Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 juli 2018

Nog intensiever samenwerken


Door zorgverleners

VOORHOUT – Voor het eerst in deze regio bundelen de zorgverleners gezamenlijk de krachten. Alle huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers gaan samenwerken onder de 'Stichting Zorggroep Voorhout'. Hierdoor wordt de chronische patiëntenzorg in Voorhout nóg beter, zo is de verwachting.

De medici en zorgverleners werken vanaf 1 juli intensief samen op de zogeheten 'multidisciplinaire zorg'. Dan gaat het niet alleen om hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en Astma. Maar ook om lage rugklachten, kwetsbare ouderen, incontinentie, GGZ, angst- en stemmingsstoornissen. Op vrijdag 13 juli ondertekenen de zorgverleners een samenwerkingsovereenkomst, waarna de Stichting Zorggroep Voorhout aan de slag kan gaan. Huisarts Frans Zonneveld wordt voorzitter. Hij laat weten: ,,Ik ben blij en verheugd dat wij deze stap hebben kunnen zetten. De druk op onze eerstelijns zorg wordt steeds groter en wij proberen nu met het bundelen van de gezamenlijke krachten, de toenemende werkdruk beter het hoofd te kunnen bieden. Door het bundelen en centreren van onze inzet, kunnen wij onze samenwerking met de gemeente Teylingen, de sociale wijkteams en de thuiszorg, nog beter organiseren.''

Zonder twijfel is dit een goede volgende stap in de lokale en regionale gezondheidszorg. Hans Brehler, Bestuurder Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland, besluit: ,,De stap die Voorhout nu doet, stimuleren wij ook in de rest van ons werkgebied. Gesprekken zijn gaande in onder meer Hillegom, Sassenheim, Oegstgeest, Lisse, Leiden, Noordwijkerhout en het Groene Hart gebied. Wij bieden hierbij ondersteuning om ook in deze regio’s wijkgericht werken vorm en inhoud te geven. Daarvoor hebben wij de Service Organisatie ©aliber opgericht die ook de Zorggroep Voorhout ondersteund bij Kwaliteitsbeleid, ICT, financiën en op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling.''

12 juli 2018

Geen afvalkorting


Voor mensen met fysieke en geestelijke beperkingen

[KAAG EN BRAASSEM] Een meerderheid van de gemeenteraad stemde maandag 9 juli tegen een korting op de afvalstoffenheffing voor mensen met fysieke en geestelijke beperkingen. Een voorstel van D66 en SVKB hierover werd weggestemd. Mensen met medisch restafval krijgen wél een korting op hun tarieven.

En hiermee komt een belofte van raadslid Kelly Straver (SVKB) niet uit. Zij liet weten aan een dame met reuma, dat die inwoonster niet voor extra kosten hoeft op te draaien, omdat zij gedwongen is om haar afvalbak iedere twee weken aan de kant van de weg te zetten. Zware bakken kan die inwoonster namelijk niet hanteren en de dame wilde voor het verwijderen van het afval ook niet afhankelijk zijn van buren. Nu loopt zij dus toch tegen hogere kosten op, omdat ze haar bak 26 keer per jaar langs de weg zet. En voor iedere keer, dat ze dit doet, wordt ze door de gemeente belast. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) was zeer teleurgesteld over de uitkomst: ,,Er is een politieke onwil om iets te zoeken voor deze mensen.''

Knopjesdrukker verdwijnt


[KAAG EN BRAASSEM] De knopjesdrukker in de gemeenteraad verdwijnt. De politieke partijen PRO en SVKB dienden een voorstel in, om hier geen geld meer aan uit te geven en die 28.000 euro te besteden aan ,,zaken die belangrijker zijn''. Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) stelde: ,,We zien geen toegevoegde waarde aan de klikker. Het beeld en geluid blijven netjes aanwezig. De kosten staan niet in relatie tot wat het oplevert en de benodigde handelingen zijn deels intern op te vangen.'' Maar ook komt er geen card reader systeem voor de raadsleden, waarbij digitale volgers van de gemeenteraadsvergaderingen automatisch de namen van de politieke sprekers in beeld krijgen. D66-fractievoorzitter Nick van Egmond baalde: ,,Als die klikker weg gaat, hebben we hier heel dure camera's hangen, waar verdomd weinig mee gebeurt.'' Zijn woorden kon een meerderheid van de gemeenteraad echter niet overtuigen. Met 10 tegen 8 stemmen werd afscheid genomen van de knopjesdrukker.

Nationale plasdag


[KAAG EN BRAASSEM] Voorzitter Ruud Bosch van de Continentie Stichting Nederland wil van het gemeentebestuur weten, hoeveel openbare toiletten er in Kaag en Braassem zijn. ,,Veel mensen met incontinentie durven niet of nauwelijks de deur uit, omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te kunnen bereiken'', zo stelt hij in een brief aan het gemeentebestuur. Om hier aandacht voor te vragen, organiseert de Continentie Stichting op 20 september de 'Nationale Plasdag'. Dit jaar zet de stichting in op de komst van meer openbare toiletvoorzieningen.

Right to challenge


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraadsleden willen de inwoners van Kaag en Braassem de mogelijkheid geven om zelf ,,hun verantwoordelijkheid te nemen.'' Wie bijvoorbeeld vindt, dat het onderhoud van het groen in de wijk niet goed genoeg wordt uitgevoerd, kan dat ook zelfstandig, al dan niet samen met de buren oppakken. De gemeente heeft hier dan geld voor over.

Voor het gemeentebestuur snijdt het mes dan van twee kanten: inwoners hebben zelf meer zeggenschap over de manier waarop hun buurt er uit ziet en voor de gemeente leidt het tot lagere kosten. Dat is waar het om gaat bij het 'Right to challenge'; een landelijk initiatief, waar ook Kaag en Braassem bij aanhaakt. Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) maakte ook de andere politici enthousiast: ,,Inwoners worden uitgedaagd om taken aan te pakken. Als ze het goedkoper kunnen uitvoeren, wordt de opdracht aan die inwoners gegeven. Zo kunnen we actieve inwoners in staat stellen om hun verantwoordelijkheid in te vullen.''

Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) vroeg zich nog wel af, of dit initiatief ,,tot heel veel gedoe kan leiden. We hebben liever minder dingen die goed gaan, dan meer dingen die tot hopeloze discussies leiden.'' De raadsleden gaan de komende maanden in overleg met het college van burgemeester en wethouders om te praten over de beste manier waarop Right to challenge kan worden ingevoerd.

Busbaan N207 blijft alleen voor bussen


[KAAG EN BRAASSEM] De Provincie Zuid-Holland wil geen landbouwverkeer toelaten op de busbaan van de N207 bij Leimuiden. ,,De Provincie blijft bij haar 'Njet', ondanks goede inhoudelijke argumenten van inwoners, gemeentebestuur en raadsleden. Jammer'', zo bracht raadslid Marcel Doze (CDA) het nieuws naar buiten.

Heel misschien blijft een volwaardige parallelweg naast de N207 nog een optie, maar de kansen hiervoor slinken ook. Op dit moment voert de gemeente een 'variantenstudie' uit voor het doortrekken van de parallelweg N207 voor landbouwverkeer. Een grove eerste inschatting van de kosten is, dat zoiets tussen de zes miljoen euro en acht miljoen euro gaat kosten. Burgemeester Marina van der Velde wilde de verwachtingen niet te hoog laten komen. ,,We zoeken uit, wat de kosten zijn van het doortrekken van de parallelweg. Maar als de Provincie niet wil meedenken over het toestaan van het landbouwverkeer over de brug, gaan we niet nadenken over het doortrekken van die parallelweg.''

Column


Terug

Deze column is geschreven in het jaar 2150, waarbij ik terugkijk op Nederland in het jaar 2018. Wat is er sinds die tijd toch veel veranderd! In 2018 reden mensen nog zelfstandig in hun auto's; met jaarlijks honderden doden en duizenden gewonden tot gevolg. Om over de dagelijkse files nog maar te zwijgen. Gelukkig werd in 2031 een wet ingevoerd, die bepaalde, dat auto's alleen nog computergestuurd de weg op mogen gaan. Hiermee behoorden verkeersslachtoffers en files tot het verleden.

Kunt u zich voorstellen, dat mensen willens en wetens kleine bommetjes naar elkaar gooien? En dan genieten van het lawaai, daarbij het risico lopend zichzelf of een ander te verwonden? Natuurlijk niet. Toch was dat 132 jaar geleden iets wat plaatsvond. Tijdens iedere jaarwisseling werd voor miljoenen euro's (de toenmalige munteenheid) aan knalvuurwerk de lucht in geschoten. Waardoor er tevens een enorme milieuverontreiniging plaatsvond. Overigens; aan de rokende schoorsteenpijpen bij de Rotterdamse haven werd toentertijd helemaal niets gedaan, al was er wel ophef over Twentenaren die een paasvuur afstaken.

Nu kunnen we het ons niet meer voorstellen, maar in die tijd mochten katten nog onaangelijnd rondlopen, wat leidde tot de dood van ruim twintig miljoen vogels per jaar. In Nederland alleen. En iedereen kon nog een sigaret opsteken; in de buitenlucht nog wel! Waarmee niet alleen het eigen leven met drie minuten per sigaret verminderde, maar ook de longetjes van kinderen in de omgeving, teug na teug, vernietigd werden.

Vliegtuigen waren er toen al. Nee, niet de modellen die wij tegenwoordig gewend zijn, die aangedreven worden op de zonne-energie. Gelukkig ontdekten wij deze eeuw de mogelijkheid om zonnewarmte om te zetten in energie voor aandrijvingssystemen. Dat betekende direct het einde van de kerosinestrepen in de lucht, om nog maar te zwijgen van het lawaai dat vliegtuigen toen maakten. Het is grappig, te bedenken dat in 2018 vliegtuigen nog vlak over de huizen van de mensen vlogen, waarbij het lawaai de honderd decibel vaak oversteeg en de kopjes in de kasten stonden te rinkelen.

In de vorige eeuw maakten ze zich nog zorgen over de opwarming van de aarde. Het is bijna niet te geloven, maar er was toen een ware hype aan opwarmingsverhalen. Waarop vervolgens weer radicale politieke besluiten werden genomen. Indertijd dachten de mensen namelijk, dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de natuur. Ja, of onze ster, de zon, zich zorgen maakt over wat Jan Janssen in Lutjebroek wel of niet heeft gedaan. Nu, anno 2150, weten we dat de temperatuurwisselingen op aarde direct te maken hebben met de hoeveelheid zonnevlammen, die de zon jaarlijks uitbraakt. En dat CO2 niet opwarming veroorzaakt, maar dat een toename van de CO2 juist een gevolg is van de opwarming van de aarde.

