Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 juli 2018

Huisvesting arbeidsmigranten zorgt voor hoofdbrekens


[KAAG EN BRAASSEM] In de regio Holland Rijnland zijn er ongeveer 10.000 arbeidsmigranten werkzaam. Van die mensen hebben 4.000 personen geen goede huisvesting. De gemeenten worstelen met de vraag, hoe dit opgelost kan worden. En of iedere gemeente alleen maar voor de 'eigen' arbeidsmigranten onderdak moet vinden, of ook moet helpen bij deze huisvestingsvraag elders in de regio. Woensdag 4 juli bespraken de gemeenteraadsleden deze lastige kwestie.

De avond ging nadrukkelijk niet over wáár de arbeidsmigranten in Kaag en Braassem gehuisvest kunnen worden, maar onder welke voorwaarden huizen en onderkomens voor deze mensen gerealiseerd mogen worden. Op grote vellen papier mochten de raadsleden hun wensen en bedenkingen aangeven over arbeidsmigrantenonderdak op bedrijventerreinen, in woongebieden, het buitengebied en duurzame tuinbouwgebieden.

Over één ding waren de raadsleden het wel eens; er moeten geen 'kampen' van arbeidsmigranten ontstaan. En permanente woonunits in glastuinbouwgebieden zijn ook niet welkom. Maar ook het onderbrengen van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen kan maar weinig raadsleden enthousiasmeren. Dan blijft over het buitengebied en de dorpskernen. Maar op plaatsen, waar het toerisme moet gedijen, ziet de politiek liever ook geen arbeidsmigranten wonen, dus lijkt de blik te gaan naar de verschillende dorpskernen. Al waarschuwde raadslid Kelly Straver (SVKB) wel: ,,In sommige dorpen is tien arbeidsmigranten al heel veel.''

De ambtenaren verzamelen alle geschreven reacties van de raadsleden en komen na de zomer met een voorstel, om nieuw beleid op te zetten voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De politici gaan daar dan weer een besluit over nemen.