelf. Immers; als gemeenteraadslid krijg je een aantal honderden euro's per maand om besluiten te nemen over de toekomst van Kaag en Braassem. Maar met dat geld alleen kun je de hypotheek en dagelijkse onderhoudskosten niet betalen. Dus moet er ook overdag nog gewerkt worden door de meeste raadsleden.

Maar door je politieke activiteiten kun je soms meepraten over zaken, die het bedrijf aangaan waar jij werkzaam voor bent. Of krijg je informatie te horen over bestemmingsplanwijzigingen, waar een aannemersbedrijf of projectontwikkelaar veel interesse in heeft. De afgelopen vier jaar kwamen er regelmatig onderwerpen voorbij tijdens de raadsvergaderingen, waar het ene of het andere raadslid vanwege zijn of haar werk op z'n minst zijdelings bij betrokken was. Toch is het aantal keren, dat zo'n raadslid dan de raadszaal verliet om niet aan de besprekingen deel te nemen op de vingers van één hand (of beter gezegd: op één vinger) te tellen.

Natuurlijk is dat vrijwillig jezelf verwijderen uit de raadszaal een puur symbolische betekenis; dat besef ik me terdege, waarde columnlezer. Maar hier gaat een diepere gedachte aan ten grondslag. De gedachte, dat jij als raadslid 24 uur per dag verantwoording moet afleggen aan de inwoners. Dat je niet alleen zonder last en ruggespraak besluiten moet nemen, maar dat je ook een schoolvoorbeeld moet zijn van integriteitsbewaking.

Ik wil het nog een tandje scherper stellen. Raadsleden moeten zich afvragen, of het moreel juist is om de bedrijven waar ze voor werken, of waar ze mede-eigenaar van zijn, nog in te laten schrijven op opdrachten die door de gemeente worden uitgeschreven. Voor de buitenwacht zal het namelijk altijd een raadsel zijn, of dat bedrijf die gemeentelijke opdracht heeft gekregen vanwege de prijs-kwaliteitsverhouding. Of dat die lucratieve order verstrekt is vanwege, zoals het in het Chinees heet: 'Guanxi'. Dat je een opdracht krijgt, omdat je de juiste persoon kent.