De mensen wisten toen nog niet, hoe weinig ze wisten. Zou u nog in 2018 willen wonen?

Huisvesting arbeidsmigranten zorgt voor hoofdbrekens


[KAAG EN BRAASSEM] In de regio Holland Rijnland zijn er ongeveer 10.000 arbeidsmigranten werkzaam. Van die mensen hebben 4.000 personen geen goede huisvesting. De gemeenten worstelen met de vraag, hoe dit opgelost kan worden. En of iedere gemeente alleen maar voor de 'eigen' arbeidsmigranten onderdak moet vinden, of ook moet helpen bij deze huisvestingsvraag elders in de regio. Woensdag 4 juli bespraken de gemeenteraadsleden deze lastige kwestie.

De avond ging nadrukkelijk niet over wáár de arbeidsmigranten in Kaag en Braassem gehuisvest kunnen worden, maar onder welke voorwaarden huizen en onderkomens voor deze mensen gerealiseerd mogen worden. Op grote vellen papier mochten de raadsleden hun wensen en bedenkingen aangeven over arbeidsmigrantenonderdak op bedrijventerreinen, in woongebieden, het buitengebied en duurzame tuinbouwgebieden.

Over één ding waren de raadsleden het wel eens; er moeten geen 'kampen' van arbeidsmigranten ontstaan. En permanente woonunits in glastuinbouwgebieden zijn ook niet welkom. Maar ook het onderbrengen van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen kan maar weinig raadsleden enthousiasmeren. Dan blijft over het buitengebied en de dorpskernen. Maar op plaatsen, waar het toerisme moet gedijen, ziet de politiek liever ook geen arbeidsmigranten wonen, dus lijkt de blik te gaan naar de verschillende dorpskernen. Al waarschuwde raadslid Kelly Straver (SVKB) wel: ,,In sommige dorpen is tien arbeidsmigranten al heel veel.''

De ambtenaren verzamelen alle geschreven reacties van de raadsleden en komen na de zomer met een voorstel, om nieuw beleid op te zetten voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De politici gaan daar dan weer een besluit over nemen.

Knopjesdrukker verdwijnt


[KAAG EN BRAASSEM] Wie de gemeenteraadsleden volgt via internet, moet de namen van de raadsleden die spreken, lezen op hun naambordjes. De gemeenteraad besloot maandag 9 juli om geen geld meer uit te geven aan een knopjesdrukker, om die namen in te voeren. Ook komt er geen 'card reader systeem', die deze handeling automatisch uitvoert.

De politieke partijen PRO en SVKB voeren als argument aan: ,,Het extern uitbesteden van deze werkzaamheden weegt niet op tegen de kosten die daarmee gemoeid zijn: € 5000 op jaarbasis. Daar het wel handig is, vinden wij het te onderzoeken waard of dit intern op te vangen is.'' Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) lichtte desgevraagd toe: ,Hiermee bezuinigen we inderdaad een "klikker" (een man, die iedere raadsvergadering op een knopje drukt, om de juiste naam van een sprekend raadslid in beeld te brengen, JD). Voor nu betekent dat concreet, dat we wel agendapunten geordend zullen zien bij de webcast. Dat gaat de griffie gewoon doen, maar de sprekers verschijnen niet op de webcast.

Vorig jaar ruilde de gemeente het systeem 'Notubiz' in voor het nieuwe systeem. Van der Star: ,,Ik ben van mening, dat het toch wel raar is dat je zo'n duur systeem aanschaft en dan vervolgens zo'n laatste functie (het automatisch verschijnen van de naam, als iemand spreekt, JD) niet en dat we daar dan later zulke hoge bedragen voor neer moet leggen.''

Kosten versus klimaatrobuustheid


[KAAG EN BRAASSEM] Enkele tonnen per jaar uitgeven, om de gemeente voor te bereiden op een megaregenbui, die mogelijk nooit zal plaatsvinden. De raadsleden zijn niet enthousiast over dit voorstel, zo bleek woensdag 4 juli tijdens een informatieavond voor politici.

Consultant Wouter Stapel van Royal Haskoning DHV gaf een lesje 'Anticiperen op klimaatverandering'. De gemeente moet de komende jaren er voor zorgen, dat Kaag en Braassem goed is voorbereid op zaken als hitte, droogte, hemelwateroverlast en risico op overstromingen. Zodat Kaag en Braassem 'klimaatrobuust' is. Stapel stelde voor, om de komende vijf jaar in totaal 1 miljoen euro te investeren in zaken als het afkoppelen van het rioolstelsel op het hemelwater. En wanneer bestaande rioleringen vervangen worden, zou dit moeten gebeuren door een nieuw systeem, waarbij het afval uit de toiletten in een andere pijp komt, dan het regenwater. Dit is een extra investering van 800.000 euro voor de komende tien jaar.

De raadsleden kregen vervolgens een plaatje te zien met de gevolgen van een bui, die waarschijnlijk niet de eerstkomende 50 jaar zal vallen. Echt indruk maakte het niet. Raadslid Gino Wesselman (D66): ,,We hebben geen van allen verstand van regen en we gaan nu een richting aangeven waar we naar toe moeten.'' Zijn collega Hans Klink (PRO) wees er op, dat het Zuideinde af en toe 'blank' staat van het regenwater. Maar wethouder Yvonne Peters vroeg zich vervolgens af: ,,Als het water alleen op straat staat en binnen een dag weer weg is; vinden wij dat acceptabel?'' Ze wees er op, dat Kaag en Braassem nu al een dure gemeente is, waar het gaat om de rioleringkosten voor de inwoners. De gemeenteraadsleden lijken er voorstander van te zijn, dat alleen de echte knelpunten in de gemeente worden aangepakt. Dit onderwerp wordt later besproken in een raadsvergadering.

Lagere uitkering schadeclaim


[ROELOFARENDSVEEN] Geparkeerde caravans vlakbij Zuideinde 48a leveren een omwonende een schadevergoeding op van 4.000 euro. Uit een rapport van bureau Thorbecke blijkt, dat de waarde van de woning van de aanvrager gedaald is van 500.000 euro naar 486.000 euro. Toch krijgt de aanvrager niet de volledige 14.000 euro vergoed.

Een ambtelijk rapport laat hierover weten: ,,De wetgever heeft aangegeven dat de drempel van het normaal maatschappelijk risico ten minste 2% van de marktwaarde van de woning voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bedraagt.'' Dus wordt 10.000 euro aan waardevermindering niet uitbetaald. Wel krijgt de planschade-aanvrager bovenop het bedrag van 4.000 euro nog 513,85 euro aan 'wettelijke rente' bijgeschreven op zijn bankrekening. Burgemeester Marina van der Velde opperde vorige week, waarom hier sprake is van een 'normaal maatschappelijk risico': ,,Die caravans staan er al een tijd; dat heeft misschien meegespeeld.''

Mentorschap Haag en Rijn


[Joep Derksen]

[STREEK] Een volwassene met een verstandelijke beperking kan niet altijd goed inschatten, wat het beste is voor haar of hem. Ook ligt vaak het gevaar van eenzaamheid op de loer, want het leggen van sociale contacten is voor iemand met een lichte tot zware beperking niet altijd even gemakkelijk. De vrijwilligers van Mentorschap Haag en Rijn bieden hierbij een helpende hand.

Wendy van Veen (37) is een van de vrijwilligers, die zich inzet voor het belang van deze kwetsbare mensen. Of eigenlijk heet ze mentor, want dat is namelijk waar het om gaat. Je wordt namelijk niet alleen een gesprekspartner en vriend van je metgezel met een beperking, die wilsonbekwaam zijn verklaard; ook vertegenwoordig je haar of zijn belangen.

Vijf jaar geleden werd Van Veen vrijwilliger voor Mentorschap Haag en Rijn. ,,Ik was al moeder van drie kinderen, maar wilde een bijdrage leveren op het maatschappelijke vlak. Het begeleiden kostte me niet veel tijd en ik kon het goed combineren met de zorg voor de kinderen.'' Inwoners, die onbekwaam zijn verklaard, hebben vaak met een hoop instanties te maken. En dan is het belangrijk, dat er iemand voor hen opkomt, zodat de juiste beslissingen genomen worden.

,,Ik begon met het begeleiden van een 18-jarige jongedame. Zij liep tegen dingen aan, waar ze lastig mee om kon gaan. En als ze het ergens niet mee eens was, dan ondersteunde ik haar. Op die manier kregen we het voor elkaar, dat ze naar een nieuwe – en voor haar veel fijnere – woning kon verhuizen.'' Drie doelgroepen maken gebruik van Mentorschap Haag en Rijn: verstandelijk beperkten, dementerenden en mensen uit de psychiatrie. Of de mentor bij een cliënt past, wordt nadrukkelijk onderzocht. Ook moet iedere vrijwilliger eerst een vierdaagse cursus volgen, zodat ze goed beslagen ten ijs kunnen gaan. Daarna kun je samen met je client gezellig wat gaan ondernemen, maar ook optreden als het noodzakelijk is. ,,Als aangewezen mentor kun je beslissingen nemen voor de andere persoon. Maar alleen in het uiterste geval, als de cliënt het zelf niet overziet.''

Van Veen geniet van haar werk: ,,Samen creëer je een band en de ander wordt onderdeel van je leven. Ik zie degene die ik begeleid meer als een familielid, waarbij ik er naar uitkijk om elkaar weer te zien.'' Voor alle duidelijkheid; een vrijwilliger bij het Mentorschap Haag en Rijn gaat dus niet allerlei zorg- en schoonmaakklusjes doen in het huis van de cliënt. ,,Je houdt toezicht. Je bent niet verplicht om uitjes te doen, maar mag dat natuurlijk wel doen. Daarnaast ben je wel de wettelijk vertegenwoordiger; aangesteld door een rechter. Vanaf dat moment zijn instanties verplicht jou te betrekken bij de planbesprekingen en alle andere belangrijke zaken betreft het welzijn van de cliënt.''

Neemt dat niet veel tijd in beslag? Dat blijkt mee te vallen. Eens in de twee of drie weken bezoeken onze vrijwilligers hun cliënten. Maar als je wilt, kun je ook elke week komen. De vrijwilligers kunnen zelf bepalen, wat voor hen haalbaar is. Al kunnen er natuurlijk calamiteiten voorkomen, waarbij je direct moet handelen.''

