Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juni 2018

Weer uitstel voor Brug Poelgeest


OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden moeten zich weer buigen over het bestemmingsplan Poelgeest. Nieuwe besluiten moeten worden genomen, nu de Raad van State in een tussenuitspraak de gemeente op de vingers heeft getikt.

Het gaat om een nieuwe weg, die wordt gerealiseerd voor de 'Brug Poelgeest'. De bestemming 'water' is weliswaar veranderd in 'verkeer', maar de gemeente heeft volgens de Raad van State niet voldoende gemotiveerd, waarom die bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moest worden. De gemeente krijgt zestien weken de tijd om deze fout te herstellen. Dat moet met behulp van een gewijzigd vaststellingsbesluit.

Volgens een ambtelijk advies moeten dan als redenen voor deze wijziging worden aangegeven: ,,De gevolgen voor luchtkwaliteit, het geluidniveau, de mate van hinder door inschijnende koplampen en de verkeersafwikkeling van het plan aan het einde van de Hugo de Vrieslaan. Naar onze verwachting kan het gebrek worden hersteld door de onderzoeken en onderbouwing behorende bij het bestemmingsplan Brug Poelgeest toe te voegen aan het bestemmingsplan Poelgeest.'' De ambtenaren kunnen dat echter niet binnen de door de Raad van State gestelde termijn van zestien weken regelen. Daarom wordt de Raad van State nu gevraagd, of de termijn van zestien weken verlengd kan worden, zodat de raadsleden de bestemmingsplanwijziging kunnen goedkeuren in de gemeenteraadsvergadering van september 2018.