Niet iedereen is geschikt om vrijwilliger te worden bij Mentorschap Haag en Rijn. ,,Je kunt echt nuttig bezig zijn voor iemand. Als mensen denken, dat het alleen gaat om een kopje koffie te drinken, of een soort buddy te zijn; dat is het niet. Er zit een serieuze kant aan, want je bent vertegenwoordiger van die andere persoon. Onze vrijwilligers moeten minimaal een MBO-niveau beheersen en ze moeten zich ook kunnen laten gelden tegenover anderen. Het belang van de cliënt staat namelijk altijd voorop.''

Interesse om vrijwilliger te worden? Neem contact op met Wendy van Veen: w.vanveen@mentorschaphaagenrijn.nl of bel: 06 2518 2521. Voor meer informatie: www.mentorschaphaagenrijn.nl.

Duidelijkheid over vakantiehuisjes


[NIEUWKOOP] Volgende maand krijgen de bewoners op recreatieparken eindelijk duidelijkheid over de vraag of ze daar permanent mogen wonen. Het gemeentebestuur is hier voorstander van, maar de Provincie Zuid-Holland moet er ook toestemming voor geven. Tot nu toe bleek dit overheidsorgaan hier altijd tegen, maar wethouder Guus Elkhuizen heeft op 28 augustus een gesprek met de Gedeputeerde van de Provincie. Hij beloofde de gemeenteraadsleden: ,,Ik zal mijn uiterste best doen om de gedeputeerde te overtuigen.'' Als de Provincie toestaat, dat vakantiehuisjes permanent bewoond mogen worden, dan moeten die huizen wel voldoen aan de moderne veiligheids- en woonnormen. De eigenaren draaien hier voor op. Het is dan aan de gemeenteraad om te bepalen, of daar lagere gemeentebelastingen tegenover kunnen staan.

Ophef over 'verwarrende informatie'


[NIEUWKOOP] Het geduld van fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) met wethouder Bernadette Wolters lijkt op te zijn. Wolters moest tijdens de raadsvergadering toegeven, dat eerder door de gemeente verstrekte informatie over het 'Actieplan Duurzaamheid' toch wel ,,verwarrend'' was.

Als oud-wethouder had Pietersen het onderwerp 'duurzaamheid' tot maart in haar portefeuille en nu ze raadslid is, stelt ze regelmatig vragen over de stand van zaken. De 'verwarrende' informatie van de gemeente kwam, naar aanleiding van een van haar vragen. Pietersen haalde flink uit richting de wethouder: ,,Het antwoord op de vraag was niet verwarrend, maar onjuist. Alleen omdat ik meer wist van het dossier en vervolgvragen kon stellen, heeft het college een en ander recht kunnen zetten. Ik verzoek het college om toe te zeggen, dat het nu klaar is met foute antwoorden. Dat de komende tijd toegezien wordt op het juist beantwoorden van de vragen.''

Ze hoopte, dat andere partijen haar zouden steunen, maar dat bleek niet zo te zijn. Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN) hakte vol in op de D66-voorvrouw: ,,Ik vraag u na het zomerreces puur te handelen als raadslid en uw kennis als wethouder opzij te zetten. Wij zijn daar klaar mee, met alle respect voor uw kennis.'' Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) vond, dat de ambtenaren ,,de veelvoud aan technische vragen zeer adequaat beantwoorden. Dan kan het zijn, dat er een keer een antwoord wordt gegeven, dat minder adequaat is.'' En ze deelde een sneer uit naar Pietersen. ,,Er is heel veel inzet gedaan om zicht te krijgen op de rafels uit het verleden.'' Kees Egberts (CDA) vond ook, dat Pietersen een toontje lager moest zingen: ,,Het is gebruikelijk dat voormalig wethouders wat afstand nemen van hun portefeuilles.''

Dat ging fractievoorzitter Elias den Belzen (SGP/ChristenUnie) toch te ver. Hij wees er op, dat Pietersen een ,,eenvrouwsfractie'' heeft en dat zij dus wel alle vragen zelf moet stellen. Tom de Kleer (VVD) probeerde de situatie te sussen: ,,We moeten wegblijven van persoonlijke aanvallen.'' Pietersen was niet onder de indruk van alle ophef, zo reageerde ze later op Twitter. ,,Tja, liever onjuiste besluiten dan bestaande kennis benutten?''

Plannen voor Koetshuis


[NIEUWKOOP] Wethouder Guus Elkhuizen maakte vorige week bekend, dat het Koetshuis (Dorpsstraat 33) gebruikt gaat worden voor mensen die in acute woningnood verkeren. Dat kunnen inwoners zijn, die midden in een scheiding zitten of mensen met financiële problemen. Maar ook mensen met een GGZ-achtergrond zouden hier onderdak kunnen krijgen.

De Woningstichting Nieuwkoop is eigenaar van het pand, maar directeur-bestuurder Caroline Nolet-Kolster gaf aan, dat ze niet van deze ideeën op de hoogte is. Zij had wel een gesprek met Elkhuizen en zijn collega Bernadette Wolters, maar dat ging volgens Nolet niet over de vraag waar de mensen met een acute woonvraag geplaatst moeten worden.

Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) vond het maar ,,een behoorlijk rare gang van zaken dat WSN van niets weet.'' Elkhuizen benadrukte: ,,Ik heb in een kennismakingsgesprek heel duidelijk met haar gesproken over hoe het college kijkt naar de invulling van het Koetshuis. Ik heb een vervolgafspraak met de WSN over de invulling van het Koetshuis. Dat mevrouw Nolet zei, dat ze van niets wist, is abuis van haar kant. Als zij zich dat niet meer kan herinneren, dan ligt dat aan mevrouw Nolet.''

Nolet: ,,,,Het is iedereen een doorn in het oog, dat het Koetshuis al zo lang leeg staat. Wij onderzoeken scenario's en later dit jaar wordt hopelijk duidelijk, wat er met het Koetshuis gaat gebeuren.'' Kan het ook zijn, dat het Koetshuis gesloopt wordt, zodat er iets nieuws verschijnt? ,,Ja, dat behoort zeker tot de mogelijkheden.''

Raad steunt leerlingen Christelijke school


[NIEUWKOOP] De Scholierenlijn 646 / 647 verdwijnt in haar huidige vorm. Daardoor moeten kinderen van tien gezinnen uit Nieuwkoop en Noorden hun reisroute naar een Christelijke school aanpassen. Nu kunnen die leerlingen nog rechtstreeks met de buslijn naar het Driestar College in Gouda reizen, maar in december wil vervoerder Syntus deze lijn inkorten tot een verbinding Mijdrecht – NS station Woerden.

En dat betekent, dat de leerlingen uit Nieuwkoop, maar ook bijvoorbeeld de gemeente de Ronde Venen, deels met de bus en deels met de trein moeten reizen. Nadat de bus stopt bij Woerden, kunnen de kinderen dan een trein nemen naar Gouda. Dit leidt naar verwachting tot veel hogere reiskosten. Nu zijn de vervoerskosten voor ieder kind nog 800 euro en dat wordt volgend jaar 1.500 euro. De SGP/ChristenUnie nam het op voor deze leerlingen van deze ,,Christelijke scholengemeenschap met een reformatorische grondslag''. Samen met Natuurlijk Nieuwkoop, CDA en D66 riep de partij het college op, om aan de Syntusbel te trekken. Om zo de vervoerder toch haar besluit voor het inkorten van de buslijn te laten heroverwegen.

Wethouder Antoinette Ingwersen beloofde, dat zij samen met een wethouder uit de Ronde Venen ,,samen op wil trekken om in ieder geval dit signaal heel duidelijk te maken''. Ze kon echter niet garanderen, dat dit ook tot succes zal leiden. En dat de gezinnen toch te maken zullen krijgen met extra vervoerskosten. Alle politieke partijen steunden het voorstel, met uitzondering van drie leden van SBN. Zij stemden tegen de motie 'om principiële redenen'. Ze lichtten echter niet toe, wat die redenen dan wel waren.

Veel belangstelling bouwtekeningen


IKC en sporthal

Ter Aar – De komst van het IKC (integraal kindcentrum) met daarnaast een sporthal zal een grote impact hebben op de manier waarop het dorp er in de toekomst uit ziet. Tijdens een informatiebijeenkomst in de Vlinder was er maandag 9 juli waardering over de bouwplannen, maar inwoners uitten ook hun kritiek.

Wethouder Bernadette Wolters liet weten, blij te zijn met de huidige ontwerptekeningen. Het nieuwe IKC-gebouw kan niet alleen 553 leerlingen huisvesten, ook is er ruimte voor onder meer een bibliotheek en kinderdagopvang. De sportzaal voldoet aan de NOC/NSF normen voor alle breedtesporten. Dus alle sporten die tot nu toe in de sporthal in de Vlinder georganiseerd worden, kunnen daar ook onderdak vinden. Blij is Wolters ook, dat er gelet wordt op de inrichting van de omgeving. Zo wordt een wens van het dorp vervuld, dat er een wandelpad komt van Argon naar het IKC.

Doordat de sporthal drie meter de grond in gaat, steekt het gebouw 'slechts' zeven meter de lucht in. Toekomstige gebruikers van deze hal en omwonenden hebben de afgelopen maanden mee kunnen parten. Gé Mulders laat namens de dorpsraad en het Platform Senioren Gehandicapten Nieuwkoop weten, 'positief' te zijn. Al vindt hij wel, dat er voor gezorgd moet worden, dat de sporthal toegankelijker wordt voor mensen met beperkingen.

Zowel de IKC als de sporthal moeten met de kerst van 2020 klaar zijn. ,,De sporthal wordt geen betonnen doos qua aangezicht'', verzekert Wolters. ,,Het wordt een mooi gebouw, dat opgaat in haar omgeving. Het wordt een gebouw waar mensen graag komen en kinderen veilig kunnen zijn.'' De kosten worden geschat op 8 tot 10 miljoen euro.

Bram Rijsdijk is echter kritisch als hij naar de tekeningen kijkt. ,,Die IKC is kolossaal. Het zicht verdwijnt als je het dorp in komt rijden. En de komst van die sporthal is kapitaalvernietiging, want we hebben nu al een sporthal in de Vlinder. Het is zonde van het geld.'' Andere omwonenden maken zich zorgen over het verkeer, dat voor hun huizen langs komt rijden. Twee dames wonen aan de Mijsstraat en kijken nu nog uit op een speeltuin en tennisbaan. ,,Straks komt al het verkeer voor mijn huis langs. Ze zouden de speeltuin voor ons huis behouden, maar nu wordt die toch weggehaald.'' De inwoonster kondigde aan, zeker een bezwaar in te dienen. ,,Ik hoop dat het zin heeft.''

Ook de komst van de kiss & ridezones zorgt voor ergernis: ,,Dan leggen ze daar parkeerplekken aan, waar wij als omwonenden onze auto's niet mogen neerzetten. Dat is toch belachelijk! Moet dat allemaal leeg staan? Het is idioot; wij willen onze auto's parkeren!'' De buurvrouwen pleiten er voor, dat de 'kiss en ride' regels alleen gelden voor de tijden dat de basisschool open en dicht gaat.

Trudy van Veen is wel positief. Zij woont aan de Vosholstraat en ziet op de tekeningen dat het verkeer van en naar de IKC en sporthal niet bij haar langs rijdt. ,,Ik denk, dat de meeste bezoekers via de Oostkanaalweg zullen rijden. De bewoners daar zullen er niet blij mee zijn; zij hebben liever een afsluiting, maar daar zou ik het niet mee eens zijn, want anders gaan die automobilisten allemal via de Vosholstraat.'' Ze is positief over het feit, dat de sporthal drie meter onder de grond wordt gebouwd. ,,Zo wordt het niet te hoog. Het is een kwestie van wennen. Over een paar jaar later weten we niet beter.''

Plannen voor groot vakantiepark


[LEIMUIDEN] Een vakantiepark op de Westerdijk 14-48b, ofwel de locatie Betonindustrie Boot/ Struyk Verwo Infra. Hier moeten tot 75 recreatiewoningen verschijnen en nog eens zo'n 15 permanente woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil hier wel aan meewerken, zo laat burgemeester Marina van der Velde weten.

Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland en Dormio Leisure Development zijn van plan om deze locatie geschikt te maken voor de permanente woningen aan de kant van de Oude Wetering. Aan de andere kant van de Westerdijk komen dan de recreatiewoningen te staan. Dit liet Jeroen Luykx van Gebroeders Blokland weten aan de gemeente. Na de zomervakantie, eind augustus, worden de omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen.

Het liefst hadden de initiatiefnemers 110 vakantiehuisjes gebouwd, maar dat ging het college toch net even te ver. Ook stelt het college eisen: zo moet 30% van het woningbouwprogramma te bestaan uit sociale woningen. Ook ziet het gemeentebestuur graag een waterverbinding tussen het recreatiepark en de Drecht, dan wel de Wetering. Verder moet goed uitgezocht worden, dat er voldoende parkeerruimte is en of de Westerdijk en de Heilige Geestlaan het extra verkeer aan kunnen.

Van der Velde stelde: ,,Dit is een eerste verzoek van de initiatiefnemer die het terrein wil invullen. Op de huidige tekeningen staat een verbinding met de Drecht, maar het moet in overleg met de buurt bekeken worden, of dat wenselijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je bekijken of een verbinding met de Wetering mogelijk is. Het is voor het college wenselijk om in ieder geval een verbinding te hebben met het water; dan wel de Wetering, dan wel de Drecht.'' Wordt dit een XXL Funpark? ,,We denken niet aan de Efteling. Het wordt een rustig recreatiegebied met huisjes en permanente woningen. Maar het plan staat nog in de kinderschoenen.''

Raad overruled presidium


[KAAG EN BRAASSEM] De weigering van een meerderheid van de gemeenteraad om een card reader systeem aan te schaffen, lijkt in strijd met gemaakte afspraken. Dat valt op te maken uit het verslag van het presidium van 14 mei.

In dat verslag staat: ,,De aangepaste offerte voor card readers is akkoord en er kan uitvoering gegeven worden aan de opdracht. De planning is de card readers deze zomer te plaatsen.'' Maar de politieke partijen PRO en SVKB dienden maandag 9 juli een voorstel in, om geen 28.750 euro uit te geven aan het plaatsen van de card readers. Ook verdwijnt de man, die iedere keer naar de gemeenteraadsvergadering komt, om daar te zorgen, dat de juiste naam in beeld verschijnt, als een raadslid aan het woord is.

Burgemeester Marina van der Velde kreeg de vraag voorgelegd: Vindt u dat gemaakte afspraken in het presidium ook nagekomen moeten worden? Hierop antwoordde ze: ,,Natuurlijk moeten die nagekomen worden.'' Wel merkte ze op, dat het aan de gemeenteraad is om zelf een oordeel te geven over een nieuwe aanschaf, als dit gevolgen heeft voor de gemeentelijke begroting. Volgens de burgemeester is het niet mogelijk, dat de raadsgriffier iedere keer de juiste naam invoert bij een politiek spreker. ,,De raadsgriffiere heeft gezegd, dat ze best kan klikken, zolang ze niets te doen heeft. Maar er gebeuren dingen in de raad, waarbij ze een rol heeft. En dan kan ze dus niet klikken.''

Schrikdraad tegen honden blijft optie


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeente heeft overleg gevoerd met zowel de hondeneigenaren als een schapenhouder over een hondenaanlijnplicht buiten de bebouwde kom. Burgemeester Marina van der Velde vertelde vorige week over de uitkomst van dit overleg: ,,De hondeneigenaren willen hun honden niet aanlijnen. Zij vinden een hek de enige oplossing. Er wordt onderzocht waar dat hek kan staan en wat het gaat kosten.''

Enkele maanden geleden werd ook geopperd om schrikdraad te plaatsen; dit zou het vee binnen de omheining en de honden buiten de omheining kunnen houden. De burgemeester: ,,De boer vindt schrikdraad geen oplossing. Maar het wordt onderzocht of de Provincie Zuid-Holland mee wil werken aan het plaatsen van schrikdraad.'' Zodra bekend is, wat de Provincie hier van vindt, zal de burgemeester verslag doen aan de gemeenteraad.

Uitloop bestuur SVKB


[KAAG EN BRAASSEM] Tilly Beukenholdt neemt afscheid als voorzitter van het bestuur van Kaag en Braassem. In haar kielzog stoppen ook haar medebestuursleden Paul van Buul (penningmeester), Hilde Bax en Gijs Korevaar. Ruud Zoetendaal blijft wel aan als bestuurslid en er zijn nieuwe mensen toegetreden. Het vernieuwde bestuur bestaat uit Kees Uit den Bogaard (voorzitter), Riet Spaargaren, Ruud Zoetendaal en Gerard Straver.

Verboden te wonen

[OUD ADE] Het gemeentebestuur wil niet meewerken aan een voorstel om permanente bewoning toe te laten in een zomerhuis op Vennemeer 41. Dit is namelijk een gebied, dat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) is opgenomen als ,,een locatie voor intensieve (oever) recreatie''. De gemeente vindt het 'ombestemmen naar wonen' daarom onwenselijk. Overigens bestaan er al langer plannen om het huis permanent te bewonen, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. ,,Deze aanvraag is ingediend, omdat in het kader van het project Woon en ID-fraude is geconstateerd, dat het zomerhuis beoogd werd voor permanente huisvesting. Vooruitlopend op eventuele handhavingsprocedure is een principeverzoek ingediend.''

Wesselmannen grijpen macht in raad


[KAAG EN BRAASSEM] De invloed van de familie Wesselman in de gemeenteraad wordt groter. Nu al zit Gino Wesselman voor D66 in de raad. Omdat Kelly Straver (SVKB) met zwangerschapsverlof gaat, wordt zij de komende maanden vervangen door Martien Wesselman uit Roelofarendsveen. Bovendien zijn er nog twee inwonerraadsleden, die regelmatig het politieke woord mogen voeren. Dat zijn Thea Wesselman – Van der Meer (PRO) en Pepijn Wesselman (D66). Het nieuwste Wesselman-raadslid werd maandag 9 juli benoemd.

Wonen op begraafplaats


[OUDE WETERING] Wie er al jaren van droomt, om te wonen op een voormalige begraafplaats, heeft nu de kans om die droom werkelijkheid te laten worden. Het college van burgemeester en wethouders stemt namelijk in met de bouw van een twee-onder-één-kapwoning op de locatie van de voormalige begraafplaats aan de Zuidschans.

Enkele tientallen jaren geleden is de begraafplaats geruimd en nu is dat gebied een 'verruigd en onverhard terrein'. De initiatiefnemers voor de twee-onder-één-kapwoning krijgen de mogelijkheid om hun plan uit te voeren. Wel mogen de komende zes weken belanghebbenden nog een bezwaar indienen tegen de komst van de woningen. Mocht het plan doorgaan, dan is het niet 100% zeker, dat er geen beenderen meer gevonden worden. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Je moet je realiseren dat het een begraafplaats was en dat je oplet, wat je doet. Je moet er in principe van uitgaan, dat het geruimd is.''

Sporthal drie meter de grond in


Ter Aar – De nieuwe sporthal bij het nog te bouwen IKC Ter Aar wordt zeven meter hoog. En dat komt, doordat dit gebouw maar liefst drie meter de grond in gaat. Omwonenden zijn blij, dat het sportgebouw niet zo hoog wordt, maar toch blijven er flink wat wensen over.

Wethouder Bernadette Wolters was maandag tijdens de informatiebijeenkomst in De Vlinder aanwezig om een toelichting te geven. In het nieuwe IKC-gebouw is er niet alleen ruimte voor 553 leerlingen, ook komt hier onder meer kinderopvang en een bibliotheek in. ,,Het moet een gebouw zijn waar mensen graag komen en kinderen veilig kunnen zijn.''

De zaal van de sporthal wordt 28 bij 44 meter en voldoet hiermee aan de NOC/NSF normen voor alle breedtesporten. Er zijn veel ramen en het gebouw wordt gasloos. Wolters: ,,Met deze hal kunnen alle sporten die nu in de Vlinder beoefend worden, ook hier gedaan worden. De sporthal wordt geen betonnen doos. Het is een mooi gebouw, dat opgaat in zijn omgeving. Door de sporthal verdiept aan te leggen, hebben we ruimte om de omgeving van het gebouw meer groen te houden.''

Het is de bedoeling, dat de IKC en de sporthal met de kerst van 2020 klaar zijn. De totale kosten worden nu geschat op zo'n 8 tot 10 miljoen euro. Inwoner Bram Rijsdijk gelooft niet, dat dit ook het eindbedrag wordt: ,,Voor de bouw van de Ashramschool in Nieuwkoop moet er al 1,5 miljoen bij. Ik zet er een doos wijn op, dat het duurder dan 10 miljoen wordt.''

Gé Mulders is positief over het eindresultaat. Hij vertegenwoordigt zowel de dorpsraad als het Platform Senioren Gehandicapten Nieuwkoop. En veel van de wensen blijken nu al in de ontwerptekeningen te zitten. Zo wordt zowel de sporthal als de tribune toegankelijker voor mensen met beperkingen. Wensen zijn er wel: ,,We willen, dat de sportvelden altijd te gebruiken zijn en niet alleen tijdens de gymuren. En dat de multifunctionele ruimte ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld bridgers.''

Trudy van Veen woont aan de Vosholstraat. Zij is blij, dat het verkeer voornamelijk langs de Oostkanaalweg wordt geleid. Ze is positief over de nieuwbouw: ,,Dat wordt met zeven meter niet te hoog. Het is een kwestie van wennen. Over een paar jaar later weten we niet beter.'' Maar een bewoonster van de Mijsstraat baalt, dat haar uitzicht op de speeltuin en tennisbaan verdwijnt. ,,Ik woon hier al 36 jaar en wij krijgen al het verkeer voor ons huis langs. Ik ga zeker bezwaar indienen.''

Ontwerp sporthal IKC openbaar


Ter Aar – De ontwerptekeningen van de IKC-sporthal worden op maandag 9 juli openbaar gemaakt. Vanaf 16:00 uur kunnen inwoners de plannen bekijken in De Vlinder (Aardamseweg 75). De tekeningen zijn ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam, waarbij de opdracht was, dat er in de sporthal ook een horeca komt én dat het gebouw bij Ter Aar moet passen. Daarnaast kunnen de bezoekers bekijken, hoe het landschap om de sporthal heen er uit gaat zien. Dan gaat het om het gebied tot aan het Argonnepark, een deel van de Vosholstraat en de Westkanaalweg. De ontwerptekeningen zijn te zien tot 21:00 uur, met een pauze tussen 18:00 en 19:00 uur.

Worstelen met huisvesting arbeidsmigranten


KAAG EN BRAASSEM > De bode op het gemeentehuis had woensdagavond al vele kannen koffie klaar gezet, in afwachting van de mogelijkheid, dat busladingen vol inwoners naar het gemeentehuis zouden komen. De raadsleden bespraken namelijk een gevoelig onderwerp: de huisvesting van de arbeidsmigranten. Maar de bussen bleven weg en de raadszaal angstvallig leeg.

Wanneer er wordt gesproken over arbeidsmigranten, dan worden de mensen uit Oost-Europese landen bedoeld, die hier naar toe komen om – meestal – zwaar lichamelijk werk te verrichten. Van de 10.000 arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland hebben 4.000 personen geen fatsoenlijk onderkomen. De politici spraken die avond niet over de plekken, waar goede huisvesting voor arbeidsmigranten moet komen, maar wel over de regels waaraan een aanvraag voor die huisvesting moet voldoen.

Zo mogen er niet allerlei nieuwe panden naast elkaar gebouwd worden, die specifiek bedoeld zijn voor arbeidsmigranten. En recreatiegebieden moeten helemaal gevrijwaard worden van dit soort huisvesting. Dat zou namelijk ten koste kunnen gaan van de aantrekkelijkheid van Kaag en Braassem voor toeristen.

Geen handhaving

Nu al zijn er veel arbeidsmigranten, die in deze gemeente een onderdak hebben gevonden. Maar vaak wonen ze ergens, terwijl hier geen vergunning voor is afgegeven. De gemeente lijkt dit niet actief te handhaven, zo blijkt uit een reactie van een ambtenaar: ,,Als we dat gaan handhaven, lossen we het probleem niet op. We moeten gaan zoeken naar een oplossing in plaats van dat we het probleem gaan verleggen van de ene naar de andere locatie.''

De raadsleden bogen zich over de vraag, hoeveel personen in één pand mogen wonen. En dat kan al snel oplopen. In Holland Rijnland zijn er initiatieven om meer dan honderd arbeidsmigranten op één plek te huisvesten. Maar zoiets kan niet in de verschillende kernen gebeuren, zo vonden de raadsleden. Kelly Straver (SVKB) vond: ,,In sommige dorpen zijn tien arbeidsmigranten al heel veel.''

Op vier grote vellen papier konden de politici aangeven, wat de mogelijkheden zijn voor het onderbrengen van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen, in woongebieden, het buitengebied en duurzame tuinbouwgebieden. Of in dat laatste gebied überhaupt wat mogelijk is, valt te betwijfelen, omdat de Provincie Zuid-Holland er geen voorstander van is. En in het buitengebied mogen geen 'kampen' ontstaan, zo schreef een raadslid op het papier. Over het bouwen voor arbeidsmigranten in de woonkernen, waren de politici ernstig verdeeld. De een wil, dat er juist wél speciale woningen komen voor deze mensen, maar het andere raadslid is hier juist pertinent op tegen, omdat dit weer ten koste gaat van bijvoorbeeld sociale woningbouw. Over het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen bestaat bij de politici geen enthousiasme. Wellicht zijn er alleen mogelijkheden 'aan de randen van de bedrijventerreinen'.

De ambtenaren moeten van alle meningen één voorstel maken voor de gemeenteraad. Na de zomervakantie mogen de raadsleden daarover dan een oordeel geven.

05 juli 2018

Meerdere zorgcentra voor dementerenden


[KAAG EN BRAASSEM] Omwonenden van de hoek Tuinderij / Raadshuislaan blijven tegen de mogelijke komst van een verzorgingstehuis van Dagelijks Leven. Ze vrezen voor het verdwijnen van de tientallen oude bomen en ook zou de komst van een zwaar gebouw ten koste kunnen gaan van de naastgelegen dijk langs de Drecht.

Verder vinden de buren, zo laat hun woordvoerder Martin Kalkwarf weten, dat de geplande locatie bovenaan de zogeheten 'kuil' niet geschikt voor de toekomstige bewoners van het zorgcentrum. Dat zijn vaak oudere mensen; allen met een dementie-uitdaging. Kalkwarf: ,,Wil men naar het dorp met rolstoel of eventueel moeilijk ter been zijnde ouderen, dan moet men eerst een behoorlijk stuk naar beneden en dan weer omhoog en dit visa versa om het centrum van het dorp te bereiken.''Hij biedt een alternatieve locatie aan: ,,Beter is de plek, waar nu nog de school staat die afgebroken wordt, want dan is de locatie in het dorpscentrum zelf gevestigd. Vlakbij alle benodigde voorzieningen.''

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) blijkt van dit alternatief geen voorstander: ,,In de omgeving van die school is er veel vraag naar het behoud van groen en lucht. Als je dat volbouwt daar, kom je aan die wens niet tegemoet.'' PRO-inwonerraadslid Evert Henrotte deed er nog een schepje bovenop: ,,Voor de komst van het hele complex hoeven maar één of twee bomen gekapt worden. De rest kan blijven staan.''

En er komt nog een ander aspect bij kijken. De bouw van een nieuw ikc (integraal kindcentrum) gaat mogelijk nog jaren duren, terwijl het zorgcentrum al veel sneller gerealiseerd kan worden; binnen 25 weken na goedkeuring door de gemeenteraad. Overigens is Dagelijks Leven niet van plan, om haar activiteiten te beperken tot Leimuiden. De organisatie is ook op zoek naar een plek in de Veen om daar een verzorgingstehuis voor dementerenden te bouwen. En de Schoolbaan is daarbij een zeer interessant alternatief, zo gaf wethouder Petra van der Wereld (SVKB) aan tijdens de fractievergadering van haar partij.

Schoonderwoerd: ,,Dagelijks Leven wil Leimuiden er bij hebben, maar niet alleen Leimuiden. Ze willen op een aantal kilometers afstand een aantal van die vestigingen hebben. Dus ook in de Veen; in ieder complex komen zo'n twintig cliënten, die 24 uurs zorg krijgen. Hier is schreeuwend behoefte aan.''

Ontevredenheid over resultaat N207


[LEIMUIDEN] [RIJNSATERWOUDE] Nu de werkzaamheden voor de busbaan N207 tussen Leimuiden en Alphen afgerond zijn, breekt een nieuwe fase aan. Voortaan mag de parallelweg niet meer gebruikt worden om van A naar Beter te rijden. Bij die weg zijn borden geplaatst, dat alleen 'bestemmingsverkeer' daar mag komen.

Wethouder Yvonne Peters liet tijdens de fractievergadering van de VVD weten, dat ze aan burgemeester Marina van der Velde zou vragen of er extra politiecontroles kunnen plaatsvinden. ,,Want met deze borden kan de politie nu bonnen gaan uitdelen.''

Ondertussen groeit de onvrede over het resultaat op de N207. Rijden op deze verbindingsweg was jarenlang al een crime. Daar kwamen nog eens de maanden durende werkzaamheden bovenop, met veel vertragingen voor al het auto- en vrachtverkeer. En het eindresultaat is voor de automobilist nog steeds, dat iedereen weer in de file staat. Alleen ligt er nu een blinkend stuk asfalt naast, dat nauwelijks gebruikt wordt. Met uitzondering van enkele bussen per uur, die voor het grootste deel van de dag vrijwel leeg zijn.

Peters hintte richting de VVD-ers: ,,Uw partij kan in een Motie Vreemd aan de orde van de dag het college vraagt, om druk uit te oefenen op de Provincie Zuid-Holland, om van de busstrook een doelgroepenstrook te maken.'' Op die manier zouden vrachtwagens bijvoorbeeld ook op de busbaan kunnen rijden. Maar fractievoorzitter Jan van der Geest pakt deze handschoen nog niet op. ,,Als ik dat doe, moet dat met rugdekking van de raad gebeuren. Ik ben voor om het aan te pakken, maar wil eerst kijken, wat de ervaringen in Rijnsaterwoude zijn over het sluipverkeer. Na de vakantie kunnen we hier naar kijken.''

Plannen voor extra AED's


[KAAG EN BRAASSEM] Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de komst van meer AED's. Dat zijn Automatische Externe Defibrillatoren, die helpen om een hart weer op gang te krijgen. Op dit moment zijn er in Kaag en Braassem al 60 AED's te vinden, maar die staan meestal binnen bij een bedrijf. En dat is een probleem, als je na winkelsluitingstijd een hartaanval krijgt.

Daarom is er een breedgedragen wens om meer AED's in de openbare ruimte te krijgen. Maar de vraag is; hoe moet dat gebeuren en wie gaat het betalen? Peter Koek is lid van de Werkgroep AED en hij doet een boekje open. ,,Op dit moment zijn nog niet de locaties bekend, waar AED's in de buitenruimte geplaatst kunnen worden. Er zijn bedrijven, die willen meewerken, maar ze zeggen ook: 'Als het buiten op ons terrein moet, dan willen we gecompenseerd worden voor het plaatsen van de benodigde buitenkasten en het aanleggen van de elektriciteit.''

De Werkgroep AED wil in de kernen van Kaag en Braassem op iedere 300 meter zo'n hartstimuleringsapparaat hebben hangen. Dat betekent, dat er voor Roelofarendsveen nog een stuk of negen AED's nodig zijn. Leimuiden lijkt er al voldoende te hebben, zo stelde Koek, maar ook in de andere kernen zijn er nog extra AED's nodig. Koek blijft optimistisch: ,,Binnen een paar maanden moet geregeld zijn, op welke locaties de nieuwe AED's komen te hangen.''

Raadsgriffier aan de knopjes


[KAAG EN BRAASSEM] Het onverwacht dreigende 'Njet' van PRO en SVKB tegen de aanschaf van een card reader systeem voor de gemeenteraadsvergaderingen, heeft geleid tot een email van burgemeester Marina van der Velde richting de raadsleden.

Al maandenlang is het gemeentebestuur bezig met de voorbereidingen voor de aanschaf van dit systeem. Dan hoeft namelijk niet meer iedere vergadering een man vanuit Alphen naar Roelofarendsveen te komen, om daar op een knopje te drukken iedere keer als iemand aan het woord is. In het presidium – een besloten vergadering, waar zowel de fractievoorzitters als de collegeleden aanwezig zijn – was al meerdere keren aangegeven, dat alle partijen in zouden stemmen met de komst van het card reader systeem.

Maar als een duveltje uit een doosje kondigden SVKB en PRO vorige week aan, dit toch niet te willen. Tegen alle uitspraken en afspraken in, die tijdens de presidiumvergaderingen zijn gemaakt. In haar email laat de burgemeester op duidelijke wijze weten, dat er 'concensus over deze aanschaf' was. De boodschap is duidelijk: afspraak is afspraak.

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) is helemaal niet zo'n voorstander van het card reader systeem, maar hij zal maandag 9 juli toch vóór stemmen. ,,Ik heb hier 'ja' tegen gezegd in het presidium en ik houd me aan de afspraken. Andere partijen doen dit niet en daar gaan we het nog over hebben in het presidium.'' Maar raadslid Gino Wesselman (D66) voelt zich niet gebonden aan dit soort afspraken. ,,De gemeenteraad besluit. Ik ga tegen het card reader systeem stemmen.''

SVKB lijkt bij haar standpunt te blijven. Fractievoorzitter Ger van Emmerik stelde, dat het helemaal niet nodig is, dat er een persoon ingehuurd moet worden om op de knopjes te drukken. ,,Iemand binnen het gemeentehuis kan dat ook doen.'' De VVD-leden blijven voorstander van de komst van het card reader systeem. Maar ook zij zijn van mening, dat de raadsgriffier best zelf de knopjes in kan drukken om de namen bij de sprekers te laten verschijnen, mocht het card reader systeem alsnog niet ingevoerd worden.

Inmiddels lijkt gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA) haar buik helemaal vol te hebben van de tegenstanders tegen de komst van het card reader systeem. Met name de opmerking van fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO), dat de aanschaf van dit systeem voor hem geen prioriteit heeft, is bij haar in het verkeerde keelgat geschoten. Zij verwees naar de voorbereidingen, die nu genomen wordt om nieuwe stoelen aan te schaffen voor de raadsleden. ,,Als Ruud van der Star dit card reader systeem geen prioriteit vindt, hoeven ze van mij ook geen andere stoelen neer te zetten. Het nieuwe systeem kost 1.600 euro; daar kun je die stoelen niet voor aanschaffen!''

Wens voor afvalkorting fysiek beperkten


[KAAG EN BRAASSEM] De politieke partijen D66 en SVKB gaan toch proberen, om een extra kortingssysteem in te voeren bij het afvalinzamelingssysteem. Die korting moet dan gelden voor inwoners met een chronische beperking. De kans, dat dit extra douceurtje het gaat halen, lijkt vooralsnog klein.

Raadslid Kelly Straver (SVKB) is gebonden aan een keiharde belofte, die ze uitsprak richting een inwoonster met reuma, die aangaf tegen hogere kosten op te lopen, omdat zij geen zware afvalcontainer kan slepen en dus de bak wel iedere twee weken langs de kant van de weg moet zetten. Ook wilde deze dame niet gedwongen zijn, om hiervoor om hulp te vragen, omdat ze nog zoveel mogelijk dingen zelf wil doen. Straver stelde toen: ,,We kunnen u gerust stellen. We houden rekening met mensen met medisch afval en mensen met redenen waarbij je afval sneller moet aanbieden. U heeft mijn woord, dat u daar financieel geen last van heeft. Iemand die beperkt is, heeft al genoeg extra kosten en zou financieel geen hinder moeten vinden van extra afvalscheiding. U bent dermate beperkt; u hoeft zich geen zorgen te maken. U mag mij daar te allen tijde op aanspreken.''

Straver heeft dus wel de steun van D66, maar of de overige partijen mee gaan in de wens om chronisch zieke mensen dezelfde afvalkorting te geven als mensen met medisch afval, is nog maar zeer de vraag. Het voorstel van D66 en SVKB zal dus zijn, dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheid om mensen met een fysieke beperking korting te geven op de afvaltarieven. Raadslid Gino Wesselman (D66) is hoopvol, dat dit gaat lukken. ,,SVKB en D66 hebben samen negen zetels in de raad; er hoeven maar twee raadsleden mee te stemmen met ons voorstel om een meerderheid te halen. Ik vind het niet verkoopbaar, dat wij de zwakkeren in onze samenleving een drempel op gaan leggen, door een besluit dat wij nemen.''

Maar waar leg je de grens? Iedereen heeft wel de ene of andere fysieke beperking. Wesselman: ,,Dat we niet duidelijk hebben,, waar de ondergrens is, wil niet zeggen dat we het niet invoeren. Wat mij betreft gaat het per 1 januari 2019 in. Dan is er nog voldoende tijd om te onderzoeken wat een goede regeling kan zijn.'' Straver is het hier mee eens: ,,Laten we het gaan onderzoeken, zodat we weten, waar we het over hebben.''

Worstelen over huisvesting arbeidsmigranten


[KAAG EN BRAASSEM] De discussie over de vraag hoe en waar arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden, gaat woensdag 4 juli weer volop van start. Die avond, vanaf 20:30 uur, vindt in het gemeentehuis namelijk een openbare bijeenkomst over dit onderwerp plaats. En alle inwoners zijn welkom.

De fractie van D66 worstelt met dit probleem, zo bleek maandagavond 2 juli tijdens de fractievergadering. Fractievoorzitter Nick van Egmond stelde: ,,Ik ben tegen (de komst van, JD) grote complexen, waarbij mensen geconcentreerd worden in het buitengebied. We moeten de arbeidsmigranten humaan huisvesten. Het kan niet in een schuur ergens achterin.'' Raadslid Gino Wesselman opperde, dat er beleid kan worden opgesteld om een bepaald percentage van nieuwbouwwoningen toe te kennen aan arbeidsmigranten. ,,Net zoals je ook een bepaald percentage reserveert voor sociale huur of koopwoningen.''

170.000 euro voor langer rondje schaatsen


[KAAG EN BRAASSEM] Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het overmaken van 170.000 euro aan de gemeente Leiden. Dat geld kan dan gebruikt worden om een 333 meter lange schaatsbaan aan te leggen. Wel is er een keiharde voorwaarde: de gemeente maakt dit geld alleen over, als de ijsverenigingen in de regio via crowdfunding minimaal 1,4 miljoen euro ophalen. Tot nu toe is van dit bedrag nog maar 111.000 euro gerealiseerd.

De gemeente Leiden gaat in ieder geval een schaatsbaan aanleggen van 250 meter lang. Maar heeft toegezegd mee te willen werken aan een langere baan, als hier uit de wijde omgeving geld voor beschikbaar wordt gesteld. De ijsverenigingen in Kaag en Braassem hebben stevig gelobbyed richting de politiek. En met succes, zo blijkt.

Maar waarom moeten inwoners, die niets hebben met schaatsen, toch meebetalen aan zo'n langere ijsbaan? Terwijl de gemeente voor andere zaken juist het motto heeft: 'De gebruiker betaalt'? Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Het is heel moeilijk om zwembaden en ijsbanen zelfstandig te laten draaien. Leiden steekt de nek uit en gaat voor een 250 meter baan met een sluitende exploitatie. Dit bedrag van 170.000 euro is eenmalig en geen structureel geld voor een 333-meter baan. Wij vinden dat al die schaatsclubs, waar veel jeugdleden schaatsen, het verdienen om een eenmalige bijdrage te doen.''

Gaat de gemeente nu ook aan Leiden vragen om mee te investeren in zwembad De Tweesprong? Dat blijkt niet zo te zijn. Peters: ,,Een schaatsbaan is iets anders dan een zwembad zoals wij die hebben. Niet elke gemeente zou een eigen zwembad hebben. Maar wij denken dat we met ons zwembad voldoen aan een lokale vraag, waarbij mensen ook in de winter leszwemmen kunnen krijgen.''

Afvaldumpers aangesproken


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeentelijke boa's controleren steeds vaker op het te vroeg aanbieden of te laat weghalen van huisvuilcontainers. Wie die containers te vroeg aanbiedt, vindt vervolgens een sticker op zijn container. Of deze inwoner wordt door de boa's aangesproken op zijn gedrag.

Vorig jaar kreeg de gemeente 184 meldingen over te vroeg of te laat opgestelde afvalcontainers, maar vaak waren die al verdwenen, toen de boa's langs kwamen. In 2017 hebben de boa's tien stickers geplakt en 41 eigenaren van huisvuilcontainers aangesproken.

Wie rommel stiekem op straat of in de bermen gooit, lijkt er vaak mee weg te komen. Van de 95 meldingen over deze afvaldumping, kon slechts in vier gevallen de veroorzaker er van achterhaald worden. Deze mensen waren zo slim om hun adresgegevens achter te laten in bijvoorbeeld een gedumpte afvalzak. De veroorzakers zijn door de boa's aangesproken op hun gedrag en ze hebben de rommel binnen de afgesproken termijn opgeruimd. Als ze voor een tweede keer betrapt worden, volgt een boete.

Boerenhotel is welkom


[WOUBRUGGE] De gemeenteraadsleden steunen de plannen voor een boerenhotel met twintig kamers op het perceel ter hoogte van Woudsedijk-Zuid 43-45. Op dat terrein worden twee schuren gesloopt en het al bestaande restaurant wordt uitgebreid. Naast het boerenhotel met ontbijt- en lunchfaciliteit en extra parkeergelegenheid komen er ook vier vrijstaande verblijfsrecreatieve onderkomens van ongeveer 60 m2. Deze ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar de gemeente gaat hier met goedkeuring van de raad toch aan meewerken. Alle partijen waren blij met dit initiatief, dat kan zorgen voor extra toeristen.

Leven met onkruid


[KAAG EN BRAASSEM] ,,Onkruidvrije trottoirs behoort tot het verleden.'' Wethouder Yvonne Peters: (VVD) citeerde uit een krantenartikel en lijkt de inwoners daarmee langzaam te laten realiseren, dat de verwachtingen voor het straatbeeld naar beneden bijgesteld moeten worden. Het uiterst effectieve onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp mag niet meer gebruikt worden en dus moeten gemeenten zich behelpen met heet water en branders. Maar deze manier van werken is duurder én veel minder effectief. Het wortelsysteem van het onkruid wordt namelijk niet of nauwelijks aangetast, dus kruipt het ongewenste groen al heel snel weer naar boven. Tijdens een fractievergadering van haar partij liet Peters weten: ,,Ik weet nog niet, wat ik moet vinden van de uitspraak dat onkruidvrije trottoirs tot het verleden behoren.''

Duidelijkere tarieven


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraad legt het college van burgemeester en wethouders aan banden. Tenminste, waar het gaat om de hoogte van de tarieven voor het afval van de inwoners. Deze maand moeten de raadsleden de 'voorlopige tarieven' vaststellen voor 2019 en die tarieven lopen op van 1,60 euro per vuilniszak tot 8 euro per minicontainer van 240 liter, die geleegd moet worden. Maar met de term 'voorlopige tarieven' kan de raad helemaal niets. Daarom dienen verschillende politieke partijen een voorstel in, waarin staat dat de definitieve tarieven maximaal 5% hoger of lager mogen zijn, dan de nu bekende bedragen. Dit voorstel kan in ieder geval al rekenen op steun van het CDA, D66 en SVKB.

CDA wil extra bankjes


[LEIMUIDEN] Fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) blijft zich inzetten voor extra bankjes in Leimuiden. Samen met een groepje inwoners heeft ze een rondje gelopen door het dorp, om te kijken waar deze zitmeubelen in ieder geval nog geplaatst moeten worden.

De Rijk: ,,Acht bankjes zijn weggehaald en nooit teruggekomen. Drie bankjes staan zo onlogisch; die willen we verplaatsen. Daarnaast willen we acht nieuwe bankjes, waaronder bovenop de kuil, bij de nieuwbouw. Maar ook bij de Grietpolderweg en de Nokweg willen we een bankje. Als die mensen met een rollator eenmaal uit de kuil boven komen, zijn ze helemaal op. En dan is de supermarkt verderop, nog een heel eind lopen.'' Volgens De Rijk heeft de gemeente nog geld om dit te realiseren: ,,Er zijn nog twee potjes in de begroting, waar dit geld uit gehaald kan worden, zoals het potje 'Recreatieinitiatieven'.''

04 juli 2018

Column


Knopjesdrukker

Met open mond zat ik vorige week te luisteren naar de gemeenteraadsleden, waarde columnlezer. Al bijna een jaar komt er de ene of andere man naar de raadsvergadering, om daar een knopje in te drukken wanneer een politicus aan het woord is. Nee, dat is geen slavenarbeid; hij wordt er goed voor betaald. Dit zou maar een tijdelijke oplossing zijn, totdat een nieuw 'card reader systeem' wordt ingevoerd.

We leven namelijk in het jaar 2018 (en zijn al hard op weg naar 2019) en dus is het niet meer van deze tijd om zo'n werkje handmatig uit te voeren. Het kan namelijk volledig automatisch met dat kaartleessysteem. De eerste vijf jaar moet er een extra investering gedaan worden van 1.600 euro per jaar, maar daarna verdient dit systeem haar geld terug. Ik geef toe; 1.600 euro is een maandsalaris waar sommige inwoners alleen maar van kunnen dromen, maar op een gemeentelijke begroting, waar het gaat om vele tientallen miljoenen euro's, is dit in feite een schijntje.

Het invoeren van zo'n automatisch kaartleessysteem zou dus een appeltje-eitje moeten zijn. Niet alleen gaat de CO2-uitstoot omlaag, omdat de betreffende man niet meer naar de raadszaal moet rijden. Ook gemeenteraadslid Gino Wesselman is van een probleem verlost: hij wordt niet meer verward met 'Pepijn Wesselman'; een naam die nogal eens in beeld verschijnt als Gino aan het woord is. En, het allerbelangrijkste, dit is gewoon een goede investering.

Enorm was mijn verbazing, dat de twee grootste politieke partijen; PRO en SVKB, opeens koudwatervrees hadden. Zij willen liever tot in lengte van jaren een persoon hebben, die op een knopje drukt, dan dat ze een automatisch systeem willen invoeren. Dat over een aantal jaren nog goedkoper is ook. En waar geen fouten mee gemaakt worden. ,,Voor ruim 28.000 euro kunnen we dingen doen die belangrijker zijn'', stelde Hans Klink (PRO), maar wat voor dingen dat wel zijn; daar kon of wilde hij geen antwoord op geven. En Ger van Emmerik (SVKB) vond het handwerk ,,prima functioneren''.

Het is te gek voor woorden. Juist door het invoeren van dit systeem, bespaar je op termijn juist geld en dat geld kun je voor al die mooie dingen gebruiken. Als deze twee grootste politieke partijen – die een meerderheid vormen in de raad – daadwerkelijk te besluiten tegen dit kaartleessysteem, dan verzakt deze politieke vertegenwoordiging tot een kruideniersraad. Waarbij de raadsleden toch liever de spruitjeslucht prefereren, om vervolgens angstvallig te klagen over 'die moderne tijd'. Kiezen voor een knopjesdrukker in plaats van een elektronisch systeem; beste raadsleden van PRO en SVKB: het wordt tijd om even wakker te worden en te beseffen dat we in 2018 leven.

Exclusieve hondenweide


[KAAG EN BRAASSEM] De hondenschool Dogstart en Doderer-Hondenschool mogen voortaan van het Ghoybos gebruik maken. Op een speciale 'hondenspeelweide' kunnen zij trainingen geven aan hondenbezitters.

De beide hondenscholen moeten de ter beschikking gestelde trainingsruimte zelf onderhouden, maar ook het complete omliggende gebied van de hondenspeelweide. De trainingsruimte mag alleen gebruikt worden door Hondenschool Dogstart en Doderer-Hondenschool. Maar de omliggende ruimte van de hondenspeelweide blijft openbaar toegankelijk; ook tijdens de trainingen. In totaal wordt maar liefst 10.178 m2 van het Ghoybos ingericht als hondenspeelweide, waarbij 1.360 m2 alleen door de beide hondenscholen gebruikt mag worden.

Extra afvalkorting alleen voor mensen met medisch afval


[KAAG EN BRAASSEM] Er zijn inwoners, die moeite hebben om zware afvalcontainers naar de kant van de weg te slepen. Zij zijn daarom gedwongen om de (lichtere) containers iedere twee weken te laten legen. Of hun afvalzakken niet al te vol te stoppen, om deze vervolgens in de ondergrondse containers te duwen. Dit leidt vanaf 2019 allemaal tot extra kosten. Mensen met medisch afval krijgen een korting op de tarieven. Vorig jaar hield een inwoonster met reuma nog een gepassioneerd pleidooi, dat zij ook voor een korting in aanmerking zou komen. Haar wens komt niet uit, zo bleek woensdag 27 juni tijdens de raadsvergadering.

Een meerderheid van de politieke partijen wil niet nog eens extra uitzonderingsmaatregelen nemen. Zij wijzen op de mogelijkheid, dat mensen een beroep kunnen doen op hun omgeving of hun mantelzorgers om het afval buiten te zetten. VVD-fractievoorzitter Jan van der Geest liet hierover weten: ,,Het helpen met het afval buiten zetten is juist een taak voor iemand die bijna niets voor een ander doet. Het is een kleine moeite om eens per week de bak aan de kant van de weg te zetten.''

Mogelijk krijgen meerpersoonshuishoudens over een paar jaar toch een klein voordeeltje. Alle partijen bleken namelijk positief over een voorstel van raadslid Hans Klink (PRO) om één gezamenlijk basistarief te krijgen, dat gelijk is voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Dat wordt nog niet ingevoerd in 2019, maar de politici gaan hier de komende jaren wel over praten, om de tarieven stapsgewijs naar elkaar te brengen. Dat houdt dus in, dat de eenpersoonshuishoudens steeds een wat hoger basistarief gaan betalen en de tarieven voor meerpersoonshuishoudens wat omlaag gaan. Maar voordat het zo ver komt, zullen er nog vele tonnen huisvuilafval opgehaald worden.

Extra onderhoudskosten voor De Tweesprong


[KAAG EN BRAASSEM] Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren flink investeren in De Tweesprong. Tot nu toe ontving dit sport- en recreatiecentrum 90.000 euro per jaar om het gebouw te onderhouden. Maar dat bedrag wordt tot en met 2022 verhoogd met 171.000 euro per jaar. Volgens wethouder Yvonne Peters (VVD) is dit, zodat ,,de urgente onderhoudswerkzaamheden in deze accommodatie uitgevoerd kunnen worden.''

Peters: ,,De Tweesprong is heel oud en begint mankementen te vertonen. We hebben afgelopen jaren niet veel geld aan het onderhoud uitgegeven. We houden het met deze extra investering veilig, maar gaan niet voor de luxe. We kunnen niet langer wachten met het doen van noodzakelijke investeringen om de veiligheid en het open houden van de Tweesprong te kunnen garanderen.''

Op dit moment wordt er gepraat over het realiseren van nieuwbouw en sportvoorzieningen in het gebied op en rondom De Tweesprong. En daarbij zou het gebouw van De Tweesprong ook nog wel eens gesloopt kunnen worden. Is het dan geen zonde geld, om nu te investeren in onderhoud, terwijl dat pand er binnenkort wellicht niet meer is?

De wethouder: ,,We zijn nog niet zover, dat het gebouw plat gaat. Als het plat gaat, is het niet op korte termijn. We hebben kinderen die zwemles hebben, er zijn wedstrijden voor waterpolo en reddend zwemmen. We zijn een watergemeente. We vinden het belangrijk dat we die voorziening op een fatsoenlijke manier laten bestaan, terwijl de discussie over hoe het verder gaat, rustig de kans krijgt om tot een besluit te komen. We doen wat noodzakelijk is om het werkend te houden, zodat het water warm wordt en de lucht verfrist blijft. Daarnaast mag het dak niet lekken.''

Groei drijfvuil


[KAAG EN BRAASSEM] De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst trekken er dagelijks op uit, voor kleine en grote klussen. Zo blijkt uit een ambtelijk rapport, dat sommige inwoners ook aan de gemeentelijke bel trekken voor een probleem, dat ze zelf ook kunnen oplossen.

Vorig jaar kreeg de gemeente zo'n tien keer een melding binnen, dat er 'drijfvuil' in een sloot lag. En dat waren dan in de sloot gewaaide groene containers. De klachtenindieners hadden blijkbaar niet de tegenwoordigheid van geest om een hark uit de schuur te halen, zodat ze die container zelf ook uit het water konden halen. Al dan niet met hulp van de buurman/vrouw.

Jaarrekeningapp in de lucht


[KAAG EN BRAASSEM] Wie zich helemaal wil ingraven in de manier waarop de gemeentelijke financiën zijn opgesteld, kan zijn hart nu helemaal ophalen. De gemeente heeft namelijk weer de Jaarrekeningapp in de lucht gebracht. Op de website van de gemeente staat hoe je deze app kunt uploaden. Wethouder Yvonne Peters (VVD) is blij met deze ontwikkeling: ,,Zo kunnen we deze gegevens voor de inwoners op een inzichtelijke manier publiceren.'' Vorig jaar was er ook al een Jaarrekeningapp; deze is vorig jaar 1.710 keer gebruikt. In de eerste zes maanden van 2018 had deze app 1.179 unieke bezoekers. De kosten om de app, met de bijbehorende websiteapplicatie, te ontwikkelen, bedroegen 27.000 euro. Peters: ,,Als gemeente moet je het lef hebben om nieuwe communicatietools uit te proberen.''

Kansen voor opknappertjes


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar zijn in deze gemeente dertig verkeerd geplaatste fietsen en fietswrakken verwijderd. Van die fietsen is één fiets door de eigenaar opgehaald; de rest is na een opslagtermijn van drie maanden vernietigd.

Maar in deze tijd van duurzaamheid en hergebruik van spullen; is het niet beter, dat de gemeente deze fietsen doneert aan bijvoorbeeld de kringloopwinkel? Dan kunnen deze opgeknapt en weer hergebruikt worden. Wethouder Yvonne Peters (VVD) zegde toe, dit uit te zoeken en al heel snel kwam een reactie van een gemeentelijk woordvoerder. ,,Een deel van de fietsen is in zodanige staat dat deze niet hergebruikt kunnen worden. Die worden daarom vernietigd. Een deel van de fietsen kan als 'opknappertje' gezien worden. Daar doen we nu niets actiefs mee. We denken na over een mogelijke inzet / hergebruik van deze fietsen.''

Kinderen krijgen alcohol


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar zijn bij 37 controles op basis van de Drank- en horecawet maar liefst acht boeterapporten uitgeschreven aan alcoholverstrekkers. Zij hadden het gewaagd om drank te verkopen aan minderjarige kinderen.

Kinderen, die evenementen bezoeken, kunnen ook regelmatig offeren aan Bacchus. Al jarenlang mag er geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18, maar toch blijven er horecagelegenheden, supermarkten en sportkantines, die deze wet aan hun laars lappen. In 2017 werden bij controles 53 jongeren onder de 18 betrapt op het bezit van alcohol. Zij moesten zich melden bij Bureau Halt. De controles op het schenken van alcohol aan minderjarige kinderen blijven de komende jaren doorgaan.

Klachten over bomen


[KAAG EN BRAASSEM] Het aantal klachten over het maaien van bermen en onkruid op de stoepen is vorig jaar gedaald. Wel is er een stijging van klachten over bomen en planten. Inwoners vinden het bijvoorbeeld vervelend, dat blaadjes vallen op hun zo geliefde auto. Soms dienen deze mensen zelfs meer dan één keer een boomklacht in. Ook zijn er mensen, die vragen of een boom gekapt kan worden, zodat de zonnepanelen op hun dak meer licht kunnen vangen. Dat soort aanvragen maakt overigens weinig kans bij de gemeente. Kaag en Braassem hanteert het beleid, dat bomen vrijwel alleen verdwijnen als ze ziek zijn of een gevaar vormen.

Klachtenstijging van 134%


[KAAG EN BRAASSEM] Het aantal meldingen over het dumpen van afval, milieuverontreiniging en veeg- en zwerfvuil is vorig jaar explosief toegenomen. Waren er in 2016 nog maar 337 klachten, vorig jaar ontving de gemeente maar liefst 567 meldingen in totaal. Dat is een stijging van 68,2%.

Een deel van die meldingen (229 aanvragen) betreft de aanvraag van kroonringen voor het aanbieden van plastic afval, zodat deze zakken aan lantaarnpalen bevestigd kunnen worden. Een ambtelijk rapport constateert tevreden: ,,Als we deze 229 aanvragen buiten beschouwing laten, dan komt de toename (van het aantal meldingen, JD) uit op slechts 0,6%.'' Handhaven op te vroeg aangeboen PMD- (plastic, metaal en drankkartonverpakkingen) zakken blijft lastig voor de gemeente. ,,Omdat er zelden adresgegevens in de zakken van het PMD-afval worden aangetroffen.''

Steeds meer inwoners ergeren zich aan de overvolle dan wel verdwenen gemeentelijke prullenbakken. Het aantal klachten hierover steeg vorig jaar zelfs met 134,7%! Een ambtelijk rapport laat weten: ,,In 2017 waren er relatief veel meldingen vanwege het verwijderen van prullenbakken ter voorkoming van vuurwerkschade. De meldingen hadden betrekking op het niet snel genoeg terugplaatsen van de bakken.'' Dit jaar wil de gemeente beter communiceren richting de inwoners wanneer de prullenbakken verwijderd en teruggeplaatst worden.

Kritiek CDA op burgemeester


[KAAG EN BRAASSEM] Nu het CDA geen eigen wethouder meer heeft, lijkt de partij zich veel kritischer op te stellen. Donderdag 27 juni moest burgemeester Marina van der Velde het ontgelden.

Tijdens de discussie over de 4 maands rapportage maakte raadslid Karin van der Kaaden (CDA) de opmerking: ,,600.000 euro gaat er extra naar wegenonderhoud. Het is jammer dat niet meer geld beschikbaar is gemaakt voor fietssuggestiestroken.'' Van der Velde, die optrad als voorzitter, liet hierop weten: ,,Het is geen geld dat extra vrij gemaakt is. Het zijn lopende projecten die eerder zijn uitgevoerd dan in de planning stond.''

Maar tegenwoordig worden uitspraken op een weegschaaltje gelegd. Onmiddellijk schoot CDA-raadslid Thijs Mooren hier op in: ,,Het klopt niet, wat u zegt; het is wel duidelijk meerwerk. Als je het project niet goed aanneemt, krijg je geen meerwerk.'' De burgemeester bond iets in en gaf toe: ,,De hoofdzaak is, dat er meer is uitgevoerd dan gepland was.''

Later vergaderen


[KAAG EN BRAASSEM] Niet ieder gemeenteraadslid kan het politieke werk eenvoudig combineren met zijn dagelijkse baan. Woensdag 27 juni was er een raadsvergadering en deze begon om 19:30 uur. Gemeenteraadslid Thijs Brambach (PRO) diende aan het begin van deze bijeenkomst een verzoek in. Hij wil graag, dat de vergaderingen op een later tijdstip beginnen, met name als ze op de woensdagen plaatsvinden. De agendacommissie gaat dit verzoek bespreken.

Meer klachten over verlichting


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar waren er meer klachten over de openbare verlichting. Het aantal meldingen steeg met ruim 13% tot 590. daarbij ging het onder meer om schade en storingen. Deze toename wordt volgens de gemeente ,,deels veroorzaakt door langdurige complexe kabelstoringen''. De toename van het aantal meldingen over schade aan lichtmasten werd vooral veroorzaakt door stormschade.

Meer parkeerplekken bedrijventerrein


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar kregen 53 mensen een bekeuring voor fout parkeren in de wijken en op bedrijventerreinen. Vijf inwoners kwamen er met een waarschuwing van af. Relatief veel klachten kwamen bij de gemeente binnen over parkeerproblemen op het bedrijventerrein Drechthoek. De gemeente overweegt nu, om daar extra parkeerplaatsen te realiseren.

Minder klachten over wegen


[KAAG EN BRAASSEM] Over het algemeen zijn de inwoners meer tevreden over de staat van wegen, bruggen en tunnels. Vorig jaar kwamen er bij de gemeente minder klachten binnen: 'slechts' 475 in totaal. Wel is het aantal meldingen over gladheid meer dan verdrievoudigd tot 19. Volgens een gemeentelijk rapport komt dat, door de ,,langere en heftigere gladheidsperiodes met veel sneeuwval in 2017.'' Het aantal meldingen over kleine gaten in de wegen is gedaald van 454 (in 2016) naar 391. Het aantal meldingen over grote gaten is gedaald van 24 in 2016 naar 17 vorig jaar.

Minder overlast hondenpoep


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar zijn 300 hondeneigenaren aangesproken door boa's; gemeentelijke handhavers. En werd deze hondenbezitters gevraagd of ze een poepzakje bij zich hadden. Van al die mensen bleek één persoon geen 'opruimmiddel' bij zich te hebben en deze hondenvriend kreeg hierop een bekeuring. Vorig jaar kwamen er relatief weinig klachten binnen over hondenpoep; slechts 27 meldingen.

,,Het is nu of nooit''


[NIEUWKOOP] De gemeenteraadsleden zijn enthousiast over de transformatie van de Paradijsweg 'natte kant'. In dit gebied verdwijnen tientallen bedrijven en wordt voor 90.000 m2 aan kas geruimd. Hiervoor in de plaats komen ruim 40 woningen.

Wethouder Guus Elkhuizen liet donderdag 28 juni weten: ,,We zullen voor 1 maart 2019 de hele zaak afgerond hebben. Goed is te weten dat het overgrote deel van de betrokkenen positief is. We pakken die handschoen op. Het is nu of nooit. Als je nu de slag wilt maken, dan kun je gebruik maken van de subsidies. Als je het nu niet doet, is de kans over.'' De Provincie Zuid-Holland heeft voor dit project namelijk ruim 245.000 euro beschikbaar gesteld.

Inspreker Pim de Wit sprak in namens een aantal bewoners van het Kerkpad. Zij willen niet, dat er achter hun huizen een aanlegsteiger en een picknickplaats komen. De omwonenden vrezen hier overlast van te krijgen. De wethouder reageerde hier op, door te stellen dat ,,er nog een hoop gefinetuned moet worden''. Dat er ergens een aanlegsteiger moet komen, is voor de wethouder zeker. ,,Als je de Langeraarse plassen bereikbaar wil maken, moeten er ook voorzieningen zijn, waar je een bootje aan kunt leggen.''